Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Alueseminaari] Yrsa Cronhjort - Alueiden uudistaminen ja täydennysrakentaminen: Klikk-hanke

642 views

Published on

Esitetty GBC Finlandin, Raklin ja ympäristöministeriön Kestävä aluesuunnittelu -seminaarissa.

Lue lisää:
http://figbc.fi/tapahtuma/kestavat-aluesuunnittelun-tyokalut-osa-ii/

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

[Alueseminaari] Yrsa Cronhjort - Alueiden uudistaminen ja täydennysrakentaminen: Klikk-hanke

 1. 1. Alueiden uudistaminen ja täydennysrakentaminen – Klikk-hanke Yrsa Cronhjort Research Manager yrsa.cronhjort@aalto.fi + 358 50 5660802 Kestävä aluesuunnittelu – missä mennään nyt, mitä tulossa ? Kuva Leeni Harno
 2. 2. Klikk-hanke KLIKK Lähiöiden käyttäjä- ja liiketoimintalähtöinen korjauskonsepti Hankkeen tavoitteena on kehittää käyttäjälähtöinen teollinen, kokonais- taloudellinen sekä tehokas korjauskonsepti lähiökerrostalojen korjaamiseen, laajentamiseen ja lisäkerrosten rakentamiseen. 09.10.2014 Yrsa Cronhjort Pilottikohteet Täydennys- rakentamis- suunnitelmat Ympäristö- vaikutukset KLIKK Konsepti HANKEKUMPPANIT (16 kpl): Oulun Yliopisto Arkkitehtuurin tiedekunta Tuotantotalous Aalto-yliopisto Arkkitehtuurin Laitos Tampereen Teknillinen Yliopisto Rakennustekniikka Teknologian Tutkimuskeskus VTT Rakennusalan yritykset Isover Saint Gobain ISS Proko Oy Profin Oy Purmonen Oy Rakennusliike Unto Lipsanen Oy StoraEnso Neljä kaupunkia Turku Porvoo Kouvola Joensuu Suomen Kiinteistöliitto Ympäristöministeriö
 3. 3. Hankkeessa valmistuneet diplomityöt ALUESUUNNITTELU Harno, L. Elävä lähiö – houkutteleva asuinympäristö Asukas- ja käyttäjälähtöinen lähiöuudistussuunnitelma Kouvolan Kaunisnurmeen Aalto-yliopisto Taiteiden ja Suunnittelun korkeakoulu 2013 Kindberg, L. Runosmäen lähiön kehityssuunnitelma Oulun Yliopisto 2013 Lautanala, I. Lähellä kaupunkia lisä- ja täydennysrakentamissuunnitelma Kouvolan Kaunisnurmeen Aalto-yliopisto Taiteiden ja Suunnittelun korkeakoulu 2014 Palojärvi, K. Moderni metsälähiö – vetovoimainen asuinympäristö Täydennysrakentamissuunnitelma Turun Ilpoisiin Oulun Yliopisto 2013 Pietilä, S., Lähiön uudet kasvot Lisä- ja täydennysrakentamissuunnitelma Porvoon Gammelbackaan, Oulun Yliopisto 2013 Ranta, V-P. Uudistuva lähiö Porvoon Kevätkummun lisä- ja täydennysrakentamis- suunnitelma Oulun Yliopisto 2013 ERILLISET RAKENNUKSET Pallari, T. Joensuun korttelin 41 kehittämissuunnitelma Oulun Yliopisto 2014 Pettersson, P. KOY Kirkkokatu 18, Joensuu Kiinteistön korjauksen ja lisärakentamisen suunnittelu esivalmisteisia puuelementtejä hyödyntäen Oulun Yliopisto 2014 RAKENTAMISEN TALOUS JA PROSESSIT Söderström, P. Integroitu projektitoimitus lisä- ja korjausrakentamisessa, Oulun Yliopisto 2013 09.10.2014 Yrsa Cronhjort
 4. 4. Kuva Tomi Tulamo Case kohdealueet Alue Koko Rakennettu Kouvola Kasarminmäki 67 800 m2 945 asukasta 1890-1990 Kouvola Kaunisnurmi 65 000 m2 266 asukasta 1960-69 Porvoo Gammelbacka 1 250 000 m2 2 797 asukasta 1970 -79 Porvoo Kevätkumpu 1 300 000 m2 4 774 asukasta 1975-1980 Turku Ilpoinen 420 000 m2 2 400 asukasta 1968 - 1976 Turku Runosmäki 980 000 m2 7 000 asukasta 1970 - 1980 09.10.2014 Yrsa Cronhjort
