Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CONFERINŢA ANUALĂ BIBLIOTECA MUNICIPALĂ «B.P. HASDEU» - CALEA SPRE CUNOAŞTEREA COMUNITĂŢII CHIŞINĂUIENE: RESURSE, SERVICII...
Manifestul bibliotecii publice 1994 IFLA/UNESCO Biblioteca publică este centrul local al informării, care facilitează acce...
Acord de parteneriat <ul><li>Obiectul acordului  îl constituie colaborarea Bibliotecii Publice «Liviu Rebreanu» cu Instit...
Acord de parteneriat <ul><li>Conform acestui acord Biblioteca Publică «Liviu Rebreanu» : </li></ul><ul><li>oferă asistenţ...
Planul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice şi de conducere din sistemul educaţional pentru anul 2010
Catedre <ul><li>Catedra Educaţie Lingvistică şi </li></ul><ul><li>Literară </li></ul><ul><li>Catedra Limbi Străine </li><...
<ul><li>Masa rotundă «Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării continue a cadrelor didactice...
<ul><li>Masa rotundă «Valorile educaţionale în contextul operelor literare» </li></ul><ul><li>Masa rotundă «Curriculumul ş...
Prezentări de carte <ul><li>«Cunoaşterea copilului la intrarea în clasa întîi» aut. Gh. Comşa; </li></ul><ul><li>«Jocul co...
Prezentări de carte <ul><li>“ Grigore Vieru - pontiful limbii române” de M.S. Vicol </li></ul><ul><li>&quot;Meşterul Manol...
Expoziţii ştiinţifico-didactice <ul><li>«Mediatizarea bibliografiei la limba şi literatura română, privind dezvoltarea com...
Concluzii <ul><li>Informaţiile acumulate de către cadrele didactice pe parcursul activităţilor au fost utile pentru: </li...
Concluzii <ul><li>Cele mai apreciate aspecte legate de activitatea bibliotecii pe care profesorii le-au menţionat au fost...
VĂ MULŢUMESC!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării continue a cadrelor didactice din învăţămînt

1,049 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării continue a cadrelor didactice din învăţămînt

