Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Awtor_prawo w neti

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
It law lecture 5
It law lecture 5
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 24 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

Similar to Awtor_prawo w neti (20)

Awtor_prawo w neti

 1. 1. Вебінар на тему “Захист авторського права в Інтернеті” Доповідач: Ірина Довганюк
 2. 2. План вебінару <ul><li>Що таке авторське право і його законодавча основа (в Україні та в Німеччині) </li></ul><ul><li>Особливості захисту авторського права в Інтернеті </li></ul><ul><li>Об’єкти та суб’єкти прав інтелектуальної власності в Інтернеті </li></ul><ul><li>Захист авторських прав при створенні і функціонуванні сайту </li></ul><ul><li>Порушення авторського права та прийоми їх фіксації </li></ul>
 3. 3. Що таке авторське право? Авторське право (скор.: АП, англ. copyright) — набір виключних прав, які дозволяють авторам отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності . АП історично виникло внаслідок потреби захистити права авторів літературних творів та творів мистецтва; нині АП поширюється фактично на будь-які результати творчої діяльності, включаючи комп’ютерні програми, бази даних, фільми, фотографії і скульптури, архітектурні проекти, рекламні проспекти, карти і технічні креслення. Згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права» об’єктами авторського права є твори в галузі науки, літератури і мистецтва .
 4. 4. Das Urheberrecht schützt persönliche geistige Schöpfungen (§ 2 Abs. 2 UrhG), insbesondere Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst , z. B. Kompositionen, Gemälde, Skulpturen, Texte, Theaterinszenierungen, Fotografien, Filme, Rundfunksendungen, Musik- und Tonaufnahmen sowie Computerprogramme. Ein urheberrechtlicher Schutz entsteht für ein Werk, wenn die geistige oder künstlerische Leistung eine angemessene Schöpfungshöhe aufweist, also vereinfacht ausgedrückt kreativ genug ist bzw. in dem Werk die Individualität des Schöpfers zum Ausdruck kommt. Es schützt den Urheber “ in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk ” (§ 11 UrhG). In diesem Sinne schützt das Urheberrecht den Urheber auch davor, dass andere über die Nutzung des von ihm geschaffenen Werks (Text, Bild) bestimmen, ohne dass er vorher in eine solche Nutzung eingewilligt hat.
 5. 5. Авторські права бувають : <ul><li>Немайнові авторські права </li></ul><ul><li>До немайнових прав належать права: </li></ul><ul><li>бути визнаним автором твору (право авторства) </li></ul><ul><li>дозволяти або забороняти використання твору під справжнім ім'ям автора, псевдонімом або без зазначення імені, тобто анонімно (право на ім'я) </li></ul><ul><li>дозволяти або забороняти оприлюднення твору у будь-якій формі включно із правом відкликати твір у будь-який момент до оприлюднення (право на оприлюднення) </li></ul><ul><li>захищати твір, включно із його назвою від будь-якого викривлення, що може нанести шкоду честі та гідності автора (право на захист репутації) </li></ul>
 6. 6. Майнові авторські права <ul><li>До цього виду прав належать права дозволяти та забороняти: </li></ul><ul><li>відтворювати твір (право на відтворення) </li></ul><ul><li>поширювати екземпляри твору будь-яким способом (право на поширення) </li></ul><ul><li>імпортувати екземпляри твору у цілях розповсюдження (право на імпорт) </li></ul><ul><li>здійснювати публічну демонстрацію або виконання твору (право на публічну демонстрацію або публічне виконання) </li></ul><ul><li>публічно сповіщувати твір для загального доступу шляхом передання у ефір або по кабелю чи за допомогою інших аналогічних засобів або таким чином, що будь-яка особа може мати до нього доступ в інтерактивному режимі із будь-якого місця у будь-який час на власний вибір (право на публічне сповіщення) </li></ul><ul><li>перекладати твір (право на переклад) </li></ul><ul><li>дописувати, домальовувати, аранжувати або іншим способом переробляти твір (право на переробку) </li></ul>
 7. 7. Законодавча база: <ul><li>В Україні : Закон України “ Про авторське право і суміжні права ” </li></ul><ul><li>В Німеччині : Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte </li></ul><ul><li>Міжнародні договори : </li></ul><ul><li>Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів </li></ul><ul><li>Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року </li></ul><ul><li>Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року та положення Бернської конвенції (1971 р.), на які містяться посилання у Договорі (Договір ВОІВ про авторське право) (1996) * </li></ul><ul><li>Міжурядові угоди </li></ul>
 8. 8. Дія законів про авторське право в Україні та за її межами В Україні майнові права на об’єкти авторського права, розміщені на інтернет-сайті, охороняються як нормами національного законодавства , так і чинними міжнародними договорами . У випадках несанкціонованого використання контенту в іншій країні міжнародні конвенції дозволяють охороняти об’єкти, створені в Україні, нарівні з об’єктами, що були створені в цій країні. Іншими словами, в разі порушення прав інтелектуальної власності українських правовласників в іншій країні застосовуються положення закону тієї країни, де відбулося таке правопорушення.
