Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grija pentru noii utilizatori, ed. 2017

211 views

Published on

Grija pentru noii utilizatori, ed. 2017

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Grija pentru noii utilizatori, ed. 2017

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC PROGRAM „GRIJA PENTRU NOII UTILIZATORII”: ediţia 2017 (concept) Organizator: Departamentul Informaţional Biblioteconomic (program iniţiat de către DIB în anul 2003 ca impact al Proiectului Tempus Tacis). Grup-ţintă: programul este orientat pentru studenţii anului 1, de la toate facultăţile ULIM, audienţi ai ciclurilor Licenţă, Masterat, Doctorat (ultimii – admişi din exteriorul ULIM), precum şi universitarii - noi angajaţi la ULIM. Scopul Programului: educaţia intelectuală a noilor utilizatori; amplificarea interdependenţei „educaţie – învăţare – bibliotecă – dezvoltare”; formarea culturii informaţiei. Sloganul ediţiei 2017: „Deschide cartea, ca să înveţi ce au gândit alţii, închide cartea, ca să gândeşti tu singur” T. Heyde Obiectivele Programului:  promovarea e-serviciilor de bibliotecă - Bibliotecarul live (chat), digitizarea publicaţiilor (serviciu gratuit)  sprijinirea integrării studenţilor ciclului Licenţă în comunitatea universitară  cunoaşterea spaţiilor funcţionale, serviciilor şi produselor informaţionale ale Departamentul Informaţional Biblioteconomic  cunoaşterea şi orientarea în Sistemul Instituţiilor Info-Bibliotecare din Republica Moldova  însuşirea cunoştinţelor generale şi a deprinderilor pentru orientarea în fluxul informaţional instituţional, naţional şi internaţional Specificul ediţiei 2017: Promovarea Culturii informaţiei: dezvoltarea abilităţilor de selectarea-utilizarea eficientă, şi etică a informaţiei, implementarea deprinderilor de muncă intelectuală. Termen organizare: 1 septembrie – 22 decembrie 2017 (semestrul 1 al anului academic 2017-2018)
  2. 2. Nr. d/o Activități, procese Termen de realizare Responsabil 1. Expoziție informațională „ULIM: 25 ani de ascensiune” pagini din istoria universității. Septembrie- Octombrie N. Moraru T. Gangan 2. 1 septembrie - „Ziua Cunoașterii și a Înțelepciunii!” (lansarea Campaniei: prezentări-sinteze „ DIB în context universitar”, „Ce trebuie să știi pentru prima vizită la ULIM”, Centre de Informare la ULIM, excursii-panoramic în spațiile funcționale DIB; prezentarea expozițiilor) 1 septembrie T. Gangan I. Cerneauscaite 3. Expoziţia informaţională „Informarea continuă: necesitate, inevitabilitate, oportunitate” Septembrie – Decembrie V. Florica D. Istrati N. Moraru 4. Organizarea vizitelor studenților în sălile de lectură specializate în scopul cunoașterii și utilizării ulterioare a potențialului informațional-biblioteconomic al DIB. Pe parcursul Programului Bibliotecarii Contact 5. Atragerea studenților anului 1 prin servicii specifice în sprijinul procesului educațional (expoziții, info-seminare, mese rotunde, lecții publice etc.) -//-//-//- -//-//-//- 6. Ciclul de activităţi prilejuite de aniversarea a 25-a de la fondarea ULIM:  promovarea-lansarea publicaţiei „Codex-ULIM”, „Universitatea Liberă Internaţională din Moldova: 25 ani de ascensiune: Studiu bibliografic”  ULIMFest, ediţia a 3-a - Facultatea Ta în structura Universităţii Octombrie T. Gangan 7. Ciclu de activităţi cu genericul: Nu plagiatului. Cunoaşterea Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe (aspect de utilizator al bibliotecii şi potenţial autor), Legii privind activitatea editorială, Legii cu privire la