Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Utdanning.no

715 views

Published on

Presentasjon på realfagssamling arrangert av Renatesenteret. 7. juni 2011, Trondheim.

 • Be the first to comment

Utdanning.no

 1. 1. UTDANNING.NO<br />Presentasjon av arbeidet med utdanning.no<br />Raymond Karlsen<br />Trondheim, 7. juni 2011<br />
 2. 2. TEMA<br />OM OSS<br />BRUKERE<br />PROSJEKTER<br />SAMARBEID<br />
 3. 3. OM OSS<br /><ul><li>Senter for IKT i utdanningen
 4. 4. Slik jobber vi
 5. 5. Innhenting av studiedata
 6. 6. Yrkesbeskrivelser
 7. 7. Brukertall</li></li></ul><li>SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN<br />OM OSS<br />Opprettet 1. januar 2010<br />Forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet<br />Sammenslåing av ITU, Uninett ABC og utdanning.no<br />Cirka 50 ansatte, fordelt på kontorer i Tromsø og Oslo<br />”<br />Senter for IKT i utdanningen skal sikre bedre bruk av IKT for økt kvalitet, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier i utdanningen<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 8. 8. SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN<br />Senteret har en portefølje med prosjekter og tjenester, deriblant<br />OM OSS<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 9. 9. UTDANNING.NO<br />Drives av Senter for IKT i utdanningen<br />Eies av Kunnskapsdepartementet<br />Cirka 12 stillinger, hvorav 7 utviklere<br />I tillegg til drift av nettstedet jobbes det med forskjellige prosjekter<br />OM OSS<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 10. 10. INNHOLD<br />OM OSS<br />Tre hovedelementer<br />1. Utdanningsoversikt<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 11. 11. INNHOLD<br />OM OSS<br />Tre hovedelementer<br />1. Utdanningsoversikt 2. Yrkesbeskrivelser<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 12. 12. INNHOLD<br />OM OSS<br />Tre hovedelementer<br />1. Utdanningsoversikt2. Yrkesbeskrivelser 3. Støtteartikler<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 13. 13. SLIK JOBBER VI<br />Redaksjonen har ansvar for alt redaksjonelt innhold, deriblant yrkesbeskrivelser og støtteartikler<br />Utdanningsavdelingen har ansvar for å hente inn utdanningsdata gjennom CDM eller partnersider<br />Utviklingsavdelingen har ansvar for drift og videreutvikling av nettstedet og tilhørende tjenester<br />OM OSS<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 14. 14. SLIK JOBBER VI<br />OM OSS<br />INNHENTING AV STUDIEDATA<br /><ul><li>Universiteter
 15. 15. Høgskoler
 16. 16. Folkehøgskoler
 17. 17. Fagskoler
 18. 18. Videregående opplæring
 19. 19. Samordna opptak
 20. 20. NADE-NFF
 21. 21. DBH
 22. 22. vilbli.no
 23. 23. og andre datakilder</li></ul>Utdanningsdata<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 24. 24. SLIK JOBBER VI<br />OM OSS<br />YRKESBESKRIVELSER<br />Presentasjon av 500 yrker<br />Beskrivelsene skrives internt av redaksjonen<br />Kvalitetssikres av fag- og bransjeorganisasjoner<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 25. 25. BRUKERTALL<br />1,16 millioner unike besøkende årlig<br />OM OSS<br />Besøkstall perioden februar 2009 – februar 2011<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 26. 26. BRUKERNE<br /><ul><li>Rambøll-undersøkelsen
 27. 27. Opinion-undersøkelser
 28. 28. Bruk av utdanning.no</li></li></ul><li>RAMBØLL-UNDERSØKELSEN<br />BRUKERNE<br />Undersøkelse publisert i desember 2010<br />Målgrupper:<br />Elever i ungdomsskolen<br />Elever i videregående opplæring<br />Frafallselever<br />Studenter<br />Lærere i utdanningsvalg i ungdomsskolen<br />Rådgivere i ungdomsskolen<br />Rådgivere i videregående opplæring<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 29. 29. RAMBØLL-UNDERSØKELSEN<br />BRUKERNE<br />Noen hovedfunn/anbefalninger:<br /><ul><li>Positive til personlig rådgivning på nett gjennom chat, forum, epost, og lignende
