Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

кристалічні та аморфні тіла

1,297 views

Published on

кристалічні та аморфні тіла

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

кристалічні та аморфні тіла

 1. 1. . Кристалічні й аморфні тіла. Рідкі кристали. Полімери.
 2. 2. План заняття:План заняття: 1. Кристалічні й аморфні тіла. 2. Рідкі кристали. 3. Полімери.
 3. 3. 1. Кристалічні й аморфні тіла та їхні властивості Тверді тіла зберігають свою форму і об’єм, характер молекулярного руху — коливання атомів чи молекул навколо положень рівноваги. Розрізняють кристалічні та аморфні тверді тіла.
 4. 4. 1. Кристалічні й аморфні тіла та їхні властивості У аморфних тіл зберігається ближній порядок у розміщенні атомів, але відсутній дальній. Властивості аморфних тіл: 1) вони не мають фіксованої температури плавлення, оскільки не мають кристалічної ґратки; 2) ізотропія — фізичні властивості однакові у всіх напрямках.
 5. 5. 1. Кристалічні й аморфні тіла та їхні властивості До аморфних тіл належать:
 6. 6. 1. Кристалічні й аморфні тіла та їхні властивості У кристалічних твердих тіл атоми і молекули займають певне, упорядковане положення в просторі. Властивості кристалів: 1) наявність чіткої температури плавлення; 2) залежність від типу кристалічної ґратки. 3) анізотропія — залежність фізичних властивостей від вибраного в кристалі напрямку.
 7. 7. 1. Кристалічні й аморфні тіла та їхні властивості Кристали поділяються на: монокристали («моно» — один) — великі поодинокі кристали;
 8. 8. 1. Кристалічні й аморфні тіла та їхні властивості Полікристали («полі» — багато) — кристали, які складаються з великої кількості дрібних і хаотично орієнтованих кристалів.
 9. 9. 2. Типи твердих кристалів Тип кристалів Що знаходиться у вузлах кристалічних ґраток Приклади кристалів Іонні Іони розміщуються почергово з протилежними зарядами Сіль Атомні Нейтральні атоми, що утримуються ковалентними зв'язками Алмаз Металічні Позитивні іони (між вузлами електронний газ) Метали з високою електро- провідністю Молекулярні Нейтральні молекули, які взаємодіють Парафін
 10. 10. 3. Механічні властивості твердих тіл3. Механічні властивості твердих тіл Розрізняють пружну і пластичну деформації. 1) Пластична деформація — не зникає після припинення дії зовнішніх сил.
 11. 11. 44. Рідкі кристали. Рідкі кристали Рідкокристалічним станом речовини називається такий стан, властивості якого є проміжними між властивостями твердого кристала й рідини. Рідкі кристали — особливий стан деяких органічних речовин, у якому вони характеризуються текучістю та властивістю утворювати просторові структури, подібні до кристалічних.
 12. 12. 44. Рідкі кристали. Рідкі кристали Уперше утворення нової, незвичайної фази відзначив австрійський ботанік Ф.Рейнітцер у 1888 р. Наукове доведення було запропоноване професором Отто Леманом після багаторічних досліджень.
 13. 13. 44. Рідкі кристали. Рідкі кристали Застосування рідких кристалів: Термографія; Рідкокристалічний індикатор у медицині; Виявляють пари шкідливих хімічних сполук і небезпечні для здоров'я людини гамма - і ультрафіалетове випромінювання. Вимірювачі тиску, детектори ультразвуку. Інформаційна техніка.
 14. 14. 55. Полімери. Полімери Полімери (від грецьк. polymeres — «той, що складається з багатьох частин», «різноманітний») — хімічні сполуки з високою молекулярною масою. Полімери поділяються на: природні і синтетичні.
 15. 15. Якого виду деформації зазнають: ніжка лавки; стиск сидіння лавки; вигин натягнена струна гітари; розтяг
 16. 16. Якого виду деформації зазнають: гвинт м'ясорубки; кручення свердло; кручення і стиск зубці пилки зсув
 17. 17. Якого виду деформації виникають: У стержні, на якому кріпляться двірні завіси; Зсув і кручення У турніку, коли виконується вправа “сонечко”. Вигин і кручення

×