Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cossos geomètrics

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cossos geomètrics

 1. 1. Els cossos geomètrics els dividim en: - Cossos rodons - Prismes - Piràmides
 2. 2. Els cossos rodons són aquells que tenen, al menys, una de les seves cares o superfícies amb forma corba. Con Esfera Cilindre
 3. 3. Els prismes són cossos geomètrics limitats per superfícies planes. Segons la seva base els classifiquem en:
 4. 4. Cares laterals Arestes Vèrtex Elements dels prismes
 5. 5. Les piràmides són cossos geomètrics limitats per superfícies planes. Segons la seva base els classifiquem en:
 6. 6. Cares laterals Vèrtex Arestes Elements de les piràmides
 7. 7. Els cossos que tenen totes les cares planes i en forma de polígon reben el nom de poliedres.
 8. 8. Els cossos que tenen alguna superfície corba reben el nom de cossos rodons.
 9. 9. El volum d'un cos és la quantitat d'espai que ocupa. Aquest cos ocupa 19 cubs

×