Lu master folder februari

246 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
246
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lu master folder februari

  1. 1. Masterclasses en Opleidingen Thema’sDoelgroep Masterclasses o.a. OpleidingenCoaches Eclectisch coachen Professional CoachCounsellors Mental coaching TeamcoachOnderwijs Gezondheids­ Gezondheids­Zorg sector begeleiding begeleiderBegeleiders in TA Interventies Coaching inberoep en praktijk Oplossingsgericht het onderwijs TeamcoachingTrefwoorden Energetisch werkenBijscholing KarakterologieOpleiding Non­dualistischTraining SuccesfactorenEclectischMaatwerk
  2. 2. Leer coachen, samen met ervaren coaches Coachen leer je niet alleen in het studielokaal, maar vooral in de praktijk. Onze Masterclasses bieden stuk voor stuk veel oefenstof, die ter plekke wordt gepraktiseerd.Beroepsopleiding tot gecertificeerd Professional CoachHoofddocent Alex J. EngelZestien Masterclasses met supervisie en praktijk.Het opleidingsprogramma voor de opleiding tot gecertificeerd ‘Professional Coach’ bestaat uit vijf programmaonderdelen:1. De zes Masterclasses: Succesfactoren in coaching, Eclectisch werken, Karakterologie, 5. De opleiding wordt afgesloten met een examen, waarin de coach wordt getoetst op Mental Coaching, Transactionele interventies en Themagerichte interactie. de in en buiten de opleiding ontwikkelde competenties en de minimaal noodzakelijk2. Tien andere Masterclasses naar keuze. Waarbij er na 12 examen gedaan kan worden basiskennis voor een professionele coach. en er daarna nog 4 zijn voor nascholing in het jaar erna. NB: het uitgebreide programma en curriculum treft u aan op onze website3. Coachen in de praktijk (minimaal 5 trajecten samen minimaal 50 uur). www.lifuniversity.nl/opleiding.html4. Intervisie en supervisie. Door middel van het delen van elkaars ervaringen (intervisie) en persoonlijke begeleiding (supervisie) wordt de opleiding op de persoonlijke omstan- Het niveau is HBO. De NOBCO heeft deze opleiding met goed gevolg getoetst. digheden en ambities toegesneden. Investering € 4.995,- excl. btw, excl. verblijfskosten. Tijdens de opleiding mag de student gebruik maken van het programma CoachingPro®. Opleiding tot Teamcoach Hoofddocent Nicole Dubois Het programma tot teamcoach bestaat uit vier programma onderdelen: 1. De Masterclasses: Teamcoaching, Groepsdynamisch coachen, Karakterologie, Syste- misch werken (twee dagen) en Conflicthantering in groepen. 2. Het schrijven van een essay. 3. Een afsluiting met een teamcoaching in de praktijk onder begeleiding van een super- visor. Deze dag wordt door de kandidaat zelf georganiseerd bij een bedrijf of instel- ling. De kandidaat neemt die dag een supervisor mee. Deze wordt betaald met de factuur aan het bedrijf of instelling, waarvoor hij de Teamcoaching doet. 4. Evaluatie met de kandidaat door de supervisor. Wanneer de kandidaat de opleiding met minimaal een voldoende voor het essay af- rondt ontvangt hij het certificaat ‘Teamcoach’ van Life University. Investering: € 1.995,-* (kosten abonnement 6 (4 + 1 dubbele) Masterclasses + supervisie, inclusief beoordeling van het essay.Opleiding tot Eclectisch GezondheidsBegeleider (Healthcoach)Een Eclectisch Gezondheidsbegeleider is een professional die mensen op een integrale Door het volgen van één of meer van de benodigde modules die door Life University wor-wijze begeleidt bij het maken van effectieve keuzes met betrekking tot hun individuele den aangeboden kan de student de nog benodigde kennis opdoen en aan de praktijk vanwelzijn. De eclectische gezondheidsbegeleiding wordt, vanwege de unieke combinatie Eclectisch GezondheidsBegeleiding koppelen.van de benodigde specifieke (medische) kennis en (coach)ervaring, als