VEKST I BEDRIFTER
Vidar Dramstad (30. August 2013)
Forskning og utvikling
-SkatteFUNN
-Industrielle og offentlige FoU kont...
• 750 ansatte – i alle fylker og i over 30 land
• Stiftet i 2003 som særlovsselskap – sammenslåing av
Statens nærings- og ...
• Fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom
næringsutvikling i hele landet
• Utløse ulike distrikters og regioners nær...
• Forpliktende samarbeidsavtaler:
− IFU (industrielle forsknings- og utviklings-
kontrakter) = mellom en leverandørbedrift...
Kompetent
norsk leverandør-
bedrift
IFU/OFU-kontrakt
Privat eller
offentlig virksomhet
Tilbud: Nytt/forbedret
produkt/løsn...
• IFU-tjenesten skal utvikle konkurransedyktige
produkter og tjenester i et internasjonalt marked
• Gjennom forpliktende s...
• Bidra til å skape nye og unike løsninger som forbedrer kvaliteten
på og reduserer kostnadene ved offentlige tjenester
• ...
Produktet eller tjenesten
er en nyvinning
Det finnes et marked
Verdiskapingen skal skje
i Norge
Støtten fra Innovasjon...
Fra gryende idé til markedssuksess
Idé Utvikling Kommersialisering Vekst
Skatteinsentiv
Kommersielle kilder
Ikke-kommersie...
Mål for
miljøteknologiordningen:
Skal fremme norsk
miljøteknologi og bidra til
at norsk næringslivs
konkurranseevne styrkes
Hvem kan søke?
Små, mellomstore
og store bedrifter i
hele landet
Siv Nærø / Innovation Norway
Heidi Widerø/ Innovation Nor...
Hva er miljøteknologi?
Teknologier som forbedrer
miljøet, teknologi som er mer
miljøvennlig enn den
teknologien som brukes...
Viktige kriterier:
• Stor nyhetsgrad/ innovasjonshøyde
• Internasjonalt vekstpotensial
• Miljøeffekt skal dokumenteres, kv...
Utviklingsfase
•Vi skal støtte anlegg som skal
bygges og utprøves under tilnærmet
naturlige forhold
•Prosjekter i svært ti...
• Det kan ikke gis støtte til
investering i pilot- og
demoanlegg i utlandet
• Må ha vesentlig innovasjon og
verdiskaping i...
• Store bedrifter: inntil 25 %
• Mellomstore bedrifter: inntil 35 %
• Små bedrifter: inntil 45 %
• Tilskuddet kan økes i
s...
SkatteFUNN
Ny kunnskap – økt lønnsomhet
Introduksjon til SkatteFUNN
September 2011
Økonomiske forhold
Lær om SkatteFUNN
Skattefradrag: SMB 20 %, Store bedrifter 18 %
Oversikt
Søknadsprosessen
2
3
4
1 Søker skriver og sender søknad
Innovasjon Norges 1. vurdering
Forskningsrådet vurderer o...
FoU-prosjektet
Viktige punkter i søknaden
• Prosjektet må dreie seg om forskning og utvikling, slik
skatteloven definerer ...
Søknadsfrist
• Inntil 1. september…
Det betyr at du kan sende inn din søknad i tidsrommet
fra 1. januar til 1. september, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

IFU/OFU, Miljøteknologi og SkatteFUNN - Vidar Dramstad

615 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
615
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Første bud er å sjekke om utviklingsprosjektet innfrir Innovasjon Norges krav. Hvis ikke, juster kursen. Innovasjon Norge kan hjelpe til med dette.
 • Formålet med miljøteknologiordningen er en styrking av norsk næringsliv ved hjelp av miljøteknologi….. Og i den rekkefølgen! Verdiskaping – miljø.
 • Ordningen gjelder både store og små bedrifter i hele landet, også i sentrale strøk.
 • Miljøteknologiordningen er tverrsektoriell, dvs. den kan brukes i alle bransjer, men den må gi en klart definert miljøeffekt. Vi definerer miljøteknologi: Miljøteknologi er teknologier som forbedrer miljøet, teknologi som er mer miljøvennlig enn den teknologien som brukes i dag. Både kunnskap og fysiske innretninger. For eksempel: Renseteknologier Optimalisering av produksjon IT-løsninger Fornybar energi Transportteknologi Miljøvennlige produkter Miljøvennlig produksjonsteknologi Ny miljøvennlig design For bransjer med store miljøutfordringer bør dette være svært aktuelt.
