Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Què és un polígon
Parts d’un polígon
Tipus de polígons
Classes de triangles
Classes de
quadrilàters
menú
Un polígon és una figura
geomètrica limitada per
segments.
menú
Aquesta figura geomètrica és
un polígon perquè està
limitada per segments.
menú segment
Diem que els segments que
limiten un polígon en són els
costats.
menú costat
Aquesta figura geomètrica no
és un polígon perquè no està
limitada per segments.
menú
Totes aquestes figures
geomètriques són polígons,
els seus costats són
segments.
menú
D’aquestes figures, no n’hi ha
cap que sigui un polígon: els
seus costats no són
segments.
menú
Quina d’aquestes figures és un polígon?
menú
Quina d’aquestes figures no és un
polígon?
menú
Els segments que limiten un polígon
s’anomenen...
menú
Quina d’aquestes figures és un polígon?
menú
menú
Com ja has vist, els costats són
els segments que formen el
polígon.
menú
costat
costat
costat
costat
El perímetre d’un polígon és la
suma de les longituds de tots els
seus costats.
menú
perímetre
Per exemple, el perímetre
d’aquest polígon seria de 12 km,
perquè cada costat mesura 3
km.
menú
3 km
3 km
3 km 3 km
3 km x...
Els vèrtexs són els punts on es
troben els costats.
menú
vèrtex
vèrtex
vèrtex vèrtex
L’angle és l’obertura que formen
dos costats consecutius.
menú
angle
angle
angle
angle
La diagonal és el segment que
uneix dos vèrtexs que no són
consecutius.
menú
diagonal
diagonal
Així doncs, aquestes són les
parts d’un polígon:
menú
diagonal
vèrtex
angle
costat
perímetre
Quants costats té aquest polígon?
menú
Quants vèrtexs té aquest polígon?
menú
Quants angles té aquest polígon?
menú
Quantes diagonals té aquest polígon?
menú
Aquest polígon té 14 diagonals:
menú
1
2
3
4
5
6
78
9
10
1112
13
14
Quantes diagonals té aquest polígon?
menú
Quantes diagonals té aquest polígon?
menú
Quantes diagonals falten en aquest
polígon?
menú
En aquest polígon hi ha 9 diagonals.
menú
Quants costats, vèrtexs i angles té
aquest polígon?
menú
Quantes diagonals té aquest polígon?
menú
Quants costats té aquest polígon?
menú
Quants vèrtexs té aquest polígon?
menú
menú
Un polígon és regular si
té tots els costats i angles
iguals.
menú
Aquest polígon no és regular
perquè els seus cinc costats no
són iguals.
menú
Aquests polígons són regulars
perquè els seus costats són
iguals i els seus angles, també.
menú
Aquests polígons no són
regulars perquè els seus costats
no són iguals, ni els angles,
tampoc.
menú
Els polígons reben
diferents noms segons el
nombre de costats.
menú
El triangle
és un polígon
de 3 costats
menú
El quadrilàter
és un polígon
de 4 costats
menú
El pentàgon
és un polígon
de 5 costats
menú
L’hexàgon
és un polígon
de 6 costats
menú
L’heptàgon
és un polígon
de 7 costats
menú
L’octàgon
és un polígon
de 8 costats
menú
L’enneàgon
és un polígon
de 9 costats
menú
El decàgon
és un polígon
de 10 costats
menú
L’hendecàgon
és un polígon
d’11 costats
menú
El dodecàgon
és un polígon
de 12 costats
menú
Alguns exemples de noms de polígons:
Quines dues d’aquestes figures
geomètriques són polígons regulars?
menú
I quines tres d’aquestes figures
geomètriques són polígons regulars?
menú
En aquesta imatge, quins dos polígons
regulars hi ha?
menú
Quin nom reben totes aquestes figures
geomètriques?
menú
Què són això?
menú
Quina d’aquestes figures és un heptàgon?
menú
Quina d’aquestes figures és un hexàgon
regular?
menú
Quina d’aquestes figures és un pentàgon
regular?
menú
Escriu aquestes frases i completa-les:
Un polígon és una figura geomètrica limitada
per ...
