Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Entreprenørskapiskolen<br />Jan Erik Jacobsen<br />rådgiver<br />
Program<br />Entreprenørskap i utdanningenOm UEBakgrunn for entreprenørskap i utdanningenUlike programmerKreativt arbeidPa...
Ungt Entreprenørskap i Norge<br />17 fylkesforeninger<br />Ca. 80 ansatte<br />
Ungt Entreprenørskap i verden<br />Fakta :<br /><ul><li>Etablert i 1916 i USA
123 medlemsland
3208 ansatte
9,5 mill studenter gjennom systemet årlig</li></ul>Junior Achievement International i over 100 land<br />
Ungt Entreprenørskap Europa<br />Junior Achievement Young Enterprise Europa i 34 land<br />
Ungt Entreprenørskap i Norge<br />Fakta :<br /><ul><li>Etablert i 1997
17 fylkesforeninger
95 ansatte
160.000 elever gjennom systemet</li></li></ul><li>Ungt Entreprenørskap i Rogaland<br />Kent Terje Ingebretsen<br />Daglig ...
4 ansatte
11.500 elever gjennom systemet</li></ul>Region 1<br />Region 3<br />Region 2<br />
Finansiering<br />
Styret<br />STYRELEDER<br />Helene Arholm		Regionsdirektør Vest-Norge	<br />KS<br />NESTLEDER<br />Per Arne Risanger		Orga...
Visjon<br />Vi skal inspirere unge mennesker til å forstå og bidra til økt verdiskaping til det beste for samfunnet<br />
Hvorfor entreprenørskap i skolen?<br />
Fakta<br />70% av dagens bedrifter er borte om 10 år<br />25% av alle foretak er etablert de siste 3 år<br />50% av jobben...
Entreprenørskapsombegrep<br />Entreprenørskap handler om å etablere ny virksomhet, og om evnen til å se muligheter og gjør...
Hva handler det om?<br />Entreprenørskap handler om å se muligheter, og det å ha kompetanse til å gjøre noe med dem.<br />...
Ny handlingsplan sept. 2009<br />Målet med denne planen er å styrke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæring...
Ny forskrift om Rammeplan for lærerutdanningen<br />…læringsutbytte for kandidater i begge utdanningsløp:<br />Ferdigheter...
”Departementet vil arbeide for å utvikle kvaliteten på og omfanget av opplæringen i entreprenørskap i grunnopplæringen, bl...
Kreativitet og entreprenørskap<br />
Kreativitet og idéutvikling<br />Utvikling av kreativitet henger nøye sammen med<br />utviklingen av de entreprenørielle e...
Kreativitet<br />I forbindelse med problemer, utfordringer og muligheter er :<br />5 ÅRINGER – 98% er utpreget kreative<br...
Video med sir Ken Robinson<br />
Utbytte av å drive entreprenørskap<br />1. Kreativitet<br />2. Aktiv læring (learning by doing)<br />3. Tverrfaglighet<br ...
En som ser muligheter!<br />Treningsleir i kreativitet, hvor elever jobber i grupper for å finne løsningen på en eller fle...
“Entreprenørielle egenskaper”<br />Se etter muligheter<br />Forbedrer eksisterende ting eller tjenester<br />Kreativ, tør ...
Gjennomfører<br />Dagdrømmer?<br />Iverksetter<br />Er på leit<br />Kobler ulike ting sammen<br />Kreativ, tør å tenke nyt...
Eksempel på entreprenører…<br />Skoproblemet<br />Fallproblemet<br />
Se muligheter…<br />
Hva gjør oss kvalifisert til å snakke om emnet?<br />
Ungdomsbedrift<br />
Et eksempel på entreprenør…<br />http://www.youtube.com/watch?v=gFsQPfazBx0<br />Uten webtilgang<br />
Hvorfor skal skolene gjøre dette?<br />50% av jobbene våre elever skal ut i, finnes ikke i dag<br />
Læreplanen for Kunnskapsløftet<br />Samfunnsfag - leggje ein plan for å starte og drive ei bedrift ut frå ei undersøking a...