een nieuw vak Op de tweede dag van de Integratiemodule, toont de EGB-er met diens portfolio eengezien. Een gecertificeerde EGB-er is meer dan bij andere disciplines in staat eclectisch korte kennistoets en de behandeling van een case aan, over de juiste competenties te be-te werken. Daarnaast is het een professionele gesprekspartner voor zowel cliënten, werk- schikken om zich als gecertificeerd Eclectisch Gezondheidsbegeleider te kunnen profileren.gevers, gespecialiseerde (para)medici als voor zorgverzekeraars. De volledige opleiding omvat een tweejarige deeltijd opleiding op HBO niveau. Een De opleiding tot HealthCoach begint op basisniveau. Reeds praktiserende coaches kun-gecertificeerd EGB-er heeft kennis van de volgende disciplines: Begeleidingskunde nen instromen op professional niveau. De ervaren (para)medisch geschoolde coach kan(coaching, counselling of supervisie), medische basiskennis (anatomie, fysiologie en instromen op Senior niveau en hoeft soms uitsluitend de integratiemodule te volgen. Depsycho-pathologie), psychologie, psychosomatiek, voedingsfysiologie, complementaire Masterclasses worden binnenkort op de website van ons gepubliceerd. Zodra de coachgeneeswijzen, levensbeschouwing (spiritualiteit en cultuurinvloeden) evenals in wet- en aan alle criteria voldoet kan deze zich laten registreren bij de Stichting Gezondheidsbe-regelgeving in de welzijnszorg. Professionals die op één of meer van genoemde deelge- geleiding Nederland (SGBN) en komt daarmee in aanmerking voor vergoeding door eenbieden reeds kennis en ervaring hebben kunnen voor deze ‘elders verworven competen- aantal verzekeraars. Dit laatste is in aanvraag.ties’ vrijstelling krijgen. Tijdens de ‘Integratiemodule’ (startdata 31 maart en 15 septem-ber 2011, zie binnenkant van deze brochure), worden professionals met een afgeronde De integratiemodule kost € 595,- vermeerderd met € 100,- voor de examinator van deHBO opleiding (zoals een gedegen coachopleiding of paramedische opleiding) begeleid stichting gezondheidsbegeleiding Nederland. De overige Masterclasses worden aangebo-bij het maken van een persoonlijk ontwikkelplan om zich als EGB te kunnen certificeren. den volgens de prijzen en abonnementen, zoals genoemd achterop deze brochure.
  3. 3. Permanente ontwikkeling door eclectisch werkenVoor een professional ligt de lat steeds hoger. Beroepseisen worden telkens De som van een aantal Masterclasses vormen de basis voor diverse certificatenaangescherpt, niet alleen door een zich verbredend aanbod aan methoden en en diploma’s. Dit voorkomt doublures in de studie. Voor bepaalde opleidingeninzichten, maar ook door het groeiend aanbod van collegae. We komen er niet zijn sommige Masterclasses verplicht, maar er is altijd de vrijheid eenonderuit: als leidinggevende, coach of counsellor, dienen we ons permanent te eigen ‘accent’ te kiezen uit het steeds bredere aanbod. NB: Door deze uniekeblijven ontwikkelen, willen we in de markt blijven. Life University helpt u daarbij. werkwijze maakt de student zijn eigen maatwerk.Het aanbod van Life University is modulair. De student kiest welke Masterclass Life University beoogt het ‘vrije’ beroep van coach te kaderen en verderinteressant is en bijdraagt in zijn ontwikkeling of specialisatie. te professionaliseren. Masterclasses van Life University dragen een kwaliteitsgarantie en staan onder supervisie van Alex J. Engel*. * Alex is reeds 16 jaar coach, docent, auteur en oprichter van de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO) en Coaching Nederland.Optimale vrijheid en tijd om deel te nemen Ons credoDe meeste Masterclasses duren één dag en worden op vrijdag en (vaak dezelfde) ‘Eén van de belangrijkste kenmerken van een topcoach is dat deze in staatop