Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Concept symposia investigatio bibliotheca 2019

19 views

Published on

Concept symposia investigatio bibliotheca 2019

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Concept symposia investigatio bibliotheca 2019

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA Ediţia a 11-a, 2019 BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ LA INTERSECŢIA PARADIGMELOR TRADIŢIONALE ŞI CELOR CONTEMPORANE Data organizării: 17 octombrie 2019 Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic Locaţie: Chişinău, Republica Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, (str. Vlaicu Pârcălab, nr. 52) Sunt invitaţi de a participa: bibliotecari din structurile info-bibliotecare universitare, din bibliotecile de colegii şi şcolare, cadre didactico-ştiinţifice, bibliotecari din alte reţele ale Sistemului Naţional de Biblioteci, de la Camera Naţională a Cărţii, reprezentanţi ai ministerelor de resort, Centrelor de Informare şi Documentare, Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, specialişti-invitaţi din alte ţări, precum şi alte persoane interesate. Scop:  crearea unui mediu benefic pentru întâlnirile anuale ale specialiştilor în domeniu pentru a comunica, a discuta, a disemina experienţe;  accentuarea dimensiunii informaţionale în structura instituţiei de învăţământ;  cunoaşterea/promovarea noilor servicii şi produse informaţionale, oferite de către biblioteci;  încurajarea noilor direcţii de cercetare în biblioteconomie şi ştiinţa informării;  promovarea soluţiilor inovatoare de management organizaţional şi inovaţional;  promovarea bunelor experienţe: organizare, relaţii, logistică, lobbyng;  augmentarea imaginii, importanţei, impactului funcţionării bibliotecii în comunitatea deservită;  promovarea/cunoaşterea experienţelor reprezentative ale Departamentului Informaţional Biblioteconomic. Subiecte puse în discuţie:  adaptarea bibliotecilor din învățământ la noile provocări;  integrarea noilor tehnologii în activitatea bibliotecilor din învăţământ;  diversificarea serviciilor/produselor oferite de biblioteca universitară;  dezvoltarea colecţiilor pe suport digital (baze de date, repozitorii, catalog electronic etc.);  parteneriate/proiecte pentru dezvoltarea serviciilor şi produselor instituţiei info- bibliotecare;  abordări inovaţionale şi creative în relaţiile cu partenerii universitari;  managementul inovaţional al bibliotecii;  alte subiecte, ce se înscriu în tema generală a reuniunii ştiinţifice.
  2. 2. Termen final de înregistrare (cu sau fără comunicare): 25 septembrie 2019 Informaţii importante  durata prezentării comunicării: 10-12 min.  persoana de contact: Irina Botnaru, director DIB  pentru informaţii-contact: biblioteca@ulim.md, tel.: 022 24 45 49,  urmăriţi informaţiile suplimentare: library.ulim.md

×