Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 59

Bản Vẽ Revit Mẫu Công Trình Nhà Phố - Hocrevit.net

30

Share

Download to read offline

Bản Vẽ Revit Mẫu Công Trình Nhà Phố
Đăng ký học miễn phí các bài học về revit để dựng 1 công trình nhà phố thực tế tại website: http://hocrevit.net/

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Bản Vẽ Revit Mẫu Công Trình Nhà Phố - Hocrevit.net

 1. 1. ArchitecturalDrawing PHAÀNKIEÁNTRUÙC
 2. 2. UP DN 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 4780 2780 4220 110 11780 110 12000 16524701651103260110 28003480 1106280110 6500 165800183541516001465 28003480 1106280110 300 300 110 4780 2780 4220 710 11780 110 12000 2800 D1 D2 +0.000 PHÒNGKHÁCH GARA PHÒNGĂN BẾP 12.77 m² 15.58 m² 11.20 m² 13.76 m² W1 D3 DW1 WC 12.18 m²-0.200 +0.000 +0.000 W1 KT-27 AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T1 Designer Author Checker NP-NĐ KT-01 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG1
 3. 3. UP DN 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 110 1020 3980 800 1280 1500 4220 1130 4780 2780 4220 110 94016009406001600600 11034802800110 6500 220 910 4780 2780 4220 1130 4780 2780 4220 110 13020 485240059515001300 11034802800110 W2 D4 DW1 DW1 W1 W1 D5 48524005951101200780600110 1658001435110800170 800 1280 1500 16580014351080 24001080 PHÒNGNGỦ2 WC2 HÀNHLANGTHÔNGPHÒNG PHÒNGNGỦ1 WC3 29.67 m² 4.40 m² 2.98 m² 24.60 m² BANCÔNG +3.900 +3.900 W2 KT-28 D5 AA B B 13020 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T2 Designer Author Checker NP-NĐ KT-02 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG2
 4. 4. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 PHÒNGTHỜ PHÒNGNGỦ3 HÀNHLANGTHÔNGPHÒNG SÂNPHƠI WC4 1230 3680 1100 1335 1445 4220 1230 4780 2780 4220 110 13120 KHUGIẶTRŨ 348017101090 1106280110 6500 910 4780 2780 4220 12800 12690 110 94016009406001600600 11034802800110 6500 1108004051600400110 1658001490 1658002515 3815 800 165 6007801200110 24.60 m² 12.27 m² 12.18 m² BANCÔNG 5.25 m² 16.02 m² +7.500 +7.500 W3 D3 DW1 D5 W1 W1 2.86 m² D5 2400 W3 KT-29 AA B B W1 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T3 Designer Author Checker NP-NĐ KT-03 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG3
 5. 5. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 150 760 3280 1500 2780 4220 910 11780 110 950220152022015202201520220 11028003480110 910 11780 910 11780 110 12800 28003480 1106280110 6500 A KT-30 MÁINHÀ LỖLÊN MÁI 12800 6500 AA B B 300 2180 300 3002200300 MÁIKÍNH DÀY8mm CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KIẾN TRÚC TẦNG MÁI Designer Author Checker NP-NĐ KT-04 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNGMÁI
 6. 6. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 13 Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 2 390080028008002800600 600360036003900450 2800 3480 110 6280 110 6060 12150 B KT-30 ỐPĐÁGRANITMÀUXÁMTRẮNG 45032006001008001900600 200 1008001900600300600 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 75 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC B-A Designer Author Checker NP-NĐ KT-05 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:(1: 75) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCB-A
 7. 7. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 1 3 Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 2 4508001900120080019009008001900900600 360036003900 110 3370 2800 110 6280 11100 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 75 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC A-B Designer Author Checker NP-NĐ KT-06 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:(1: 75) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCA-B
 8. 8. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 A B C D Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 300300110 4780 2780 4220 710 11780 110 11890 300254076036003003600150150150 600360036003900450 11700 220 910 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 75 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC 1-6 Designer Author Checker NP-NĐ KT-07 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:(1: 75) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚC1-6
 9. 9. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 ABCD Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 450390036003600600 11700 110 4110 2780 4780 110 300300 71011780 150150150 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 75 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC TRỤC 6-1 Designer Author Checker NP-NĐ KT-08 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:(1: 75) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚC6-1