Hva kan skolen gjøre?	<br />Legge til rette for bruk av entreprenørielle metoder i forbindelse med fagene.<br />Teknologi ...
Eks: WaM-prosjektet<br />Teknologi, design og entreprenørskapsprosjekt<br />Stavanger kommune eier prosjektet<br />Ungt En...
Kan angripes på mange ulike måter<br />Konsentrere seg om teknologi<br />Hvilken teknologi ligger bak produktene dere arb...
Video fra Fylkesmessen i UB 2010<br />Elevbedrift<br />
Våre programmer<br />Barneskolen :<br />Vårt lokalsamfunn 		4. – 5. trinn<br />Sikk Sakk Europa		5. – 7. trinn<br />SMART	...
Våre programmer<br />Videregående :<br />Fra utdanning til jobb<br />Ungdomsbedrift<br />Enterprise without Borders<br />G...
Statistikk<br />
Nord-Trøndelagsforskning 2005<br />Prosjektnr. 1670<br />NTF notat 2005:4<br />ISSN 1500-2624<br />70% av dagens bedrifter...
Nord-Trøndelagsforskning 2005<br />Prosjektnr. 1670<br />NTF notat 2005:4<br />ISSN 1500-2624<br />25% av alle bedrifter e...
Nord-Trøndelagsforskning 2005<br />Prosjektnr. 1670<br />NTF notat 2005:4<br />ISSN 1500-2624<br />26,6% av elevene som ha...
Nord-Trøndelagsforskning 2005<br />Prosjektnr. 1670<br />NTF notat 2005:4<br />ISSN 1500-2624<br />25% av kvinnene og 33% ...
Nord-Trøndelagsforskning 2005<br />Prosjektnr. 1670<br />NTF notat 2005:4<br />ISSN 1500-2624<br />30,8% fortsetter med sa...
Nord-Trøndelagsforskning 2005<br />Prosjektnr. 1670<br />NTF notat 2005:4<br />ISSN 1500-2624<br />84,5 % av lærerne ønske...
Nord-Trøndelagsforskning 2005<br />Prosjektnr. 1670<br />NTF notat 2005:4<br />ISSN 1500-2624<br />88,4 % av UB - lærerne ...
Status i Rogaland skoleåret 2008-2009<br />Fakta :<br />880 elever driver 127 ungdomsbedrifter ved 20 <br />videregående s...
UE gir resultater…..<br />ISY UB<br />ISY UB vant konkurransen Beste innovative produkt på fylkesmessa i Østfold og Ferdpr...
Fakta<br />OrigoID<br />Som studenter ved Høgskolen i Telemark startet Kim Kristian<br />Humborstad og Joachim Egseth i 20...
Idéutvikling<br />
Idéutvikling<br />
Idéutvikling<br />
Idéutvikling<br />
Idéutvikling<br />
Idéutvikling<br />
Idéutvikling<br />
Idéutvikling<br />
Idéutvikling<br />
Idéutvikling<br />
Idéutvikling<br />
Idéutvikling<br />
Idéutvikling<br />
Icebreaking<br />Skoøvelsen<br />
Forsøk å binde sammen de ni punktene med fire rette streker uten å løfte blyantenfra papiret<br />Klarer du denne?<br />
Løsningen<br />Løsningen på oppgaven er å trekke en ubrutt linje gjennom punktene. Tre av linjestykkene er forlenget utenf...