 1. 1. CONFERINŢA ANUALĂ BIBLIOTECA MUNICIPALĂ «B.P. HASDEU» - CALEA SPRE CUNOAŞTEREA COMUNITĂŢII CHIŞINĂUIENE: RESURSE, SERVICII, INOVAŢII. ABORDĂRI TEORETICO-PRACTICE Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării continue a cadrelor didactice din învăţământ Tutun Irina BP « Liviu Rebreanu »
 2. 2. Manifestul bibliotecii publice 1994 IFLA/UNESCO Biblioteca publică este centrul local al informării, care facilitează accesul utilizatorilor săi la orice fel de cunoştinţe şi informaţii... Colecţiile şi serviciile bibliotecii trebuie să prezinte un mare grad de relevanţă în conformitate cu necesităţile şi circumstanţele localităţii pentru care funcţionează biblioteca publică.
 3. 3. Acord de parteneriat <ul><li>Obiectul acordului îl constituie colaborarea Bibliotecii Publice «Liviu Rebreanu» cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, privitor la acordarea eficientă a asistenţei informaţionale comunităţii ştiinţifico-didactice prin realizarea în comun a unor obiective ce vor contribui la formarea cadrelor ştiinţifico-didactice din sistemul de învăţămînt. </li></ul>
 4. 4. Acord de parteneriat <ul><li>Conform acestui acord Biblioteca Publică «Liviu Rebreanu» : </li></ul><ul><li>oferă asistenţă informaţională la cererea cadrelor ştiinţifico-didactice ale institutului; oportunităţi pentru schimbul de experienţă şi de bune practici; facilităţi de multiplicare, scanare şi printare a materialelor; acces la Internet şi baze de date educaţionale; spaţiu pentru ore de instruire la cerere; </li></ul><ul><li>instruieşte în vederea utilizării tehnologiilor informaţionale; </li></ul><ul><li>cooperează cu biblioteca institutului în organizarea manifestărilor comune (simpozioane, lansări şi prezentări de carte, expoziţii etc.); </li></ul><ul><li>informează instituţia-ţintă despre acţiunile desfăşurate în cadrul şi din iniţiativa bibliotecii ; </li></ul><ul><li>extinde programul de lucru conform solicităril or. </li></ul>
 5. 5. Planul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice şi de conducere din sistemul educaţional pentru anul 2010
 6. 6. Catedre <ul><li>Catedra Educaţie Lingvistică şi </li></ul><ul><li>Literară </li></ul><ul><li>Catedra Limbi Străine </li></ul><ul><li>Catedra Educaţie Preşcolară şi </li></ul><ul><li>Învăţământ Primar </li></ul><ul><li>Catedra Psihopedagogie şi </li></ul><ul><li>Management Educaţional </li></ul><ul><li>Matematică şi Ştiinţe </li></ul><ul><li>Catedra Educaţie Socială, </li></ul><ul><li>Artistică şi Tehnologică </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Masa rotundă «Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării continue a cadrelor didactice din învăţământul primar» </li></ul><ul><li>Masa rotundă «Modalităţi de formare a competenţelor de lectură la elevi» </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Masa rotundă «Valorile educaţionale în contextul operelor literare» </li></ul><ul><li>Masa rotundă «Curriculumul şcolar la limba şi literatura română» </li></ul>
 9. 9. Prezentări de carte <ul><li>«Cunoaşterea copilului la intrarea în clasa întîi» aut. Gh. Comşa; </li></ul><ul><li>«Jocul copilului şi cultura educaţiei» aut. L. Cuzneţov; </li></ul><ul><li>«Matematica distractivă»; </li></ul><ul><li>«Tratat de educaţie pentru familie»; </li></ul><ul><li>«Codul bunelor maniere pentru copii»; </li></ul><ul><li>«Pedagogie preşcolară didactică»; </li></ul><ul><li>«Pregătirea preşcolarului: Curs complet» </li></ul>
 10. 10. Prezentări de carte <ul><li>“ Grigore Vieru - pontiful limbii române” de M.S. Vicol </li></ul><ul><li>&quot;Meşterul Manole&quot; de Mircea Eliade; </li></ul><ul><li>&quot;Morală şi educaţie&quot; de I. Albulescu; </li></ul><ul><li>«Literatura română: Eseuri structurate» de M. Badea; </li></ul><ul><li>«Mari teme literare: dicţionar-antologie»; </li></ul><ul><li>«Strategii didactice interactive», C.L. Oprea; </li></ul><ul><li>«Metodica predării literaturii române» de C. Şchiopu; </li></ul><ul><li>prezentarea colecţiei «Idei pedagogice contemporane» </li></ul>
 11. 11. Expoziţii ştiinţifico-didactice <ul><li>«Mediatizarea bibliografiei la limba şi literatura română, privind dezvoltarea competenţei profesionale a cadrelor didactice preuniversitare», </li></ul><ul><li>«Particularităţi fiziologice şi psihologice ale preşcolarilor», </li></ul><ul><li>«Formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare la elevi» etc. </li></ul>
 12. 12. Concluzii <ul><li>Informaţiile acumulate de către cadrele didactice pe parcursul activităţilor au fost utile pentru: </li></ul><ul><li>confirmarea şi conferirea gradelor didactice, </li></ul><ul><li>realizarea activităţilor profesionale şi extracurriculare, </li></ul><ul><li>eficientizarea activităţii profesionale, </li></ul><ul><li>elaborarea Proiectelor Tehnologice la diverse subiecte cum ar fi: Valorile şi calitatea educaţiei, Competenţa în lucrul cu textul literar, Continuitatea relaţiei dintre instituţia preşcolară şi învăţământul primar, Parteneriat în educaţie, Metode de învăţământ etc. </li></ul>
 13. 13. Concluzii <ul><li>Cele mai apreciate aspecte legate de activitatea bibliotecii pe care profesorii le-au menţionat au fost: </li></ul><ul><li>multitudinea surselor de informare la care biblioteca oferă acces </li></ul><ul><li>disponibilitatea, amabilitatea şi profesionalismul personalului </li></ul><ul><li>accesul la Internet </li></ul><ul><li>echipamente moderne şi performante etc. </li></ul>
 14. 14. VĂ MULŢUMESC!

×