Biblioteci; cunoaşterea noilor cerinţe privind elaborarea, prezentarea şi citarea referinţelor bibliografice etc. Octombrie – Decembrie T. Gangan I. Cerneauscaite 8. Elaborarea si difuzarea materialelor promotionale și a tutorialelor:  Program „Grija pentru noii beneficiari. Editia 2017; (pliant)  DIB: spații informațional-documentare (semn de carte)  25 + motive pentru a vizita DIB  Ce trebuie să știi pentru prima vizita la DIB ( promovarea pe site + facebook)  Cum se conspectează, un document  Accesul liber la raft: informații utile  Genuri și tipuri de documente în colecțiile DIB  Colectia Periodice DIB  Catalogul electronic: acces, selectare, găsirea informaţiei  Baze de date, oferite de către DIB  Repozitoriul instituţional; conţinut, acces, utilizare  Centre de Informare în cadrul ULIM Iunie- Septembrie A. Busuioc T. Gangan Bibliotecarii contact 9. Promovarea programelor dedicate mobilităţilor academice (ex.: Erasmus+, Erasmus Mundus, Confucius, Se Jong, ect.) http://cci.ulim.md/mobilitate/ ) în colaborare cu Centrul Cooperare Internațională (lecţii publice, work-shopuri) Pe parcursul Programului T. Gangan I. Cerneauscaite V. Ciumacenco
  3. 3. 10. Ciclu de activități cu genericul: „Centre de Informare la ULIM” Pe parcursul Programului T. Gangan N. Moraru 11. Curs „Cultura informaţiei” orientat pentru formarea competentelor informaţionale:  Utilizarea catalogului electronic  Pagina WEB DIB: conţinut informaţional, promoţional şi documentar  Baze de date on-line, oferite de către DIB  Referinţe bibliografice: elaborare si prezentare  Utilizarea programelor Microsoft Office, etc. Pe parcursul Programului T. Gangan A. Busuioc 12. Prezentarea/actualizarea standului : „Recomandări utile pentru Lectură… ” Septembrie - Noiembrie N. Moraru 13. “Voluntar la Bibliotecă”: implicarea studenților în activități de voluntariat pentru a deveni prieten al Bibliotecii Pe parcursul Programului Bibliotecarii contact 14. Promovare campania: „Cel mai devotat, intelectual şi activ utilizator al Departamentului Informaţional Biblioteconomic” Septembrie Octombrie T. Gangan 15. Organizarea conferinţei finale a programului „Grija pentru Noii Utilizatori” Decembrie Managerii superiori DIB Impactul programului: Programul „Grija pentru Noii Utilizatori” contribuie la atragerea studenţilor în sălile de lectură pentru consultare şi documentare, formarea deprinderilor de cercetare, analiză, sinteză a necesităţii informaţionale, de căutare şi utilizare de sine-stătătoare a informaţiei necesare, amplificarea competenţelor atitudinale informaţionale. Programul are caracter de tutelare şi învăţare, implementând deprinderi tehnice şi cunoştinţe metodologice de orientare în lumea informaţiei, formând în final o gândire divergentă. Astfel, studentul ULIM va deţine instrumentele necesare în procesul muncii individuale, documentării şi informării obligatorii şi suplimentare. Programul facilitează formarea de perspectivă a unui bun profesionist, care a conştientizat următoarele: informaţia este o putere; modernizarea şi actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor este un proces realizat pe parcursul întregii vieţi (acceptarea principiului învăţării permanente). Programul se înscrie în contextul opiniei profesorului universitar din SUA Herbert Gerjouy: „Analfabetul de mâine nu va mai fi cel care nu ştie să citească, ci va fi cel care nu a învăţat cum să înveţe”. Elaborat: Tatiana Gangan 16 iunie 2017 Discutat şi aprobat la şedinţa din 21 iunie 2017 a Consiliului Coordonator DIB

×