Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lähes	
  nollaenergiarakentaminen	
  
	
  
MITÄ,	
  MISSÄ,	
  MILLOIN	
  
•  22.9.2015	
  
•  Meri	
  Pensamo	
  
Rakennuksen	
  tekniset	
  ominaisuudet	
  ja	
  kaavan	
  
mukaisuus	
  rakennusluvan	
  edellytyksinä	
  
EsiAäjän	
  ni...
UusiAu	
  rakennusten	
  
energiatehokkuusdirekGivi	
  
(EPBD)	
  2010	
  
Uudis-­‐
rakentaminen	
  
Energia-­‐
tehokkuus-...
Lähes	
  nollaenergiarakennus	
  
EriAäin	
  
korkea	
  
energia-­‐
tehokkuus	
  
Uusiutuvat,	
  
ml.	
  paikan	
  
päällä...
Uusiutuva	
  omavaraisenergia	
  ja	
  alueet	
  
kiinteistöön	
  kuuluvalla	
  laiBeistolla	
  paikallisista	
  uusiutuvi...
EsiAäjän	
  nimi	
  alatunnisteeseen	
   6	
  
tonF-­‐	
  tai	
  kiinteistörajojen	
  sijaan	
  suora	
  yhteys	
  merkits...
Valmistelun	
  eteneminen	
  
EsiAäjän	
  nimi	
  alatunnisteeseen	
   7	
  
Arvio	
  
Getopohjan	
  
riiAävyydestä	
  
• ...
Jatkovalmistelu	
  ja	
  eduskuntakäsiBely	
  
HE:n	
  kääntäminen	
  ruotsiksi	
  
Laintarkastus	
  
Esityksen	
  teknine...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Meri Pensamo, Mitä lähes nollaenergiarakentaminen (NZEB) tarkoittaa?

367 views

Published on

22.09.2015, Energia kestävässä aluesuunnittelussa -seminaari ja työpaja

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Meri Pensamo, Mitä lähes nollaenergiarakentaminen (NZEB) tarkoittaa?

  1. 1. Lähes  nollaenergiarakentaminen     MITÄ,  MISSÄ,  MILLOIN   •  22.9.2015   •  Meri  Pensamo  
  2. 2. Rakennuksen  tekniset  ominaisuudet  ja  kaavan   mukaisuus  rakennusluvan  edellytyksinä   EsiAäjän  nimi  alatunnisteeseen   2   Rakennuslupa   Tekniset   vaaGmukset   Rakenteiden  lujuus  ja  vakaus,  paloturvallisuus,   terveellisyys,  esteeAömyys,  meluntorjunta  ja   ääniolosuhteet,  energiatehokkuus   Kaavan   mukaisuus   Lähes  nollaenergia   -­‐säädöshanke  
  3. 3. UusiAu  rakennusten   energiatehokkuusdirekGivi   (EPBD)  2010   Uudis-­‐ rakentaminen   Energia-­‐ tehokkuus-­‐ vaaGmukset   Vaihtoehtoisten   järjestelmien   toteuteAavuus   Lähes   nollaenergia-­‐ rakennukset   Korjaus-­‐ rakentaminen   Energia-­‐ tehokkuus-­‐ vaaGmukset   Teknisten   järjestelmien   vaaGmukset   Energia-­‐ todistukset   Teknisten   järjestelmien   tarkastukset   Lämmitys-­‐ järjestelmät   IlmastoinG-­‐ koneet   Muut   velvoiAeet   hallinnolle   Tiedotus  ja   raportoinG   Taloudellisten   kannusteiden     selviAäminen   Kustannus-­‐ opGmaalisuus-­‐ laskenta   Valvontajärjestelmät   SäädeAävä  seuraamuksista  kaikissa   kansallisissa  säädöksissä   EPBD  direk;ivin  toimeenpano  
  4. 4. Lähes  nollaenergiarakennus   EriAäin   korkea   energia-­‐ tehokkuus   Uusiutuvat,   ml.  paikan   päällä  ja   rakennuksen   lähellä   tuoteAu   Lähes   nollaenergia -­‐  rakennus   EsiAäjän  nimi  alatunnisteeseen   4   Tiukemmat   vaaGmukset   rakennusosille  ja   järjestelmille   Taseraja   ”uusiutuvan   omavaraisenergian”   määritelmän   laajentaminen  
  5. 5. Uusiutuva  omavaraisenergia  ja  alueet   kiinteistöön  kuuluvalla  laiBeistolla  paikallisista  uusiutuvista   energialähteistä  tuoteAua  uusiutuvaa  energiaa  (nyk.)     Uusiutuvan  energian  tuotannon  kiinteistökohtainen  tarkastelu   rakennuslupameneAelyssä       ”ml.  paikan  päällä  ja  rakennuksen  lähellä”       rakennukseen  liitetyillä  teknisillä  järjestelmillä  uusiutuvista   energialähteistä  yksin  tai  yhdessä  muiden  rakennusten  kanssa   tuoteAua  energiaa,  joka  tuodaan  suoraan  rakennukseen,  jossa  se   hyödynnetään  (ei  yleisen  energiaverkon  kauAa)   EsiAäjän  nimi  alatunnisteeseen   5  
  6. 6. EsiAäjän  nimi  alatunnisteeseen   6   tonF-­‐  tai  kiinteistörajojen  sijaan  suora  yhteys  merkitsevänä  
  7. 7. Valmistelun  eteneminen   EsiAäjän  nimi  alatunnisteeseen   7   Arvio   Getopohjan   riiAävyydestä   • toukokuun  loppuun   mennessä   Linjaukset   sisällöstä  (HE +asetukset)   • Lokakuun  loppuun   mennessä   Luonnokset   valmiit   lausunnolle   • Vuoden  2015   loppuun  mennessä   Lausuntokierros   • 1.1.2016-­‐28.2.2016   Päätös  HE:n   sisällöstä   • Maaliskuussa   2016   NYT  
  8. 8. Jatkovalmistelu  ja  eduskuntakäsiBely   HE:n  kääntäminen  ruotsiksi   Laintarkastus   Esityksen  tekninen   viimeistely   ValGoneuvostokäsiAely   EsiAäjän  nimi  alatunnisteeseen   8   HE  eduskuntaan  9/2016   Eduskunnan  päätös   Lain  vahvistaminen  ja   voimaantulo   Asetusten  antaminen  ja   ohjeiden  viimeistely   VaaGmusten   soveltaminen  1  v.  kuluAua  

×