Advertisement

Mutacije

Teacher at Ivo Andric elementary school
Jan. 9, 2018
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Mutacije

 1. Mutacije Damnjanović Ivana
 2. Šta su mutacije?  Mutacije su nasledne promene u genetičkom materijalu.  Promene redosleda nukleotida u DNK koje se trajno zadržavaju i prenose na potomačke ćelije.  Dešavaju se u svim ćelijama i
 3. Model organizmi • Kao model organizmi za proučavanje mutacija se koriste: vinska mušica, bakterije, biljke.
 4. Kako mutacije nastaju? • Svaki gen u okviru DNK sadrži informaciju o jednom određenom proteinu. • Proteini nastaju na osnovu gena, i geni deluju kroz proteine napravljene na osnovu njih. • Ako to razumemo, možemo da opišemo put od DNK do proteina: • Gen prvo prolazi kroz proces transkripcije. • U ovom procesu, DNK lanac se razdvaja na dva dela, i jedna strana biva iskopirana u kraću sekvencu veoma slične kiseline, poznate kao ribonukleinska kiselina (RNK).
 5. • Ovaj novostvoreni RNK lanac, za razliku od ogromnog lanca DNK, sadrži samo jednu informaciju: kako napraviti jedan određeni protein. • Takođe, u lancu RNK, baza timin (T) biva zamenjena jednom drugom sličnom bazom, uracilom (U).
 6. • Nakon što je gen iskopiran u RNK, sledi proces translacije. • RNK lanac odlazi do kompleksnog skupa molekula, ribozoma. • Ribozom “čita” RNK lanac, i na osnovu RNK koda proizvodi novi protein. • Genetski kod je troslovan: svake tri baze u lancu RNK označavaju po jednu amino-kiselinu u novom proteinu. AUG GUG CCU AAU AUU AGC UAG Met Val Pro Asn Ile Ser Stop
 7. Proteini • Proteini mogu biti izgrađeni od svega nekoliko AK, ili iz ogromnog broja AK. • Na primer, keratini, proteini od kojih su najvećim delom sačinjene naše dlake i nokti, su preko 300 amino-kiselina dugački, što znači da su geni na osnovu kojih su sačinjeni dugački više od 1200 baza. Najveći poznati protein, titin, se sastoji od neverovatnih 28000 amino-kiselina!
 8. Podela mutacija • Mutacije se dele na različite načine. Prema prirodi njihovog postanka mogu biti spontane i indukovane. • Spontane mutacije su vrlo retke, i one rezultuju samo zbog nesavršenosti kopiranja genetičkog koda. • Genetički kod se kopira na gotovo savršen nacin. • Uzima se da je kod viših organizama stopa mutacije 10-6, a kod bakterija 10-9. • Znači, kod bakterija na milijardu gena dođe jedna greška. To su spontane mutacije. • Ceo proces umnožavanja genetičkog koda i celokupna mašinerija koja je zadužena za
 9. • Indukovane mutacije su mutacije koje su izazvane razlicitim agensima. • Ti agensi mogu biti: UV zracenje, gama zracenje, hemijski agensi, bioloski agensi, i dr. • Mutacije mogu da budu genske, hromozomske (zavisi gde se desavaju i u kom obimu).
 10. Point-mutacije • U njima dolazi do promene jedne baze u genetskom kodu. • Ova vrsta mutacija ponekad ne izaziva nikakvu promenu u organizmu uopšte, ali ponekad može da bude veoma značajna.
 11. • Primer pozitivne point mutacije je nedavno otkrivena point mutacija na jednom regulatornom genu, koja postoji u severnoj Italiji, među naslednicima čoveka kod koga se ona originalno dogodila. • Ljudi koji nose ovu mutaciju imaju značajno manje šanse da dožive infarkt ili srčani udar, pošto se njihove arterije automatski čiste mnogo bolje nego kod ostalih ljudi. • Primer negativne point mutacije su relativno česti problemi sa mutacijama na proteinu
 12. Frameshift mutacije • U njima baza biva ubačena ili izbrisana. • Ove mutacije su obično mnogo radikalnije od point-mutacija, pošto potpuno menjaju strukturu proteina.
 13. Gen: AUG GUG CCU AAU AUU AGC UAG Protein: Met Val Pro Asn Ile Ser Stop Gen: AUG GUG ACU AAU AUU AGC UAG Protein: Met Val Thr Asn Ile Ser Stop Gen pre mutacije: AUG GUG CCU AAU AUU AGC UAG Gen nakon mutacije: AUG GUG CU AAU AUU AGC UAG Citanje gena: AUG GUG CUA AUA UUA GCU AG? Protein: Met Val Leu Ile Leu Ala ...
 14. Mutacije u telesnim i polnim ćelijama • Mutacije u gametima prenose se na sledeću generaciju. • Mutacije u somatskim celijama imaju uticaja na nosioca mutacije, ali se ne prenose na sledecu generaciju.
 15. Letalne mutacije • Mutacije se klasifikuju i na osnovu fenotipskih efekata-mogu da budu manje ili više uočljive i da imaju različite posledice po svoje nosioce. • Albinizam kod sisara. • Mutacije mogu biti štetne, korisne i neutralne. • One koje kao posledicu imaju smrt nazivaju se letalne mutacije.
 16. Tihe mutacije • Kada promena baze nema efekta na promenu AK u proteinu.
 17. Hromozomske mutacijeHromozomske mutacije • Inverzije-promene redosleda gena na hromozomu • Delecije-kada deo hromozoma nedostaje • Duplikacije-pojava dekova hromozoma u više kopija, • Translokacije-prebacivanje dela hromozoma na nehomologi hromozom
 18. Poliploidija  Poliploidija je prisustvo visše od dva kompletna seta hromozoma.  Poznao je da je haploidan broj hromozoma osnacava sa n, a diploidan sa 2n. Oganizmi sa tri seta hromozoma st triploidi 3n, sa četiri tetraploidi 4n itd.  Poliploidija je retka kod životinja.  Mnoge biljke koje se gaje da bi se koristile kao hrana su poliploidi, recimo krompir (4n=48), jagode (8n=56) itd.
 19. Aneuploidija  Promena broja pojedinacčnih hromozoma naziva se aneuploidija.  Do pojave viška ili manjka hromozoma dolazi kada se dva homologa hromozoma ne razdvoje pravilno tokom deobe i formiranja gameta, pa neki gameti nose dva, a neki nijedan primerak tog hromozoma.  Kada se takvi gamete spoje s normalnim, hromozom će se pojaviti u čak tri primerka. To se naziva trizomija i ta pojava utvrđena je kod velikog broja vrsta.
Advertisement