Vidensamarbejde Innlegg B 19

574 views

Published on

Interreg EU IVA conference 19 - 20 January 2010. In Norwegian.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
574
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Alan Hughes 1
 • Alan Hughes 2
 • Vidensamarbejde Innlegg B 19

  1. 1. Vidensamarbejde, innovation og entrepenørskap Colin Murphy Næringslivskontoret Universitetet for miljø- og biovitenskap
  2. 2. PROSJEKTET <ul><li>Tittel: Vidensamarbejde, innovation og entreprenørskap </li></ul><ul><li>Lead partner: Aalborg universitet v/Jørn Kristiansen </li></ul><ul><li>Norsk prosjekt eier : Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) </li></ul><ul><li>Prosjektleder : Prof. Anders Lunnan, UMB </li></ul><ul><li>Bevilget beløp: 1 472 281 EUR. Prosjektperiode:3 år </li></ul><ul><li>Övriga partnere: </li></ul><ul><li>Universitetet i Oslo, Oslo Teknopol, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Næringslivets hovedorganisasjon, Bioparken AS, Nofima Mat AS, Næringsrådet i Frogn, Ski næringsråd, Strategisk Næringsplan for Follo/Follorådet </li></ul><ul><li>NOVI Udviklingspark, Hjørring ErhvervsCenter, Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, Væksthus Nordjylland </li></ul>
  3. 3. SO WHAT’S THE PROBLEM?
  4. 4. HVA VIL KASK?
  5. 5. PRIORITET 1: Fremme bærekraftig økonomisk vekst <ul><li>Økt samarbeid omkring teknologi- og kunnskaps- utvikling ( bl.a. trippel helix, utvikle innovasjonsmiljøer, klyngesamarbeid ) </li></ul><ul><li>Flere entreprenører (”gründere”) </li></ul><ul><li>Utvikling av eksisterende bedrifter ( særskilt små- og mellomstore bedrifter ) </li></ul><ul><li>Flere bedriftsetableringer </li></ul>DELMÅL:
  6. 6. PRIORITET 1: Fremme bærekraftig økonomisk vekst <ul><li>Felles innovasjonsstrategier </li></ul><ul><li>Rådgivning til små- og mellomstore bedrifter </li></ul><ul><li>Tiltak for å fremme entreprenørskap </li></ul><ul><li>Tiltak for at flere innovasjoner og oppfinnelser blir </li></ul><ul><li>kommersielt gangbare </li></ul><ul><li>Samarbeid mellom klynger og forskningsinstitusjoner </li></ul><ul><li>Samarbeid om miljødrevet næringslivsutvikling </li></ul>Forslag til prosjekter:
  7. 7. HVA VIL VI?
  8. 8. ADD VALUE
  9. 9. Strategi: Universitetet for miljø- og biovitenskap UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP En av universitetets to overordnete målsettinger: ” UMB skal bidra aktivt til næringsutvikling…” Strategi for næringsutvikling (2003 – 2010) <ul><li>Forvaltning av UMBs intellektuelle kapital </li></ul><ul><li>Samarbeid med næringslivet </li></ul><ul><li>Kommersialisering og nyskaping </li></ul>
  10. 10. UNIVERSITETERS BIDRAG TIL INNOVASJON I NÆRINGSLIVET
  11. 11. NÆRINGSLIVETS SYN PÅ UNIVERSITETENES BIDRAG Uformelle kontakter Rekruttering av ferdige kandidater Publiseringer Konsulenttjenester FoU- prosjekter Oppdrag IP Teknologioverføring – Technology transfer Tradisjonell definisjon Kunnskaps-overføring Knowledge transfer
  12. 12. DE FLESTE BEDRIFTENEN I NORGE ER SMÅ - med liten kontakt med kunnskapsmiljøer 100 % 2 % 2 613 100 ansatte og over 98 % 3 % 4 343 50-99 ansatte 95 % 8 % 13 536 20-49 ansatte 87 % 14 % 21 996 10-19 ansatte 74 % 21 % 34 225 5-9 ansatte 53 % 53 % 85 027 1-4 ansatte Akkumulert %-vis andel Bedrifter Ansatte Norge 87 % har under under 19 ansatte <ul><ul><li>stort behov for utviklingskompetanse </li></ul></ul><ul><ul><li>sliter ofte med å rekruttere de gode hodene </li></ul></ul><ul><ul><li>ofte ikke er bevisst mulighetene for studentprosjekter </li></ul></ul><ul><ul><li>samme utviklingskrav som store bedrifter, men færre ressurser til å knytte til seg fagkompetanse </li></ul></ul><ul><ul><li>ofte ingen kontaktnett mot universitetene </li></ul></ul>
  13. 13. UNIVERSITETETS SAMFUNNSOPPDRAG <ul><li>UTDANNING </li></ul><ul><li>Bachelor </li></ul><ul><li>Master </li></ul><ul><li>Dr.grad </li></ul><ul><li>Post doc </li></ul><ul><li>Etter- og videreutdanning </li></ul><ul><li>MØTEPLASS </li></ul><ul><li>• Uformelle kontakter </li></ul><ul><li>Utforming og tilgang til nettverk </li></ul><ul><li>– Møter og konferanser </li></ul><ul><li>– Forumer </li></ul><ul><li>– Entreprenørskapsutdanninger </li></ul><ul><li>– Alumni nettverk </li></ul><ul><li>– Forsker- og personmobilitet mv. </li></ul><ul><li>– Bedriftsbesøk </li></ul><ul><li>– Utvikling av utdanningstilbud </li></ul><ul><li>FORSKNING og KUNNSKAPSSPREDNING </li></ul><ul><li>Publisering </li></ul><ul><li>Patenter </li></ul><ul><li>Design </li></ul><ul><li>Prototyper </li></ul><ul><li>PROBLEMLØSER </li></ul><ul><li>Oppdragsforskning </li></ul><ul><li>• Forskningssamarbeid </li></ul><ul><li>• Lisensiering </li></ul><ul><li>• Konsulentoppdrag </li></ul><ul><li>• Laboratorier </li></ul><ul><li>Utstyr </li></ul><ul><li>Verksteder </li></ul><ul><li>• Inkubasjon </li></ul>