 • Støtte til bedrifter som skal gjennomføre forskning, utvikling og innovasjon i forbindelse med pilot og demonstrasjonsanlegg. Noen vurderingskriterier: -Prosjektet skal ha stor innovasjonshøyde/nyhetsgrad, og teknologien/tjenesten skal ha et betydelig vekstpotensial internasjonalt. -Prosjektets miljøeffekt skal dokumenteres og kvantifiseres. - Som i alle andre prosjekter hos Innovasjon Norge så skal vår støtte være en risikoavlastning, og det gis støtte opp til et nivå der det er forsvarlig å starte prosjektet – utløsende. -Søkerens gjennomføringsevne er viktig, og tiltaket skal bidra til å utvikle bedriftens konkurransekraft. Her er en fullfinansiering av prosjektet viktig. Ordningen gjelder utvikling og investering i Norge. Piloten kan stå i utlandet, men det er bare de norske kostnadene som støttes. (Skal piloten bygges ved et verft i Kina er vi ikke interessert i å betale for kompetanseoppbygging og arbeid der borte.)
 • Prosjekter i svært tidlig fase der hovedformålet er forprosjekt, konseptutvikling og laboratoritesting, prioriteres ikke. (Dette kan være prosjekter som kan oppnå støtte i Norges Forskningsråd, eventuelt vurderes I forhold til etablererstipend hos IN) Miljøteknologiordningen skal støtte anlegg som skal bygges og utprøves under tilnærmet naturlige forhold.
 • Hovedregel : Det kan ikke gis støtte til investering i pilot- og demonstrasjonsanlegg i utlandet. Det kan likevel gis støtte til FOU-arbeidet i Norge selv om anlegget bygges i utlandet – det er da et krav at prosjektet klart gir verdiskaping i Norge. Prosjekter som kun er basert på etablert utenlandsk teknologi støttes ikke. Må ha vesentlig innovasjon i anvendelse/sammensetning og verdiskaping i Norge. Hva er verdiskaping: Bygge og bruke kompetanse som gir grunnlag for videre vekst. Arbeidsplassene i Norge må utgjøre en kjernekompetanse og et viktig fundament for virksomheten, og må utgjøre mer enn management og eierskap.
 • Bedrifter som har utviklet ny teknologi kan søke tilskudd til pilot- og demonstrasjonsanlegg: Store bedrifter -inntil 25 % tilskudd Mellomstore bedrifter - inntil 35% tilskudd Små bedrifter - inntil 45 % tilskudd På visse vilkår kan det gis høyere støttesatser Samarbeidsprosjekter +15 % Det er en ramme på 257 millioner kr til ordningen i 2012 Tilskuddet beregnes av de totale prosjektkostnadene. Støtten skal være utløsende. Samfunnsøkonomisk lønnsom før tilskudd, bedriftsøkonomisk lønnsom etter tilskudd.
 • Dette er en introduksjon til SkatteFUNN. Hensikten er å gi deg grunnleggende informasjon om SkatteFUNN-ordningen, slik at du enklere kan lete videre selv. SkatteFUNN-ordningen er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Skatteetaten. Gjennom denne presentasjonen vil du lære det viktigste om SkatteFUNN i forbindelse med innsending av en søknad.
 • Forskriften gir økonomiske rammer og definisjoner for ordningen. I SkatteFUNN skiller man mellom SMB-er, altså små og mellomstore bedrifter, og store bedrifter, ved beregning av skattefradrag. Gjennom SkatteFUNN kan SMB-er få prosjektstøtte på 20 % av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få støtte på 18 % av prosjektkostnadene. Kostnader pådratt før godkjenning av prosjektet, kommer til fradrag dersom de er pådratt i det samme inntektsåret som godkjenningen ble gitt.   Hvor stort fradragsgrunnlaget blir avhenger av flere forhold: - Kostnader til egenutført FoU begrenses til 5,5 millioner kroner per inntektsår. - Kostnader til innkjøpt FoU fra godkjente kompetansemiljøer begrenses til 11 millioner kroner for det enkelte inntektsåret. - Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan ikke overstige 11 millioner kroner. - Har bedriften flere prosjekter gjelder rammen per bedrift per år. For egne ansatte gjelder: Maksimalt kan 1850 timer føres per ansatt per år. Timesatsen er begrenset til 1,2 promille av avtalt og reell årslønn ved utløpet av prosjektperioden eller inntektsåret. Timesats kan ikke overstige 530 kroner per time. Du finner utfyllende informasjon på skattefunn.no.  
 • SkatteFUNN har elektronisk søknadssystem og saksbehandling av søknadene. Overordnet ser prosessen slik ut: 1: Bedriften sender inn søknad via skattefunn.no. Søknaden går automatisk til nærmeste Innovasjon Norge-kontor, basert på postadresse for søkerbedriften. 2: Innovasjon Norge gjør en første vurdering av søknaden før den sendes videre til Norges forskningsråd. 3: Forskningsrådet godkjenner eller avslår prosjektet, basert på Innovasjon Norges vurdering, og faglig vurdering av søknadens beskrivelser av FoU-innhold. 4: Forskningsrådet sender så brev om vedtaket til bedriften.