 10. 10. FRZ UP DN 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 4725 2780 4220 55 11670 110 11780 28003480 1106280110 6500 28003480 1106280110 6500 4725 2780 4220 165 11725 110 11890 +0.000 AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT T1 Designer Author Checker NP-NĐ KT-09 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGBỐTRÍNỘITHẤTKIẾNTRÚCTẦNG1
 11. 11. UP DN 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 28003480 1106280110 130015005952400485 1106280110 220 910 4780 2780 4220 1130 11780 110 13020 110 1020 4780 2780 4220 +3.900 1130 11780 110 6500 +3.900 AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT T2 Designer Author Checker NP-NĐ KT-10 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGBỐTRÍNỘITHẤTKIẾNTRÚCTẦNG2
 12. 12. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 1230 3680 1100 1335 1445 4220 1230 11780 110 28003480 11034802800110 910 4780 2780 4220 12690 110 +7.500 1106280110 13120 6500 12800 +7.500 6500 AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT T3 Designer Author Checker NP-NĐ KT-11 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGBỐTRÍNỘITHẤTKIẾNTRÚCTẦNG3
 13. 13. DN 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 4780 2780 4220 110 11780 110 12000 28003480 1106280110 6500 28003480 1106280110 6500 4780 2780 4220 110 11780 12000 LÁT GẠCHGRANIT 600X600 LÁT GẠCHGRANIT 600X600 VIÊNGẠCHĐỊNHVỊ600X600ĐẦUTIÊN VIÊNGẠCHĐỊNHVỊ300X300ĐẦUTIÊN LÁT GẠCHCERAMIC300X300 AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 1 Designer Author Checker NP-NĐ KT-12 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG1
 14. 14. UP DN 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 3980 800 1280 1500 4220 4780 2780 4220 110 485240059515001300 11034802800110 6500 910 4780 2780 4220 220 910 11780 110 12800 LÁT GẠCHGRANIT 500*500 LÁT GẠCHGRANIT 500*500 VIÊNGẠCHĐỊNHVỊ500*500ĐẦUTIÊN VIÊNGẠCHĐỊNHVỊ500*500ĐẦUTIÊN LÁT GẠCHCERAMIC300X300 LÁT GẠCHĐỎHẠLONG500*500 AA B B 11034802800110 6280 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 2 Designer Author Checker NP-NĐ KT-13 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG2
 15. 15. DN 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 1230 3680 1100 1335 1445 4220 1230 4780 2780 4220 110 13120 119016103480 11028003480110 6500 94016009406001600600 11034802800110 6500 320 910 4780 2780 4220 13010 110 13120 LÁT GẠCHĐỎHẠLONG500*500 VIÊNGẠCHĐỊNHVỊ500*500ĐẦUTIÊN VIÊNGẠCHĐỊNHVỊ500*500ĐẦUTIÊN LÁT GẠCHCERAMIC300X300 AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 3 Designer Author Checker NP-NĐ KT-14 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGLÁTSÀNTẦNG3
 16. 16. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC T1 Designer Author Checker NP-NĐ KT-15 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( ) PHỐICẢNH3DMẶTBẰNGTẦNG1
 17. 17. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC T2 Designer Author Checker NP-NĐ KT-16 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( ) PHỐICẢNH3DMẶTBẰNGTẦNG2
 18. 18. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC T3 Designer Author Checker NP-NĐ KT-17 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( ) PHỐICẢNH3DMẶTBẰNGTẦNG3
 19. 19. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC TẦNG MÁI Designer Author Checker NP-NĐ KT-18 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( ) PHỐICẢNH3DMẶTBẰNGTẦNGMÁI
 20. 20. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 A B C D Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 300300110 4780 2780 4220 11011780710 600300600190080030060019008003009001900800450 360036003900 11100 6003002500800300101314878003004003200150150150 360036003900450 11100 220 150 650 110 110870150 150 650 110 N S S M SW' SW N CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 75 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT CẮT KIẾN TRÚC A-A Designer Author Checker NP-NĐ KT-19 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:(1: 75) MẶTCẮTA-A
 21. 21. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 1 3 Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 2 N S SW' M SW SW' 3480 1840 850 110 110 6170 110 6280 250200360030033003003300300600 360036003900 11100 450360030033003003300300600 360036003900 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 75 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT CẮT KIẾN TRÚC B-B Designer Author Checker NP-NĐ KT-20 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:(1: 75) MẶTCẮTB-B
 22. 22. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG PHỐI CẢNH MẶT CẮT A-A Designer Author Checker NP-NĐ KT-21 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( ) PHỐICẢNH3DMẶTCẮTA-A