zaterdag gegeven. Meestal zijn er twee Masterclasses tegelijkertijd. Zo kan is eclectisch te werken. Dat wil zeggen dat de ‘expert coach’ verschillendeje er twee achter elkaar doen. Het programma herhaalt zich en wordt regelmatig benaderingen kan toepassen om de cliënt zijn doelstelling te laten realiseren.aangevuld met de actualiteit. Het aantal 2-daagse classes neemt op verzoek Daarnaast is de ware coach in staat zijn cliënt, op weg naar zijn doelen, eentoe. De Masterclasses zijn stuk voor stuk een afgerond geheel met in het stevig (leer)proces te laten ondergaan. Om hiertoe in staat te zijn werkt eenvakgebied gespecialiseerde docenten, veelal met eigen praktijk en opleiding. professionele coach permanent aan diens eigen persoonlijke- en professionele ontwikkeling, om zo zijn cliënten steeds beter van dienst te kunnen zijn. De Masterclasses en persoonlijke begeleiding van de Life University biedenHBO Niveau coaches de gelegenheid een hoog niveau van eclectisch werken te ontwikkelen.’De colleges worden gegeven op HBO niveau. Er wordt van je verwacht dat je goedin staat bent om zelfstandig te werken, verslagen en essays te schrijven en nietop de laatste plaats voldoende niveau van zelfreflectie te hebben. Door de kwali- Prijzenteit van de inhoud, de balans tussen theorie en praktijk, kun je je als begeleider Masterclasses:snel verbreden en verdiepen. Naast 7,5 uur les door gerenommeerde docenten, Eén Masterclass € 295,- Gecertificeerd Professional Coach € 4.995,-lees je literatuur en schrijf je een essay. Dan volgt een certificaat van deelname. Twee Masterclasses € 575,- Gecertificeerd Teamcoach € 1.995,- Vier Masterclasses € 1.095,- Acht Masterclasses € 1.995,- Gecertificeerd Eclectisch € 695,-Studiemateriaal Twaalf Masterclasses € 2.895,- GezondheidsBegeleiderAls basis voor de meeste Masterclasses en opleidingen dient het 3-deligeHandboek voor Coaching. Dit wordt aangevuld met door de docent opgegeven Leden van de ABVC, ST!R, AOB, NOLOC, NVO2, NOBCO, NVPA, LVPW, VGW, NAC,literatuur. Bij alle Masterclasses op www.lifeuniversity.nl staat links een groene ICF, CPC, NVPA, ACC krijgen een korting van 10%.ster. Daar achter meer informatie en het dagprogramma. Wij garanderen de NB: betalen in termijnen mogelijk, prijzen excl. btw, verblijfskosten en studiemateriaal.kwaliteit van onze Masterclasses en onze docenten. Bij de opleidingen wordeneerder gevolgde Masterclasses in mindering gebracht. LiFe Studieleider en supervisor: Alex J. Engel Management en organisatie: Siebren van Hoog p/a Raad van advies: Life University, Arendshorst 59, 7414 HM Deventer University dr. Hans Borst, ir. Frank van der Mijn, drs. Mariska Prevaes www.LifeUniversity.nl secretariaat@LifeUniversity.nl T 0570 645 077
  4. 4. Themagerichte Interacties Mery de Kievid Hollandse Rading18 Wanneer je werkt met cliënten kom je door hun vraag in aanraking In het professionele contact dat jij hebt met de cliënt, info@hetscript.nl 035 626 78 1303 met belangrijke thema’s. Één daarvan is gebaseerd op de levens- staat derhalve inzicht in de menselijke levensloop cen- fase waarin je cliënt verkeert. Daarbinnen onderscheiden zich ont- traal. Ten eerste om een goede diagnose te kunnen stellen wikkelingspsychologische aspecten en het persoonlijke levensver- en doelen te formuleren. Ten tweede om een gedegen plan haal. Al deze thema’s zijn niet van elkaar los te zien, ze vormen een van aanpak te kunnen maken. integraal onderdeel van de persoonlijke of werkgerelateerde vraag In de Masterclass ‘Themagerichte Interacties’ leer je hoe waarmee iemand jou als begeleider benadert. je effectief biografisch kunt werken en hoe je aan de hand Jacoba van Egmond info@ van de levensloop de belangrijkste fases kunt herkennen jacobavanegmondcoach.nl en verkennen. 