Halvsirkel<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Entreprenørskap i skolen

1,191 views

Published on

Tverrfaglig entreprenørskapskurs ved UiS, allmennlærerutdanningen

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Entreprenørskap i skolen

 1. 1. Entreprenørskapiskolen<br />Jan Erik Jacobsen<br />rådgiver<br />
 2. 2. Program<br />Entreprenørskap i utdanningenOm UEBakgrunn for entreprenørskap i utdanningenUlike programmerKreativt arbeidPauseOppsummering<br />
 3. 3. Ungt Entreprenørskap i Norge<br />17 fylkesforeninger<br />Ca. 80 ansatte<br />
 4. 4. Ungt Entreprenørskap i verden<br />Fakta :<br /><ul><li>Etablert i 1916 i USA
 5. 5. 123 medlemsland
 6. 6. 3208 ansatte
 7. 7. 9,5 mill studenter gjennom systemet årlig</li></ul>Junior Achievement International i over 100 land<br />
 8. 8. Ungt Entreprenørskap Europa<br />Junior Achievement Young Enterprise Europa i 34 land<br />
 9. 9. Ungt Entreprenørskap i Norge<br />Fakta :<br /><ul><li>Etablert i 1997
 10. 10. 17 fylkesforeninger
 11. 11. 95 ansatte
 12. 12. 160.000 elever gjennom systemet</li></li></ul><li>Ungt Entreprenørskap i Rogaland<br />Kent Terje Ingebretsen<br />Daglig leder<br />Jan Erik Jacobsen<br />Rådgiver , region 1<br />Trine S. Bjerga<br />Rådgiver , region 2<br />Andreas Heskestad<br />Rådgiver, region 3<br />Fakta :<br /><ul><li>Etablert i 1999
 13. 13. 4 ansatte
 14. 14. 11.500 elever gjennom systemet</li></ul>Region 1<br />Region 3<br />Region 2<br />
 15. 15. Finansiering<br />
 16. 16. Styret<br />STYRELEDER<br />Helene Arholm Regionsdirektør Vest-Norge <br />KS<br />NESTLEDER<br />Per Arne Risanger Organisasjonssjef <br />Haugaland Kraft<br />STYREMEDLEMMER<br />Leiv Roald Thu Rådgiver <br />NHO Rogaland <br />Marit Gjerde Håland YOU rådgiver <br />Hetland vgs. <br />Solveig EgeTengesdalLeder for opplæringsutvalget <br />Rogaland Fylkeskommune <br />Åge K. WestbøViseadministrerende direktør <br />Skagenfondene<br />Birte WereideMarkedsansvarlig PRO skolen<br />SpareBank 1 SR-Bank<br />Øystein Hansen Distriktssekretær<br />LO Rogaland <br />
 17. 17. Visjon<br />Vi skal inspirere unge mennesker til å forstå og bidra til økt verdiskaping til det beste for samfunnet<br />
 18. 18. Hvorfor entreprenørskap i skolen?<br />
 19. 19. Fakta<br />70% av dagens bedrifter er borte om 10 år<br />25% av alle foretak er etablert de siste 3 år<br />50% av jobbene som dagens elever skal ha, finnes ikke i dag<br />Nord-Trøndelagsforskning 2005<br />Prosjektnr. 1670<br />NTF notat 2005:4<br />ISSN 1500-2624<br />
 20. 20. Entreprenørskapsombegrep<br />Entreprenørskap handler om å etablere ny virksomhet, og om evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem innenfor en rekke områder i samfunnet.Entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole til høyere utdanning 2009 - 2014.<br />Et nyskapende og bærekraftig Norge: Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess der individ, alene eller i samarbeid, identifiserer økonomiske muligheter og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng.St. meld nr. 7 (2008 – 2009)<br />
 21. 21. Hva handler det om?<br />Entreprenørskap handler om å se muligheter, og det å ha kompetanse til å gjøre noe med dem.<br />Å skape verdier<br />Tenke fremover<br />Sysselsetting<br />Gjøre noe nytt, eller gjøre kjente ting på en ny måte.<br />I et samfunn preget av endringer og uforutsigbarhet, trenger vi ungdom som har evne til å samarbeide, være fleksible og nyskapende. Gjennom å drive med entreprenørskap kan man utvikle disse egenskapene<br />“Human communities depend upon a diversity of talent, not a singular conception of ability”<br />sir Ken Robins, TEDtalk 2010<br />
 22. 22.