 23. 23. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG PHỐI CẢNH MẶT CẮT B-B Designer Author Checker NP-NĐ KT-22 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( ) PHỐICẢNHMẶTCẮTB-B
 24. 24. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG PHỐI CẢNH KIẾN TRÚC 3D Designer Author Checker NP-NĐ KT-23 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( ) PHỐICẢNH3D
 25. 25. UP Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 3 2 147177177177177177177177177177177 1771771565200250 1040 270 270 270 270 270 270 220 110 2690 80 960 1840 4501920 BẢNTHANG BTCT B20 DÀY 80MM BẬC XÂYGẠCH ĐẶCM75 MẶT BẬC ỐP ĐÁGRANIT MÀU ĐEN LAN CAN CẦUTHANG GỖ CAO70CM A KT-26 Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 BC 2502002275177177177 4501565177177177177177177177 110990320320930110 BẢNTHANG BTCT B20 DÀY 80MM BẬC XÂYGẠCH ĐẶCM75 MẶT BẬC ỐP ĐÁGRANIT MÀU ĐEN LAN CAN CẦUTHANG GỖ CAO70CM 1102560110 1102780110 -0.200 Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 3 Tầng 2 +3.900 2 1840 960 2690 110 2690 301771771771771771771771771772062068200250 4503600300 BẢNTHANG BTCT B20 DÀY 80MM BẬC XÂYGẠCH ĐẶCM75 MẶT BẬC ỐP ĐÁGRANIT MÀU ĐEN LAN CAN CẦUTHANG GỖ CAO70CM 110240 270 270 270 270 270 990 110 3 3 B C 2 2 110 960 640 960 110 110 2780 110 3000 1 1 3 3 22 110960270270270270270270220 220270270270270270270960110 1102800110 1070 320 320 960 110 110 2780 110 1102800110 2 4 6 8 1 0 12 14 16 18 2 0 22 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT CẦU THANG T1-T2 Designer Author Checker NP-NĐ KT-24 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮT1-1CT1 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮT2-2CT1 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮT3-3CT1 TỈ LỆ:( 1: 50) CHITIẾTCẦUTHANGT1LÊNT2
 26. 26. UP 3 Tầng 2 +3.900 2 110 930 270 270 270 270 270 270 140 110 2580 110 110 2800 110 1711711341 1684300 171171171171171171171171171141 BẢNTHANG BTCT B20 DÀY 80MM BẬC XÂYGẠCH ĐẶCM75 MẶT BẬC ỐP ĐÁGRANIT MÀU ĐEN LAN CAN CẦUTHANG GỖ CAO70CM BC Tầng 2 +3.900 1102780110 3000 110990320320930110 1341171171171171171171171 2199171171 300 BẢNTHANG BTCT B20 DÀY 80MM BẬC XÂYGẠCH ĐẶCM75 MẶT BẬC ỐP ĐÁGRANIT MÀU ĐEN LAN CAN CẦUTHANG GỖ CAO70CM 3 Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 2 110 2580 110 2800 110240 270 270 270 270 270 220 635 135 2011711711711711711711711712027 2001003300 3600300 BẢNTHANG BTCT B20 DÀY 80MM BẬC XÂYGẠCH ĐẶCM75 MẶT BẬC ỐP ĐÁGRANIT MÀU ĐEN LAN CAN CẦUTHANG GỖ CAO70CM 3 3 B C 2 2 3 3 110 960 640 960 110 110 2780 110 3000 110 960 320 320 960 110 110 2780 110 110960270270270270270270110 1102800110 3020 1101620960110 1102800110 3020 1 1 22 3 3 1 3 5 7 9 11 13 15 17 1 9 21 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT CẦU THANG T2-T3 Designer Author Checker NP-NĐ KT-25 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮT1-1CT2 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮT2-2CT2 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮT3-3CT2 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGCHITIẾTCẦUTHANGT2-T3
 27. 27. 80 100 6580 140 100 140 90 810 20 7070 8080 350302060120 210 990 8013040100160 30 50 30 706030 40 TAYVỊNGỖ80*120 ĐÁNHVECNIMÀUCÁNHGIÁN CONTIỆNGỖD25 THANHNGANGGỖ30*30 TRỤTHANGCHÍNH 843 BẢNTHANGBTCT ĐỔTẠICHỖB20DÀY100MM BẬCXÂYGẠCHĐẶCM75VỮAXMM80 LỚPLÓT VỮAXMM75DÀY15mmKHÍABAY MẶTBẬCLÁT ĐÁGRANIT MÀUĐENBÓNGDÀY30mm TRÁTVXMM75DÀY15mm SƠNHOÀNTHIỆN2LỚPMÀUTRẮNG 270 30 300 1473014730 177177 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC As indicated NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CÁC CHI TIẾT CỦA CẦU THANG Designer Author Checker NP-NĐ KT-26 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) CHITIẾTCONTIỆN&TRỤTHANG TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCẦUTHANG-A TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTMŨIBẬCTHANG
 28. 28. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 B C ỐPGẠCHCERAMIC300* 450 ỐPGẠCHCERAMIC 300*450 ỐPGẠCHVIỀNTRANGTRÍ 300*60 -0.200 110 2560 110 110 2780 110 3000 9581210200250 2168450 2618 300300300300300300300300160 45045060450450450 Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 3 60450450450250 104 446 300 110 850 110 960 2502001060214 4501274 -0.200 GẠCHỐPCERAMIC300*450 GẠCHVIỀNTRANGTRÍ300*60 3 3 B C 1815 800 165 110 2780 110 3000 1015 551015110 1180 110 2560 110 2780 55850110 1015 AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 25 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH WC1 Designer Author Checker NP-NĐ KT-27 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 25) MẶTCẮTA-AWC1 TỈ LỆ:( 1: 25) MẶTCẮTB-BWC1 TỈ LỆ:( 1: 25) MẶTBẰNGCHITIẾT WC1
