Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AUTISTISCHE STOORNISSEN  BIJ MENSEN MET EENVERSTANDELIJKE BEPERKING
PROGRAMMA OVERZICHTINVENTARISEREN LEERVRAGENVERHOOGDE KWETSBAARHEIDWAT IS AUTISMERELATIE VERSTANDELIJKE BEPERKING ENAUTIST...
INVENTARISEREN    LEERVRAGENLEER- ONTWIKKELLIJNENONDERZOEKSVRAAG
WAT IS AUTISME ?• Gestoorde ontwikkeling van het functionele brein• Grote kans op neurologische, metabole en genetische ...
VERHOOGDE KWETSBAARHEID    ORGANISCHE FACTOREN( STOFWISSELINGSZIEKTE,CHROMOSOMALE AFWIJKINGEN, ETC)   PSYCHOSOCIALE...
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen  autismespectrumstoornissen
AUTISME
KENMERKEN• Beperkingen in sociale interactie• Beperkingen in verbale en niet-verbale communicatie• Verarming in het verbe...
HOE UIT AUTISME ZICH? Beperkingen in de sociale interactieBeperkingen in de communicatieBeperking in het verbeeldingsve...
BEPERKINGEN SOCIALE     INTERACTIE Problemen met zich inleven enverplaatsen in de ander Weinig begrip van sociale si...
BEPERKING IN COMMUNICATIE Moeite met abstract en vaag taalgebruik Moeite met figuurlijk taalgebruik Moeite met wat niet...
BEPERKING VERBEELDINGSVERMOGEN Rigide denken en handelen Weerstand tegen veranderingen Voorkeur voor vaste routines en...
EEN EIGEN COGNITIEVE STIJL Abnormale prikkelgevoeligheid-Hypergevoelig voor bepaalde prikkels-Snel afgeleid-Verwerking ver...
RELATIE VERSTANDELIJKE BEPERKING  EN AUTISTISCHE STOORNIS• ONGEVEER 70 / 80 % AUTISTEN ISVERSTANDELIJK GEHANDICAPT• KLAS...
DIAGNOSTISCHE PROBLEMENLASTIG OM GOED ONDERSCHEID TE KUNNENMAKEN.    VEEL KENMERKEN HETZELFDE:• CONTACTPROBLEMEN• INTER...
DIAGNOSTISCHE PROBLEMEN• VERSCHIL IN INTERACTIE, COMMUNICATIE EN SPEL• CONTACTSTOORNIS IS NOG GEEN AUTISME• MULTIDICIPLI...
VERSCHIJNINGSVORMEN AUTISME BIJ VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN• KWALITATIEVE BEPERKINGEN IN SOCIALE INTERACTIES• BEPERKING ...
VERSCHIJNINGSVORMEN AUTISMEBIJ VERSTANDELIJKGEHANDICAPTEN      • HET STARRE TYPE• BIEDT VERZET TEGEN VERANDERINGEN• B...
VERSCHIJNINGSVORMEN AUTISME BIJ VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN   NIEUWE PROBLEMEN TIJDENS       PUBERTIJD • GROOT ...
BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE    ZORGVRAGERSBij de begeleiding is het verstandig rekeningte houden met het volgende:  ...
BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE     ZORGVRAGERS• Ze reageren heftig op veranderingen in hetleefpatroon.• Ze hechten aan va...
BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE    ZORGVRAGERS De omgang met autistische bewoners kan       gericht worden op:• Verm...
BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE    ZORGVRAGERS• Niet al te rechtstreeks communiceren,vanuit een lage expressed emotion• Tr...
MEDICATIEBij medicatie tegen de verschijnselen vanautisme wordt onderscheid gemaakt tussen• antipsychotica,• antidepressiv...
SPECIFIEKE THERAPIEEN   Voor autisme zijn specifieke therapieën          ontwikkeld :• Therapie betekent genees...
SPECIFIEKE THERAPIEENGedragsmodificatie therapieënhttp://www.autsider.net/documentatie/documenten/cognitieve_gedragstherap...
Mensen met autisme .Hebben ook humor, maar dan liefst humor die expliciet is en hen niet kwetst.Bepaalde vormen van humor ...
INFOhttp://omgaanmetautisme.nl/ http://www.autismeinfocentrum.nlhttp://www.rivm.nl/vtv/object_class/kom_autisme.html h...
TOETSVRAGEN Welk antwoord is juist? Kenmerken van een       verstandelijke beperking:1. Zijn duidelijk af te scheid...
TOETSVRAGEN    Welke uitspraak is NIET JUIST?1.  Een kind met een ernstige verstandelijke   beperking is vaak niet o...