 23. 23. Ny handlingsplan sept. 2009<br />Målet med denne planen er å styrke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæring på alle nivåer og fagområdene i utdanningssystemet. Norge skal være ledende internasjonalt innenfor entreprenørskap i utdanningen.<br />
 24. 24. Ny forskrift om Rammeplan for lærerutdanningen<br />…læringsutbytte for kandidater i begge utdanningsløp:<br />Ferdigheter<br />Kandidaten kan legge til rette for utvikling av kompetanse i entreprenørskap og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen<br />Vedtatt 1. mars 2010<br />
 25. 25. ”Departementet vil arbeide for å utvikle kvaliteten på og omfanget av opplæringen i entreprenørskap i grunnopplæringen, blant annet ved å inkludere entreprenørskap som mulig tema i utviklingen av valgfag. Departementet vil videreføre støtten til UE, og vil peke på at entreprenørskap kan brukes som arbeidsmåte i faget utdanningsvalg og i arbeidslivsfaget.”<br />
 26. 26. Kreativitet og entreprenørskap<br />
 27. 27. Kreativitet og idéutvikling<br />Utvikling av kreativitet henger nøye sammen med<br />utviklingen av de entreprenørielle egenskaper<br />Ved å lære elevene å utvikle ideer utvikles evnen til å se muligheter.<br />En idé er ofte ikke noe annet enn sammenkoblingen av to gamle ideer<br />
 28. 28.
 29. 29. Kreativitet<br />I forbindelse med problemer, utfordringer og muligheter er :<br />5 ÅRINGER – 98% er utpreget kreative<br />10 ÅRINGER – 30% er utpreget kreative<br />15 ÅRINGER – 12% er utpreget kreative<br />25 ÅRINGER – 2% er utpreget kreative<br />Kreativitet er IKKE noe vi lærer - men avlærer.<br />George Land: 'Breakpoint and Beyond', co-authored by Beth Jarman - 1992<br />
 30. 30. Video med sir Ken Robinson<br />
 31. 31. Utbytte av å drive entreprenørskap<br />1. Kreativitet<br />2. Aktiv læring (learning by doing)<br />3. Tverrfaglighet<br />4. Samarbeid skole – lokalsamfunn<br />5. Verdiskaping<br />
 32. 32. En som ser muligheter!<br />Treningsleir i kreativitet, hvor elever jobber i grupper for å finne løsningen på en eller flere problemstilling gitt av næringslivet.<br />
 33. 33. “Entreprenørielle egenskaper”<br />Se etter muligheter<br />Forbedrer eksisterende ting eller tjenester<br />Kreativ, tør å tenke nytt eller alternativt/annerledes<br />Dagdrømmer?<br />Kobler ulike ting sammen. Setter ting sammen på ny måte<br />Er på leit<br />Iverksetter<br />Gjennomfører<br />Bruker hverandre<br />
 34. 34. Gjennomfører<br />Dagdrømmer?<br />Iverksetter<br />Er på leit<br />Kobler ulike ting sammen<br />Kreativ, tør å tenke nytt eller alternativt<br />Se etter muligheter<br />Forbedrer<br />Bruker hverandre<br />
 35. 35. Eksempel på entreprenører…<br />Skoproblemet<br />Fallproblemet<br />
 36. 36. Se muligheter…<br />
 37. 37. Hva gjør oss kvalifisert til å snakke om emnet?<br />
 38. 38. Ungdomsbedrift<br />
 39. 39. Et eksempel på entreprenør…<br />http://www.youtube.com/watch?v=gFsQPfazBx0<br />Uten webtilgang<br />
 40. 40. Hvorfor skal skolene gjøre dette?<br />50% av jobbene våre elever skal ut i, finnes ikke i dag<br />
 41. 41. Læreplanen for Kunnskapsløftet<br />Samfunnsfag - leggje ein plan for å starte og drive ei bedrift ut frå ei undersøking av grunnlaget for ei slik bedrift<br />Naturfag - ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet<br />
 42. 42. Hva kan skolen gjøre? <br />Legge til rette for bruk av entreprenørielle metoder i forbindelse med fagene.<br />Teknologi og design-emner i utvalgte fag<br />Samfunnsfag - leggje ein plan for å starte og drive ei bedrift ut frå ei undersøking av grunnlaget for ei slik bedrift<br />Naturfag - ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet<br />