 29. 29. 1 1 B C 800 1280 1500 2080 1500 110 2780 1658001435 1102400 1658001435 1102400 855 1225 1445 2080 1445 55 AA B B C C WC2 WC3 BC Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 1500 1280 2780 22501050200100 3600 ỐPGẠCHCERAMIC300*450 ỐPGẠCHTRANGTRÍ300*60 300300300300300300170 110 135300300300300 45045045060450440460450140300 1 Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 55 2235 110 95 2400 110 2001003300100200 3600300 10015050 GẠCHỐPCERAMIC300*450 GẠCHVIỀNTRANGTRÍ300*60 45045045060450450450450140300 300 300 300 300 300 300 300135 110 1 Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 110 2235 150 110 2495 100150503300300 3003600 10015045045045060450450450450140300 110 135300 300 300 300 300 300 300110 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH WC2&WC3 Designer Author Checker NP-NĐ KT-28 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGCHITIẾTWC2&WC3 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTA-AWC2&3 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTB-BWC2&3 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTC-CWC2&3
 30. 30. 1 1 B C AA 1100 1335 1445 110 110 2325 110 1280 110 3880 2901600510 2400110 1100 1335 1335 220 1100 2780 3880 1108001490 B B AA BC Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 110 1280 150 1240 1045 110 2780 3008001900900 20045045045060450450450450390100 110 300 300 300 300 80 225300300300300300300300 450450450 5013002200 ỐPGẠCHTRANGTRÍ300*60 ỐPGẠCHCERAMIC300*450 1 Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 1490 800 110 2400 1002003300200100 3600 45045045060450450450450340 50 110 135300 300 300 300 300 300 300110 ỐPGẠCHCERAMIC300X450 GẠCHTRANGTRÍ60X300 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH WC4 Designer Author Checker NP-NĐ KT-29 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGCHITIẾTWC4 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTA-AWC4 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTB-BWC4
 31. 31. 1 1 A A 2 2 1668 150150 1258 55 3280 17401740 3480 THÉPHỘP25*25*2 THÉPHỘPD30*2 LỖLÊNMÁI 110 3225 110 TƯỜNGBOMÁI TƯỜNGBOMÁI 1103260110 3 Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 2 THÉPHỘPD30a100 ỐPGẠCHTHẺTRANGTRÍMÀUNÂULANCANKÍNHCƯỜNGLỰCDÀY8mm TƯỜNGSƠNMÀUTRẮNG TƯỜNGSƠNMÀUTRẮNG 110 1080 220 1390 110 1190 1610 2800 60030033003003600 36003600 800190060011002800600 110 710 2090 110 820 2200 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐỨNG B VÀ MÁI A Designer Author Checker NP-NĐ KT-30 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) CHITIẾTMÁIA TỈ LỆ:( 1: 50) CHITIẾTMẶTĐỨNGB
 32. 32. 203 3200 203 4573200 203 3200 203 3606 CỬASẮTCUỐN 50 85 529 85 50 800 50285751001337100613100 4102250 35 350 30 350 35 1006131002029674196201100751353013535 4102250 50 700 50 800 KHUNGNHÔMSƠNTĨNHĐIỆN KÍNHMỜDÀY5mm KHUNGNHÔMSƠNTĨNHĐIỆN KÍNHMỜDÀY5mm CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC As indicated NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT CỬA CUỐN & CỬA ĐI D3 Designer Author Checker NP-NĐ KT-31 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:(1: 30) CHITIẾTCỬACUỐN TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCỬAĐID3
 33. 33. 41 585 600 600 585 41 2452 10061310018711007528041 2784396 41 515 70 1190 70 525 41 412807510020196127596202100613100 3962784 KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆN KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆN KÍNHDÀY8mm KÍNHDÀY8MM 50 585 600 600 585 50 100835100156011550 6035060306016206030603107550 50 755 395 50 1250 50 1100 50 1200 KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆNKÍNHMỜDÀY8mm CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 20 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT CỬA ĐI D1 & D4 Designer Author Checker NP-NĐ KT-32 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCỬAD1 TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCỬAĐID4
 34. 34. 60 105 470 105 60 12071510025050580502501056036060 800 2220480 2700 60 680 60 800 GỖTỰNHIÊN KÍNHMỜDÀY5mm GỖTỰNHIÊNKÍNHMỜDÀY5mm 50851280100620100 2235 50 85 529 85 50 800 50 700 50 800 KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆN KÍNHMỜDÀY5mm 70176070 1900 70 480 5050 480 70 1200 40 560 560 40 600 600 1200 KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆN KÍNHDÀY8mm CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 20 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT CỬA ĐI D5 & DW1&W3 Designer Author Checker NP-NĐ KT-33 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCỬAD5 TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCỬAVỆSINHDW1 TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCỬASỔW3
