Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Alueseminaari] Ilkka Salo - Lähes nollaenergiarakennus - kansallinen hanke

460 views

Published on

Esitetty GBC Finlandin, Raklin ja ympäristöministeriön Kestävä aluesuunnittelu -seminaarissa.

Lue lisää:
http://figbc.fi/tapahtuma/kestavat-aluesuunnittelun-tyokalut-osa-ii/

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

[Alueseminaari] Ilkka Salo - Lähes nollaenergiarakennus - kansallinen hanke

 1. 1. Rakennusteollisuus RT ry ● LVI-talotekniikkateollisuus ry ● Ympäristöministeriö FInZEB Lähes nollaenergiarakennus - kansallinen hanke Kestävä aluesuunnittelu 09.10.2014 Ilkka Salo/LVI-talotekniikkateollisuus ry 1
 2. 2. Rakennusteollisuus RT ry ● LVI-talotekniikkateollisuus ry ● Ympäristöministeriö EPBD • Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että kaikki uudet viranomaisten omistamat ja käyttämät rakennukset ovat 31.12.2018 jälkeen lähes nollaenergiarakennuksia sekä 31.12.2020 mennessä kaikki uudet rakennukset. • Tapa, jolla direktiivi kuvaa ”lähes nollaenergiarakennusta”, jättää melko suuren tulkintavaran kansalliseen määrittelyyn – rakennuksella tulee olla erittäin korkea energiatehokkuus, – lähes olematon tai erittäin vähäinen energiamäärä olisi hyvin laajalti katettavissa uusiutuvista lähteistä olevalla energialla, – mukaan lukien paikan päällä tai rakennuksen lähellä tuotettava uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia. 13.2.2014 2
 3. 3. Rakennusteollisuus RT ry ● LVI-talotekniikkateollisuus ry ● Ympäristöministeriö FInZEB-hankkeen tavoitteet • Hankkeessa selvitetään, kuinka kansalliset vaatimukset tulisi asettaa riittävän haasteellisesti, mutta kustannustehokkaasti direktiivien täyttämiseksi, rakenteiden turvallisuus ja sisäilman laatu huomioiden. • Hankkeessa haetaan parhaita asiantuntijoita käyttäen kansalliset tulkinnat EPBD- direktiivin nZEB-määritelmiin, muut asiaan liittyvät direktiivit ja määräykset huomioiden • Hankkeen tuloksille pyritään saamaan mahdollisimman laaja konsensus. Avoin, aktiivinen viestintä (www.finzeb.fi) ja osallistava työskentely. • Hankkeessa tehdään yksityiskohtaisia ja rakennustyyppikohtaisia laskentatarkasteluja, mutta ei mennä järjestelmätason suosituksiin (tila innovaatioille ja eri toimijoille). • Hanke hyödyntää täysimääräisesti jo tehtyä tutkimustyötä ja pilotointia (mm. Frame, Hgin kaupungin selvitykset) ja verkottuu valittujen, käynnissä olevien hankkeiden kanssa • Tavoitteena on laittaa nZEB Suomen energiatehokkuuskartalle, kuvaten missä se on ja millä edellytyksillä sinne pääsee. ”Reitinvalinta” jätetään eri toimijoiden kehitettäväksi ja toteutettavaksi. • Tehdään perusta EPBD:n vaatimalle kansalliselle suunnitelmalle
 4. 4. Rakennusteollisuus RT ry ● LVI-talotekniikkateollisuus ry ● Ympäristöministeriö EPBD - nZEB I Erittäin korkea energiatehokkuus II a Tarvittava energia tulisi hyvin laajasti kattaa uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla II b Mukaan luetaan paikan päällä tai lähellä tuotettu uusiutuva energia
 5. 5. Rakennusteollisuus RT ry ● LVI-talotekniikkateollisuus ry ● Ympäristöministeriö EPBD, liite 1 5 Lämmitys, jäähdytys, käyttövesi Ostoenergia, E-luku kWh/m2,a
 6. 6. Rakennusteollisuus RT ry ● LVI-talotekniikkateollisuus ry ● Ympäristöministeriö FInZEB-käsitteitä 6 Järjestelmähäviöt (tekniset järjestelmät) Energian tarve olosuhteiden ja toiminnan mahdollistamiseksi Häviöt ja ilmaisenergiat Ostoenergian kulutus ja energiamuodon huomioiva ”nZEB-E-luku” (nzeb- rakennuksen kokonaisenergian kulutus) Uusiutuva omavaraisenergia polttoaineet ostosähkö ostolämpö Muualle viety energia Lämmöntuotannon hyötysuhde Rakennuksen energian kulutus
 7. 7. Rakennusteollisuus RT ry ● LVI-talotekniikkateollisuus ry ● Ympäristöministeriö Pieni toimisto 6200 m² - ostoenergia 7
 8. 8. Rakennusteollisuus RT ry ● LVI-talotekniikkateollisuus ry ● Ympäristöministeriö Sään vaikutus: toimistorakennus 8 -17 % -38 % +56 % +172 % 0 100 200 300 400 500 2012 2050 2100 MWh/a Lämmitys- ja jäähdytysenergiantarve (perustapaus) Lämmitysenergia Jäähdytysenergia -15 % -32 % +18 % +39 % 0 100 200 300 400 500 2012 2050 2100 kW Lämmityksen ja jäähdytyksen huipputehot Lämmityksen huipputeho Jäähdytyksen huipputeho Lämmitysenergian kulutus vähenee ja jäähdytyksen merkitys kasvaa
 9. 9. Rakennusteollisuus RT ry ● LVI-talotekniikkateollisuus ry ● Ympäristöministeriö Ylilämpeneminen, suuri asuinkerrostalo 9 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2012 2050 2100 Astetuntia Lämpötilarajan 27 ⁰C ylitys välillä 1.6.-31.8. Rakennuslupa, huoneisto Rakennuslupa, mh Passiivirakenteet, huoneisto Passiivirakenteet, mh HUONEISTO MH
 10. 10. Rakennusteollisuus RT ry ● LVI-talotekniikkateollisuus ry ● Ympäristöministeriö Laskentatuloksia lisää: 10 www.finzeb.fi

×