Diem que els segments que limi...
Fes aquesta taula i completa-la:
menú
Tipus de polígons segons el nombre de costats
costats nom
3
4
pentàgon
hexàgon
7
9
10
• Dibuixa un triangle, un quadrilàter i
un pentàgon.
• Traça totes les diagonals de cada un
dels polígons que has dibuixat...
menú
Els triangles es poden
classificar tenint en
compte diferents criteris.
menú
Si es té en compte la longitud
dels seus costats:
menú
Triangle escalè
Triangle isòsceles
Triangle equilàter
Si es tenen en compte els
seus angles:
menú
Triangle rectangle
Triangle acutangle
Triangle obtusangle
menú
El triangle escalè té tots
els costats de diferents
mides
Triangle escalè
menú
El triangle isòsceles té dos
costats iguals i l’altre de
diferent mida
Triangle isòsceles
aquests dos
costats tenen l...
menú
El triangle equilàter
té tots tres costats
de la mateixa longitud
Triangle equilàter
aquests tres
costats tenen la
ma...
menú
El triangle rectangle
té un angle recte
Triangle rectangle
menú
El triangle
acutangle
té tots tres
angles aguts
Triangle acutangle
menú
El triangle obtusangle
té un angle obtús
Triangle obtusangle
menú
Fixa’t que qualsevol triangle té,
com a mínim, dos angles aguts.
menú
Aquest triangle rectangle té dos
angles aguts, com tots els triangles.
Quin d’aquests triangles és escalè?
menú
Quin d’aquests triangles és isòsceles?
menú
Quin d’aquests triangles és equilàter?
menú
Quina figura és un triangle rectangle?
menú
Quina figura és un triangle obtusangle?
menú
Quina figura és un triangle acutangle?
menú
Quin d’aquests triangles és un polígon
regular?
menú
Quina d’aquests figures geomètriques és un
triangle escalè i també un triangle
rectangle?
menú
Quina d’aquests figures geomètriques és un
triangle isòsceles i també un triangle
rectangle?
menú
menú
Hi ha quadrilàters que són
paral· lelograms. Són els
que tenen paral· lels tots els
costats oposats.
menú
rectes paral· le...
El quadrat és un paral·
lelogram.
menú
rectes paral· leles
rectes
paral· leles
El quadrat té tots els seus
quatre costats iguals i també
tots els seus quatre angles,
que són rectes.
menú
El rectangle és un paral·
lelogram.
menú
rectes paral· lelesrectes
paral· leles
El rectangle té els costats
oposats iguals i tots els seus
quatre angles són rectes.
menú
costats oposats igua
El rombe té els quatre costats
iguals i els angles oposats
iguals.
menú angles oposats igua
El romboide té els costats
oposats iguals i els angles
oposats iguals.
menú
costats oposats igua
El romboide té els costats
oposats iguals i els angles
oposats iguals.
menú
angles oposats igua
El trapezi té només dos costats
oposats paral· lels.
menú
costats
paral· lels
El trapezoide no té cap costat
paral· lel.
menú
Quina d’aquestes figures és un trapezi?
menú
Quins noms pot rebre aquesta figura
geomètrica?
menú
Quins noms pot rebre aquesta figura
geomètrica?
menú
Dibuixa:
• Un quadrat i traça-hi totes les seves
diagonals.
• Un rombe i assenyala-hi tots els seus
costats.
• Un trapezi ...
