Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MACHT IN DE ZORGRELATIE<br />Macht is het vermogen om het gedrag van anderen te sturen. De paus is machtig, een baby is ma...
PROGRAMMA<br />ASPECTEN VAN MACHT<br />ZES ASPECTEN ONGELIJKWAARDIGE RELATIE<br />KWALIFICATIEDOSSIER VERPLEEGKUNDIGE<br /...
RELATIE LEER_ & ONTWIKKELLIJNEN<br />
INVLOED & MACHT<br />Invloed en macht zijn twee verschillende dingen. <br />Wie machtig is, kan het<br />gedrag van mensen...
MACHT IN DE ZORGRELATIE<br />DE RELATIE MET DE ZORGVRAGER IS EEN ONGELIJKWAARDIGE RELATIE<br />DE ZORGVERLENER IS DE STERK...
ONOMKERBAARHEID<br />BINNEN DE RELATIE ZORGVRAGER ZORGVERLENER ZIJN DE POSITIES EN DE ROLLEN DUIDELIJK EN ONOMKEERBAAR = <...
VRIJHEID VERSUS GEBONDENHEID<br />BESTAAT GEEN KEUZE WEL/NIET FUNCTIONELE ZORGRELATIE<br />ZORGVRAGER GEBONDEN AAN ZORGSET...
DESKUNDIGHEID VERSUS ONDESKUNDIGHEID<br />ZORGVRAGER= LEEK<br />ZORGVERLENER = DESKUNDIGE<br />ZORGVRAGER KAN VERTROUWEN P...
GESLOTENHEID VERSUS OPENHEID<br />EENZIJDIGE OPENHEID<br />ZORGVRAGER MOET AL ZIJN “HEBBEN EN HOUDEN OPENBAARMAKEN“<br />
ONAFHANKELIJKHEID VERSUS AFHANKELIJKHEID<br />DE ZORGVRAGER IS ZOWEL OP LICHAMELIJK, PSYCHISCH ALS SOCIAAL GEBIED AFHAKELI...
MACHT VERSUS ONMACHT<br />Huisregels of afdelingsregels vallen primair binnen het domein van de verpleegkundige. Wij stell...
GEVOLGEN<br />HOSPITALISATIE<br />
VERANTWOORDELIJKHEIDKwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige<br />Rol en verantwoordelijkheden<br />De verpleegk heeft een ...
Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige<br />De verpleegk handelt bij het uitvoeren van de zorg en ondersteuning binnen de...
Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige<br />De verpleegk verantwoordt haar handelen aan degene die haar de zorgvrager(s) ...
DE BEROEPSCODE<br />1.3 De verpleegkundige respecteert de opvattingen van de patiënt ten aanzien van leven, ziekte, sterve...
OPDRACHT<br />FORMULEER BIJ ELK VAN DE ZES ASPECTEN ONGELIJKWAARDIGE RELATIE EEN AANTAL ACTIVITEITEN DIE DE ( ON) MACHT VE...
ZES ASPECTEN ONGELIJKWAARDIGE RELATIE<br />ONOMKERBAARHEID<br />VRIJHEID VERSUS GEBONDENHEID<br />DESKUNDIGHEID VERSUS OND...
NABESPREKING<br />Welk gewoontegedrag van jou is zichtbaar geworden?<br />WAT HEB JE NODIG OM DIT TE VERANDEREN ?<br />
MEER INFO<br />http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/macht/<br />GROEIEN NAAR GELIJKWAARDIGHEID ZIE:<br />http:/...
Macht in de verpleegkundige zorgrelatie
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Macht in de verpleegkundige zorgrelatie