NABESPREKINGHOE HEB JE DEZE WIT ERVAREN?WAT IS HET BELANGRIJKSTE LEERPUNTDAT JE VOORJEZELF MEENEEMT ?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Autisme bij verstandelijk gehandicapten

3,562 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Autisme bij verstandelijk gehandicapten

 1. 1. AUTISTISCHE STOORNISSEN BIJ MENSEN MET EENVERSTANDELIJKE BEPERKING
 2. 2. PROGRAMMA OVERZICHTINVENTARISEREN LEERVRAGENVERHOOGDE KWETSBAARHEIDWAT IS AUTISMERELATIE VERSTANDELIJKE BEPERKING ENAUTISTISCHE STOORNISDIAGNOSTISCHE PROBLEMENVERSCHIJNINGSVORMEN AUTISME BIJVERSTANDELIJK GEHANDICAPTENBEGELEIDING VAN AUTISTISCHEZORGVRAGERS
 3. 3. INVENTARISEREN LEERVRAGENLEER- ONTWIKKELLIJNENONDERZOEKSVRAAG
 4. 4. WAT IS AUTISME ?• Gestoorde ontwikkeling van het functionele brein• Grote kans op neurologische, metabole en genetische aandoeningen
 5. 5. VERHOOGDE KWETSBAARHEID ORGANISCHE FACTOREN( STOFWISSELINGSZIEKTE,CHROMOSOMALE AFWIJKINGEN, ETC) PSYCHOSOCIALE FACTOREN( OPVOEDINGSPROBLEMEN, GEBREKKIGHECHTINGSPROCES. ETC) OMGEVINGSFACTOREN( TE WEINING STIMULANS, AANDACHTSTEKORT, ETC)
 6. 6. Pervasieve ontwikkelingsstoornissen autismespectrumstoornissen
 7. 7. AUTISME
 8. 8. KENMERKEN• Beperkingen in sociale interactie• Beperkingen in verbale en niet-verbale communicatie• Verarming in het verbeeldend vermogen• Opmerkelijke beperkte repertoire van activiteiten en interesse
 9. 9. HOE UIT AUTISME ZICH? Beperkingen in de sociale interactieBeperkingen in de communicatieBeperking in het verbeeldingsvermogenRigide denken en handelen
 10. 10. BEPERKINGEN SOCIALE INTERACTIE Problemen met zich inleven enverplaatsen in de ander Weinig begrip van sociale situaties Problemen met wisselende enonzichtbare sociale betekenissen
 11. 11. BEPERKING IN COMMUNICATIE Moeite met abstract en vaag taalgebruik Moeite met figuurlijk taalgebruik Moeite met wat niet gezegd, maar wel bedoeld wordt Moeite met non-verbale communicatie Kinderen met autisme denken concreeten nemen alles letterlijk
 12. 12. BEPERKING VERBEELDINGSVERMOGEN Rigide denken en handelen Weerstand tegen veranderingen Voorkeur voor vaste routines en regels Beperkte, eenzijdige interesses Moeite met onderscheid fantasie -werkelijkheid
 13. 13. EEN EIGEN COGNITIEVE STIJL Abnormale prikkelgevoeligheid-Hypergevoelig voor bepaalde prikkels-Snel afgeleid-Verwerking verloopt serieel en langerDeel-waarneming-Kan geheel niet overzien-Detailgericht-Moeite met generaliseren(transfer/toepassing)
 14. 14. RELATIE VERSTANDELIJKE BEPERKING EN AUTISTISCHE STOORNIS• ONGEVEER 70 / 80 % AUTISTEN ISVERSTANDELIJK GEHANDICAPT• KLASSIEK AUTISME KOMT MEER VOORBIJ ERNSTIG VERSTANDELIJKGEHANDICAPT• PPD-NOS KOMT MEER VOOR BIJ LICHTVERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
 15. 15. DIAGNOSTISCHE PROBLEMENLASTIG OM GOED ONDERSCHEID TE KUNNENMAKEN. VEEL KENMERKEN HETZELFDE:• CONTACTPROBLEMEN• INTERACTIE -/ COMMUNICATE PROBLEMEN• MOTORISCHE PROBLEMEN• DWANGMATIG GEDRAG• SOCIALE SITUATIE MOEILIJK BEGRIJPEN
 16. 16. DIAGNOSTISCHE PROBLEMEN• VERSCHIL IN INTERACTIE, COMMUNICATIE EN SPEL• CONTACTSTOORNIS IS NOG GEEN AUTISME• MULTIDICIPLINAIRE DIAGNOSTIEK VEREIST
 17. 17. VERSCHIJNINGSVORMEN AUTISME BIJ VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN• KWALITATIEVE BEPERKINGEN IN SOCIALE INTERACTIES• BEPERKING IN COMMUNICATIE• BEPERKT EN HERHALEND GEDRAGFSPROBLEEM
 18. 18. VERSCHIJNINGSVORMEN AUTISMEBIJ VERSTANDELIJKGEHANDICAPTEN • HET STARRE TYPE• BIEDT VERZET TEGEN VERANDERINGEN• BIJZONDERE INTRESSES VOOR BEPAALDE VOORWERPEN / HANDELINGEN HET GRILLIGE TYPE• MINDER ERNSTIG CONTACT GESTOORD• VERTONEN VAAK ZELFVERWONDEND GEDRAG, PANIEKREACTIES, HEVIGE ANGSTEN
 19. 19. VERSCHIJNINGSVORMEN AUTISME BIJ VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN NIEUWE PROBLEMEN TIJDENS PUBERTIJD • GROOT RISICO OP EPILEPSIE • GRENSOVERSCHRIJDEND SEKSUEEL GEDRAG • TOENAME ZELFVERWONDEND GEDRAG EN AGRESSIEF GEDRAG • VERHOOGDE KANS DEPRESSIE
 20. 20. BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE ZORGVRAGERSBij de begeleiding is het verstandig rekeningte houden met het volgende: –Autisten lijken gevoeliger voor prikkels en deselectie van zintuiglijke informatie isafwijkend Het prikkelfiltermechanisme werkt anders,waardoor een directe benadering over kankomen als een bombardement aan prikkels– .