 9. 9. Важливо: <ul><li>Авторське право виникає в момент створення першого екземпляра твору , тобто матеріального вираження об’єкта авторського права. Поки твір не має матеріального вираження, авторське право на нього не підлягає захисту. ( Закон України “ Про авторське право і суміжні права ” ) </li></ul><ul><li>Відповідно пункту 2 статті 11 цього закону, авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення , і для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь - яке інше спеціальне його оформлення , а також виконання будь - яких інших формальностей . </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Важливо: </li></ul><ul><li>П равова охорона авторського права і в Україні і в Німеччині (§ 64 UrhG) починає діяти з дати створення твору і діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті. </li></ul><ul><li>Н еобхідно пам’ятати, що автором є не особа, що створила твір, а особа, зазначена на екземплярі обнародуваного твору. Таке законодавче положення може приводити до плагіату, тобто до випуску твору під чужим іменем. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 11. 11. Важливо: Щоб використовувати і захистити своє авторське право в Україні , можна його офіційно зафіксувати – в Агентстві з авторських прав Державного департаменту інтелектуальної власності . В Німеччині авторське право оівційно не реєструється: Ein Urheberrecht kann in Deutschland nicht wie eine Marke amtlich registriert werden. Es entsteht faktisch durch Schaffung eines sog. Werks (z.B: Fotografie, Romans, Musikstücks). Das Bestehen des Urheberrechts muss daher im Streitfall von derjenigen Partei, welche die urheberrechtliche Nutzungsberechtigung beansprucht, bewiesen werden. Bei letzterem sollen Dienste wie copyclaim (JavaScript-Link: Copyclaim) oder registeredcommons (JavaScript-Link: RC) Hilfestellung leisten. http://www.damm-legal.de/urheberrecht/07-urheberrechte-schuetzen?a=27
 12. 12. З технічного погляду до об’єктів прав інтелектуальної власності, які використовуються на інтернет-сайті, можна віднести: <ul><li>графічний дизайн сайта; </li></ul><ul><li>комп’ютерні програми, що використовуються для сайта; </li></ul><ul><li>архітектуру сайта; </li></ul><ul><li>програмні рішення щодо взаємопов’язаності файлів; </li></ul><ul><li>аудіо-, відеотвори; </li></ul><ul><li>фотографії, малюнки; </li></ul><ul><li>анімацію; </li></ul><ul><li>інформаційний зміст (текстове наповнення); </li></ul><ul><li>торговельні марки, промислові зразки, комерційні найменування тощо. </li></ul>
 13. 13. Хто є суб’єктами прав на контент Зазвичай першим власником прав на будь-який елемент контенту є особа, яка цей елемент створила (дизайнер, художник, фотограф, програміст тощо). Виключення з цього правила можуть встановлюватись лише договором з першим власником або законом (наприклад, якщо створення твору відбулось при виконанні трудового договору або договору замовлення). Контент сайта складається з багатьох об’єктів авторського права, які частіше за все створюються різними особами. Водночас використовує сайт, як правило, лише один суб’єкт (його прийнято називати власником сайта). Таким чином, розробляючи інтернет-сайт, власнику необхідно укладати відповідні договори зі всіма особами, що включені до процесу його створення. Якщо певний обсяг робіт виконують юридичні особи (наприклад, дизайнерська агенція), у договорах слід зазначати всіх осіб, які фактично працювали над сайтом.