  14. 14. EN FØRSTE SKISSE
  15. 15. FINN PARTNERNE UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP
  16. 16. HVILKE PARTNERE? Universitetet i Oslo Universitetet i Agder Universitetet for miljø- og biovitemskap Universitetet i Aalborg Chalmers Universitetet i Gøteborg Universitetet i Århus
  17. 17. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP OLD BOYS’ NETWORK?
  18. 18. ETABLER EN KJERNEGRUPPE <ul><li>Norge </li></ul><ul><li>Institutt for økonomi- og ressursforvaltning, UMB </li></ul><ul><li>Næringslivskontoret, UMB </li></ul><ul><li>Senter for Entreprenørskap, Univ. i Oslo </li></ul><ul><li>Danmark </li></ul><ul><li>AAU Innovation, Aalborg Universitet </li></ul><ul><li>Sverige </li></ul><ul><li>Entreprenørskolan, Chalmers </li></ul><ul><li>Forsknings- og innovationsservice, Göteborgs universitet </li></ul>
  19. 19. FINN ØVRIGE RELEVANTE PARTNERE Norske samarbeidspartnere <ul><li>Oslo Teknopol </li></ul><ul><li>Kunnskapsbyen Lillestrøm </li></ul><ul><li>Strategisk næringsplan for Follo – Follorådet </li></ul><ul><li>NHO Oslo og Akershus </li></ul><ul><li>Lokale næringsråd </li></ul><ul><li>Bioparken </li></ul><ul><li>Nofima Mat </li></ul>
  20. 20. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP SAMMEN OM PROSJEKTUTVIKLINGEN Hva vil konsortiet?
  21. 21. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP BOTTOM-UP
  22. 22. FRA IDE TIL PROSJEKT ”Work packages” <ul><li>Første skisse </li></ul><ul><li>Analyse av samarbeid universitet – næringsliv </li></ul><ul><li>Studenter /forskere </li></ul><ul><li>Læringsarena </li></ul><ul><li>Lokalt/regionalt </li></ul><ul><li>næringsliv </li></ul><ul><li>Myndigheter </li></ul><ul><li>Storbyproblematikk </li></ul><ul><li>Andre søknadsoppsett </li></ul><ul><li>Entreprenørskap og studenter </li></ul><ul><li>Entreprenørskap og PhD studenter </li></ul><ul><li>Kommersialisering </li></ul><ul><li>Samarbeid med SMBer </li></ul><ul><li>Nettverk mellom forskere og næringslivs </li></ul><ul><li>Interregional innovasjon ”born globals” </li></ul><ul><li>Endelig søknad </li></ul><ul><li>Kunnskapssamarbeid og matchmaking med næringslivet – især SMBer </li></ul><ul><li>Flere forskningsintensive oppstartsbedrifter og økt kommersialisering </li></ul><ul><li>Interregionalt klyngesamarebid </li></ul><ul><li>” Life Science” </li></ul><ul><li>” Miljø og Energi” </li></ul>Ingenting blir som man trodde først
  23. 23. PÅ LAG MED MEDFINANSIERINGSKILDER <ul><li>Akershus Fylkeskommune </li></ul><ul><li> v/Avdeling for regional utvikling </li></ul><ul><li>Oslo kommune </li></ul><ul><li>v/Byrådsavdeling for næring og idrett </li></ul>
  24. 24. PROSJEKTMÅL <ul><li>WP 1: Kunnskapssamarbeid og matchmaking især med SMBer </li></ul><ul><li>- 10 best praxis eksempler, 5 implementeres hos 5 partnere </li></ul><ul><li>- FoU-samarbeid med 300 bedrifter hvorav 50% SMBer </li></ul><ul><li>WP 2: Flere forskningsintensive oppstartsbedrifter og økt kommersialisering </li></ul><ul><li>- Samarbeid om utvikling av felles entreprenørutdanning </li></ul><ul><li>- Minst 5 nye oppstartsbedrifter per år </li></ul><ul><li>WP 3: Interregionalt klyngesamarbeid (Life Science og Energi) </li></ul><ul><li>- Etablering av felles organisatoriske og markedsføring plattformer </li></ul><ul><li>- Best praxis utveksling mellom klyngene </li></ul><ul><li>- Utforske potensial for utvikling av samarbeid mellom klynger </li></ul>
  25. 25. NOEN LÆRDOMMER <ul><li>TTT – Ting Tar Tid </li></ul><ul><li>Medfinansiering – vær tidlig ute! </li></ul><ul><li>Sett av tid til å arbeide med partnerne (workshops) </li></ul><ul><li>Er alle er med på laget? </li></ul><ul><li>Sett av nok tid til å arbeide med budsjettet og å få inn bilag </li></ul><ul><li>KASK-sekretariatet er din beste venn – benytt dem! </li></ul><ul><li>Ha en plan for hvordan man skal nå søknadsfristen </li></ul>
  26. 26. EN PLAN UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP HAR DERE EN PLAN FOR HVORDAN VI SKAL NÅ MÅLET?

  ×