 35. 35. 1002501001450 190050 50 700 5050 700 50 50 1600 50 750 5050 750 50 1600 50 KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆN KÍNHDÀY8mm 5114245132451 1475425 1900 513245164129764 4251424 600 524 51 600 524 1124 51 1124 51 2298 51 1187 25 1187 2400 KHUNGNHÔMKÍNHSƠNTĨNHĐIỆN KÍNHDÀY8mm CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 20 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT CỬA SỔ W1 & W2 Designer Author Checker NP-NĐ KT-34 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCỬASỔW1 TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCỬASỔW2
 36. 36. S SÀNHOÀNTHIỆN(XEMBVLÁT GẠCH)VỮAXMM75 SÀNBTCTM250(XEMBVKC) VỮAXMM75TRÁTTRẦN HỆTHỐNGTRẦNTHẠCHCAO CẤUTẠOSÀNPHÒNG SW' NỀNHOÀNTHIỆN(XEMBVLÁT GẠCH)VỮAXMM75TẠODỐCVỀPHỄUTHU NƯỚCLỚPBTĐÁ4*6DÀY250M200 ĐẤTPHACÁTTƯỚINƯỚCĐẦMCHẶTĐẠT K=0.95ĐẤT TỰNHIÊNDỌNSẠCHCỎRÁC CẤUTẠONỀNWC N NỀNHOÀNTHIỆN(XEMBVLÁT GẠCH)VỮAXMM75 LỚPBTĐÁ4*6DÀY450M200 ĐẤTPHACÁTTƯỚINƯỚCĐẦMCHẶTĐẠT K=0.95ĐẤT TỰNHIÊNDỌNSẠCHCỎRÁC CẤUTẠONỀNTRỆT SW SÀNHOÀNTHIỆN(XEMBVLÁT GẠCH)VỮAXMM75TẠODỐCi=2%, CHỖMỎNG NHẤTDÀY20mmLỚPXỈGẠCHVỠDÀY150mm LỚPCHỐNGTHẤM SÀNBTCTM250DÀY100mm(XEM BVKC) CẤUTẠOWCTẦNG2 M NỀNHOÀNTHIỆN(XEMBVLÁT GẠCH)VỮAXMM100TẠODỐC,CHỖMỎNGNHẤT DÀY30mmLỚPCHỐNGTHẤM,3LỚP SÀNBTCTM250(XEMBVKC) VỮAXMTRÁT TRẦNM75 CẤUTẠOSÀNMÁI &SÂNTHƯỢNG VỮAXMTRÁT TRẦNM75 HỆTHỐNGTRẦNTHẠCHCAO SW' SÀNHOÀNTHIỆN(XEMBVLÁT GẠCH)VỮAXMM75TẠODỐCi=2%, CHỖMỎNG NHẤTDÀY20mmLỚPXỈGẠCHVỠDÀY100mm LỚPCHỐNGTHẤM SÀNBTCTM250DÀY100mm(XEM BVKC) CẤUTẠOWCTẦNG3 VỮAXMTRÁT TRẦNM75 HỆTHỐNGTRẦNTHẠCHCAO SƠNNƯỚCHOÀNTHIỆN SƠNNƯỚC3LỚP(1LỚPLÓTMÀU TRẮNG+ 2LỚPMÀUTHEOCHỈĐỊNH LỚPVỮAXMTRÁT PHẲNGM75DÀY15mm TƯỜNGXÂYGẠCHỐNG LỚPVỮAXMTRÁT PHẲNGM75DÀY15mm SƠNNƯỚC3LỚP(1LỚPLÓTMÀU TRẮNG+ 2LỚPMÀUTHEOCHỈĐỊNH TN CTTƯỜNGNGĂN LỚPVỮASIKA102,2KG/LTRÁT PHẲNGDÀY15mm TƯỜNGXÂYGẠCHỐNG LỚPVỮAXMTRÁT PHẲNGM75DÀY15mm SƠNNƯỚC3LỚP(1LỚPLÓTMÀU TRẮNG+ 2LỚPMÀUTHEOCHỈĐỊNH TN CTTƯỜNGBAONGOÀI TƯỜNGỐPGẠCH300*450 LỚPVỮAXMTRÁT PHẲNGM75DÀY15mm TƯỜNGXÂYGẠCHỐNGCÂUGẠCHTHẺ LỚPVỮAXMTRÁT PHẲNGM75DÀY15mm SƠNNƯỚC3LỚP(1LỚPLÓTMÀU TRẮNG+ 2LỚPMÀUTHEOCHỈĐỊNH TN CTTƯỜNGVỆSINH LỚPVỮASIKA102,2KG/LTRÁT PHẲNGDÀY15mm CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC 1 : 20 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHI TIẾT CÁC LỚP CẤU TẠO SÀN & TƯỜNG Designer Author Checker NP-NĐ KT-35 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCÁCLỚPCẤUTẠOSÀN TỈ LỆ:( 1: 20) CHITIẾTCÁCLỚPCẤUTẠOTƯỜNG
 37. 37. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG TƯỜNG & CỬA SỔ Designer Author Checker NP-NĐ KT-36 ÔNG: HÙNG BẢNG THỐNG KÊ TƯỜNG TẦNG 1 TẦNG VỊ TRÍ TƯỜNG KIỂU TƯỜNG KHỐI LƯỢNG Tầng 1 TRỤC 3-A-B 220 3.61 m³ Tầng 1 TRỤC 3-B-C 220 2.03 m³ Tầng 1 TRỤC 3-C-D 220 3.17 m³ Tầng 1 TRỤC D 220 3.46 m³ Tầng 1 TRỤC 1-C-D 220 3.17 m³ Tầng 1 TRỤC 1-B-C 220 2.03 m³ Tầng 1 TRỤC 1-A-B 220 3.61 m³ Tầng 1 TRỤC A 110 0.32 m³ Tầng 1 TRỤC C 220 2.04 m³ Tầng 1 TRỤC B 220 2.04 m³ Tầng 1 TƯỜNG VỆ SINH 110 0.29 m³ Tầng 1 TƯỜNG DƯỚI BẢN THANG 110 0.08 m³ BẢNG THỐNG KÊ TƯỜNG TẦNG 2 TẦNG VỊ TRÍ TƯỜNG KIỂU TƯỜNG KHỐI LƯỢNG Tầng 2 TRỤC 3-BC-D 220 8.07 m³ Tầng 2 TRỤC D 220 2.86 m³ Tầng 2 TRỤC A-BC-2 220 0.37 m³ Tầng 2 TRỤC C 220 1.87 m³ Tầng 2 TRỤC B 220 1.87 m³ Tầng 2 TƯỜNG WC GIỮA TRỤC 1-2 110 1.28 m³ Tầng 2 TRỤC 1-C-D 220 2.90 m³ Tầng 2 TRỤC BC- GIỮA 2-3 220 0.74 m³ Tầng 2 TRỤC A-3-BC 220 0.35 m³ Tầng 2 TRỤC 3-BC-A 220 0.58 m³ Tầng 2 TRỤC 1-BC-A-B 220 5.91 m³ Tầng 2 TƯỜNG WC GIỮA TRỤC A-B 110 0.66 m³ Tầng 2 TƯỜNG WC GIỮA TRỤC B-C 110 0.82 m³ Tầng 2 TRỤC C-1-2 110 0.74 m³ Tầng 2 TRỤC BC-1-2 110 0.68 m³ Tầng 2 TRỤC B-WC-2 110 0.09 m³ Tầng 2 TRỤC 2-BC-A 110 0.37 m³ BẢNG THỐNG KÊ TƯỜNG TẦNG 3 TẦNG VỊ TRÍ TƯỜNG KIỂU TƯỜNG KHỐI LƯỢNG Tầng 3 TRỤC 3-A-B 220 3.31 m³ Tầng 3 TRỤC 3-B-C 220 1.86 m³ Tầng 3 TRỤC 3-C-D 220 2.90 m³ Tầng 3 TRỤC D 220 2.86 m³ Tầng 3 TRỤC 1-A-C 220 5.17 m³ Tầng 3 TRỤC A 220 0.94 m³ Tầng 3 TRỤC C-2-3 220 1.87 m³ Tầng 3 TRỤC B 220 1.87 m³ Tầng 3 TƯỜNG TRỤC 2 110 1.42 m³ Tầng 3 TRỤC 1-C-D 220 2.90 m³ Tầng 3 TRỤC 3-BC-A 220 0.74 m³ Tầng 3 TƯỜNG WC GIỮA TRỤC 1-2 110 0.49 m³ Tầng 3 TƯỜNG WC GIỮA TRỤC B-C 110 0.71 m³ Tầng 3 TƯỜNG GIỮA TRỤC A-B 110 0.66 m³ Tầng 3 TRỤC C-1-2 110 0.95 m³ BẢNG THỐNG KÊ TƯỜNG TẦNG MÁI TẦNG VỊ TRÍ TƯỜNG KIỂU TƯỜNG KHỐI LƯỢNG Tầng Mái TRỤC 1-B-D 110 0.57 m³ Tầng Mái TRỤC D 110 0.42 m³ Tầng Mái TRỤC 3-A-D 110 0.78 m³ Tầng Mái TRỤC A 110 0.19 m³ Tầng Mái GIỮA TRỤC A-B 110 0.23 m³ Tầng Mái TRỤC 2 110 0.21 m³ Tầng Mái TRỤC 1-A-B 220 0.44 m³ Tầng Mái 110 0.05 m³ Tầng Mái 110 0.06 m³ Tầng Mái 110 0.05 m³ Tầng Mái 110 0.03 m³ BẢNG THỐNG KÊ CỬA ĐI TẦNG SỐ HIỆU CỬA SỐ LƯỢNG Tầng 1 1 1 1: 1 Tầng 1 2 1 2: 1 Tầng 3 3 1 Tầng 1 3 1 3: 2 Tầng 2 4 1 4: 1 Tầng 2 5 1 Tầng 2 5 1 Tầng 3 5 1 Tầng 3 5 1 5: 4 Tầng 2 W1 1 Tầng 2 W1 1 Tầng 1 W1 1 Tầng 3 W1 1 W1: 4 TỔNG SỐ CỬA ĐI: 13 BẢNG THỐNG KÊ CỬA SỔ TẦNG SỐ HIỆU SỐ LƯỢNG Tầng 1 1 1 Tầng 1: 1 Tầng 2 2 1 Tầng 2 1 1 Tầng 2 1 1 Tầng 2: 3 Tầng 3 3 1 Tầng 3 1 1 Tầng 3 1 1 Tầng 3 1 1 Tầng 3: 4 TỔNG SỐ CỬA SỔ: 8