 • SkatteFUNN er støtte til forskning og utvikling. Bedriftens langsiktige utviklingsplaner kan ofte være mer omfattende, både i tid og innhold, enn det SkatteFUNN kan støtte. Søknaden skal bare beskrive selve FoU-prosjektet, det vil si den delen av utviklingsløpet som krever systematisk FoU-arbeid for å gi nødvendig og ny innsikt. Både forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter kan godkjennes i SkatteFUNN, og ofte kan prosjektet ha elementer av begge deler i seg. Prosjektet kan dreie seg om forskning i verdensklasse, men behøver ikke å gjøre det, bare det handler om å framskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter. Også prosjekter som går ut på å prøve ut om noe kan brukes i praksis kan støttes. SkatteFUNN støtter ikke drift eller investeringer. Kostnader forbundet med eksperimentell produksjon og prøving av varer, tjenester eller produksjonsprosesser godkjennes på gitte betingelser. Det samme gjelder for utvikling av kommersielt anvendelig prototyp, og kommersielle forsøksprosjekter. For eksempel kan en bedrift som produserer 100 olabukser for å teste ut om en nyutviklet søm holder mål, inkludere kostnader til produksjon av forsøksbuksene, så lenge de ikke kan selges etterpå.
 • SkatteFUNN er støtte til forskning og utvikling. Bedriftens langsiktige utviklingsplaner kan ofte være mer omfattende, både i tid og innhold, enn det SkatteFUNN kan støtte. Søknaden skal bare beskrive selve FoU-prosjektet, det vil si den delen av utviklingsløpet som krever systematisk FoU-arbeid for å gi nødvendig og ny innsikt. Både forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter kan godkjennes i SkatteFUNN, og ofte kan prosjektet ha elementer av begge deler i seg. Prosjektet kan dreie seg om forskning i verdensklasse, men behøver ikke å gjøre det, bare det handler om å framskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter. Også prosjekter som går ut på å prøve ut om noe kan brukes i praksis kan støttes. SkatteFUNN støtter ikke drift eller investeringer. Kostnader forbundet med eksperimentell produksjon og prøving av varer, tjenester eller produksjonsprosesser godkjennes på gitte betingelser. Det samme gjelder for utvikling av kommersielt anvendelig prototyp, og kommersielle forsøksprosjekter. For eksempel kan en bedrift som produserer 100 olabukser for å teste ut om en nyutviklet søm holder mål, inkludere kostnader til produksjon av forsøksbuksene, så lenge de ikke kan selges etterpå.
 • IFU/OFU, Miljøteknologi og SkatteFUNN - Vidar Dramstad

  1. 1. VEKST I BEDRIFTER Vidar Dramstad (30. August 2013) Forskning og utvikling -SkatteFUNN -Industrielle og offentlige FoU kontrakter -Miljøteknologi Foto: CC by DVIDSHUB
  2. 2. • 750 ansatte – i alle fylker og i over 30 land • Stiftet i 2003 som særlovsselskap – sammenslåing av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges eksportråd, Norges Turistråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO). Hvem er Innovasjon Norge? Hovedkontoret Distriktskontorer http://www.innovasjonnorge.no/Finansiering/IFUOFU/IFU-nettverket-pa-vare-fylkeskontorer 2
  3. 3. • Fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet • Utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter • Gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering Innovasjon Norges rolle Foto: CC by KaVass 3
  4. 4. • Forpliktende samarbeidsavtaler: − IFU (industrielle forsknings- og utviklings- kontrakter) = mellom en leverandørbedrift og en krevende kundebedrift i privat sektor − OFU (offentlige forsknings- og utviklings- kontrakter) = mellom en norsk leverandør- bedrift og en norsk offentlig virksomhet • Avtale om å skape et nytt produkt eller tjeneste • Vi tilbyr økonomisk og faglig støtte til prosjektet Foto: Green Turtle Forpliktende utviklingssamarbeid 4
  5. 5. Kompetent norsk leverandør- bedrift IFU/OFU-kontrakt Privat eller offentlig virksomhet Tilbud: Nytt/forbedret produkt/løsning Behov: Dekkes ikke av eksisterende tilbud i markedet • Innovasjonshøyde • Markedspotensial • Gjennomføringsevne • Utløsende Krevende kunde Markedsdrevet innovasjon •Spesifikasjoner •Referanse •Markedskanal SMB med vekstambisjoner IFU/OFU-modellen Foto: CC by o5com 5
