Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grønn transport i bygg- og anleggsbransjen - Nasjonalt program for leverandørutvikling

185 views

Published on

Cecilie Møller Endresen, prosjektleder i NHOs nasjonalt program for leverandørutvikling om grønn transport i bygg- og anleggsbransjen.

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grønn transport i bygg- og anleggsbransjen - Nasjonalt program for leverandørutvikling

 1. 1. Grønn transport i bygg- og anleggsvirksomhet - innovative anskaffelser som virkemiddel Cecilie Møller Endresen, prosjektleder FROKOSTMØTE Transport 2.0: Nettverk for Grønn mobilitet, 12.feb.2018
 2. 2. Hvorfor innovative anskaffelser? Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser - offentlige besparelser - klima- og miljøgevinster - bedre tjenester - næringsvekst 500 milliarder
 3. 3. Hvem er vi? Offentlig sektor Privat sektorForskning Innovative anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling
 4. 4. Programmet er operativt i store deler av landet Hilde Maiken Tore André Gørill Harald Cecilie Ida Per Riche Tina Hanne Helse og omsorg Klima og miljø Digitalisering Mathea Programleder Rådgiver/koordinator Statlige virksomheter
 5. 5. Programmets rolle og funksjon 1. Introdusere offentlige innkjøpere for innovative anskaffelser 2. Veiledning og råd om gjennomføring 3. Tilrettelegge møteplasser der behov kan møte løsninger 4. Formidle læring og erfaringer Pådrivere for innovative anskaffelser
 6. 6. Tradisjonell anskaffelse
 7. 7. Det meste med en innovativ anskaffelse skjer i starten
 8. 8. Bygg og anlegg – store utslipp som er ganske lokale
 9. 9. Totale utslipp synker – bygg og anlegg øker 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Klimagassutslippfrabyggoganlegg (mill.tonnCO2-ekv.) Totaleklimagassutslippfranorsk økonomiskaktivitet(mill.tonnCO2-ekv.) Alle næringer Bygg og anlegg Kilde: SSB
 10. 10. 10 Nei takk! Vi har ikke tid Markedsdialogen pleier å lønne seg på sikt…
 11. 11. Ønsket dialog med markedet om reduksjon av klimagassutslipp på bygg- og anleggsplasser med fokus på 3 områder: • Anleggsmaskiner • Oppvarming og byggtørk • Transport til og fra byggeplassen
 12. 12. Resultatet av dialogen • Oppnådd fossilfri–Nyttmål; utslippsfri • Konkrete kontraktskrav og evaluering på energioptimalisering • Uttesting av elektriske maskiner på byggeplass (Dumpere og gravemaskiner) • Systematisering av tilgjengelige maskiner på el. - • Etablering av solceller på rehab-prosjekter til drift av byggeplass (Eks Tåsen) • Samarbeid med Hafslund om levering av fjernvarme tidlig i byggeperiodene. • Boring av energibrønner som første ledd i byggeprosessen til bruk i byggeperioden • Samarbeid om utvikling av El-gravemaskiner • Utfordring med strømkapasitet til byggeplasser …….. og budskap fra leverandørene ift. Krav om utslippsfri bygg- og anleggsplass var: «Dere er store, og skal kjøpe inn for mye, men ikke store nok til at vi bygger om maskinparken for dere ….»
 13. 13. FELLES- ANSKAFFELSER - for de store utfordringene
 14. 14. Nasjonale innovasjonsløft samling av initiativ, spredning av kunnskap Hva? Kraftsamling hvor offentlige virksomheter går sammen om å utforske behovet og mulighetene, samt utfordre markedet til å komme med løsningene Hvorfor? Akselerere utviklingstempoet gjennom å bruke anskaffelser (behov) som innovasjonsmotor Hvordan? • Idé, forankring og plan • Møteplasser og dialogaktiviteter • Koordinert bistand i prosessene • Fellesanskaffelser eller flere likelydende enkeltanskaffelser som resultat • Felles utviklingsprosjekt • Læring, kunnskapsdeling og formidling Utslippsfrie bygg- & anleggsplasser Klimasmarte havner Autonome & klimavennlige ferger Grønt byggskifte (materialer, energi m.m.) Klima & miljø Vann Ny by – ny flyplass
 15. 15. Utslippsfrie bygg- & anleggsplasser
 16. 16. 4 maskinutviklingsprosjekter Pilot-E 100 millioner til løsninger for utslippsfri nyttetransport på land og fremtidens digitaliserte energisystem Målet: Få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles. Bidra til at miljøvennlige løsninger blir utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt i Norge og internasjonalt.
 17. 17. Takler dagens strømnett overgang til tunge elektriske anleggsmaskiner?
 18. 18. Overføringsverdi fra maritim sektor Foto: Multi Maritim
 19. 19. Nye Horten vgs – Vestfold FK stilte høye miljøkrav «Jeg hadde vel ikke trodd at jeg skulle være med å regne på reduksjon av CO2 som rørlegger. Vi har lært masse til videre prosjekter.» Georg Gran, Gran VVS … også krav om fossilfri byggeplass - Transport til og fra byggeplassen - Byggtørk / byggvarm - Anleggsmaskiner Forankret i klima- og miljø strategi og klare konkrete miljøkrav Hadde avsatt tid – tid til utvikling og innovasjon Valgt hensiktsmessig prosedyre - konkurransepreget dialog – som ga rom for å finne de klimasmarte løsningene
 20. 20. innovativeanskaffelser.no Cecilie.m.endresen@nho.no Mobil: 997 02 688

×