 38. 38. CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG DANH MỤC BẢN VẼ KIẾN TRÚC Designer Author Checker NP-NĐ KT-37 ÔNG: HÙNG DANH MỤC BẢN VẼ KIẾN TRÚC KÝ HIỆU BẢN VẼ TÊN BẢN VẼ KT-00 PHỐI CẢNH 3D CÔNG TRÌNH KT-01 MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T1 KT-02 MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T2 KT-03 MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T3 KT-04 MẶT BẰNG KIẾN TRÚC TẦNG MÁI KT-05 MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC B-A KT-06 MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC A-B KT-07 MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC 1-6 KT-08 MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC TRỤC 6-1 KT-09 MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT T1 KT-10 MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT T2 KT-11 MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT T3 KT-12 MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 1 KT-13 MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 2 KT-14 MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 3 KT-15 PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC T1 KT-16 PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC T2 KT-17 PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC T3 KT-18 PHỐI CẢNH 3D KIẾN TRÚC TẦNG MÁI KT-19 MẶT CẮT KIẾN TRÚC A-A KT-20 MẶT CẮT KIẾN TRÚC B-B KT-21 PHỐI CẢNH MẶT CẮT A-A KT-22 PHỐI CẢNH MẶT CẮT B-B KT-23 PHỐI CẢNH KIẾN TRÚC 3D KT-24 CHI TIẾT CẦU THANG T1-T2 KT-25 CHI TIẾT CẦU THANG T2-T3 KT-26 CÁC CHI TIẾT CỦA CẦU THANG KT-27 CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH WC1 KT-28 CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH WC2&WC3 KT-29 CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH WC4 KT-30 CHI TIẾT MẶT ĐỨNG B VÀ MÁI A KT-31 CHI TIẾT CỬA CUỐN & CỬA ĐI D3 KT-32 CHI TIẾT CỬA ĐI D1 & D4 KT-33 CHI TIẾT CỬA ĐI D5 & DW1&W3 KT-34 CHI TIẾT CỬA SỔ W1 & W2 KT-35 CHI TIẾT CÁC LỚP CẤU TẠO SÀN & TƯỜNG KT-36 BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG TƯỜNG & CỬA SỔ KT-37 DANH MỤC BẢN VẼ KIẾN TRÚC
 39. 39. ConstructionDrawing PHAÀNKEÁTCAÁU
 40. 40. quy®ÞnhnèithÐpdÇm quy®ÞnhnèithÐpsµn (¸pdôngchotÊtc¶c¸cb¶nvÏkÕtcÊu) thuyÕtminhchung CÔNGTYCỔPHẦNTƯVẤN XÂYDỰNGSÔNGHỒNGLÀOCAI LAOCAISONGHONGCONSTRUCTIONCONSULTANCYJOINTSTOCKCOMPANY KẾTCẤU NHÀPHỐBẮCNINH THIẾTKẾBẢNVẼTHICÔNG GHICHÚCHUNGCHOKẾTCẤU ÔNG:HÙNG
 41. 41. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 (MÓNGM1) (MÓNGM1) (MÓNGM2)(MÓNGM2) (MÓNGM3) (MÓNGM4) (MÓNGM4) BỂPHỐT 160 4460 320 2460 320 3900 160 110 4780 2780 4220 110 11780 16024803203160160 11028003480110 6280 16024803203160160 11028003480110 6280 160 4460 320 2460 320 3900 160 110 4780 2780 4220 110 11780 12001690140010101200 12001690140010101200 1200 2990 1400 1380 1400 2430 1200 GHI CHÚ: -MÓNGĐƯỢCTHIẾTKẾ VỚISỨCCHỊUTẢINỀNGIẢĐỊNHLÀ1.2KG/CM2 KHITHICÔNGCẦNKIỂMTRATHỰCTẾHIỆNTRƯỜNGBÁOTHIẾT KẾXỬLÝ -NẾUGẶPNỀNĐẤT YẾUCẦNXỬLÝBẰNGCỌCTRENHƯSAU +CỌCTRE ĐỰCTƯƠICÓD>=80 +MẬTĐỘĐÓNGCỌC25CỌC/M2 + KHIĐÓNGCỌCPHẢISỬDỤNGĐẦUBỊT CỌC +CHIỀUDÀICỌCL=2M -CHIỀUSÂUCHÔNMÓNGLÀ-1,5MSOVỚICỐT NỀNĐẤT TỰNHIÊN -CỔMÓNGXÂYGẠCHĐẶCM75, VỮAXMM75 -BÊ TÔNGMÓNGB20(M250)ĐÁ1X2 -BÊTÔNGLÓT MÓNGM100ĐÁ4X6 -CỐT THÉPNHÓM + AICÓRa=2300kG/CM2 + AIICÓRa=2800kG/CM2 -MÓNGĐƯỢCTHIẾTKẾVỚICƯỜNGĐỘLỚPĐẤTĐẶTMÓNGLÀR=1,2kG/CM2 -KHITHICÔNGPHẢIKẾT HỢPVỚICÁCBẢNVẼCÓLIÊNQUAN CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KẾT CẤU MÓNG Designer Author Checker NP-NĐ KC-01 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGKẾTCẤUMÓNG
 42. 42. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 BỂPHỐT TƯỜNGMÓNG 220mm TƯỜNGMÓNG 220mm TƯỜNGMÓNG 220mm TƯỜNGMÓNG 220mm 4780 2780 4220 110 11780 110 28003480 1106280110 28003480 1106280110 4780 2780 4220 110 11780 110 GHI CHÚ: -MÓNGĐƯỢCTHIẾTKẾ VỚISỨCCHỊUTẢINỀNGIẢĐỊNHLÀ1.2KG/CM2 KHITHICÔNGCẦNKIỂMTRATHỰCTẾHIỆNTRƯỜNGBÁOTHIẾT KẾXỬLÝ -NẾUGẶPNỀNĐẤT YẾUCẦNXỬLÝBẰNGCỌCTRENHƯSAU +CỌCTRE ĐỰCTƯƠICÓD>=80 +MẬTĐỘĐÓNGCỌC25CỌC/M2 + KHIĐÓNGCỌCPHẢISỬDỤNGĐẦUBỊT CỌC +CHIỀUDÀICỌCL=2M -CHIỀUSÂUCHÔNMÓNGLÀ-1,5MSOVỚICỐT NỀNĐẤT TỰNHIÊN -CỔMÓNGXÂYGẠCHĐẶCM75, VỮAXMM75 -BÊ TÔNGMÓNGB20(M250)ĐÁ1X2 -BÊTÔNGLÓT MÓNGM100ĐÁ4X6 -CỐT THÉPNHÓM + AICÓRa=2300kG/CM2 + AIICÓRa=2800kG/CM2 -MÓNGĐƯỢCTHIẾTKẾVỚICƯỜNGĐỘLỚPĐẤTĐẶTMÓNGLÀR=1,2kG/CM2 -KHITHICÔNGPHẢIKẾT HỢPVỚICÁCBẢNVẼCÓLIÊNQUAN CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG XÂY TƯỜNG MÓNG Designer Author Checker NP-NĐ KC-02 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGXÂYTƯỜNGMÓNG
 43. 43. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 GCT1(220X100) GCT1(220X100) GCT2(220X100) GCT2(220X100) DCT (220x300) 4780 2780 4220 110 11780 110 28003480 1106280110 28003480 1106280110 4780 2780 4220 110 11780 110 GHI CHÚ: -MÓNGĐƯỢCTHIẾTKẾ VỚISỨCCHỊUTẢINỀNGIẢĐỊNHLÀ1.2KG/CM2 KHITHICÔNGCẦNKIỂMTRATHỰCTẾHIỆNTRƯỜNGBÁOTHIẾT KẾXỬLÝ -NẾUGẶPNỀNĐẤT YẾUCẦNXỬLÝBẰNGCỌCTRENHƯSAU +CỌCTRE ĐỰCTƯƠICÓD>=80 +MẬTĐỘĐÓNGCỌC25CỌC/M2 + KHIĐÓNGCỌCPHẢISỬDỤNGĐẦUBỊT CỌC +CHIỀUDÀICỌCL=2M -CHIỀUSÂUCHÔNMÓNGLÀ-1,5MSOVỚICỐT NỀNĐẤT TỰNHIÊN -CỔMÓNGXÂYGẠCHĐẶCM75, VỮAXMM75 -BÊ TÔNGMÓNG, GIẰNGTƯỜNGB20(M250)ĐÁ1X2 -BÊTÔNGLÓT MÓNGM100ĐÁ4X6 -CỐT THÉPNHÓM + AICÓRa=2300kG/CM2 + AIICÓRa=2800kG/CM2 -MÓNGĐƯỢCTHIẾTKẾVỚICƯỜNGĐỘLỚPĐẤTĐẶTMÓNGLÀR=1,2kG/CM2 -KHITHICÔNGPHẢIKẾT HỢPVỚICÁCBẢNVẼCÓLIÊNQUAN GCT2(220X100) DWC(150x300) GCT2(220X100) 17651035 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG GIẰNG TƯỜNG MÓNG Designer Author Checker NP-NĐ KC-03 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGGIẰNGTƯỜNGMÓNG
 44. 44. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 4780 2780 4220 11780 28003480 6280 28003480 6280 4780 2780 4220 11780 110 110 110 110 220 220 110 110 220 110 110 220 110110 220 110110 220 110110 220 110110 220 CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) CỘT C0(220x220) GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỔ CỘT Designer Author Checker NP-NĐ KC-04 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGĐỊNHVỊCỔCỘT
 45. 45. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) CỘT C1(220x220) 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 220 110 110 110 110 220 110110 220 110110 220 4780 2780 4220 11780 28003480 6280 28003480 6280 4780 2780 4220 11780 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT TẦNG 1 Designer Author Checker NP-NĐ KC-05 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGĐỊNHVỊCỘTTẦNG1
 46. 46. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) CỘT C2(220x220) 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 4780 2780 4220 11780 28003480 6280 28003480 6280 4780 2780 4220 11780 110 110 110 110 110 110 110 110 220 220 220 220 110110 110110 110110 110110 220 220 220 220 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT TẦNG 2 Designer Author Checker NP-NĐ KC-06 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGĐỊNHVỊCỘTTẦNG2
 47. 47. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) CỘT C3(220x220) 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 110 110 220 110110 220 4780 2780 4220 11780 28003480 6280 28003480 6280 4780 2780 4220 11780 110 110 110 110 220 220 110 110 220 110 110 220 110110 220 110110 220 110110 110110 220 220 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN AA 1 1 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT TẦNG 3 Designer Author Checker NP-NĐ KC-07 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGĐỊNHVỊCỘTTẦNG3
 48. 48. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 DẦMD1(220x300) DẦMD1(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD1(220x300) DẦMDP1(150x300) 295 835 3885 150 745 2780 4220 1130 11780 110 13020 34802800 1106280110 6500 348016101190 1106280110 6500 295 835 4780 2780 4220 1130 11780 110 13020 Hs=100mm +3.900 DP2(150x300) DẦMD1(220x300) DẦMDP3(150x300) 2345150875110 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN SÀNBTCT DÀY10CM SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG 2 Designer Author Checker NP-NĐ KC-08 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGKẾTCẤUTẦNG2
 49. 49. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 DẦMD1(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD3(220x300) DP5(220x300) DẦMDP4(150x300) DẦMD3(220x300) DẦMDP6(150x300) DẦMDP2(150x300) Hs=100mm +7.500 100 150 980 3585 150 1045 2780 4220 1130 4780 2780 4220 11034802800110 348016101001090 6500 910 4780 2780 4220 110 12800 34802800 1106280110 6500 DẦMD3(220x300) 12910 1102235150875110 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN SÀNBTCT DÀY10CM SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG 3 Designer Author Checker NP-NĐ KC-09 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGKẾTCẤUTẦNG3
 50. 50. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 75 835 3225 1555 2780 4220 910 11780 110 950174022015202201520110 11028003480110 75 835 4780 2780 4220 110 910 11890 12800 34802800 1106280110 6500 Hs=100mm +11.100 2433 793 6500 12800 DẦMD1(220x300) DẦMD4(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD2(220x300) DẦMD1(220x300) DP8(220x300) DẦMDP7(150x300) DP8(220x300) 7051500595 640 1500 640 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN SÀNBTCT DÀY10CM SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG MÁI Designer Author Checker NP-NĐ KC-10 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGKẾTCẤUTẦNGMÁI
