Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Start 25 maart 2013 Fontys Hogescholen Utrecht Bedrijfskundig Zorgmanagement Jaaropleiding met erkend Hogeschool Diplo...
Beste zorgprofessional,                                            len van stra...
STUDiePROgRAMMA                                                      ...
“                                                             ...
Deze opleiding is waardevol voor u!                                          DeeL...
Postbus 845 | 5600 AV EindhovenGegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Folder Bedrijfskundig Zorgmanagement Maart 2013 Kopie

734 views

Published on

Mooie 1 jarige opleiding met uitwisseling van expertise en praktijkervaringen

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Folder Bedrijfskundig Zorgmanagement Maart 2013 Kopie

 1. 1. Start 25 maart 2013 Fontys Hogescholen Utrecht Bedrijfskundig Zorgmanagement Jaaropleiding met erkend Hogeschool Diploma Post Bachelor Module Strategisch Management 1 Wat zijn de kansen en bedreigingen in de gezondheidszorg en de sterkten/zwakten van de eigen organisatie? Hoe stelt u uw strategisch beleidsplan op voor uw organisatie(onderdeel)? Module Financieel Management 2 Welke invloed hebben beslissingen in het primaire proces op de financiën? Hoe werkt u effectief met planning & control, begroten, budgetteren, kosten en uitgaven? Module Marketing, Kwaliteit en Klantgerichtheid 3 Hoe stelt u uw eigen marketingstrategie en –plan op voor uw instelling en zorgprodukt? Hoe kunt u klantgericht werken met een steeds mondigere en geïnformeerde patiënt/cliënt? Module Organisatie-ontwikkeling en Informatiemanagement 4 Welk organisatiemodel is het meest geschikt voor uw instelling? Hoe krijg ik de gewenste cultuur binnen mijn organisatie(-onderdeel)? Module Zorglogistiek 5 Hoe stuurt u strategisch op patiënten- en cliëntenstromen? Hoe bereikt u een optimaal resultaat, met een goede balans tussen service en doelmatigheid? Module Leidinggeven en Persoonlijke Effectiviteit 6 Strategisch en situationeel leiding geven: hoe benut u optimaal uw kwaliteiten? Hoe ontwikkelt u uw medewerkers (taakrijpheid)? Module Strategisch Human Resource Management 7 Hoe bepaalt u uw strategisch HRM-beleid op basis van het strategisch plan? Met uw persoonlijke coach Hoe benut en ontwikkelt u talent in uw instelling? Module Verandermanagement voor een optimaal 8 Hoe ontwerpt u een goed veranderplan en hoe geeft u daar sturing aan? Hoe grijpt u adequaat in en hoe lossen weerstanden op als sneeuw voor de zon? resultaatU studeert 50% in uw eigen tijd met 100% resultaat voor uzelf en uw werkgever!www.opleiding-zorgmanagement.nl i.s.m.
 2. 2. Beste zorgprofessional, len van strategisch beleid om zo de zorgprocessen en Wilt u gemakkelijker kunnen schakelen van dagelijkse incidenten naar het ontwikke om uw kennis en ervaring in de zorg verder uit te bouwen uw functioneren te verbeteren? Met deze opleiding geeft u zichzelf de kans met een officieel diploma. te geven U heeft zojuist de eerste stap gezet om uw carrière de juiste impuls ers om deze opleiding succesvol af te ronden. Wij helpen ieder Als docenten kunnen wij dat weten, want al jarenlang begeleiden wij deelnem praktijk. U leert in deze opleiding uw eigen bedrijfskundige visie om bedrijfskundige principes en modellen concreet te maken voor de eigen kunt u moeiteloos anderen overtuigen van uw ideeën en uw visie te ontwikkelen en deze uit te dragen in uw organisatie. Na deze opleiding uitdragen. of consultant in de zorg. Wij begrijpen voor welke In de opleiding benutten we de kennis en inzichten uit ons eigen werk als manager uitdagingen u staat! Aansluiting op Master-opleiding realiseren dat u deze opleiding kunt inbrengen als 1e jaar Samen met de HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben we kunnen dat u na deze opleiding met slechts één jaar extra studie uw van de Master Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening (MBZD)! Dat betekent accrediteerd. Meer info: www.opleiding-zorgmanagement.nl. Mastertitel MBZD kunt behalen. De tweejarige Masteropleiding is NVAO-ge erkend Post Bachelor diploma hoeft niet. Na deze éénjarige opleiding Bedrijfskundig U heeft de mogelijkheid om door te studeren voor de Mastertitel, maar dat Zorgmanagement heeft u een erkend Post Bachelordiploma van Fontys. Kom naar de gratis voorlichtingsbijeenkomst bij een van onze gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Wilt u meer weten over deze inspirerende opleiding? U bent van harte welkom ins en outs van de opleiding en krijgt u antwoord op al uw Op maandag 5 november 2012 en/of maandag 28 januari 2013 hoort u alle vragen. Hartelijke groet, namens alle docentenUw sterke kwaliteiten in beeld! Meteen van start met deze opleiding!Als deelnemer aan deze opleiding maakt u vóór de start een Elke