Lähes	
  nollaenergia-­‐
rakentaminen	
  (nZEB)	
  
-­‐	
  YM:n	
  visio	
  ja	
  tarpeet	
  
	
  
Rakennusneuvos	
  Teppo...
Ajan	
  lyhyt	
  oppimäärä	
  
I	
  kehitysjakso	
  2007-­‐2013	
  

II	
  kehitysjakso	
  2013-­‐2018	
  

Uusiutuvan	
  ...
Lähes	
  nollaenergiarakennusten	
  aikataulu	
  

•  Vuoden	
  2019	
  alusta	
  kaikki	
  uudet	
  rakennukset,	
  jotka...
Kehi7ämisen	
  aikaikkuna	
  on	
  nyt	
  	
  
•  Lähestytään	
  vaa@muksia	
  asteiSain	
  tarkentaen	
  uuden	
  

tutki...
Suomen	
  rakentamis-­‐
määräyskokoelman	
  
uusiminen	
  2013-­‐2017	
  
Tausta	
  määräyskokoelman	
  uudistamiselle	
  (1)	
  
	
  

•  Vuoden	
  alussa	
  voimaan	
  tulleen	
  MRL	
  muutokse...
Alustava	
  rakenne	
  ja	
  aika-­‐arvioita	
  
Rakentamismääräyskokoelma	
  (Asetus+ministeriön	
  suositukset	
  eli	
 ...
Alustava	
  rakenne	
  ja	
  aika-­‐arvioita	
  
PALOTURVALLISUUS
Yma	
  Rakennusten	
  paloturvallisuus
Yma	
  Pienten	
 ...
Alustava	
  rakenne	
  ja	
  aika-­‐arvioita	
  
ENERGIATEHOKKUUS
Rakennusten	
  e nergiatehokkuus	
  
Vna	
  rakennuksiss...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teppo Lehtinen: Lähes nollaenergiarakentaminen (nZEB) - YM:n visio ja tarpeet

601 views

Published on

Teppo Lehtisen esitys GBC Finlandin järjestämässä Rakennetun ympäristön tulevaisuus -seminaarissa 4.11.2013. Tilaisuus oli osa GBC Finlandin, ympäristönministeriön ja RYM Oy:n yhteishanketta.

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teppo Lehtinen: Lähes nollaenergiarakentaminen (nZEB) - YM:n visio ja tarpeet

