Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KIJKEN NAAR DE ORGANISATIE VANDE ZORGAFDELING / WERKEENHEID
A.U.B.MOBIELTJE UITEN VAN TAFEL
INHOUD1.  RELATIE MET L.O.L2.  TAAKGEBIED V/D ORGANISATIE3.  PLANNING EN COORDINATIE V/D ZORG4.  ORGANISATIE VAN DE VE...
TAKEN, BEVOEGDHEDEN,VERANTWOORDELIJKHEDENBinnen de verpleging zijn de volgendetaakgebieden te onderscheiden: De verpleegk...
TAAKGEBIED DE ORGANISATIE: Werkzaamheden zelf uitvoeren versusinschakelen van anderen. Belangen van de zorgvrager en naa...
PLANNING, ORGANISATIEEN COORDINATIE VAN ZORG   Het zorgproces nader beschouwd: Als verplegende heb je te maken met mens...
PLANNING, ORGANISATIEEN COORDINATIE VAN ZORG Met zo’n verpleegprobleem moet nuprobleemoplossend worden omgegaan De verpl...
PLANNING, ORGANISATIEEN COORDINATIE VAN ZORG   Fasen van het verpleegproces:  Vaststellen van verpleegproblemen1 Anamn...
ORGANISATIE VAN DE VERPLEGING
ORGANISATIE V/D VERPLEGING Er zijn diverse manieren waarop deorganisatie van verplegende activiteitengeregeld is. Voor d...
ORGANISATIE V/D VERPLEGING   De bekendste modellen zijn: Functionele verpleging Teamverpleging Het systeem van eerst...
Coördinatie en integratievan zorg Coördinatie definiëren we als: hetbewust en doordacht zorgdragen voor decontinuïteit va...
Coördinatie en integratievan zorg    Voor de coördinatie staat de verpleegkundige twee hulpmiddelen ter       be...
Coördinatie en integratievan zorg      DE OVERDRACHTDe overdracht heeft tot doel decontinuïteit van de zorg te waarb...
Rapporteren De rapportage vervult een belangrijkefunctie in de continuïteit en coördinatievan zorg. Rapporteren is de ov...
Coördinatie en integratie van zorg  Aan welke eisen moet een rapport        voldoen? Volledigheid. Duidelijk h...
Coördinatie en integratievan zorgIn het kader van het tweede middel wordt     nader ingegaan op de Patiëntenbespreki...
De patiëntenbespreking De patiënten- of bewonersbespreking is niet zozeer een hulpmiddel voor de coördinatie van de zor...
De werkbespreking Is eenmaal vastgesteld welke zorgverleend zal worden dan zal gewaarborgdmoeten worden dat die zorg ooki...
De multidisciplinairesamenwerking Wie nemen er deel aan demultidisciplinaire bespreking van hetbehandelplan? Ook hier we...
Coördinatie en integratie van zorg Welke medische, paramedische,verpleegkundige, maatschappelijke enpastorale hulp heeft ...
PROFESSIONALISERING V/D   VERPLEGING   Reflecteren  Verpleegkundige          Kennis.      Verpleegku...
OPDRACHTWEEK …….GA, IN DE ORGANISATIE WAAR JE WERKT OFSTAGE LOOPT:HOE DE BESLUITVORMINGSPROCEDURE ISVAN DE WERKBESPREKING ...
NABESPREKING
MEER INFOhttp://www.organisatiekunde.org/http://www.visiegroep.nl/organisatiekunde.pdfhttp://olczorg.jouwpagina.nl/
Organisatiekunde verpleegkundige afdeling/ werkplek
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Organisatiekunde verpleegkundige afdeling/ werkplek

2,849 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Organisatiekunde verpleegkundige afdeling/ werkplek