 51. 51. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 1Ø10a150mm 2 Ø10a150mm 3 Ø10a150mm 4Ø10a150mm 5 Ø10a150mm 6Ø10a150mm 1130 3964 816 2780 4220 110 13020 28003480 6280 910 4780 2780 4220 110 12800 11028003480110 6500 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN SÀNBTCT DÀY10CM SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP SÀN LỚP DƯỚI T2 Designer Author Checker NP-NĐ KC-11 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGBỐTRÍTHÉPSÀNLỚPDƯỚITẦNG2
 52. 52. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 7 Ø10a150mm 8Ø16a150mm 9 Ø16a150mm 10Ø10a150mm 11 Ø10a150mm 12Ø10a150mm 1130 4780 2780 4220 110 12910 34802800 1106280110 910 4780 2780 4220 220 12690 11034802800 1106280110 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN SÀNBTCT DÀY10CM SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG THÉP SÀN LỚP TRÊN T2 Designer Author Checker NP-NĐ KC-12 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGBỐTRÍTHÉPSÀNLỚPTRÊNTẦNG2
 53. 53. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 13Ø10a150mm 14 Ø16a150mm 15 Ø16a150mm 16Ø16a150mm 17 Ø16a150mm 18Ø16a150mm 1230 4780 2780 4220 110 13120 11034802800110 6500 910 4780 2780 4220 110 12800 11028003480110 6500 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN SÀNBTCT DÀY10CM SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG THÉP SÀN LỚP DƯỚI T3 Designer Author Checker NP-NĐ KC-13 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGBỐTRÍTHÉPSÀNLỚPDƯỚITẦNG3
 54. 54. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 19 Ø10a150mm 20Ø10a150mm 21 Ø10a150mm 22Ø10a150mm 23 Ø10a150mm 24Ø10a150mm 1130 4780 2780 4220 110 13020 11034802800110 910 4780 2780 4220 110 12800 11028003480110 6500 6500 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN SÀNBTCT DÀY10CM SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG THÉP SÀN LỚP TRÊN T3 Designer Author Checker NP-NĐ KC-14 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGBỐTRÍTHÉPSÀNLỚPTRÊNTẦNG3
 55. 55. 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 25 Ø10a150mm 26Ø16a150mm 910 4780 2780 4220 110 12800 34802800 6280 4780 2780 4220 11780 11028003480110 6500 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN SÀNBTCT DÀY10CM SÀNBTCTDÀY10CMHẠCỐTĐÁYDẦM AA B B CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG MÁI Designer Author Checker NP-NĐ KC-15 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTBẰNGBỐTRÍTHÉPSÀNTẦNGMÁI
 56. 56. A B C D Tầng 2 +3.900 295 835 3960 820 2780 4220 1130 11780 8 Ø10a150mm7 Ø10a150mm 1 Ø10a150mm2 Ø10a150mm 10 Ø10a150mm 9 Ø10a150mm 3 Ø10a150mm4 Ø10a150mm 12 Ø10a150mm 11 Ø10a150mm 6 Ø10a150mm 5 Ø10a150mm B B 1 3 Tầng 2 +3.900 2 3480 2800 110 6280 110 8 Ø16a150mm 7 Ø10a150mm 2 Ø16a150mm 1 Ø10a150mm 200100 300 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT CẮT THÉP SÀN TẦNG 2 Designer Author Checker NP-NĐ KC-16 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTTHÉPSÀNA-ATẦNG2 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTTHÉPSÀNB-BTẦNG2
 57. 57. A B C D Tầng 3 +7.50020 Ø10a150mm 14 Ø16a150mm 13 Ø10a150mm 19 Ø10a150mm 22 Ø10a150mm 21 Ø10a150mm 16 Ø16a150mm 15 Ø16a150mm 24 Ø10a150mm 23 Ø10a150mm 18 Ø16a150mm 17 Ø16a150mm 175 1055 3660 1120 2780 4220 1230 11780 110 1 3 Tầng 3 +7.500 2 3480 2800 110 6280 110 20 Ø10a150mm 19 Ø10a150mm 14 Ø16a150mm 13 Ø10a150mm 200100 300 GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT CẮT THÉP SÀN TẦNG 3 Designer Author Checker NP-NĐ KC-17 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTTHÉPSÀNA-ATẦNG3 TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTTHÉPSÀNB-BTẦNG3
 58. 58. A B C D Tầng Mái +11.100 75 835 3225 1555 2780 4220 910 11780 110 25 Ø10a150mm 26 Ø16a150mm 300 1 3 Tầng Mái +11.100 2 3480 2800 110 6280 110 300 25 Ø10a150mm 26 Ø16a150mm GHI CHÚ: -BÊ TÔNGCỘT, DẦM,SÀNB20(M250)CÓRb=11,5MPA -THÉPD<10SỬDỤNGTHÉPAICÓRs=225MPA -THÉPD>=10SỬDỤNGTHÉPAIICÓRs=280MPA -KHITHICÔNGPHẢIKẾTHỢPCÁCBẢNVẼ CÓLIÊNQUAN CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 2015 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG LÀO CAI LAO CAI SONG HONG CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: SỐ 068 - TRẦN TRỌNG BÌNH KIM TÂN - LÀO CAI KẾT CẤU 1 : 50 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT CẮT THÉP SÀN TẦNG MÁI Designer Author Checker NP-NĐ KC-18 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTTHÉPSÀNA-ATẦNGMÁI TỈ LỆ:( 1: 50) MẶTCẮTTHÉPSÀNB-BTẦNGMÁI

×