Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

A granxa experimental de Monelos

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 69
1 of 69

More Related Content

A granxa experimental de Monelos

 1. 1. A GRANXA AGRÍCOLA EXPERIMENTAL de Monelos
 2. 2. A Coruña, metrópole agropecuaria  Hoxe costará imaxinar que a área na que está situada gran parte da 2ª fase do polígono de Elviña, a zona da Milagrosa e Monelos acolleu no seu día unha enorme granxa de 16 hectáreas de extensión.  Entre 1888 e 1964, a cidade portuaria, comercial, administrativa... converteuse na capital moderna da agricultura galega.  A Coruña, a través desta granxa, converteuse na vía de entrada de tódalas innovacións no mundo do campo, tanto agrícola como gandeiro.
 3. 3. Granxa
 4. 4. Granxa Monelos
 5. 5. Situación do polígono de Elviña
 6. 6. Localización aproximada da Granxa
 7. 7. Localización aproximada da Granxa comparativa co plano
 8. 8. Localización aproximada da Granxa
 9. 9. Localización aproximada da Granxa Imaxe actual
 10. 10. A orixe  A Granxa Escola-Experimental de Coruña fúndase en 1888.  É o primeiro centro de experimentación e difusión de novas técnicas agrícolas creado polo Estado para Galicia e Asturias.  A Deputación coruñesa cedeu ao Ministerio de Fomento os terreos onde se vai ubicar A Granxa. Será na Horta do Xeneral.  A entrega farase en 1899 e a finca contará con 16 hectáreas.  Problemas orzamentarios e políticos condicionarán o seu inicio.
 11. 11. Innovación agropecuaria en Galicia  Ao contrario do que ocurría en países como os Países Baixos e Gran Bretaña, que entre mediados do século XVIII e XIX emprenderan a súa particular revolución agraria, España en xeral, e Galiza en particular presentaban un notable atraso.  A agricultura galega estaba levada por unha serie de prácticas rotinarias nas que faltaba a incorporación da ciencia e tecnoloxía. A Granxa significou isto.
 12. 12. A casa do director O director da granxa, residía neste chalé modernista ubicado Aproximadamente na intersección entre a praza de Casares Quiroga e avenida de Salgado Torres. Contaba cunhas escaleiras de forxa na súa entrada. Perto del situábase o edificio de fitopatoloxía (a altura da fonte das Paxariñas. Este centro foi un dos máis importantes de do Estado. Os dous edificios desapareceron.
 13. 13. A Granxa no seu contorno social e territorial  A Granxa asentábase nunha zona rural, entre os concellos de A Coruña e Oza e pegada ao núcleo urbano.  Monelos apenas tiña 1000 habitantes e un núcleo de casas rurais organizado ao redor da igrexa de Santa María de Oza.  O rural e o urbano misturábanse nun contorno máis próximo.
 14. 14. Poboación e núcleo urbano de Monelos. Principios do século XX
 15. 15. Lavadeiro de Monelos Principios do século XX
 16. 16. Igrexa de Sta. Mª. de Oza Centro da vida do núcleo de Monelos Mediados do século XX
 17. 17. Lavando no río Monelos Principios do século XX
 18. 18. Mercado de Monelos Abandonado nos anos cincuenta
 19. 19. Desbordamento do río Monelos anos cincuenta
 20. 20. Lavadeiro do río Monelos principios do século XX
 21. 21. Avenida de árbores nas instalacións de Monelos
 22. 22. Nena con pombas na sección avícola da Granxa
 23. 23. A granxa pretendeu superar a agricultura rutineira
 24. 24. Vista das instalacións da Granxa anos vinte
 25. 25. Labregos e cidadáns  O interese polo destino do rural ten, na Galicia de entón, unha pegada claramente urbana.  Os anos do inicio da Granxa, dirixida por Hernández Reboredo, coinciden coa maior intensidade do movemento agrarista, e coa celebración das concorridas Asembleas Agrarias iniciadas en Monforte.
 26. 26. Labradores cultivados e elites locais coinciden en sesións de divulgación organizadas na Granxa
 27. 27. Exposicións de produtos hortícolas
 28. 28. Labregos e cidadáns  A mellora e reforma do agro galego condúcese por varios camiños: a loita contra o foro, defendendo a propiedade da terra para os que a traballan, denunciando o sistema caciquil.  Por outro lado foméntase a innovación técnica e a mecanización.  A Granxa Experimental encádrase estreitamente nesta última corrente.