 1. 1. KIJKEN NAAR DE ORGANISATIE VANDE ZORGAFDELING / WERKEENHEID
 2. 2. A.U.B.MOBIELTJE UITEN VAN TAFEL
 3. 3. INHOUD1. RELATIE MET L.O.L2. TAAKGEBIED V/D ORGANISATIE3. PLANNING EN COORDINATIE V/D ZORG4. ORGANISATIE VAN DE VERPLEGING5. OPDRACHT6. NABESPREKING
 4. 4. TAKEN, BEVOEGDHEDEN,VERANTWOORDELIJKHEDENBinnen de verpleging zijn de volgendetaakgebieden te onderscheiden: De verpleegkundige zorg De organisatie De professionalisering van het beroep
 5. 5. TAAKGEBIED DE ORGANISATIE: Werkzaamheden zelf uitvoeren versusinschakelen van anderen. Belangen van de zorgvrager en naastenversus beleid en mogelijkheden van deorganisatie.
 6. 6. PLANNING, ORGANISATIEEN COORDINATIE VAN ZORG Het zorgproces nader beschouwd: Als verplegende heb je te maken met mensendie vanwege gezondheidsverstoringen niet instaat zijn hun behoeften (volledig) te bevredigen. Dit leidt tot het inroepen van de hulp vanonder meer de verpleegkundige, die zichdaardoor geplaatst ziet voor eenverpleegprobleem.
 7. 7. PLANNING, ORGANISATIEEN COORDINATIE VAN ZORG Met zo’n verpleegprobleem moet nuprobleemoplossend worden omgegaan De verplegende gaat volgens eenbepaalde methode te werk. Dit methodischverplegen is een procesmatig gebeuren:het verpleegproces.
 8. 8. PLANNING, ORGANISATIEEN COORDINATIE VAN ZORG Fasen van het verpleegproces: Vaststellen van verpleegproblemen1 Anamnese2 Formuleren van verpleegproblemen Oplossen van verpleegproblemen3 Formuleren van verpleegdoelen4 Interventies5 Evaluatie.
 9. 9. ORGANISATIE VAN DE VERPLEGING
 10. 10. ORGANISATIE V/D VERPLEGING Er zijn diverse manieren waarop deorganisatie van verplegende activiteitengeregeld is. Voor die organisatorische structuur zijnverschillende verpleegkundigeorganisatiemodellen ontwikkeld.
 11. 11. ORGANISATIE V/D VERPLEGING De bekendste modellen zijn: Functionele verpleging Teamverpleging Het systeem van eerstverantwoordelijke verpleegkundige.
 12. 12. Coördinatie en integratievan zorg Coördinatie definiëren we als: hetbewust en doordacht zorgdragen voor decontinuïteit van de geplande zorg. Integratie definiëren we als: het bewusten doordacht ervoor zorgdragen dat dezorg een geïntegreerd onderdeel is vanhet totale hulpverleningsproces.
 13. 13. Coördinatie en integratievan zorg Voor de coördinatie staat de verpleegkundige twee hulpmiddelen ter beschikking:1) de rapportage van relevante gegevens en 2) het houden van besprekingen.
 14. 14. Coördinatie en integratievan zorg DE OVERDRACHTDe overdracht heeft tot doel decontinuïteit van de zorg te waarborgen bijde wisseling van dienst. Aan bod komt: Welke zorg door haar verleend werd Met welk resultaat Welke zorg nog verleend moet worden
 15. 15. Rapporteren De rapportage vervult een belangrijkefunctie in de continuïteit en coördinatievan zorg. Rapporteren is de overdracht vangerichte informatie tussen twee of meermensen met het doel deze informatie tegebruiken ten behoeve van planning,uitvoering en evaluatie.
 16. 16. Coördinatie en integratie van zorg Aan welke eisen moet een rapport voldoen? Volledigheid. Duidelijk handschrift Overzichtelijke rapportage Zakelijkheid.
 17. 17. Coördinatie en integratievan zorgIn het kader van het tweede middel wordt nader ingegaan op de Patiëntenbespreking en de Werkbespreking
 18. 18. De patiëntenbespreking De patiënten- of bewonersbespreking is niet zozeer een hulpmiddel voor de coördinatie van de zorg, maar er wordt vooral vastgesteld wat er gecoördineerd moet worden. In de patiënten-/bewonersbespreking wordt vastgesteld welke zorg er verleend moet worden aan een (groep) zorgvrager(s).
 19. 19. De werkbespreking Is eenmaal vastgesteld welke zorgverleend zal worden dan zal gewaarborgdmoeten worden dat die zorg ookinderdaad verleend wordt. In wezen hebben we nu pas werkelijkmet de coördinatie van de zorg te maken. Het middel bij uitstek daarvoor is dewerkbespreking
 20. 20. De multidisciplinairesamenwerking Wie nemen er deel aan demultidisciplinaire bespreking van hetbehandelplan? Ook hier weer een simpel antwoord:iedereen die bij de behandeling van de tebespreken patiënt betrokken is, neemtdeel aan deze bespreking.
 21. 21. Coördinatie en integratie van zorg Welke medische, paramedische,verpleegkundige, maatschappelijke enpastorale hulp heeft de patiënt nodig? Hoe kan worden gewaarborgd dat deverschillende onderdelen van de te verlenenhulp, zoals omschreven in het behandelplan, opelkaar afgestemd zijn en blijven gedurende hethulpverleningsproces?
 22. 22. PROFESSIONALISERING V/D VERPLEGING Reflecteren Verpleegkundige Kennis. Verpleegkundig Handelen.
 23. 23. OPDRACHTWEEK …….GA, IN DE ORGANISATIE WAAR JE WERKT OFSTAGE LOOPT:HOE DE BESLUITVORMINGSPROCEDURE ISVAN DE WERKBESPREKING & HETMULTIDISCIPLINAIROVERLEG IS GEREGELD.WEEK ……INVENTARISEER WELKEDISCILINES,DIENSTEN & COMMISSIE ER ZIJN.WAT IS HUN TAAK / BEVOEGDHEID?
 24. 24. NABESPREKING
 25. 25. MEER INFOhttp://www.organisatiekunde.org/http://www.visiegroep.nl/organisatiekunde.pdfhttp://olczorg.jouwpagina.nl/

×