06 26 57 61 12 HealthCoaching Integratie Module (wordt herhaald op do 15­09 en do 06­12) Mery de Kievid Hollandse Rading31 Een HealthCoach, officieel aangeduid als Eclectisch Gezondheids- (psycho)pathologie, Psychologie, Psychosomatiek, Voe- info@hetscript.nl03 Begeleider (EGB), is een professional, die mensen op een integrale dingsfysiologie, Levensbeschouwing, Wet- en regelgeving 035 626 78 13 wijze begeleidt bij het maken van effectieve keuzes met betrekking in de gezondheidszorg. De opleiding tot HealthCoachen tot hun individuele welzijn. De vraag naar HealthCoaches neemt toe begint op basisniveau. Reeds praktiserende coaches16 en verzekeraars zijn steeds meer bereid deze vorm van begeleiding kunnen instromen op professional niveau. De ervaren te vergoeden. Door het volgen van verschillende modules die door (para)medisch geschoolde coach kan instromen op Senior06 Jacoba van Egmond Life University worden aangeboden kan de student de nog beno- niveau en hoeft soms uitsluitend de integratiemodule te digde kennis opdoen en aan de praktijk van HealthCoaching koppe- volgen. Zodra de coach aan alle criteria voldoet kan deze info@ len. De volgende modules maken onderdeel uit van de (volledige) zich laten registreren bij de Stichting Gezondheidsbege- jacobavanegmondcoach.nl 06 26 57 61 12 opleiding tot erkend HealthCoach: Begeleidingskunde (coaching/ leiding Nederland (SGBN). Het beroepsprofiel en de eind- counseling), Medische Basiskennis over anatomie, fysiologie en termen treft u daar. Mental Coaching Eenvoudig, doeltreffend en effectief01 Volgens het Handboek voor Coaching onderscheiden zich drie leveren van prestaties speelt ook het mentale stuk een04 niveaus van coaching: belangrijke rol. Denk eens aan het omgaan met 1. Action coaching, het coachen op gedrag en (zichtbare) spanning, het concentreren, jezelf kunnen motiveren enz. Hans Timmersen competenties; 2. Mental Coaching, het coachen van de Bilthoven02 gedachteprocessen, die gedrag beïnvloeden; 3. Transformational Deze masterclass behandelt het mentale aandachts- 0346 212 156 coachen, het coachen van ‘de manier van zijn’ van een individu. gebied. Deelnemers krijgen technieken en oefeningen uit Hans.timmers@vilaverde.nl04 www.vilaverde.nl het Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) aangereikt. De Masterclass ‘Mental Coaching’ gaat, zoals de titel al aangeeft, Deze kunnen ze inzetten om zichzelf en hun cliënten door over de mentale processen die ons gedrag aansturen. Mental middel van een interventie een praktische leerervaring te coaching zien we vooral terug op die plaatsen waar het leveren en laten opdoen. verbeteren van een prestatie een rol spelen. Immers, tijdens het Meesterlijk Interveniëren met Transactionele Analyse01 Transactionele analyse biedt praktische inzichten en methoden die Tijdens deze masterclass leert u:04 onmiddellijk toepasbaar zijn voor persoonlijke en professionele groei • robleem definitie: Welk gedrag vertoont de klant? P op individueel, groeps- en organisatieniveau. Hoe maakt dat gedrag deel uit van een niet-probleem- Sari van Poeljeen oplossend patroon? Loosdrecht02 In deze masterclass leert u te herkennen waar de klant vast zit en 035 888 56 03 welke interventies te gebruiken om meer opties te creëren. In welk onderliggend verhaal of script is dat patroon ver- sjp.intact@gamil.com04 ankerd? www.intact1.com • cht interventies om los te komen: van informatief tot A katalyserend. Frustratie management De class voor masters15 Frustratie ­ transformatie Na deze trainingsdag ‘frustratie-transformatie’ heb je04 Tools om moeitelozer gedachten en frustraties van je coachees te hele eenvoudige tools in huis om deze direct toe te Antoinette ‘managen’ kunnen passen