 14. 14. На що зважати при створенні вебсайту <ul><li>Право на дизайн сайту </li></ul><ul><li>Замовнику сайту доцільно отримати виключні майнові авторські права на дизайн сайту, що потрібно зазначити в угоді з розробником. Порядок дотримання майнових прав визначаються договором між замовником і виконавцем. В ньому можна обумовити, зазначається ім’я автора чи ні. Немайнові права належать виконавцю і не можуть бути передані замовнику . </li></ul>
 15. 15. На що зважати при створенні вебсайту <ul><li>Право на комп’ютерну програму Оскільки дизайн – це візуальне зображення сайту, замовнику доцільно отримати виключні майнові авторські права і на комп’ютерну програму, за допомогою якої з’являється це зображення, на підставі договору. Порядок дотримання немайнових прав визначаються договором між замовником і виконавцем. Немайнові права належать виконавцю і не можуть бути передані . </li></ul><ul><li>Право на фотографічні зображення, які використовуються в дизайні   Для використання фотографічних творів в дизайні сайту розробнику необхідно укласти договір з особою, яка володіє авторськими правами на цей фотографічний твір. Без цієї угоди у подальшому замовник може отримати претензії від фотографа щодо недозволеного використання його фотографічного твору у дизайні сайту. </li></ul>
 16. 16. На що зважати в процесі функціонування сайту <ul><li>Право на власну інформацію (контент) сайту   </li></ul><ul><li>Права на контент сайту визначаються за угодою між власником сайту та особою, яка готує контент (трудовий договір/цивільно-правовий договір). Така угода є обов’язковою, якщо власник сайту хоче уникнути в майбутньому спорів та зберегти за собою виключні майнові права на створений контент. </li></ul><ul><li>Права на контент інших сайтів: </li></ul><ul><li>- друкованих ЗМІ;  </li></ul><ul><li>- Інтернет-сайтів; </li></ul><ul><li>Використання контенту з друкованих ЗМІ або Інтернет-сайту без прямого дозволу їхнього власника/особи, яка володіє авторськими правами, може бути розцінено як порушення авторського права. </li></ul>
 17. 17. На що зважати в процесі функціонування сайту <ul><li>Право на фотографічні твори сайту </li></ul><ul><li>Дотримання прав фотографа забезпечується письмовим договором з фотографом. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Фотографія – один з найважливіших та найпоширеніших об‘єктів авторського права, які застосовуються на Інтернет-сайтах. Нехтування дотриманням авторських прав на фотографії може призвести до отримання претензії від фотографа або іншої особи, яка має виключні майнові права на фотографічний твір, з вимогою про сплату компенсації за порушення його авторських прав. </li></ul>
 18. 18. Обов’язки інших користувачів, які залишають повідомлення/фото/відео на сайті <ul><li>Власник сайту може нести відповідальність за інформацію, фото, відео, які розмістили на сайті користувачі. За таких обставин власникам сайту доцільно розробити правила сайту, які визначають усі неврегульовані положення. </li></ul><ul><li>Якщо на сайті існують власні правила (рекомендовано), на користувача, як правило, покладається відповідальність за наявність у нього авторських прав для розміщення контенту на сайті. Обов’язок перевіряти авторські права при розміщенні матеріалів на сайт покладається на користувача. </li></ul>
 19. 19. Що вважається порушенням авторського права? Основними правами, які належать власникам сайтів, є право використовувати контент свого сайта (як повністю, так і частково), а також перешкоджати іншим особам використовувати цей контент без їхнього дозволу. Ці права закріплені як на рівні національного законодавства, так і численними міжнародними договорами, учасниками яких є Україна. Порушенням законодавства визнається будь-яке несанкціоноване копіювання складових частин контенту сайта, у тому числі оригінальних текстів, фотографій, графіки тощо. Примітка: Серед користувачів Інтернету поширена думка, що використання на сайті раніше опублікованої інформації не вважатиметься порушенням за наявності посилання на сайт-першоджерело. Проте ця позиція є помилковою, адже таке посилання не звільняє поширювача інформації від обов’язку одержати дозвіл на її використання на власному сайті. Тому власник сайта повинен одержати право на використання будь-яких текстів, фотографій тощо незалежно від того, чи зазначає він першоджерело. Як правило, на сайтах зазначається, чи це дозволено, чи ні (приклад: http://www.pravda.com.ua/ внизу)