 1. 1. Lähes  nollaenergia-­‐ rakentaminen  (nZEB)   -­‐  YM:n  visio  ja  tarpeet     Rakennusneuvos  Teppo  Leh@nen   Ympäristöministeriö    
 2. 2. Ajan  lyhyt  oppimäärä   I  kehitysjakso  2007-­‐2013   II  kehitysjakso  2013-­‐2018   Uusiutuvan   energian   vähimmäis-­‐ määrät   Korjausra-­‐ kentamisen   määräykset   -­‐30  %   Kokonais-­‐ vaa@mukset   energiamalli   Le0   rakentaminen   2007                                      2010                                    2012          2013                      2015                            2017                2019-­‐2021   Teppo  Leh@nen  
 3. 3. Lähes  nollaenergiarakennusten  aikataulu   •  Vuoden  2019  alusta  kaikki  uudet  rakennukset,  jotka   ovat  viranomaisten  käytössä  tai  omistuksessa   •  Vuoden  2021  alusta  kaikki  uudet  rakennukset   •  Jäsenval@oiden  on  lisäksi  julkisen  sektorin  näySämä   esimerkki  huomioon  oSaen  kehiteSävä  toimintatapoja   ja  toteuteSava  toimintatapoja  edistääkseen   kunnosteSavien  rakennusten  muuSamista  lähes   nollaenergiarakennuksiksi  (sovelleSava  9.1.2013   läh@en)  
 4. 4. Kehi7ämisen  aikaikkuna  on  nyt     •  Lähestytään  vaa@muksia  asteiSain  tarkentaen  uuden   tutkimus@edon,  innovaa@oiden,  kokonaisuuden  tarkastelun  ja   yhteistyön  kauSa   •  Selvitetään  rakennusalan  yhteistyöllä  millaiseen  rakennusten   energiatehokkuuden  parantamiseen  Suomella  on  kykyä  ja  varaa     •  1.1.2015  voimaan  vaa@mukset  uusiutuvista  lähteistä  peräisin   olevan  energian  vähimmäistasosta  uusissa  ja  perusteellises@   korjaSavissa  rakennuksissa   •  2015  lähes  nollaenergiarakentamista  koskevat  tekniset   kuvaukset  suosituksina   •  2017-­‐2020  rakentamisen  energiatehokkuusvaa@mukset  lähes   nollaenergiatasolle   Lähde:  Puhtaan  energian  ohjelma     4  
 5. 5. Suomen  rakentamis-­‐ määräyskokoelman   uusiminen  2013-­‐2017  
 6. 6. Tausta  määräyskokoelman  uudistamiselle  (1)     •  Vuoden  alussa  voimaan  tulleen  MRL  muutoksen  perusteella   ympäristöministeriö  ylläpitää  Suomen  rakentamismääräys-­‐ kokoelmaa   •  Kokoelmaan  kootaan  MRL  nojalla  annetut  rakentamista   koskevat  säännökset  ja  rakentamismääräykset  sekä  ministeriön   ohjeet     •  Aiempia  Suomen  rakentamismääräyskokoelman  määräyksiä   voidaan  nyt  soveltaa  kunnes  uudet  säännökset  on  anneSu   kuitenkin  enintään  vuoden  2017  loppuun.     •  Siirtymäajan  aikana  koko  rakentamismääräyskokoelma   uusitaan  siten,  eSä  uudet  rakentamista  koskevat  vaa@mukset   annetaan  asetuksina   •  VN  rakennepoliiYnen  ohjelma,  kohta  2.3:”Vähennetään   rakentamisen  sääntelyä  laatua  heikentämäSä  meneillään     olevan  rakentamismääräysten  uudistamisen  yhteydessä”   Teppo  Leh@nen  ympäristöministeriö   6  
 7. 7. Alustava  rakenne  ja  aika-­‐arvioita   Rakentamismääräyskokoelma  (Asetus+ministeriön  suositukset  eli  ohjeet) Asetustaso  (määräykset) Vuosi Ohjetaso  (YM  suositukset  asetuksen   vaatimuksiin  liittyen)  (mahdollinen  ohje  tai  X  merkitty  tieto   ohjeiden  arivioidusta  tarpeesta) (YLEINEN  OSA) Asetus  rakentamisen  suunnittelutehtävän  vaativuusluokan  määräytymisestä Asetus  rakennustyönjohtotehtävän  vaativuusluokan  määräytymisestä   Asetus  pääpiirustuksista,  selvityksistä  ja  e ristyissuunnitelmista Asetus  rakennustyön  valvonnasta  ja  teknisestä  tarkastuksesta Asetus  asuintilojen  mitoituksesta   Rakennuksen  käyttö-­‐  ja  huolto-­‐ohje Kaavamerkinnät 2013 2013 2013 2013 2014 2016 2015 (mahdollinen  opas  tai  X  merkitty  opastarve) X  (2014) X  (2014) 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 HUOM X  (2013) X  (2013) X  (2013) X  (2013) 2013-­‐2014 2013-­‐2104 Määräyskokokoelman   ulkopuoliset  oppaat X  (2014) X  (2014) X  (2014) X  (2014) X  (2014) X  (2014) X  (2014) X  (2014) X  (2016) X RAKENTEIDEN  LUJUUS  JA  VAKAUS Yma  Kantavista  rakenteista Yma  Pohjarakenteista Yma  Eurokoodien  kansallisesti  asettavat  vaatimukset: Suunnitteluperusteiden  kansalliset  valinnat Kuormien  kansalliset  valinnat Betonirakenteiden  suunnittelua  koskevat  kansalliset  valinnat Teräsrakenteiden  suunnittelua  koskevat  kansalliset  valinnat Liittorakenteiden  suunnittelua  koskevat  kansalliset  valinnat Puurakeneiden  suunnittelua  koskevat  kansalliset  valinnat Geoteknistä  suunnittelua  koskevat  kansalliset  valinnat Alumiinirakenteiden  suunnittelua  koskevat  kansalliset  valinnat Teppo  Leh@nen,  ympäristöministeriö   7  
 8. 8. Alustava  rakenne  ja  aika-­‐arvioita   PALOTURVALLISUUS Yma  Rakennusten  paloturvallisuus Yma  Pienten  savupiippujen  rakenteista  ja  paloturvallisuudesta Yma  Kattilahuoneiden  ja  polttoainevarastojen  paloturvallisuudesta TERVEELLISYYS Yma  Rakennusten  kosteustekninen  turvallisuus Yma  Kiinteistöjen  vesi-­‐  ja  viemärilaitteista Yma  Rakennusten  sisäilmastosta  ja  i lmanvaihdosta 2016 2016 2016 X  (2016) X  (2016) X  (2016) 2015 2015 2016  ? X  (2015) X  (2015) X  (2016) 2014-­‐2015 X 2014-­‐2015 X 2015-­‐2016 X X X X KÄYTTÖTURVALLISUUS Yma  Rakennnusten  käyttöturvallisuudesta ESTEETTÖMYYS Vna  Rakennusten  e steettömyydestä MELUNTORJUNTA Yma  äänenristyksestä  ja  meluntorjunnasta  rakennuksessa Teppo  Leh@nen,  ympäristöministeriö   X 8  
 9. 9. Alustava  rakenne  ja  aika-­‐arvioita   ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten  e nergiatehokkuus   Vna  rakennuksissa  käytettävien  e nergiamuotojen  kertoimien  l ukuarvoista   Kattiloiden  hyötysuhdevaatimukset   Rakennuksen  e nergiatehokkuuden  parantamisesta  korjaus-­‐  ja  muutostyössä   Rakennuksen  e nergiankulutuksen  ja  l ämmitystehontarpeen  l askenta Rakennuksen  l ämmöneristys Lämmönjohtavuuden  l askenta Vna  uusiutuvan  e nergian  vähimmäistaso 2015-­‐2016 2013 2015 2013   2014 X  (2013)   X  (2014) 2014 X,  e sim Lämpöpumppujen energialaskentaopas Jäähdytysjärjestelmien energialaskentaopas Lämmitysjärjestelmien laskentaopas Aurinkolämmön laskentaopas Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaopas Tasauslaskentaopas  ja  tasauslaskin Kesäajan  l ämpötilan  l askentaopas Säätiedot  V antaa/Jyväskylä  /Sodankylä Lämmöntalteenoton  l askin Poistoilmalämpöpumpun  l askentaopas ERÄITÄ  RAKENNUSTUOTTEITA  KOSKEVAT  VAATIMUKSET Yma  e räiden  kantavissa  ja  pohjarakenteissa  käytettävien  tuotteiden   ominaisuuksista Yma  e räiden  rakennusten  e nergiatehokkuuteen  vaikuttavien  tuotteiden   ominaisuuksista Yma  rakennustuotteiden  terveellisyydestä  ? Yma  rakennustuotteiden  tyyppihyväksynnästä  yhteensä  30-­‐40  kpl 2014 0 2016 0 2013-­‐2015 Teppo  Leh@nen,  ympäristöministeriö   9  

×