bij weerstanden, repeterende denkpatro- Soms heeft je coachee belemmerende gedachten die malen en terug nen, terugkerende ervaringen en vastzittende verhalen en van Reekum blijven keren of zijn er frustraties waar iemand mee blijft zitten. Het overtuigingen waar je coachee in gelooft. Je leert om met Amsterdam lijkt een vastzittend patroon waar je tegenaan loopt. Als begeleider coachees gedachten, ideeën en vastzittende frustraties 06 21 58 60 29 info@shine-academy.nl ben je dan altijd op zoek naar de meest effectieve manier om de te onderzoeken, zodat (jij en) je coachee meer vrijheid www.shine-academy.nl coachee daarbij te kunnen helpen. Frustratie-transformatie is een ervaren. Jouw coaching zal effectiever zijn dan ooit methodiek die nog meer succes geeft om de coachee effectiever en tevoren! met nog meer vertrouwen & plezier te begeleiden. Deze transforma- tionele coachingstool kan hét verschil maken voor jullie beiden. Energetische werkvormen16 Tell me and I’ll forget, Show me and I may remember, coachee. Er is weinig taal bij nodig, de ervaring is vol-04 Involve me and I will understand doende. Deze Masterclass combineert op praktische wijze lichaam, geest en ziel. Tevens is deze Masterclass een Nicole Dubois In deze Masterclass leer je verschillende energetische werkvormen. mogelijkheid om eigen vragen over CoachZijn beantwoord Den Haag te krijgen. 06 25 06 70 03 info@nicoledubois.nl Deze laten de coachee op zijnsniveau beleven wat het antwoord op www.nicoledubois.nl de gestelde vraag is. Uit het hoofd, naar het hart. Deze zeer krach- tige werkvormen hebben een transformationele uitwerking op de
  5. 5. Oplossingsgericht coachen Het werken met de kwaliteiten van de coachee Drs. Bart van Loon13 Naar wens een of twee dagen direct het effect van Oplossingsge- geeft zelfvertrouwen, waardoor de coachee eigen en Brummen05 richt coachen ervaren en mee beleven. duurzame oplossingen creëert. 06 51 01 50 79en Oplossingsgerichte coaches besteden geen aandacht aan wat niet De Masterclass kent een praktisch, afwisselend en inter-14 goed gaat en aan de mogelijke oorzaken daarvan. Integendeel, ana- actief karakter. Aan het eind van de dag heeft u de Bert Garssen lyseren van wat werkt is de essentie van oplossingsgericht coachen. smaak te pakken.05 Leuvenheim Voor de coach betekent dit consequent en fris kijken. 06 53 78 20 74 Met deze consequente en respectvolle aanpak helpt de oplossings- Wegens de roep van studenten die de smaak te pakken bgarssen@ gerichte coach de coachee bij het hervinden en gebruikmaken van hebben bieden we iedereen een tweede dag aan met een impulsorganisatieadvies.nl de eigen hulpbronnen. Deze manier van coachen is doelgericht en verdiepingsmodule. www.impulsorganisatieadvies.nl Transformational Coachen volgens de non­duale benadering 2­daagse Masterclass20 Non-dualiteit kan worden omschreven als een manier van zijn In deze dubbele Masterclass Transformationeel05 waarin alles als één wordt ervaren of, anders gezegd, niets van iets Coachen: anders gescheiden is. Alex Engel is er in geslaagd dit tamelijk - ontwikkelt de student een dieper begrip rond het non-en abstracte paradigma te vertalen naar praktische interventies. Met dualistische paradigma; Alex Engel Haarlem21 behulp van de door hem gebruikte vraagtechniek ervaart de cliënt - maakt de student kennis met het onbewuste krachten- 020 511 22 10 op verbazingwekkend korte termijn een essentiële kwantumsprong veld waarin werkelijke transformatie plaatsvindt;05 www.coaching.nl in diens persoonlijke ontwikkeling. De Masterclass is in december - oefent de student met interventies waarmee hij zijn 2010 voor het eerst gehouden en scoorde 9,8 op een schaal van 10. cliënten kan begeleiden in een proces van