 20. 20. Можна виокремити такі порушення прав на контент інтернет-сайта: <ul><li>копіювання зовнішнього виду іншого сайта (фреймінг); </li></ul><ul><li>копіювання медіафайлів з одного сайта та розміщення їх на іншому сайті; </li></ul><ul><li>копіювання текстового змісту сайта (окремих статей) з подальшим розміщення його на іншому сайті або в друкованому засобі масової інформації. Кожна з перелічених дій вважатиметься правопорушенням у разі вчинення її без погодження із суб’єктами прав на контент. </li></ul>
 21. 21. Сім прийомів фіксації доказової бази при порушенні <ul><li>до таких прийомів можна віднести: </li></ul><ul><li>Фіксацію учасником процесу інформації, що міститься на веб-сайті, у вигляді роздрукованого зображення. Органи правосуддя можуть брати до уваги ці роздруковані матеріали як письмові докази (ст. 64 ЦПКУ, ст. 36 ГПКУ). </li></ul><ul><li>Фіксацію учасником процесу контенту, що міститься на веб-сайті, шляхом його збереження на відповідних носіях (CD, DVD, магнітних дисках тощо). Такі носії у справі матимуть статус речових доказів (ст. 65 ЦПКУ, ст. 37 ГПКУ). </li></ul><ul><li>Безпосереднє дослідження судом змісту веб-сайту за наявності доступу до мережі Інтернет. Нормативним забезпеченням цієї процедури можна вважати порядок огляду та дослідження доказів за їх місцезнаходженням, передбачений ст. 140 ЦПКУ та ст. 39 ГПКУ. </li></ul>
 22. 22. Сім прийомів фіксації доказової бази при порушенні <ul><li>Огляд нотаріусом Російської Федерації інтернет-сайту зі складанням протоколу в порядку забезпечення доказів, що передбачений главою ХХ Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат. Відповідно до ст. 13 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р. протокол такого огляду матиме на території України доказову силу офіційного документа. </li></ul><ul><li>Огляд і дослідження сервера, на якому здійснюється хостінг, а також вилучення самого сервера (ст. 137, 140 ЦПКУ, ст. 38, 39 ГПКУ). </li></ul><ul><li>Отримання від провайдера копій файлів, що формують веб-сайт як такий, у тому числі так званих log-файлів, які містять системну інформацію про роботу сайту. Відповідні носії таких файлів можна долучити до матеріалів справи в якості речових доказів. </li></ul><ul><li>Фіксацію даних, які розміщені на веб-сайті, як відомостей про стан об’єкта експертного дослідження в дослідницькій частині висновку судового експерта відповідно до п. 4.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мін’юсту від 08.10.1998 р. № 53/5. </li></ul>
 23. 23. Джерела: <ul><li>Журнал „Інтелектуальна власність”, 2007р., № 15 </li></ul><ul><li>http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_770&print=1 </li></ul><ul><li>http://zahyst.in.ua/131 </li></ul><ul><li>http://h.ua/story/3476/ </li></ul><ul><li>http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=1330 </li></ul><ul><li>http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=1663   </li></ul><ul><li>  http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=1330   </li></ul><ul><li>  http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=1664   </li></ul><ul><li>http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=1115   </li></ul><ul><li>  http://www.sdip.gov.ua/ua/international_agreements.html </li></ul>
 24. 24. Джерела: <ul><li>http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=1118   </li></ul><ul><li>  http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=1114   </li></ul><ul><li>http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=837   </li></ul><ul><li>  http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=592 </li></ul><ul><li>http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/BJNR012730965.html#BJNR012730965BJNG000101377 </li></ul><ul><li>  http://www.it-rechtsinfo.de/softwarerecht/urheberrechte.html </li></ul><ul><li>http://www.damm-legal.de/urheberrecht/01-was-ist-ein-urheberrecht?a=27 </li></ul><ul><li>http://www.it-rechtsinfo.de/softwarerecht/urheberrechte.html </li></ul><ul><li>/wiki/ http://uk.wikipedia.org Авторське_право </li></ul>

×