Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social Start Up

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Social Start Up

 1. 1. Social Start UpSocial Start Up How to make an Impact? “Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.” Margaret Mead
 2. 2. Floris: 5 X Dwars
 3. 3. Fuck the ModelDromen moet je durven!
 4. 4. Wisdom Kennen is nog geen kunnen.Kennen is nog geen kunnen.
 5. 5. shareshare We werken met wat we kunnen en durven opmerken.We werken met wat we kunnen en durven opmerken.
 6. 6. playplay Je bent er pas vrij in als je ermeeJe bent er pas vrij in als je ermee
 7. 7. provokprovok ee If an idea at first doesn’t sound absurd,If an idea at first doesn’t sound absurd, then there is no hope for it. (Einstein)then there is no hope for it. (Einstein)
 8. 8. How do you create the change? To make change you need emotions. Strong emotions. Love and hate can create the change. You know, love and hate are not opposites. The opposite of love is not hate but indifference. It is Indifference which allows people to trash the forests. It is indifference what allows us to destroy our planet. Those people who do that don’t hate the planet. They just... don’t care. Hate creates fear. Fear kills compassion. Having no compassion makes you indifferent. Luckily, love can extinguish indifference. It makes sense to stick with love if you want to create the change. Once you have peace inside you it is much easier to know right from wrong.                                      Rainer Nõlvak, the initiator of Let's do it! in Estonia http://www.letsdoitworld.org/
 9. 9. 1. Vertrouw je woede/liefde/hunch!1. Vertrouw je woede/liefde/hunch!
 10. 10. ☞☞ Welk licht/oproep volg jij?Welk licht/oproep volg jij?
 11. 11. ☞☞ Waar/Hoe kijk je ernaar?Waar/Hoe kijk je ernaar?
 12. 12. 4a Benoem de Essentie4a Benoem de Essentie
 13. 13. Essentie
 14. 14. ☞☞ Welke essentie zie jij?Welke essentie zie jij?
 15. 15. ☞☞ Wat is je nieuwe essentie?Wat is je nieuwe essentie?
 16. 16. 4b. Droom!4b. Droom!
 17. 17. UitgangspuntenUitgangspunten • Gezamenlijke visie staat centraal (niet jouw agenda). • • Breng al je eerdere lessen en inzichten mee. • • Geef respect, vertrouwen en betrek alle stemmen. • • Spreek vanuit persoonlijk verlangen of wens. • • De aanwezigen hebben alle antwoorden. •
 18. 18. The New S.M.A.R.T.• STORY Welk verhaal wil je beleven? • MEANING Hoe maakt dit een betere jij, samenleving en of wereld? • ADVENTURE Hoe zet dit jou aan tot actie? • RESOURCES Wat heb je aan team, middelen en talenten om te starten? • TELEVISABLE Wat is het verhaal dat hierover de wereld in gaat?
 19. 19. Groepen formeren: Op welke stijl je ligt en wie je aantrekken. • DOORPAKKEN: Op hoogtepunten eerdere ideeën. • WILD VERKENNEN: lekker opnieuw beginnen. • ZAKELIJK GERICHT: waar zijn de kansen in de markt.
 20. 20. • Volg de energie. • Kwantiteit is kwaliteit. Stel je oordeel uit en omarm alle mogelijkheden. • Los geen problemen op, maar benoem ze enkel. • Noteer alle ideeën en zoek (later) onderlinge verbindingen en overeenkomsten. • Stap er speels in, maar hou je aan de tijden. Regels voor Brainstormen:
 21. 21. Ronde 1: Superman Methode: Wat voor superheld lost jouw probleem op?
 22. 22. Ronde 2: Superman Methode: Wat de superheld kan, heb jij te doen.
 23. 23. • DOORPAKKEN: oppakken van iets anders of doorpakken op wat jullie nu in handen hebben? • WILD VERKENNEN: nieuwe duik of convergeren met criteria check? COCD methode. • PUUR ZAKELIJK: Hoe wordt dit idee winst voor ons allemaal? Denk als MVO. Hebben jullie een product: voeg dan verpakking met tekst en uitleg toe. Voor alle groepen: maak een ABRI poster van je concept! Ronde 2: Doorpakken
 24. 24. Hoe herken je een krachtig idee? • Bevat heldere belofte of oproep aan duidelijke groep. • Het stimuleert verbeelding en actie. • Het beantwoord helder hoe belofte wordt ingelost • En waarom deze aanpak het verschil maakt. • En enkele concrete feiten en verhalende voorbeelden. • Er zit een concrete organisatie (groep) achter het voorstel • Play Testen mag, en wordt beter van kritiek. • Het is visueel gemaakt met een pay off slogan erbij! • Het is aantrekkelijk, realistisch en innovatief voor publiek.
 25. 25. • Elk groepje is nu een bedrijf. Jullie gaan als bedrijf je beste idee aan mogelijke investeerders. Presentatie eisen: – Is het Concept, Product of de Dienst helder en toegankelijk? – Wat maakt dit verdien aantrekkelijk voor een bedrijf om in te investeren of te ontwikkelen? – Hebben jullie een kosten en baten prognose? – Kunnen jullie voorspellen hoe lang het duur voor er winst wordt behaald? Forecast – 2e reclame concept. Abri-Poster verbeteren. Ronde 4: Resultaat
 26. 26. Presenteer je concept voorstel aan de 'Dragons'. Na elke presentatie is er korte (kritische) vragen tijd. Iedereen is Dragon en heeft 1.00.000 te investeren. Na alle voorstellen geven we feedback middels bedrag en motivatie van investering. Samen met de concepten is die feedback de essentiële opbrengst van de middag. Is het aantrekkelijk? Is het haalbaar? Is het innovatief? Finale:Finale:
 27. 27. Creative Concepting
 28. 28. Toekomst Interview Verteller vertelt het verhaal van de succesvolle toekomst. Anderen stellen vragen om verhaal voort te stuwen. Als verteller vast raakt, worden rollen gewisseld. Iemand noteert belangrijke ontdekkingen en vondsten. NB: voor de verteller: Kies ervoor het te weten!. NB: Als je het niet begrijpt, is het verhaal nog niet duidelijk genoeg.
 29. 29. Prototyping of Speeltesten Maak het zo reëel mogelijk. Speeltest met (mogelijke) cliënten en betrokkenen. Sta hacking, sabotage en regelbreken toe. Integreer alle feedback en probeer opnieuw.
 30. 30. ““De enige heiligeDe enige heilige koe iskoe is het recht om tehet recht om te bevragen.”bevragen.”

×