 29. 29. Presentación de maquinaria nova na Granxa Agrícola
 30. 30. Exposición avícola
 31. 31. Rof Cordina (no centro) Influiu na mellora gadeira acometida na Granxa
 32. 32. Probas de plantado nas hortas de Santiago
 33. 33. Obxectivos da acción innovadora  Dúas liñas de actuación foron fundamentais:  A primeira orientada cara a reeducación fronte a rotina, pasividade e desconfianza labregas.  A segunda apostar pola innovación técnica: mecanización, uso de adubos, combate de andazos e mellora xenética do gando. Serán os obxectivos fundamentais.
 34. 34. Vista dun dos edificios dedicados á plantación
 35. 35. Parte das clases cultas compartían as inquedanzas innovadoras
 36. 36. Comprobando o crecemento do millo co uso de adubos
 37. 37. Maquinaria moderna. Exposta nas instalacións da Granxa
 38. 38. Os logros da Granxa A creación da rubia galega  Tratábase de atopar un modelo de vaca que se axustase as necesidades da nosa gandería naquel momento. Estas necesidades pasaban por darlle unha orientación leiteira ao animal, fronte ao que se priorizaba entón que era a a carne.  Fíxose, baixo a dirección de Hernández Reboredo, unha selección do mellor gando existente en Galicia e cruzouse coa raza suiza “simmenthal”
 39. 39. Na Granxa creouse a Coñecida “raza rubia galega”
 40. 40. Os logros da Granxa Mellora dos cultivos forraxeiros  O avanzo nos cultivos forraxeiro- pratense sobre a idea de que “as razas fanse pola boca”.  De maneira máis tímida, a Granxa tamén ensaia curzamentos e melloras de gado ovino, porcino na década dos 20 e inicia tamén a promoción das razas leiteiras.
 41. 41. Traballadores da Granxa con novos enxeños
 42. 42. Entrega de premios nun concurso de gado 1907. Gañado polo gandeiro da zona de Pontedeume, Antonio Borrás. Presentou un toro de 785 quilos chamado “Xitano”. Pouco despois este touro produciulle a morte ao embestilo a traizón.
 43. 43. Edificio principal da Granxa
 44. 44. Os logros da Granxa O combate de andazos. A Estación de Fitopatoloxía Agraria  Andazos como o “oído”, o mildew, ou a tinta do castaño danan seriamente Europa occidentais dende mediados do século XIX.  A Estación de Fitopatoloxía créase en 1928 anexa á Granxa, para facer fronte a este desafío.  Terá unha atención diversificada a todo tipo de pragas, para rematar na posguerra, naquelas que precisaban unha atención máis importante como foi a tinta nos castaños e o escaravello Colorado nas patacas.  A EFA desapareceu no ano 1951.
 45. 45. Probas con castiñeiros resistentes ás pragas Fixéronse grandes esforzos para salvar as colleitas de patacas
 46. 46. Os logros da Granxa O lúpulo nas Mariñas  Instaurouse o cultivo de lúpulo. Importado de Gran Bretaña en 1913 por Hernández Robledo.  Esta planta industrial empezou a darse en Galiza coa axuda da familia Rivera de “Estrella Galicia” e fixo que se tivese que importar a materia prima para a elaboración da cervexa.  En 1935 o seguinte director, Ricardo Escauriaza, escribiu un tratado sobre o cultivo.
 47. 47. Recollendo o lúpulo nunha plantación de Betanzos Seleccionando lúpulo Antes de polo a enxogar
 48. 48. Os logros da Granxa formación e divulgación das innovacións  En 1907 comeza a funcionar como escola de “obreiros agrícolas”. Trabállase nos labores de cultivo, manexo de maquinaria, emprego de adubos e selección de sementes.  En 1919 establécense as Escolas de Peritos en tódalas Granxas do Estado. Supondo unha novedosa descentralización do ensino superior agrícola, ata daquela restrinxido en Madrid. O proxecto fracasa e en 1924 é substituída por unha escola de capacitación agraria que inicialmente estará localizada en Betanzos e posteriormente en Bastiagueiro (actual INEF).
 49. 49. Primeiro tractor da Granxa anos cincuenta
 50. 50. Os logros da Granxa importancia da divulgación  O labor formativo alcanza, sobre todo, directamente aos labregos, a través dos campos de experiencias e domostración da Cátedra Ambulante, das conferencias e publicacións gratuítas.  Creáronse campos de experimentación dirixidos pola Granxa nas comarcas, inicialmente na provincia da Coruña e posteriormente en toda Galicia (once na provincia e dezaseis en Galicia)  Establecéronse consultas técnicas a través dos boletíns da Granxa e o carteo. As cartas recibidas por consultas dos labregos ascenden a máis de 5000 en 1928, cun promedio anual de 200 cartas.