transforma- tie naar een meer vrij en open bewustzijnsniveau. Motivational Interviewing Ontdekkingstocht naar waarden03 Motivational Interviewing (motiverende gespreksvoering) is een coachee. Maar, op wiens energie zit de coachee bij jou? Is 06 gidsende communicatiestijl, waarmee je de intrinsieke motivatie de coachee zèlf eigenlijk wel gemotiveerd om te verande- van mensen uitdaagt en versterkt. Motivational Interviewing is een ren? En waarvoor is de coachee gemotiveerd? Bij Hetty de Laaten benaderingswijze die je handvatten geeft om je coachee te sommige coachees vraag je je af hoe het toch komt dat Esch04 begeleiden om vanuit eigen ervaren belang(en) en waarde(n) hij of zij je ‘opdrachten’ niet uitvoert of je tips en advie- 0411 601 347 stappen te zetten in een proces van verandering. zen niet opvolgt. Met Motivational Interviewing (MI) krijg info@groei-in-communicatie.nl06 www.groei-in-communicatie.nl je een methodiek in handen om doelgericht antwoorden Veel coaches of hulpverleners gaan er automatisch vanuit dat op deze vragen te krijgen. Antwoorden van waaruit je je iemand die hulp vraagt, ook gemotiveerd is om te veranderen. Ze verdere begeleiding kunt vormgeven. staan in hun begeleiding niet expliciet stil bij de motivatie van hun Executive Coaching De class voor masters Saskia Teppema24 Veel coaches begeleiden ‘Executives’: mensen in organisaties die - authentiek zijn Hilversum 035 621 92 1306 ‘aan de knoppen draaien’. Het is een echte uitdaging om hier meer- - durven interveniëren info@saskiateppema.nl waarde als coach te hebben. - zonder projectie Soms lijkt het grote belang waar deze managers mee te maken - de manager bewegen de organisatie in beweging te www.saskiateppema.nl hebben een ‘sta-in-de-weg’ voor coaching. Coaches krijgen vaak de krijgen vraag of ze ‘er’ wel verstand van hebben of ervaring mee hebben. - een volwaardige gesprekspartner zijn. Niko Stammes Sommige coaches deinzen terug voor ‘executives’, die geen bood- Uiteraard doen we dit allemaal op een coachende manier. Amsterdam schap aan de coach lijken hebben. In deze masterclass leer je wat Het is immers een masterclass waarin jouw begeleidings- 020 669 85 70 nikostammes@ jouw waarde is voor deze groep: vaardigheden nóg beter kunnen worden! performanceconsultancy.nl www.performanceconsultancy.nl Conflicthantering in groepen Conflicten herkennen en benutten bij teamcoaching24 Teamcoaching is alleen effectief als er een gezonde wijze van het Deze masterclass biedt de coach inzicht en handvatten06 omgaan met conflicten binnen het team is. De teamcoach kan om deze rol goed te kunnen vervullen. De masterclass is daarin een cruciale rol spelen door de huidige conflictcultuur zicht- interactief en ervaringsgericht. Nicole Duboisen baar te maken en het team te begeleiden naar een probleemoplos- Den Haag25 sende cultuur. 06 25 06 70 03 info@nicoledubois.nl06 www.nicoledubois.nl Succesfactoren in coaching Hoe verschil te maken door middel van diepgaande kennis van het vak.07 In deze verdiepingsmodule passeren de belangrijkste succesfactoren Door middel van dialoog en discussie wordt de deelnemer10 in professionele coaching de revue, zoals: uitgedaagd visies te delen, te onderbouwen en soms te - wat is precies de essentie van coaching, verdedigen. Dit alles om de succesfactoren van coaching - hoe onderscheidt coaching zich van andere begeleidingskundige in de aderen van de professional te krijgen. Alex Engel Haarlem disciplines, Bent u serieus onderweg om steeds professioneler te 020 511 22 10 - wat zijn de succesfactoren van een geslaagd coachingtraject, coachen dan mag u deze masterclass niet missen! www.coaching.nl - welke competenties onderscheiden de professionals van de ama- teurs en hoe ontwikkel je die.
