Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PROGRAM „GRIJA PENTRU NOII UTILIZATORI”: ediţia 2018

81 views

Published on

PROGRAM „GRIJA PENTRU NOII UTILIZATORI”: ediţia 2018

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PROGRAM „GRIJA PENTRU NOII UTILIZATORI”: ediţia 2018

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC PROGRAM „GRIJA PENTRU NOII UTILIZATORI”: ediţia 2018 (concept) Organizator: Departamentul Informaţional Biblioteconomic (program iniţiat de către DIB în anul 2003 ca impact al Proiectului Tempus Tacis). Grup-ţintă: programul este orientat pentru studenţii anului 1, de la toate facultăţile ULIM, audienţi ai ciclurilor Licenţă, Masterat, Doctorat (ultimii – admişi din exteriorul ULIM), precum şi universitarii - noi angajaţi la ULIM. Scopul Programului: educaţia intelectuală a noilor utilizatori; amplificarea interdependenţei „educaţie – învăţare – bibliotecă – dezvoltare”; formarea culturii informaţiei. Sloganul ediţiei 2018: „Cărţile îţi deschid mintea, îţi lărgesc gândirea şi te întăresc precum nimic altceva” William Feather Obiectivele Programului:  promovarea e-serviciilor de bibliotecă - Bibliotecarul live (chat), digitizarea publicaţiilor (serviciu gratuit)  sprijinirea integrării studenţilor ciclului Licenţă în comunitatea universitară  cunoaşterea spaţiilor funcţionale, serviciilor şi produselor informaţionale ale Departamentul Informaţional Biblioteconomic  cunoaşterea şi orientarea în Sistemul Instituţiilor Info-Bibliotecare din Republica Moldova  însuşirea cunoştinţelor generale şi a deprinderilor pentru orientarea în fluxul informaţional instituţional, naţional şi internaţional Termen organizare: 3 septembrie – 25 decembrie 2018 (semestrul 1 al anului academic 2018-2019)
  2. 2. Nr. d/o Activități, procese Termen de realizare Responsabil 1. Expoziție informațională „Pagini din istoria ULIM: educație, istorie, cercetare” Septembrie- Octombrie N. Moraru 2. 3 septembrie - „Ziua Cunoașterii și a Înțelepciunii!” (prezentări-sinteze „DIB în context universitar”, „Ce trebuie să știi pentru prima vizită la ULIM”, Centre de Informare la ULIM, excursii-panoramic în spațiile funcționale DIB; prezentarea expozițiilor) 3 septembrie I.Botnaru Bibliotecarii coordonatori 3. Organizarea vizitelor studenților în sălile de lectură specializate în scopul cunoașterii și utilizării ulterioare a potențialului informațional-biblioteconomic al DIB. Pe parcursul Programului Bibliotecarii Contact 4. Atragerea studenților anului 1 prin servicii specifice în sprijinul procesului educațional (expoziții, info-seminare, mese rotunde, lecții publice etc.) -//-//-//- -//-//-//- 5. Ciclu de activităţi cu genericul: Nu plagiatului. Cunoaşterea Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe (aspect de utilizator al bibliotecii şi potenţial autor), Legii privind activitatea editorială, Legii cu privire la Biblioteci; cunoaşterea noilor cerinţe privind elaborarea, prezentarea şi citarea referinţelor bibliografice etc. Octombrie – Decembrie I. Botnaru 6. Elaborarea și difuzarea/promovarea materialelor promoționale:  Program „Grija pentru noii beneficiari. Editia 2017; (pliant)  Ce trebuie să știi pentru prima vizita la DIB ( semn de carte) Septembrie A.Busuioc V. Bogdanov 7. Promovarea programelor dedicate mobilităţilor academice (ex.: Erasmus+, Erasmus Mundus, Confucius, Se Jong, ect.) http://cci.ulim.md/mobilitate/ ) în colaborare cu Centrul Cooperare Internațională (lecţii publice, work-shopuri) Pe parcursul Programului I. Botnaru V. Ciumacenco 8. Ciclu de activități cu genericul: „Centre de Informare la ULIM” Pe parcursul Programului N. Moraru 9. Curs „Cultura informaţiei” orientat pentru formarea competentelor informaţionale:  Utilizarea catalogului electronic  Pagina WEB DIB: conţinut informaţional, promoţional şi documentar  Baze de date on-line, oferite de către DIB  Referinţe bibliografice: elaborare si prezentare  Utilizarea programelor Microsoft Office, etc. Pe parcursul Programului Bibliotecarii coordonatori A. Busuioc 10. Prezentarea/actualizarea standului : „Recomandări utile pentru Lectură… ” Septembrie - Noiembrie N. Moraru 11. “Voluntar la Bibliotecă”: implicarea studenților în activități de voluntariat pentru a deveni prieten al Bibliotecii Pe parcursul Programului Bibliotecarii contact 12. Promovare campania: „Cel mai devotat, intelectual şi activ utilizator al Departamentului Informaţional Biblioteconomic” Septembrie Octombrie N. Moraru
  3. 3. Impactul programului: Programul „Grija pentru Noii Utilizatori” contribuie la atragerea studenţilor în sălile de lectură pentru consultare şi documentare, formarea deprinderilor de cercetare, analiză, sinteză a necesităţii informaţionale, de căutare şi utilizare de sine-stătătoare a informaţiei necesare, amplificarea competenţelor atitudinale informaţionale. Programul are caracter de tutelare şi învăţare, implementând deprinderi tehnice şi cunoştinţe metodologice de orientare în lumea informaţiei, formând în final o gândire divergentă. Astfel, studentul ULIM va deţine instrumentele necesare în procesul muncii individuale, documentării şi informării obligatorii şi suplimentare. Programul facilitează formarea de perspectivă a unui bun profesionist, care a conştientizat următoarele: informaţia este o putere; modernizarea şi actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor este un proces realizat pe parcursul întregii vieţi (acceptarea principiului învăţării permanente). Programul se înscrie în contextul opiniei profesorului universitar din SUA Herbert Gerjouy: „Analfabetul de mâine nu va mai fi cel care nu ştie să citească, ci va fi cel care nu a învăţat cum să înveţe”. Discutat şi aprobat la şedinţa din 27 iunie 2018 a Consiliului Coordonator DIB

×