 30. 30. Savner enklere fremstilling av hvordan utdanningssystemet i Norge er bygget opp
 31. 31. Savner interesseverktøy</li></ul>”<br />Samlet vurderer Rambøll at internett er en svært viktig kanal for utdanningsinformasjon til alle målgruppene i undersøkelsen.<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 32. 32. HVOR VIKTIG ER FØLGENDE INFORMASJON NÅR DU SØKER UTDANNINGSINFORMASJON?<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 33. 33. PERSONLIG RÅDGIVNING PÅ NETT?<br />BRUKERNE<br />I HVILKEN GRAD SER DU BEHOV FOR FØLGENDE TJENESTE PÅ EN NETTSIDE OM UTDANNING<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 34. 34. OPINION-UNDERSØKELSE<br />BRUKERNE<br />Årlig spørreundersøkelse 2007-2009<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 35. 35. OPINION-UNDERSØKELSE<br />BRUKERNE<br />Årlig spørreundersøkelse 2007-2009<br />Hvor finner elevene informasjon?<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 36. 36. OPINION-UNDERSØKELSE<br />BRUKERNE<br />Årlig spørreundersøkelse 2007-2009<br />Viktigste informasjonskilde til utdanningsvalg<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 37. 37. REKRUTTERINGSNETTSTEDER<br />BRUKERNE<br />”<br />Den største utfordringen knyttet til rekrutteringskampanjer på internett er at mange unge ikke har besøkt nettsidene – sannsynligvis fordi de ikke vet at de finnes. Sentralt organiserte nettsider og hjemmesidene til universiteter og høgskoler er derimot godt besøkt.<br />Kimen 109, side 74<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 38. 38. ”<br />Nå skal jeg sitte noen timer på utdanning.no og finne ut hva jeg skal gjøre resten av livet<br />”<br />Jeg surfet litt på utdanning.no hvor det står temaer også ligger det ulike jobber under. Det er så mange som virker interessante, men samtidig er det ingen som sier "AHA" i mitt hode. <br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 39. 39. BRUK AV UTDANNING.NO<br />BRUKERNE<br />Populært innhold<br />Mest populære yrkesbeskrivelser<br />Sykepleier<br />Psykolog<br />Sosionom<br />Lege<br />Advokat<br />Fysioterapeut<br />Ingeniør<br />Pilot<br />Barne- og ungdomsarbeider<br />Barnevernspedagog<br />Mest populære utdanningssøk<br />Sykepleier<br />Sosionom<br />Psykologi<br />Grafisk design<br />Førskolelærer<br />Barnevern<br />Jus<br />Vernepleier<br />Biologi<br />Ernæring<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 40. 40. BRUK AV UTDANNING.NO<br />BRUKERNE<br />Populære realfagsyrker<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 41. 41. HVA LURER BRUKERNE PÅ?<br />BRUKERNE<br />Yrker med flest kommentarer<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 42. 42. PROSJEKTER<br /><ul><li>Statistikk
 43. 43. Brukerdialog
 44. 44. Utdanningsbeskrivelser
 45. 45. Fag- og opptakskalkulator</li></li></ul><li>STATISTIKK<br />PROSJEKTER<br />Utdanning.no skal gjennom systematisk bruk av eksisterende data og statistikk presentere yrkesmuligheter, forventet lønn, arbeidsledighet og annen relevant statistikk for ulike utdanninger<br />Stortingsmelding nr. 44 – Utdanningslinja (2008-2009)<br /><ul><li>Relasjonen mellom yrke – utdanning: Hva blir man?
 46. 46. Gjennomsnittslønn
 47. 47. Forventet lønn
 48. 48. Historisk oversikt over ledige jobber
 49. 49. Fremtidig arbeidsmarked</li></ul>OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 50. 50. STATISTIKK: UTDANNING < > YRKE<br />PROSJEKTER<br />Eksempel<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 51. 51. STATISTIKK: LØNN<br />PROSJEKTER<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 52. 52. STATISTIKK: LØNN<br />PROSJEKTER<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 53. 53. STATISTIKK: FORVENTET LØNN<br />PROSJEKTER<br /><ul><li>SSB lager statistikk om forventet livsløpslønn
