Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Майданик Л.Р.
к. ю. н.,
асистент кафедри інтелектуальної власності
юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка
Автори та інші правоволодільці можуть управляти
своїми майновими правами через організації колективного
управління (далі -...
У Франції були створені перші організації колективного
управління:
-у 1777 р. було створено перше бюро з проблем
драматичн...
 У 1973 р. створено Всесоюзне агентство з авторських
прав (ВААП) як обов’язкового посередника при
передачі авторських пра...
Законодавче регулювання колективного управління
здійснюється лише на підставі ЗУ «Про авторське право і
суміжні права» і о...
Організації колективного управління майновими
авторським і суміжним правами є юридичними особами, на які
законом покладено...
ОКУ мають право збирати винагороду за таке за
таке використання об’єктів аворського права і
суміжних прав:
-музичних творі...
ОКУ виплачують винагороду на підставі договорів
про колективне управління, де передбачено порядок і
строки виплати.
Уповно...
- Відсутність дієвого нагляду і контролю за діяльністю ОКУ з боку
її членів (правоволодільців), з боку користувачів, а так...
 Цивільний кодекс України
 Закон України «Про авторське право і суміжні права»
 Постанова КМУ № 71 від 18.01.2003 р. Пр...
Колективне управління майновими авторськими і суміжними правами
Колективне управління майновими авторськими і суміжними правами
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Колективне управління майновими авторськими і суміжними правами

363 views

Published on

Колективне управління майновими авторськими і суміжними правами (Л. Майданик)
Літня школа з інтелектуальної власності -2016.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Колективне управління майновими авторськими і суміжними правами

 1. 1. Майданик Л.Р. к. ю. н., асистент кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка
 2. 2. Автори та інші правоволодільці можуть управляти своїми майновими правами через організації колективного управління (далі - ОКУ) шляхом укладання договорів на використання творів з користувачами та збір і розподіл винагороди, а також інших дій, що пов’язані із здійсненням прав від імені зазначених суб’єктів авторського права та (або) суміжних прав. ОКУ покликане спростити процес управління своїми правами правоволодільцям, а також бути єдиною точкою для отримання ліцензій користувачами.
 3. 3. У Франції були створені перші організації колективного управління: -у 1777 р. було створено перше бюро з проблем драматичного законодавства, яке у 1829 р. отримало назву «Товариство драматичних авторів та композиторів» або SACD; - у 1850 р. створено Центральне агентство із захисту прав авторів і композиторів, яке контролювало виплату винагороди авторам. З1859 р. агентство було реорганізовано у SACEM; В 1926 році делегати з 18 товариств утворили Міжнародну конфедерацію товариств авторів і композиторів (CISAC).
 4. 4.  У 1973 р. створено Всесоюзне агентство з авторських прав (ВААП) як обов’язкового посередника при передачі авторських прав з Радянського Союзу за кордон і навпаки;  У 1992 році створено Державне агентство з авторських та суміжних прав при Кабінеті міністрів України (ДААСП), яке пізніше реорганізовано у ДП «Українське агентство з авторських та суміжних прав»; Лише з 2002 р. була встановлена фактична багатосубєктність при наданні посуг ОКУ.
 5. 5. Законодавче регулювання колективного управління здійснюється лише на підставі ЗУ «Про авторське право і суміжні права» і окремих піднормативних актів. Колективне управління здійснюється через спеціальні організації. ОКУ є юридичними особами приватного права, які засновуються суб’єктами авторського і суміжних прав, і не мають право отримувати прибуток. Найчастіше ОКУ реєструються у формі громадських організацій. Кількість ОКУ, в тому числі щодо окремих категорій прав, не обмежена законом. ОКУ представляють інтереси в тому числі іноземних авторів на підставі договорів про взаємне представництво.
 6. 6. Організації колективного управління майновими авторським і суміжним правами є юридичними особами, на які законом покладено окремі функції: -укладання договорів про колективне управління майновими авторськими і суміжними правами з правоволодільцями та ліцензійних договорів з користувачами; -збір, розподіл і виплата винагороди за використання обєктів авторського права і суміжних прав на підставі договорів і без; -Захист прав правоволодільців в суді (ст. 49 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»)
 7. 7. ОКУ мають право збирати винагороду за таке за таке використання об’єктів аворського права і суміжних прав: -музичних творів, зображень тощо -виконання, фонограми, відеограми, програми мовлення. Окрім випадків вільного використання, що передбачені ст. 21, 22, 23 ЗУ «Про авторське право і суміжні права».
 8. 8. ОКУ виплачують винагороду на підставі договорів про колективне управління, де передбачено порядок і строки виплати. Уповноважені ОКУ виплачують зібрану винагороду за використання фонограм і відеограм, розміщених з комерційною метою, через інші організації, які мають договори про колективне управління правам на такі об’єкти.
 9. 9. - Відсутність дієвого нагляду і контролю за діяльністю ОКУ з боку її членів (правоволодільців), з боку користувачів, а також державних органів; - Непрозорість діяльності ОКУ (відсутність публічної інформації про суми зібраної і розподіленої винагороди, відсутність публічної інформації про репертуар і т.д.); - Відсутність на законодавчому рівні визначеного розміру сум, які ОКУ можуть утримувати із зібраної винагороди на організаційні витрати. (міжнародна практика сформувала підхід у 15-20%); - Практична складність для правоволодільця відмовитись від розширеного управління ОКУ.
 10. 10.  Цивільний кодекс України  Закон України «Про авторське право і суміжні права»  Постанова КМУ № 71 від 18.01.2003 р. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав  Постанова КМУ № 72 від 18.01.2003 р. Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань  Наказ МОН N 780/123/561 від 24.11.2003 р. Про затвердження Порядку здійснення відрахувань виробниками та імпортерами обладнання іматеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань,зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах

×