 51. 51. A Cátedra Ambulante en acción
 52. 52. Cursos de poda
 53. 53. Memoria da Granxa, 1911. Describe a historia, organización e resultados do Centro
 54. 54. Lección práctica en Buño
 55. 55. Os logros da Granxa contactos internacionais  O interese polo mundo agrario foi unha constante nas clases cultas europeas.  Nun mercado máis amplo de comercialización de maquinaria, adubos... Foméntanse estas relacións.  Houbo contactos regulares con empresas francesas adicadas a cultivos forraxeiros e de maquinaria alemás, británicas ou norteamericanas.  No intercambio intelectual, mantense diálogo regular con centros de investigación agronómica de Chile, Portugal e Gran Bretaña.
 56. 56. Visita ás instalacións da Granxa nun Congreso Internacional. Anos sesenta
 57. 57. Guerra civil e ditadura As últimas décadas de vida da Granxa  Os proxectos de innovación agropecuaria quedaron paralizados coa guerra.  Baixo as novas autoridades o desenvolvemento rural do país quedará establecido polo Congreso Agrícola de Galicia de 1944.  O conxunto da actividade formativa está condicionada polos trazos que caracterizan o período máis Autárquico da ditadura.  Haberá un forte “apagón tecnolóxico”, ineficacia das medias políticas, debilidade orzamentaria e destrución do entramado asociativo.
 58. 58. Instalacións da Granxa
 59. 59. Guerra civil e ditadura A súa desaparición  Imposto polo Banco Mundial e o FMI o franquismo terá que mudar, a partir de 1959, a súa política autárquica por outra de corte liberal no aspecto económico.  Comeza a fase desenrolista do Réxime na que a construción vinculada á expansión urbana ocupará un papel importantísimo. É un momento cando o espazo rururbano de Monelos sofre unha radical transformacións.  As instalacións da Granxa desaparecerán en 1964 e os edificios modernistas que acolleran a innovación pasan a mellor vida.  As instalacións pasarán inicialmente a Guísamo e posteriormente, en 1967, a Mabegondo (Abegondo) onde se construíra o Centro de Investigacións Agrarias, cunha extensión de 300 hectáreas. No ano 1983 será transferido á Xunta de Galiza.
 60. 60. Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
 61. 61. Leopoldo Hernández Robredo (Fotografía da esquerda) Director da Granxa entre 1904 e 1928. Introduce en Galicia a festa da árbore. Foi iniciador das estancias de formación no estranxeiro. Comprendeu a lóxica produtiva labrega para promover a adopción de innovacións na medida das súas necesidades. Establece con autoridade o modelo de mellora do gado vacún galego. experimenta con trebellos e máquinas e deseña o primeiro modelo de loita anticriptogámica aplicada ás condicións galegas. Persoeiros importantes Maceliano Álvarez Muñiz Primeiro director da Granxa. Dedica a atención á mellora dos Prados, e á maquinaria. Canaliza o labor divulgativo a través do Boletín.
 62. 62. Juan Rodríguez Sardiña Un dos mellores especialistas europeos en bacterioloxía agrícola. Estivo pensionado pola Fundación Rockefeller no Berlín dos anos vinte. Traballou no I.I.A. de Madrid, xulgado por un tribunal franquista, é desterrado a Galiza. Na Coruña, especializase en Viroloxía vexetal e estuda a virose da pataca. Asesora a sociedade Española de Fomento do Lúpulo, e introduce na Galiza o secadoiro vertical
 63. 63. Pedro Urquijo Landaluce Chega a Galiza no ano 1925, como enxeñeiro de fitopatoloxía. Desenvolve a dirección da EFA entre 1933 e 1940. Ocúpase de garantir unha dotación de infraestuturas instalando os laboratorios e a biblioteca. Antes da guerra elaborou un mapa de pragas de Galicia.
 64. 64. A GRANXA AGRÍCOLA EXPERIMENTAL, 1888-1964 Presentación elaborada polo ENDL do IES Elviña O material fotográfico e documentación está tomado da Exposición Sobre A Granxa Agrícola Experimental (1888-1964) das que son comisarios: Lourenzo Fernández Prieto Xosé A. Fraga Vázquez e documentalista: Antón Santos Pérez

×