 54. 54. Kan vi presentere dette for brukerne på en god måte?</li></ul>OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 55. 55. STATISTIKK: ARBEIDSMARKED<br />PROSJEKTER<br /><ul><li>Hvor mange ledige stillinger finnes i hver yrkesgruppe?
 56. 56. Og hvordan har utviklingen vært?
 57. 57. Nav har data om dette, men det må presenteres på en god måte</li></ul>OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 58. 58. STATISTIKK: FREMTIDIG ARBEIDSMARKED<br />PROSJEKTER<br />Eksempel<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 59. 59. BRUKERDIALOG<br />PROSJEKTER<br />Alle 500 yrkesbeskrivelser har eget kommentarfelt<br />Anslagsvis 5000 kommentarer årlig<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 60. 60. BRUKERDIALOG<br />PROSJEKTER<br />HVA LURER BRUKERNE PÅ?<br />Mest vanlige ord i kommentarfeltet<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 61. 61. BRUKERDIALOG<br />PROSJEKTER<br />Kommentarfeltet skal nå forbedres<br />Det skal bli enklere å gjenfinne spørsmål<br />Det skal bli enklere for ressurspersoner å delta<br />Utdanningssøkere<br />Næringsliv<br />Bransjeorganisasjoner<br />Utdanningsinstitusjoner<br />Yrkesutøvere<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 62. 62. BRUKERDIALOG<br />PROSJEKTER<br />Kommentarfeltet skal nå forbedres<br />Det skal bli enklere å gjenfinne spørsmål<br />Det skal bli enklere for ressurspersoner å delta<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 63. 63. FAG- OG OPPTAKSKALKULATOR<br />PROSJEKTER<br />Kunnskap om utdanning og arbeidsliv, sammen med bevissthet om egne interesser og muligheter, kan bidra til hindre frafall i videregående opplæring, unngå feilvalg, gjøre tilbakevending til arbeidsmarkedet lettere for arbeidsledige og sikre samsvar mellom den enkeltes utdanningsvalg og arbeidslivets behov for kompetanse<br />Stortingsmelding nr. 44 – Utdanningslinja (2008-2009)<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 64. 64. FAG- OG OPPTAKSKALKULATOR<br />PROSJEKTER<br />Kunnskap om utdanning og arbeidsliv, sammen med bevissthet om egne interesser og muligheter, kan bidra til hindre frafall i videregående opplæring, unngå feilvalg, gjøre tilbakevending til arbeidsmarkedet lettere for arbeidsledige og sikre samsvar mellom den enkeltes utdanningsvalg og arbeidslivets behov for kompetanse<br />Stortingsmelding nr. 44 – Utdanningslinja (2008-2009)<br />Hvilke fag må jeg ta?<br />Hvor gode karakterer trenger jeg?<br />Hva kan jeg bli uten ekstra matte på videregående?<br />Hva kan jeg ikke bli?<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 65. 65. OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 66. 66. SAMARBEID<br /><ul><li>Deling av innhold
 67. 67. Kvalitetssikring
 68. 68. Ressurspersoner for brukerdialog</li></ul>42<br />
 69. 69. DELING<br />Distribusjon av søk<br />SAMARBEID<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 70. 70. DELING<br />Distribusjon av innhold<br />SAMARBEID<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 71. 71. KVALITETSSIKRING<br />Bidra med kvalitetssikring av yrkesbeskrivelser<br />Sikre best mulig informasjon om realfagsyrker<br />SAMARBEID<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 72. 72. BRUKERDIALOG<br />Delta som ressurspersoner på utdanning.no<br />Gi utdanningssøkende svar på det de lurer på<br />SAMARBEID<br />Utdanningssøkere<br />Næringsliv<br />Bransjeorganisasjoner<br />Utdanningsinstitusjoner<br />Yrkesutøvere<br />OM OSSBRUKERE PROSJEKTERSAMARBEID<br />
 73. 73. Det var det!<br />SAMARBEID<br />Raymond Karlsen<br />raymond.karlsen@iktsenteret.no<br />95918298<br />@raymondkarlsen<br />

×