 5. 5. Turku, Ilpoinen Etäisyys keskustaan ~ 4 km Porvoo, Kevätkumpu Etäisyys keskustaan < 3km Porvoo, Gammelbacka Etäisyys keskustaan 2.7 km Kuvat Tomi Tulamo Kouvola Kasarminmäki, Kaunisnurmi Etäisyys keskustaan < 3km
 6. 6. Leeni Harno, Aalto-yliopisto Elävä lähiö Houkutteleva asuinympäristö Asukas- ja käyttäjälähtöinen lähiöuudistussuunnitelma Kouvolan Kaunisnurmeen Diplomityö 26.08.2013 09.10.2014 Yrsa Cronhjort
 7. 7. Ida Lautanala, Aalto -yliopisto Lähellä kaupunkia Lisä- ja täydennysrakentamis- suunnitelma Kouvolan Kaunisnurmeen Diplomityö 12.05.2014 09.10.2014 Yrsa Cronhjort
 8. 8. Ida Lautanala, Aalto-yliopisto Lähellä kaupunkia Lisä- ja täydennysrakentamissuunnitelma Kouvolan Kaunisnurmeen Diplomityö 12.05.2014
 9. 9. Ida Lautanala, Aalto-yliopisto Lähellä kaupunkia Lisä- ja täydennysrakentamissuunnitelma Kouvolan Kaunisnurmeen Diplomityö 12.05.2014 09.10.2014 Yrsa Cronhjort
 10. 10. •  7654m² uusi kerrosala •  1,5 uusi korttelitehokkuus •  76 uusien parkkipaikkojen tarve 09.10.2014 Yrsa Cronhjort Toni Pallari, Oulun Yliopisto Joensuun korttelin 41 kehittämissuunnitelma Diplomityö 20.05.2014
 11. 11. •  11070m² uusi kerrosala •  2,0 new uusi korttelitehokkuus •  110 uusien parkkipaikkojen tarve 09.10.2014 Yrsa Cronhjort Toni Pallari, Oulun Yliopisto Joensuun korttelin 41 kehittämissuunnitelma Diplomityö 20.05.2014
 12. 12. 09.10.2014 Yrsa Cronhjort Ida Lautanala, Aalto-yliopisto Lähellä kaupunkia Lisä- ja täydennysrakentamissuunnitelma Kouvolan Kaunisnurmeen Diplomityö 12.05.2014
 13. 13. Kaavoitus 09.10.2014 Yrsa Cronhjort
 14. 14. Veli-Pekka Ranta, Oulun Yliopisto Uudistuva lähiö Porvoon Kevätkummun lisä- ja täydennysrakentamis-suunnitelma Diplomityö 27.11.2013
 15. 15. Veli-Pekka Ranta, Oulun Yliopisto Uudistuva lähiö Porvoon Kevätkummun lisä- ja täydennysrakentamis-suunnitelma Diplomityö 27.11.2013
 16. 16. Veli-Pekka Ranta, Oulun Yliopisto Uudistuva lähiö Porvoon Kevätkummun lisä- ja täydennysrakentamis-suunnitelma Diplomityö 27.11.2013
 17. 17. Veli-Pekka Ranta, Oulun Yliopisto Uudistuva lähiö Porvoon Kevätkummun lisä- ja täydennysrakentamis-suunnitelma Diplomityö 27.11.2013
 18. 18. Veli-Pekka Ranta, Oulun Yliopisto Uudistuva lähiö Porvoon Kevätkummun lisä- ja täydennysrakentamis-suunnitelma Diplomityö 27.11.2013
 19. 19. Veli-Pekka Ranta, Oulun Yliopisto Uudistuva lähiö Porvoon Kevätkummun lisä- ja täydennysrakentamis-suunnitelma Diplomityö 27.11.2013
 20. 20. Veli-Pekka Ranta, Oulun Yliopisto Uudistuva lähiö Porvoon Kevätkummun lisä- ja täydennysrakentamis-suunnitelma Diplomityö 27.11.2013
 21. 21. Kestävä kehitys 09.10.2014 Yrsa Cronhjort
 22. 22. Kolme pääasiallista toimenpidettä 1)  Olevien rakennusten energiatehokkuuden parantaminen 2)  Täydennysrakentaminen pääasiassa lisäkerroksilla > ei vaadi uuden maapinta-alan käyttöönottoa 3)  Puurakenteiden hyödyntäminen Kestävä kehitys - ympäristövaikutukset Puurunkoiset parasiittimaiset lisäykset vanhaan rakennukseen. Gammelbacka, Porvoo. Sara Pietilä. Sara Pietilä, Oulun Yliopisto Lähiön uudet kasvot Lisä- ja täydennysrakentamis- suunnitelma Porvoon Gammelbackaan Diplomityö 2013