Polígons
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Polígons

12,369 views

Published on

Senzilla presentació amb activitats sobre els polígons, adequada per a Cicle Superior de Primària.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Polígons

 1. 1. Què és un polígon Parts d’un polígon Tipus de polígons Classes de triangles Classes de quadrilàters
 2. 2. menú
 3. 3. Un polígon és una figura geomètrica limitada per segments. menú
 4. 4. Aquesta figura geomètrica és un polígon perquè està limitada per segments. menú segment
 5. 5. Diem que els segments que limiten un polígon en són els costats. menú costat
 6. 6. Aquesta figura geomètrica no és un polígon perquè no està limitada per segments. menú
 7. 7. Totes aquestes figures geomètriques són polígons, els seus costats són segments. menú
 8. 8. D’aquestes figures, no n’hi ha cap que sigui un polígon: els seus costats no són segments. menú
 9. 9. Quina d’aquestes figures és un polígon? menú
 10. 10. Quina d’aquestes figures no és un polígon? menú
 11. 11. Els segments que limiten un polígon s’anomenen... menú
 12. 12. Quina d’aquestes figures és un polígon? menú
 13. 13. menú
 14. 14. Com ja has vist, els costats són els segments que formen el polígon. menú costat costat costat costat
 15. 15. El perímetre d’un polígon és la suma de les longituds de tots els seus costats. menú perímetre
 16. 16. Per exemple, el perímetre d’aquest polígon seria de 12 km, perquè cada costat mesura 3 km. menú 3 km 3 km 3 km 3 km 3 km x 4 = 12 km
 17. 17. Els vèrtexs són els punts on es troben els costats. menú vèrtex vèrtex vèrtex vèrtex
 18. 18. L’angle és l’obertura que formen dos costats consecutius. menú angle angle angle angle
 19. 19. La diagonal és el segment que uneix dos vèrtexs que no són consecutius. menú diagonal diagonal
 20. 20. Així doncs, aquestes són les parts d’un polígon: menú diagonal vèrtex angle costat perímetre
 21. 21. Quants costats té aquest polígon? menú
 22. 22. Quants vèrtexs té aquest polígon? menú
 23. 23. Quants angles té aquest polígon? menú
 24. 24. Quantes diagonals té aquest polígon? menú
 25. 25. Aquest polígon té 14 diagonals: menú 1 2 3 4 5 6 78 9 10 1112 13 14
 26. 26. Quantes diagonals té aquest polígon? menú
 27. 27. Quantes diagonals té aquest polígon? menú
 28. 28. Quantes diagonals falten en aquest polígon? menú
 29. 29. En aquest polígon hi ha 9 diagonals. menú
 30. 30. Quants costats, vèrtexs i angles té aquest polígon? menú
 31. 31. Quantes diagonals té aquest polígon? menú
 32. 32. Quants costats té aquest polígon? menú
 33. 33. Quants vèrtexs té aquest polígon? menú
 34. 34. menú
 35. 35. Un polígon és regular si té tots els costats i angles iguals. menú
 36. 36. Aquest polígon no és regular perquè els seus cinc costats no són iguals. menú
 37. 37. Aquests polígons són regulars perquè els seus costats són iguals i els seus angles, també. menú
 38. 38. Aquests polígons no són regulars perquè els seus costats no són iguals, ni els angles, tampoc. menú
 39. 39. Els polígons reben diferents noms segons el nombre de costats. menú El triangle és un polígon de 3 costats
 40. 40. menú El quadrilàter és un polígon de 4 costats
 41. 41. menú El pentàgon és un polígon de 5 costats
 42. 42. menú L’hexàgon és un polígon de 6 costats
 43. 43. menú L’heptàgon és un polígon de 7 costats
 44. 44. menú L’octàgon és un polígon de 8 costats
 45. 45. menú L’enneàgon és un polígon de 9 costats
 46. 46. menú El decàgon és un polígon de 10 costats
 47. 47. menú L’hendecàgon és un polígon d’11 costats
 48. 48. menú El dodecàgon és un polígon de 12 costats
 49. 49. menú Alguns exemples de noms de polígons:
 50. 50. Quines dues d’aquestes figures geomètriques són polígons regulars? menú
 51. 51. I quines tres d’aquestes figures geomètriques són polígons regulars? menú
 52. 52. En aquesta imatge, quins dos polígons regulars hi ha? menú
 53. 53. Quin nom reben totes aquestes figures geomètriques? menú
 54. 54. Què són això? menú
