Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DOELEN FORMULEREN<br />
Veel doelen zijn ...ER-doelen<br />In de praktijk blijkt dat veel doelen zo <br />zijn geformuleerd dat achteraf moeilijk ...
Maak doelen concreet en meetbaar<br />Willen doelen echt een sturende rol vervullen, dan zullen aan de SMART eisen moeten ...
Specifiek<br />Een doel is alleen nuttig als het beschrijft watje wil gaan doen, hoe je dat denkt te doen en wanneer of wa...
Meetbaar<br />Zorg dat je op een gegeven moment kunt vast stellen dat je je doel bereikt hebt; dan weet je ook of je voort...
Acceptabel<br />Een goed doel heeft een actieplan dat concreet aangeeft wat je gaat doen: welke activiteiten ga je onderne...
Realistisch<br />Weinig is zo demotiverend als een onhaalbaar doel; en weinig zo motiverend als een succes. Ga dus na of:<...
Tijdgebonden<br />Doelen zonder tijdspad lopen het risico uitgesteld te worden tot er niets meer van komt. Een tijdsplanni...
KRITIEK SMART<br />
BE SMARTI<br />
De planning van dag tot dag<br />Om een leerdoel op langere termijn te bereiken, moet je van dag tot dag kleinere doelen h...
http://www.onderwijsachterstanden.nl/smart/sma0001.php<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Doelen formuleren

2,750 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Doelen formuleren

 1. 1. DOELEN FORMULEREN<br />
 2. 2.
 3. 3. Veel doelen zijn ...ER-doelen<br />In de praktijk blijkt dat veel doelen zo <br />zijn geformuleerd dat achteraf moeilijk <br />te bepalen valt of ze echt gehaald zijn. <br />Dit zijn de ´ER-doelen´, <br />zoals mooiER, vriendelijkER, beweeglijkER, meER macht; meER omzet; hogER rendement; meER status, e.d.<br />Natuurlijk hebben doelen die zo geformuleerd zijn ook een functie. Ze geven een ideaal aan waar mensen zich op kunnen richten.<br />
 4. 4.
 5. 5. Maak doelen concreet en meetbaar<br />Willen doelen echt een sturende rol vervullen, dan zullen aan de SMART eisen moeten voldoen. Dat wil zeggen ze moeten <br />Specifiek, <br />Meetbaar, <br />Acceptabel,<br />Realistisch en <br />Tijdgebonden, zijn samengevat in het acroniem SMART.<br />
 6. 6. Specifiek<br />Een doel is alleen nuttig als het beschrijft watje wil gaan doen, hoe je dat denkt te doen en wanneer of waar.<br />Voorbeelden van niet specifieke, dus vage leerdoelen zijn:<br />Ik wil een beter teamlid worden<br />Ik wil leren leidinggeven.<br />Vage doelen hebben meer het karakter van een wens: je kunt er wel vanuit starten, maar om ze te bereiken<br />moetje ze specifieker maken, bijvoorbeeld:<br />Wens Doel<br />Ik wil een beter teamlid worden Ik wil in de volgende groep meer betrokken zijn door...<br />Ik wil leren leidinggeven In de volgende projectgroep<br />
 7. 7. Meetbaar<br />Zorg dat je op een gegeven moment kunt vast stellen dat je je doel bereikt hebt; dan weet je ook of je voortgang<br />boekt. Voorbeeld:<br />Niet meetbaar: Ik wil in vergaderingen minder tijd verspillen<br />Meetbaar: Ik maak aan het begin een tijdsplanning en beëindig een vergadering op het<br />afgesproken tijdstip met het afgesproken resultaat<br />
 8. 8. Acceptabel<br />Een goed doel heeft een actieplan dat concreet aangeeft wat je gaat doen: welke activiteiten ga je ondernemen<br />om het doel in de gestelde tijd te halen?<br />Het is niet voldoende om een methode te noemen, bijvoorbeeld: ik ga vaker het voorzitterschap op me nemen.<br />Belangrijk is in de activiteit ook een gewenst resultaat op te nemen, bijvoorbeeld: Over drie maanden wil ik drie<br />vergaderingen hebben geleid en mijn rol daarin hebben geëvalueerd o.a aan de hand van de feedback van de<br />deelnemers.<br />Een voorbeeld van een weinig activerend doel: Ik ga minder de kantjes er vanaf lopen.<br />Positief geformuleerde doelen geven richting, negatieve leiden makkelijk tot passiviteit en de vraag: als ik dit<br />niet meer doe, wat dan wel ? Een positief, activerend doel is bijvoorbeeld: Ik wil drie keer een taak op me nemen<br />en die zodanig uitvoeren dat de andere groepsleden daarover tevreden zijn. Ook hier geldt: je kunt best starten<br />vanuit een besluit om met iets te stoppen, mits je dat voortzet in een positief alternatief.<br />
 9. 9. Realistisch<br />Weinig is zo demotiverend als een onhaalbaar doel; en weinig zo motiverend als een succes. Ga dus na of:<br />- je over alle middelen beschikt om je doel te halen<br />- de omstandigheden j e niet in de weg staan<br />- de prijs om het doel te halen niet te hoog is.<br />Ga na wat je nodig hebt, check wat er mis kan gaan en hoe je dat voorkomt<br />
 10. 10. Tijdgebonden<br />Doelen zonder tijdspad lopen het risico uitgesteld te worden tot er niets meer van komt. Een tijdsplanning is ook<br />een check op de haalbaarheid van het doel.<br />
 11. 11. KRITIEK SMART<br />
 12. 12. BE SMARTI<br />
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15. De planning van dag tot dag<br />Om een leerdoel op langere termijn te bereiken, moet je van dag tot dag kleinere doelen halen. <br />Daarvoor moet je je tijd goed indelen.<br />Enkele algemene tips:<br />Stel werk niet uit. Uitstellen kost extra tijd<br />Maak een lijstje met taken voor de komende dag<br />Wees niet te perfectionistisch<br />Zet je mobiele telefoon en je messenger uit<br />Bedenk van te voren wanneer je pauze mag nemen<br />
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20. http://www.onderwijsachterstanden.nl/smart/sma0001.php<br />

×