4,738 views

Published on

 • Be the first to comment

Macht in de verpleegkundige zorgrelatie

 1. 1. MACHT IN DE ZORGRELATIE<br />Macht is het vermogen om het gedrag van anderen te sturen. De paus is machtig, een baby is machtig, jij bent machtig. <br />
 2. 2. PROGRAMMA<br />ASPECTEN VAN MACHT<br />ZES ASPECTEN ONGELIJKWAARDIGE RELATIE<br />KWALIFICATIEDOSSIER VERPLEEGKUNDIGE<br />BEROEPSCODE<br />OPDRACHT<br />NABESPREKING<br />
 3. 3. RELATIE LEER_ & ONTWIKKELLIJNEN<br />
 4. 4. INVLOED & MACHT<br />Invloed en macht zijn twee verschillende dingen. <br />Wie machtig is, kan het<br />gedrag van mensen direct sturen<br />Wie invloed heeft op iemand kan niet direct iemands gedrag sturen maar wel iemands mening veranderen.<br />
 5. 5. MACHT IN DE ZORGRELATIE<br />DE RELATIE MET DE ZORGVRAGER IS EEN ONGELIJKWAARDIGE RELATIE<br />DE ZORGVERLENER IS DE STERKE PARTIJ EN DE ZORGVRAGER DE ZWAKKERE<br />ZES ASPECTEN ONGELIJKWAARDIGE RELATIE<br />
 6. 6. ONOMKERBAARHEID<br />BINNEN DE RELATIE ZORGVRAGER ZORGVERLENER ZIJN DE POSITIES EN DE ROLLEN DUIDELIJK EN ONOMKEERBAAR = <br />FUNCTIONELE ZORGRELATIE<br />
 7. 7. VRIJHEID VERSUS GEBONDENHEID<br />BESTAAT GEEN KEUZE WEL/NIET FUNCTIONELE ZORGRELATIE<br />ZORGVRAGER GEBONDEN AAN ZORGSETTING,ZORGVERLENER KAN NA WERKTIJD DEUR ACHTER ZICH DICHTTREKKEN<br />
 8. 8. DESKUNDIGHEID VERSUS ONDESKUNDIGHEID<br />ZORGVRAGER= LEEK<br />ZORGVERLENER = DESKUNDIGE<br />ZORGVRAGER KAN VERTROUWEN PUTTEN UIT DESKUNDIGHEID<br />PERSOONLIJKHEID ZORGVRAGER<br />REGIE HOUDEN / VERTROUWEN<br />PERSOOONLIJKHEID ZORGVERLENER<br />OPEN/ GESLOTEN HOUDING<br />
 9. 9. GESLOTENHEID VERSUS OPENHEID<br />EENZIJDIGE OPENHEID<br />ZORGVRAGER MOET AL ZIJN “HEBBEN EN HOUDEN OPENBAARMAKEN“<br />
 10. 10. ONAFHANKELIJKHEID VERSUS AFHANKELIJKHEID<br />DE ZORGVRAGER IS ZOWEL OP LICHAMELIJK, PSYCHISCH ALS SOCIAAL GEBIED AFHAKELIJK VAN DE ZORGVERLENER<br />
 11. 11. MACHT VERSUS ONMACHT<br />Huisregels of afdelingsregels vallen primair binnen het domein van de verpleegkundige. Wij stellen ze op, en wij bewaken ze,<br />We zijn de bewakers van de huisregels en we observeren onze patiënten. In beide rollen maken we de patiënt afhankelijk en klein, en we verlammen daarmee zijn persoonlijk vermogen om oplossingen voor zichzelf te bedenken.<br />
 12. 12. GEVOLGEN<br />HOSPITALISATIE<br />
 13. 13. VERANTWOORDELIJKHEIDKwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige<br />Rol en verantwoordelijkheden<br />De verpleegk heeft een uitvoerende, begeleidende, aansturende en coördinerende rol. <br />De verpleegk is verantwoordelijk voor het stellen van de verpleegkundige diagnose, het opstellen, evalueren en bijstellen van het verpleegplan<br />. Zij is verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en uitvoeren van de gekozen en afgesproken interventies zoals opgenomen in het verpleegplan<br />. <br />
 14. 14. Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige<br />De verpleegk handelt bij het uitvoeren van de zorg en ondersteuning binnen de wet- en regelgeving en binnen de richtlijnen/voorschriften en protocollen van de instelling<br />. De verpleegk is zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van haar deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid.<br />De verpleegk reflecteert op haar eigen handelen; ze is verantwoordelijk voor het eigen handelen en de gevolgen daarvan.<br />
 15. 15. Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige<br />De verpleegk verantwoordt haar handelen aan degene die haar de zorgvrager(s) heeft toegewezen, aan collega’s of aan de leidinggevende. <br />Zij overlegt ook met hen wanneer<br />er veranderingen in de zorgvraag, bijzonderheden of problemen zijn, die haar verantwoordelijkheid en/of deskundigheid te boven gaan.<br />
 16. 16. DE BEROEPSCODE<br />1.3 De verpleegkundige respecteert de opvattingen van de patiënt ten aanzien van leven, ziekte, sterven en dood.2.2 De verpleegkundige stimuleert de patiënt tot het nemen van verantwoordelijkheid over zijn eigen gezondheid.2.4 De verpleegkundige schept een situatie waarin de patiënt zich overeenkomstig zijn levensbeschouwing en gewoonten, waarden en normen kan gedragen.2.7 De verpleegkundige onthoudt zich van elke vorm van machtsmisbruik tegenover de patiënt.<br />
 17. 17. OPDRACHT<br />FORMULEER BIJ ELK VAN DE ZES ASPECTEN ONGELIJKWAARDIGE RELATIE EEN AANTAL ACTIVITEITEN DIE DE ( ON) MACHT VERKLEINEN<br />
 18. 18. ZES ASPECTEN ONGELIJKWAARDIGE RELATIE<br />ONOMKERBAARHEID<br />VRIJHEID VERSUS GEBONDENHEID<br />DESKUNDIGHEID VERSUS ONDESKUNDIGHEID<br />GESLOTENHEID VERSUS OPENHEID<br />ONAFHANKELIJKHEID VERSUS AFHANKELIJKHEID<br />MACHT VERSUS ONMACHT<br />
 19. 19. NABESPREKING<br />Welk gewoontegedrag van jou is zichtbaar geworden?<br />WAT HEB JE NODIG OM DIT TE VERANDEREN ?<br />
 20. 20. MEER INFO<br />http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/macht/<br />GROEIEN NAAR GELIJKWAARDIGHEID ZIE:<br />http://www.zwo.nhl.nl/hbov/mod/2310/vpktext4.htm<br />

×