 23. 23. Katri Palojärvi, Oulun Yliopisto Moderni metsälähiö – vetovoimainen asuinympäristö Täydennysrakentamissuunnitelma Turun Ilpoisiin Diplomityö 2013 Täydennysrakentamissuunnitelma Ilpoinen, Turku. Aluetehokkuus ennen 0.23 , suunnitelman mukaisesti 0.44. Uudisrakentaminen osoitettu valkoisella. Kestävä kehitys – alueiden tiivistäminen
 24. 24. Kestävä kehitys – vaikutusten arviointi Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen •  Julkisivukorjauksilla ja ilmanvaihdon lämmön talteenotolla on mahdollista saavuttaa huomattavia säästöjä rakennusten lämmönkulutuksissa. •  Samalla vähenevät merkittävästi myös rakennusten lämmittämisestä johtuvat kasvihuonekaasupäästöt. •  takaisinmaksuaika karkeasti 20 – 30 vuotta (Mikäli tarkastelussa huomioidaan vain julkisivu- rakenteiden lämpöteknisten ominaisuuksien parantamisen aiheuttamat lisäkustannukset, muodostuu takaisinmaksuaika merkittävästi lyhyemmäksi) Kasvihuonekaasupäästöjen osalta tärkeimmät ratkaisut tehdään kuitenkin jo kaukolämmön tuotannossa. Kaukolämpötuotannon kasvihuonekaasupäästöt riippuvat tuotannossa käytetyistä polttoaineista, joten päästöt vaihtelevat laitos ja paikkakuntakohtaisesti paljon toisistaan. Vertailussa mukana olleiden kaupunkien kaukolämmöntuotannon päästöissä on erittäin suuret erot. Suurin päästökerroin on yli 3,7 kertaa enemmän kuin pienin. Näin suurta eroa kasvihuonekaasupäästöissä ei voida kuroa umpeen rakennusten eristyksiä taikka ilmanvaihdon lämmön talteenottoa parantamalla. 09.10.2014 Yrsa CronhjortMöttönen, V., Vainio, T., Nissinen, K., Lähiörakennusten perusparantaminen - vaikutusten arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03208-14, Oulu, 30.6.2014
 25. 25. Kestävä kehitys – osallistava suunnittelu Muutoksilla on yhteisöllinen vaikutus •  Aluesuunnittelun diplomitöissä hyödynnettiin paikallisia asukkaita aktivoivia osallistamisprosesseja •  Asukasillat •  Haastattelut •  Sosiaalinen media •  Soft-GIS 09.10.2014 Yrsa Cronhjort https://www.facebook.com/pages/Visio-Kaunisnurmi/ 369062509874060?fref=nf
 26. 26. 09/10/14 Laitoksen nimi 26 Nettisivu: www.visiokaunisnurmi.info Kysely: https://kouvola.asiatkartalle.fi/ ("Kaunisnurmen kaupunkiympäristö") Facebook: https://www.facebook.com/pages/Visio-Kaunisnurmi/369062509874060?fref=ts Kouvolan sivuilla: http://www.kouvola.fi/index/aikuisvaestolle/uutiset/2013/04/6FweAkveH.html Kuva: Ida Lautanala
 27. 27. Taloudellinen tasapaino Taloudellinen este: korjausrakentamisen kustannukset Esim. Siltamäki, Helsinki Asuntojen myyntihinta n 2 000 €/m2 Tyypillinen putkiremontin kustannusarvio 600 – 1000 €/m2 Investointieste: Parkkipaikkojen tarve Uudet sekä vanhat asunnot tarvitsevat riittävän määrän paikoitustilaa (tyypillisesti n 1 ap/100m2) Rakenteellinen paikoitusratkaisu on kallis Kuva Ida Lautanala, Aalto-yliopisto Lähellä kaupunkia Lisä- ja täydennysrakentamissuunnitelma Kouvolan Kaunisnurmeen Diplomityö12.05.2014 p 105
 28. 28. Tutkimuspäällikkö YRSA CRONHJORT yrsa.cronhjort@aalto.fi +358 50 5660802 architecture.aalto.fi/fi/ www.wood2new.org energyefficiency.aalto.fi/en/ www.e2rebuild.eu/ www.tesenergyfacade.com/ Kestävä aluesuunnittelu – missä mennään nyt, mitä tulossa ? 09.10.2014 Yrsa Cronhjort Kuva Tomi Tulamo

×