Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bejegening

2,184 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Bejegening

 1. 1. BEJEGENING<br />
 2. 2. PROGRAMMA <br /><ul><li>INVENTARISEREN VAN HET BEGRIP
 3. 3. INVENTARIESEREN LEERVRAGEN
 4. 4. WAAROM VINDEN WIJ BEJEGENING</li></ul> BELANGRIJK IN DE ZORG<br /><ul><li> MINDMAP
 5. 5. VISIE, ATTITUDE , ZELFREFLECTIE & OPDRACHTEN
 6. 6. NABESPREKING</li></li></ul><li> BEJEGENING<br />BejegeningUitleg: de manier waarop<br />iemand zich tegenover <br />iemand anders gedraagt; onder meer wijze van benadering door zorgverlener van zorgvragerMeer algemene term: gedragZie ook: arts-patiëntrelatie, hulpverlener-cliëntrelatie, vraaggestuurde zorg<br />
 7. 7. INVENTARISEREN LEERVRAGEN<br /><ul><li> RELATIE LEER- & ONTWIKKELLIJNEN</li></li></ul><li>Waarom vinden wij een respectvolle bejegening juist in de zorg zo belangrijk<br />
 8. 8. MIND MAP<br />BEJEGENING<br />
 9. 9. TERMEN BIJ MINDMAP<br /><ul><li> BEROEPSCODE
 10. 10. PATIENTENRECHTEN
 11. 11. KLACHTENRECHT
 12. 12. CLIENT CENTRAAL
 13. 13. ETHIEK
 14. 14. KWALITEIT</li></ul>VISIE<br />ATTITUDE<br />ZELFREFLECTIE<br />
 15. 15. RESPECTVOLLE BEJEGENING<br />EEN KWESTIE VAN:<br /><ul><li> VISIE
 16. 16. ATTITUDE
 17. 17. ZELFREFLECTIE</li></li></ul><li> VISIE<br />MET DE VISIE GEEF<br /> JE AAN HOE JE<br /> GEZAMENLIJK MET ANDEREN, MET DE<br /> CLIENT WILT OMGAAN, HOE JE HEM<br /> WILT BEJEGENEN.<br />
 18. 18. VRAGEN BIJ VISIE<br /><ul><li>BEN JE BEKENT MET DE VISIE VAN JE STAGE-/ WERKPLEK ?
 19. 19. DE CLIENT STAAT CENTRAAL EN DE CLIENT BEPAALT DE NORM. OF NIET ?
 20. 20. ACCEPTATIE: IN DE HUID KRUIPEN VAN DE ANDER, DOOR DIENS OGEN DE WERELD IN KIJKEN. LUK JE DAT?</li></li></ul><li>GOED KIJKEN<br />
 21. 21. ATTITUDE<br />WELKE ATTITUDE- ASPECTEN ZIJN ER NU NOODZAKELIJK OM DE INDIVIDUELE CLIENT RECHT TE DOEN?<br /><ul><li>GOED KIJKEN
 22. 22. GOED LUISTEREN
 23. 23. DE SFEER PROBEREN TE PROEVEN
 24. 24. LETTEN OP VERBALE & NONVERBALE SIGNALEN
 25. 25. ZOEKEN NAAR DE BETEKENIS VAN GEDRAG</li></li></ul><li>VRAGEN BIJ ATTITUDE<br /><ul><li>HOE BEWUST WORDT ER GEOBSERVEERD BINNEN JE WERK?
 26. 26. AL DIE INFORMATIE VAN VROEGER. NIET NODIG. OP DIE MANIER GAAN WE MENSEN ALLEEN MAAR ETIKETTEREN
 27. 27. WERK JE IN EEN (H)ECHT TEAM? WAT IS EEN (H)ECHT TEAM?</li></li></ul><li>KRITISCHE ZELFREFLECTIE<br /><ul><li>KRITISCHE ZELFREFLECTIE IS DE HOOGSTE VORM VAN FEEDBACK.
 28. 28. SCHERP STILSTAAN BIJ JEZELF, BEWUST KIJKEN NAAR JEZELF EN REFLECTEREN OP JEZELF KAN LEIDEN TOT ATTITUDE- EN VISIEVERANDERING.
 29. 29. BIJ DAT PROCES KAN DE CLIENT GEBAAT ZIJN.</li></li></ul><li>
 30. 30. VRAGEN BIJ ZELFREFLECTIE<br /><ul><li>HET IS VERRIJKEND NAAR MIJN EIGEN HANDELEN TE KIJKEN.
 31. 31. HET IS PIJNLIJK NAAR MIJN EIGEN HANDELEN TE KIJKEN.
 32. 32. IN MIJN BLIK OP DE WERELD ZIE IK DE OGEN VAN MIJN OUDERS.</li></li></ul><li>BEJEGENING GRONDREGELS<br /><ul><li> WERKEN VANUIT DE CLIENT.
 33. 33. WERKEN MET DE REGELS IPV</li></ul> VOLGENS DE REGELS.<br /><ul><li> VRAAGGERICHT IPV AANBOD</li></ul>GERICHT.<br /><ul><li> RESPECTVOLLE ONTMOETING.
 34. 34. GELIJKWAARDIGHEID EN</li></ul>BETROKKENHEID.<br /><ul><li> OPENHEID EN ZELFREFLECTIE.</li></li></ul><li> COMMUNICATIE EN BEJEGENING<br /><ul><li>Luister naar mij.
 35. 35. Neem mijn klachten serieus
 36. 36. Heb aandacht voor </li></ul> mijn behoeften/wensen.<br /><ul><li> Behandel mij met respect.
 37. 37. Gebruik begrijpelijke taal.
 38. 38. GELIJKWAARDIGHEID</li></li></ul><li>NABESPREKING<br />WAT VOND JE VAN DEZE WORKSHOP? WAT IS JE OPGEVALLEN?<br /><ul><li> GESNEDEN KOEK ?
 39. 39. VERHELDEREN ?
 40. 40. GEEN NIEUWS ?
 41. 41. CONFRONTEREND ?
 42. 42. LEERZAAM ?
 43. 43. ??????????????</li></li></ul><li>
 44. 44. MEER INFO<br /><ul><li>BEJEGENING IN DE ZORG / E.BOSCH</li></ul> ISBN: 9789024414093<br /><ul><li>http://www.bosch-training-en-advies.nl/</li>

×