  6. 6. Eclectisch werken Verdieping in vier belangrijkste coaching benaderingen08 In deze module verdiepen de deelnemers zich in de vier belangrijkste 3. Experimentele interventies10 (wetenschappelijke) benaderingen in coaching, te weten: Hoe doorbreek je grenzen bij je klanten met behulp van 1. Cognitieve interventies experimentele interventies is het onderwerp van dit De meest bekende vormen van cognitieve interventies zullen de college. Alex Engel Haarlem revue passeren en ook hier zal oefening kunst baren. 4. Reflectieve interventies 020 511 22 10 2. Behaviouristische interventies Hoe de cliënt effectieve zelfreflectie te laten toepassen is www.coaching.nl Gedragsverandering is het doel van veel coaching interventies. Hoe onderwerp van dit college. gedragsverandering effectief kan worden gerealiseerd is het onder- werp van deze paragraaf in de Masterclass Eclectisch Werken. Teamcoaching Het professioneel coachen van teams.28 In deze Masterclass komen verschillende aspecten van teamcoa- B. Conflicthantering binnen teams10 ching aan bod: Welke conflictmodellen zijn er te onderscheiden, wat A. Wat is teamcoaching. werkt escalerend en deëscalerend, verschillende fasen Nicole Duboisen Middels dialoog wordt gezamenlijk de definitie van teamcoaching van conflicten en interventies. Den Haag29 bepaald en het verschil met teamontwikkeling. De elementen die C. De rol van de teamcoach 06 25 06 70 03 een rol spelen bij teamcoaching worden belicht, alsmede de ver- Discussie over de rollen van teamcoach en teamleider. info@nicoledubois.nl10 www.nicoledubois.nl schillende fases van ontwikkeling van een team. Behandeling van Aan de hand van een zelftest wordt de eigen leidingge- verschillende theorieën, modellen en methodieken. vende stijl onder de loep genomen. Elkaar coachen op persoonlijke valkuilen als teamcoach. Individuele presen- taties over eigen rol als teamcoach. Einddiscussie. Groepsdynamisch coachen Persoonlijke ontwikkeling middels groepsdynamica28 Door de rol van groepsdynamica blijkt het coachen van groepen een gebracht door het experimenteren met groepsdynamische10 vak apart. De hypothese luidt zelfs dat coaches die groepen aankun- coaching. nen per definitie betere coaches zijn. Of dit waar is kunt u in deze Voor deelname aan deze masterclass is enige coacherva-en masterclass zelf ontdekken. ring of coachopleiding een vereiste. Alex Engel29 In ieder geval is het Groepsdynamisch Coachen een bewezen suc- Haarlem cesvolle aanpak voor de coaching van groepen. Hierin ontstaat een 020 511 22 1010 drievoudige leerweg: voor het individu, de groep en de organisatie. www.coaching.nl In deze masterclass wordt de belangrijkste theorie van de groeps- dynamica behandeld en wordt de theorie stevig in de praktijk Wij werken ook aan een programma voor docenten. Houdt daarom onze website in de gaten, er ‘Masterclasses in de planning’ worden regelmatig nieuwe Masterclasses toegevoegd ook nog voor de periode tot eind 2011. Karakterologie Levensbeschouwing en cultuur Mindfulness in coaching Psychosomatiek Enneagram in coaching Psychologie Zijnsgeoriënteerde coaching Complementaire geneeswijzen De coach in de rol van mediator Voeding en eetgedrag 4e druk in prijs verlaagd Het handboek voor coaching bevat 800 pagina’s opvattingen, modellen, metho- van € 129,50 dieken, systemen en formulieren voor professionele coaching. De brede inhoud van de 3 delen geeft voldoende diepgang om coaches en leidinggevenden, naar € 99,75 inzicht te geven in de diverse methodieken, die coaches gebruiken om blijvende resultaten met coaching te realiseren. 4e druk Op de website kunt van elk boek diverse pagina’s vinden. Waaronder de gehele inhoudsopgave. Dit boek gaat over de rol die profes- 2e druk sionele coaching kan spelen in de Prijs € 29,75 ontwikkeling van mens en organisa- tie, waarin zij werkzaam zijn. Dit Handboek voor Coaching Student version, 362 bladzijden € 34,50. Een boek beoogt instrumenten aan te paperbackversie van belangrijke ingrediënten van het 3-delige handboek. reiken om coachingstrajecten, 2e Ideaal voor studenten, leidinggevenden en iedereen, die zich inhoudelijk breed vanuit de organisatie, professioneel wil oriënteren. aan te sturen en te begeleiden. Het druk geeft duidelijk antwoord op de vraag ‘waarom coaching?’. NB: al deze boeken zijn direct via onze website te bestellen.

×