 43. 43. Eks: WaM-prosjektet<br />Teknologi, design og entreprenørskapsprosjekt<br />Stavanger kommune eier prosjektet<br />Ungt Entreprenørskap er med som leverandør av innhold; <br />Gründercamp<br />Entreprenørskapskurs<br />Utstillingsmesse<br />Studietur<br />
 44. 44. Kan angripes på mange ulike måter<br />Konsentrere seg om teknologi<br />Hvilken teknologi ligger bak produktene dere arbeider med? (K&H)<br />Konsentrere seg om teknologi og design<br />Arbeide med design av produktene; hente inspirasjon, hva er design?<br />Konsentrere seg om teknologi, design og entreprenørskap<br />Finne opp nye produkter (som feks løser et hverdagsproblem)<br />Prototype<br />Design<br />Materialvalg<br />Teknologien bak produktet<br />
 45. 45. Video fra Fylkesmessen i UB 2010<br />Elevbedrift<br />
 46. 46. Våre programmer<br />Barneskolen :<br />Vårt lokalsamfunn 4. – 5. trinn<br />Sikk Sakk Europa 5. – 7. trinn<br />SMART 5. – 7. trinn<br />Regnmakerskole 5. – 7. trinn<br />Ungdomsskolen :<br />Økonomi og karrierevalg 8. – 10. trinn<br />Elevbedrift 8. – 10. trinn<br />Gründercamp 8. – 10. trinn<br />Se mulighetene! 8. – 10. trinn<br />Jobbskygging 8. – 10. trinn<br />
 47. 47. Våre programmer<br />Videregående :<br />Fra utdanning til jobb<br />Ungdomsbedrift<br />Enterprise without Borders<br />Gründercamp<br />Høyere utdanning :<br />Studentbedrift<br />Gründercamp<br />
 48. 48. Statistikk<br />
 49. 49. Nord-Trøndelagsforskning 2005<br />Prosjektnr. 1670<br />NTF notat 2005:4<br />ISSN 1500-2624<br />70% av dagens bedrifter <br />er borte om 10 år<br />
 50. 50. Nord-Trøndelagsforskning 2005<br />Prosjektnr. 1670<br />NTF notat 2005:4<br />ISSN 1500-2624<br />25% av alle bedrifter er etablert <br />de 3 siste årene<br />
 51. 51. Nord-Trøndelagsforskning 2005<br />Prosjektnr. 1670<br />NTF notat 2005:4<br />ISSN 1500-2624<br />26,6% av elevene som har vært <br />med på UB gjennom ett <br />skoleår, har startet sin egen <br />bedrift før de er 30 år.<br />
 52. 52. Nord-Trøndelagsforskning 2005<br />Prosjektnr. 1670<br />NTF notat 2005:4<br />ISSN 1500-2624<br />25% av kvinnene og 33% av mennene<br />som har drevet UB tidligere er ledere<br /> i næringslivet nå..<br />
 53. 53. Nord-Trøndelagsforskning 2005<br />Prosjektnr. 1670<br />NTF notat 2005:4<br />ISSN 1500-2624<br />30,8% fortsetter med samme type<br />bedrift som ungdomsbedriften, <br />og 62,3% av disse bedriftene <br />eksisterer fortsatt.<br />
 54. 54. Nord-Trøndelagsforskning 2005<br />Prosjektnr. 1670<br />NTF notat 2005:4<br />ISSN 1500-2624<br />84,5 % av lærerne ønsker å fortsette<br /> å undervise i en ungdomsbedrift<br />
 55. 55. Nord-Trøndelagsforskning 2005<br />Prosjektnr. 1670<br />NTF notat 2005:4<br />ISSN 1500-2624<br />88,4 % av UB - lærerne ønsker å anbefale <br />andre lærere til å undervise i <br />en ungdomsbedrift<br />
 56. 56. Status i Rogaland skoleåret 2008-2009<br />Fakta :<br />880 elever driver 127 ungdomsbedrifter ved 20 <br />videregående skoler i 10 kommuner.<br />Rogaland år 2020 - basert på statistikken<br />220 elever av de som drev ungdomsbedrift i 2008-2009 har startet egen virksomhet og sysselsetter 930 personer. <br />
 57. 57. UE gir resultater…..<br />ISY UB<br />ISY UB vant konkurransen Beste innovative produkt på fylkesmessa i Østfold og Ferdprisen for Størst Verdiskapingspotensial på NM i 2008. <br />I januar 2010 etablerte jentene et delt ansvarlig<br />selskap (DA), og i april fikk de etablererstipend fra Innovasjon Norge. <br />ISY DA har nå signert en avtale med Diplom-Is.<br />
 58. 58.