 55. 55. Quina d’aquestes figures és un heptàgon? menú
 56. 56. Quina d’aquestes figures és un hexàgon regular? menú
 57. 57. Quina d’aquestes figures és un pentàgon regular? menú
 58. 58. Escriu aquestes frases i completa-les: Un polígon és una figura geomètrica limitada per ... Diem que els segments que limiten un polígon en són els ... Les parts d’un polígon són aquestes cinc: costats,... Un polígon és regular si té ...menú
 59. 59. Fes aquesta taula i completa-la: menú Tipus de polígons segons el nombre de costats costats nom 3 4 pentàgon hexàgon 7 9 10
 60. 60. • Dibuixa un triangle, un quadrilàter i un pentàgon. • Traça totes les diagonals de cada un dels polígons que has dibuixat. • Dibuixa un triangle i calcula’n el perímetre. • Dibuixa un hexàgon i calcula’n el perímetre. menú
 61. 61. menú
 62. 62. Els triangles es poden classificar tenint en compte diferents criteris. menú
 63. 63. Si es té en compte la longitud dels seus costats: menú Triangle escalè Triangle isòsceles Triangle equilàter
 64. 64. Si es tenen en compte els seus angles: menú Triangle rectangle Triangle acutangle Triangle obtusangle
 65. 65. menú El triangle escalè té tots els costats de diferents mides Triangle escalè
 66. 66. menú El triangle isòsceles té dos costats iguals i l’altre de diferent mida Triangle isòsceles aquests dos costats tenen la mateixa longitud
 67. 67. menú El triangle equilàter té tots tres costats de la mateixa longitud Triangle equilàter aquests tres costats tenen la mateixa longitud
 68. 68. menú El triangle rectangle té un angle recte Triangle rectangle
 69. 69. menú El triangle acutangle té tots tres angles aguts Triangle acutangle
 70. 70. menú El triangle obtusangle té un angle obtús Triangle obtusangle
 71. 71. menú Fixa’t que qualsevol triangle té, com a mínim, dos angles aguts.
 72. 72. menú Aquest triangle rectangle té dos angles aguts, com tots els triangles.
 73. 73. Quin d’aquests triangles és escalè? menú
 74. 74. Quin d’aquests triangles és isòsceles? menú
 75. 75. Quin d’aquests triangles és equilàter? menú
 76. 76. Quina figura és un triangle rectangle? menú
 77. 77. Quina figura és un triangle obtusangle? menú
 78. 78. Quina figura és un triangle acutangle? menú
 79. 79. Quin d’aquests triangles és un polígon regular? menú
 80. 80. Quina d’aquests figures geomètriques és un triangle escalè i també un triangle rectangle? menú
 81. 81. Quina d’aquests figures geomètriques és un triangle isòsceles i també un triangle rectangle? menú
 82. 82. menú
 83. 83. Hi ha quadrilàters que són paral· lelograms. Són els que tenen paral· lels tots els costats oposats. menú rectes paral· leles rectes paral· leles
 84. 84. El quadrat és un paral· lelogram. menú rectes paral· leles rectes paral· leles
 85. 85. El quadrat té tots els seus quatre costats iguals i també tots els seus quatre angles, que són rectes. menú
 86. 86. El rectangle és un paral· lelogram. menú rectes paral· lelesrectes paral· leles
 87. 87. El rectangle té els costats oposats iguals i tots els seus quatre angles són rectes. menú costats oposats igua
 88. 88. El rombe té els quatre costats iguals i els angles oposats iguals. menú angles oposats igua
 89. 89. El romboide té els costats oposats iguals i els angles oposats iguals. menú costats oposats igua
 90. 90. El romboide té els costats oposats iguals i els angles oposats iguals. menú angles oposats igua
 91. 91. El trapezi té només dos costats oposats paral· lels. menú costats paral· lels
 92. 92. El trapezoide no té cap costat paral· lel. menú
 93. 93. Quina d’aquestes figures és un trapezi? menú
 94. 94. Quins noms pot rebre aquesta figura geomètrica? menú
 95. 95. Quins noms pot rebre aquesta figura geomètrica? menú
 96. 96. Dibuixa: • Un quadrat i traça-hi totes les seves diagonals. • Un rombe i assenyala-hi tots els seus costats. • Un trapezi i traça-hi totes les seves diagonals. • Un polígon regular de quatre costats. • Un polígon que no sigui regular de tres costats.menú

×