  6. 6. • IFU-tjenesten skal utvikle konkurransedyktige produkter og tjenester i et internasjonalt marked • Gjennom forpliktende samarbeid får leverandør- bedriftene tilgang til ny kompetanse, globale nettverk, strategiske partnere og internasjonale markeder Hva er hensikten med IFU-kontrakter? Foto: Kongsberg Maritime 6
  7. 7. • Bidra til å skape nye og unike løsninger som forbedrer kvaliteten på og reduserer kostnadene ved offentlige tjenester • Etablere forpliktende samarbeid mellom norske innovative leverandørbedrifter og norske offentlige virksomheter (kommuner, fylkeskommuner, statsetater, sykehus, Forsvaret osv.) Hva er hensikten med OFU-kontrakter? Foto: Medi-Stim 7
  8. 8. Produktet eller tjenesten er en nyvinning Det finnes et marked Verdiskapingen skal skje i Norge Støtten fra Innovasjon Norge vil være utløsende Innfrir prosjektet kravene? Foto: CC by kkirugi 8
  9. 9. Fra gryende idé til markedssuksess Idé Utvikling Kommersialisering Vekst Skatteinsentiv Kommersielle kilder Ikke-kommersielle kilder Business Angels Venture Capital & PE Oslo børs Skattefunn Forskningsmidler INs risikolåneordning Etablererstipend MILJØTEK Internasjonal vekst IFU -OFUIFU -OFU BIA Forny Investinor Såkornfond 9 Distriktsutviklingsmidler
  10. 10. Mål for miljøteknologiordningen: Skal fremme norsk miljøteknologi og bidra til at norsk næringslivs konkurranseevne styrkes
  11. 11. Hvem kan søke? Små, mellomstore og store bedrifter i hele landet Siv Nærø / Innovation Norway Heidi Widerø/ Innovation Norway Johner Heidi Widerø/ Innovation Norway
  12. 12. Hva er miljøteknologi? Teknologier som forbedrer miljøet, teknologi som er mer miljøvennlig enn den teknologien som brukes i dag. Både kunnskap og fysiske innretninger Gettyimages Johner Johner
  13. 13. Viktige kriterier: • Stor nyhetsgrad/ innovasjonshøyde • Internasjonalt vekstpotensial • Miljøeffekt skal dokumenteres, kvalitativ og kvantitativ • Støtten skal være utløsende, risikoavlastning • Gjennomføringsevne viktig, økonomisk, administrativt og teknisk. • Utvikling og investering i Norge – Innovasjon Norges formål er verdiskaping i Norge.
  14. 14. Utviklingsfase •Vi skal støtte anlegg som skal bygges og utprøves under tilnærmet naturlige forhold •Prosjekter i svært tidlig fase der hovedformålet er forprosjekt, konseptutvikling og laboratoritesting, prioriteres ikke 14 Heidi Widerø/ Innovation Norway
  15. 15. • Det kan ikke gis støtte til investering i pilot- og demoanlegg i utlandet • Må ha vesentlig innovasjon og verdiskaping i Norge. Verdiskaping i Norge Yngve Ask, Innovation Norway
  16. 16. • Store bedrifter: inntil 25 % • Mellomstore bedrifter: inntil 35 % • Små bedrifter: inntil 45 % • Tilskuddet kan økes i samarbeidsprosjekter • 270 MNOK i 2013 Hvor stort tilskudd kan gis? Yngve Ask/ Innovation Norway
  17. 17. SkatteFUNN Ny kunnskap – økt lønnsomhet Introduksjon til SkatteFUNN September 2011
  18. 18. Økonomiske forhold Lær om SkatteFUNN Skattefradrag: SMB 20 %, Store bedrifter 18 %
  19. 19. Oversikt Søknadsprosessen 2 3 4 1 Søker skriver og sender søknad Innovasjon Norges 1. vurdering Forskningsrådet vurderer og vedtar Brev sendes til bedriften
  20. 20. FoU-prosjektet Viktige punkter i søknaden • Prosjektet må dreie seg om forskning og utvikling, slik skatteloven definerer FoU. •Forskningsprosjekter •Utviklingsprosjekter •Prøveproduksjon, prototyper, og kommersielle forsøksprosjekter Målrettet og avgrenset Ny kunnskap eller nye ferdigheter Nyttig for søkerbedriften Nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  21. 21. Søknadsfrist • Inntil 1. september… Det betyr at du kan sende inn din søknad i tidsrommet fra 1. januar til 1. september, og få en garanti på at søknaden blir behandlet det inneværende året. For søknader som kommer inn etter 1. september, gis det ingen garanti på at du får med deg inneværende kalenderår i søknadsgrunnlaget.

  ×