Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Graus adjectiu

  • Be the first to comment

Graus adjectiu

  1. 1. ELS GRAUS DE LADJECTIU El grau dun adjectiu indica la intensitat en què lésser o lobjecte a què es refereixladjectiu posseeix una qualitat. Els grau de ladjectiu són tres: • Grau positiu: quan no indica intensitat. Exemple: blau, tranquil·la... • Grau superlatiu: quan expressa una qualitat en grau màxim. Exemple: blavíssim, tranquil·líssima. • Grau comparatiu: quan compara la intensitat entre dos éssers o dos objectes. El grau comparatiu pot ser de. ◦ Inferioritat: pitjor / menys bo ... ◦ Superioritat: millor / més bo ... ◦ Igualtat: tan bo ...ACTIVITATS 1. Subratlla els adjectius daquest escrit. Després classificals segons el grau, seguint lexemple. Una estrella preciosa Som una estrella preciosa de veritat, més guapa que moltes companyes. Tot i que la mevallum és tan brillant com la del Sol, estic menys contenta que altres estrelles: hi ha un cometa mésmenut que un ciuró, però més pesat que el plom, que em persegueix pel firmament. Em vol fer latraveta. POSITIU COMPARATIU SUPERLATIU Superioritat Inferioritat Igualtat més guapa que 2. Completa amb adjectius i després indica en quin grau estan. GRAU • En Pau és tan _________ com en Marc. ____________________ • El cometa era molt __________. _____________________ • La motxilla és ____________. _____________________ • Les pomes eren ben _______________. _____________________ • En Lluís era menys _____________ que ell. _____________________ • En Quim és més _______________ que en Tro. _____________________Illes Balears Santillana Projecte La Casa del Saber

×