 59. 59.
 60. 60. Fakta<br />OrigoID<br />Som studenter ved Høgskolen i Telemark startet Kim Kristian<br />Humborstad og Joachim Egseth i 2009 studentbedriften 360 Innovator SB<br />De hadde en idé om å utvikle et svindelsikkert betalingskort.<br />I dag har bedriften byttet navn til OrigoID, de har fått inn tunge<br />investorer og har blitt tildelt inkubatorplass i Forskningsparken i Oslo.<br />I høst vant de den regionale finalen i DnB NORs Innovasjonspris og<br />kom som én av ti bedrifter helt til den prestisjefylte nasjonale finalen.<br />Humborstad har vært med i Dagens Næringslivs gründerpanel i 2010.<br />
 61. 61. Idéutvikling<br />
 62. 62. Idéutvikling<br />
 63. 63. Idéutvikling<br />
 64. 64. Idéutvikling<br />
 65. 65. Idéutvikling<br />
 66. 66. Idéutvikling<br />
 67. 67. Idéutvikling<br />
 68. 68. Idéutvikling<br />
 69. 69.
 70. 70.
 71. 71.
 72. 72.
 73. 73.
 74. 74.
 75. 75.
 76. 76.
 77. 77.
 78. 78.
 79. 79.
 80. 80. Idéutvikling<br />
 81. 81. Idéutvikling<br />
 82. 82. Idéutvikling<br />
 83. 83. Idéutvikling<br />
 84. 84. Idéutvikling<br />
 85. 85.
 86. 86.
 87. 87.
 88. 88. Icebreaking<br />Skoøvelsen<br />
 89. 89. Forsøk å binde sammen de ni punktene med fire rette streker uten å løfte blyantenfra papiret<br />Klarer du denne?<br />
 90. 90. Løsningen<br />Løsningen på oppgaven er å trekke en ubrutt linje gjennom punktene. Tre av linjestykkene er forlenget utenfor kvadratet som markeres av punktene. Vi snakker om å bryte tankemønstret.<br />
 91. 91. Halvsirkel<br />
 92. 92. Hva ser du?<br />
 93. 93. To mellomrom<br />
 94. 94. Stigning<br />
 95. 95. Spissen er opp til høyre<br />
 96. 96. Avvikere<br />
 97. 97. Tid for kreativt arbeid!<br />
 98. 98. De seks fasene<br />Bli kjent og ideer for ideenes skyld<br />Kartlegging og identifisering<br />Veien til en problemstilling<br />Snu og vende<br />Sortere og prioritere<br />Fokus og løsning<br />
 99. 99. Skriv ned målgruppe: ____________________________________________<br />Arenaer:<br />Aktiviteter:<br />
 100. 100. Problemer:<br />Løsning(er)/forretningsideer:<br />
 101. 101. Det går an å ta feil….<br />Alt som kan finnes opp er allerede oppfunnet<br />Charles H. Duell, sjefen for USA’s patentbyrå, 1899.<br />Bilen er kun en nyhet, hesten er her for å bli…………<br />Henry Fords avslag fra Michigan Saving Bank i 1892<br />Det vil kun være et verdensmarked for rundt 5 datamaskiner……<br />Sjefen for IBM i 1955<br />Menneske vil aldri noen gang kunne lande på månen…….<br />Oppfinneren av radioteknologien i 1966<br />
 102. 102. MEN!!!<br />Feil gir deg en ny mulighet…. Til å tenke smartere.<br />Henry Ford<br />
 103. 103. http://rogaland.ue.no<br />Slideshare: UEJanErik<br />

×