 21. 21. BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE ZORGVRAGERS• Ze reageren heftig op veranderingen in hetleefpatroon.• Ze hechten aan vaste routines en vaste plekken.Het aanleren van zelfredzaamheidshandelingenlijkt veel concentratie te vragen, waardoor er‘vulling’ lijkt op te treden die preoccupaties(hardnekkige fixatie op bepaalde gedragingen ofvoorwerpen) doet verminderen.
 22. 22. BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE ZORGVRAGERS De omgang met autistische bewoners kan gericht worden op:• Verminderen van prikkels, soms moetgekozen worden voor een bijna kaleleefomgeving• Aanbieden van veel structuur• Afzwakken van de rigiditeit door binnen devaste patronen kleine variaties aan tebrengen
 23. 23. BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE ZORGVRAGERS• Niet al te rechtstreeks communiceren,vanuit een lage expressed emotion• Trainen van zelfredzaamheid, waarbijoperante technieken gebruikt kunnen worden• Communicatie die (in sommige gevallen)niet via het gesproken woord verloopt maarvia verwijzers.
 24. 24. MEDICATIEBij medicatie tegen de verschijnselen vanautisme wordt onderscheid gemaakt tussen• antipsychotica,• antidepressiva,• overige medicijnen en voedingssupplementen(vitaminesupplementen of glutenvrij dieet). Het bewijs voor de werkzaamheid vanmedicatie of voedingsvoorschriften bij autismeis zeer mager.
 25. 25. SPECIFIEKE THERAPIEEN Voor autisme zijn specifieke therapieën ontwikkeld :• Therapie betekent geneeswijze, maarautisme (volgens de criteria van de DSM) istot op heden ongeneeslijk.• Dat de hieronder vermelde therapieën leidentot verbetering, staat niet onomstotelijk vast.•Bij elke methode zijn wel positieve resultatengemeld.
 26. 26. SPECIFIEKE THERAPIEENGedragsmodificatie therapieënhttp://www.autsider.net/documentatie/documenten/cognitieve_gedragstherapie.htmGoldstein ( http://www.goldstein.nl/ )Relationeel gerichte therapieënhttp://www.adoptie.nl/m/deskundigheidsbevordering_digibro_methodieken/mn/55/Son-rise- of option-methodehttp://www.autismeinfocentrum.nl/fetch_html_cat.html?mnu=tmain100:shome&s=2&l=nl&t=1209692759&oid=17339456Holdingtherapie
 27. 27. Mensen met autisme .Hebben ook humor, maar dan liefst humor die expliciet is en hen niet kwetst.Bepaalde vormen van humor zoals cynisme,sarcasme, subtiele enabstracte humor zijn moeilijk te begrijpenvoor hen. Mensen met autisme zijn hierdoorerg kwetsbaar
 28. 28. INFOhttp://omgaanmetautisme.nl/ http://www.autismeinfocentrum.nlhttp://www.rivm.nl/vtv/object_class/kom_autisme.html http://pddnos.jouwpagina.nl/http://www.freewebs.com/familievanderzanden/begrippenenafkortingen.htm#47605718
 29. 29. TOETSVRAGEN Welk antwoord is juist? Kenmerken van een verstandelijke beperking:1. Zijn duidelijk af te scheiden van kenmerken die verwijzen naar een pervasieve ontwikkelingsstoornis.2. Zijn niet duidelijk af te scheiden van kenmerken die verwijzen naar een pervasieve ontwikkelingsstoornis.3. Zijn hetzelfde als de kenmerken van een pervasieve ontwikkelingsstoornis.4. Komen zelden voor in relatie tot een pervasieve ontwikkelingsstoornis.
 30. 30. TOETSVRAGEN Welke uitspraak is NIET JUIST?1. Een kind met een ernstige verstandelijke beperking is vaak niet of nauwelijks in staat te reageren op hechtingsgedrag van ouders.2. Contacttherapie gaat uit van een ontwikkelingsdynamische benadering.3. Iemand met autisme kan vaak het geheel niet overzien.4. Iemand met autisme kan zich vaak wel in anderen verplaatsen. .
 31. 31. NABESPREKINGHOE HEB JE DEZE WIT ERVAREN?WAT IS HET BELANGRIJKSTE LEERPUNTDAT JE VOORJEZELF MEENEEMT ?

×