deelnemer krijgt vóór de start toegang tot de Online Training Zelfkennis:online test: de HFM TalentScan. Via de Scan krijgt u een helder Beter functioneren door persoonlijke kracht!beeld van uw vaardigheden en talenten en u leert hoe u ze(nog) beter kunt benutten. U maakt de test op een zelfgekozen Online module 1 - Drijfveren Online module 5 - Eikels en bitchestijdstip, thuis of op het werk. Direct na de test ontvangt u Online module 2 - De eerste indruk Online module 6 - De balans opmakenvia email een PDF met de testuitslag. Dit rapport bespreekt u Online module 3 - Kracht en kwaliteit Online module 7 - Talentenjachtmet uw persoonlijke coach tijdens het intakegesprek van deze Online module 4 - Blinde vlekken en Online module 8 - Go, veranderen doe je zo!opleiding. bad habits Online module 9 - Personal brandingwww.HFMtalentindex.nl Deze Online Training is ontwikkeld door GoodHabitz. Kijk voor meer informatie op www.opleiding-zorgmanagement.nl
 3. 3. STUDiePROgRAMMA coach trajectDe opleiding bestaat uit 8 modules van 3 of 4 contactdagen verdeeld over een heel jaar. Hierbij is rekening gehouden met de vakantieperiodes.MODULe MODULeStrategisch Management ZorglogistiekEen zelfstandige en adequate positionering van uw instelling is Zorglogistieke bedrijfsvoering laat u op een andere wijze naar uw eigenbelangrijk. Zeker in de complexe omgeving waarin uw organisatie organisatie kijken.functioneert. U heeft te maken met de overheden, zorgverzekeraars, Een belangrijke voorwaarde voor een goede balans tussen service encliënten, belangengroeperingen en andere organisaties. doelmatigheid is het zichtbaar én beheersbaar maken van processen.In deze module staat centraal: Aandachtsgebieden van logistiek in de zorg Analyse van uw instellingsomgeving als basis voor strategisch beleid Logistieke prestatie-indicatoren en wat u ermee kunt in uw organisatie Wet- en regelgeving en consequenties voor missie, Herontwerp van logistieke zorgprocessen in uw eigen organisatie 1 5 visieconcept en strategie van uw instelling Hoe bepaalt u de strategie voor uw instelling? Hoe kijkt u strategisch naar intra- en extramurale samenwerking?MODULe MODULeFinancieel Management Leidinggeven en Persoonlijke effectiviteitIn deze module krijgt u voldoende bagage om gesprekspartner te zijn van Waar in de andere modules meer het beleid en de organisatie centraalde directie en de financiële afdeling. Tevens komen actualiteiten aan bod staan, staat in deze module de manager als individu centraal:zoals ZZP’s, DBC’s en Normatieve Huisvestingscomponent. Optimaliseer uw eigen stijl van leidinggeven / situationeel 2 6 Financiële ken– en stuurgetallen, jaarverslag en de balans leidinggeven Effectief en efficiënt begroten en budgetteren Ontwikkelen en motiveren van medewerkers (taakrijpheid) en teams Management accounting en Activity Based Costing: Hoe benut u ‘coachen’ en ‘adviseren’ in uw managementstijl? hoe gaat u om met de kosten?MODULe MODULeMarketing, Kwaliteit en Klantgerichtheid Strategisch Human Resource ManagementDoor meer marktwerking, deregulering en privatisering, wordt het steeds In deze module staat de medewerker binnen de organisatie centraal.belangrijker om u als organisatie te profileren. Tegelijkertijd worden Specifieke thema’s:cliënten mondiger en wordt klantgericht werken steeds noodzakelijker. Hoe ontwikkelt u een strategisch HRM beleid?Deze module heeft de volgende onderwerpen: Hoe kunt u Human Resource Development en talentontwikkeling 3 7 Marketingstrategie en -plan voor uw organisatie en zorgprodukt in uw organisatie, voor uzelf en uw medewerkers, benutten? Optimaal kwaliteitsbeleid en -systeem voor uw organisatie Welke actuele HRM trends zijn voor u van belang? Hoe klantgericht werkt uw afdeling, uw organisatie?MODULe MODULeOrganisatie-ontwikkeling en informatiemanagement VerandermanagementHet organisatiemodel en de informatievoorziening zijn belangrijke pijlers De zorgsector is continu in beweging. Beleid verandert en er wordenvan uw strategie. Specifieke thema’s in deze module: telkens weer nieuwe keuzes gemaakt. Deze module leert u hoe u Het ESH- en 7-s model: bedrijfskundige benaderingen, ook toepasbaar veranderingen adequaat kunt aanpakken. op uw organisatie! Hoe maakt u een adequaat veranderplan? 4 8 Analyse organisatiecultuur: wat is kenmerkend voor uw cultuur? Hoe kiest u de juiste veranderinterventies (organisatiediagnose)? (Hoe) kunt u dat veranderen? Hoe gaat u om met weerstanden en weerstandsinterventies? Het belang van informatiemanagement en informatievoorzieningMeer informatie per module vindt u op www.opleiding-zorgmanagement.nlUw praktijk centraal Uw individuele jaarplanBij iedere module krijgt u diverse praktijkopdrachten die gebaseerd Elke deelnemer werkt gedurende de opleiding aan een integraalzijn op uw eigen werksituatie. U sluit iedere module af met een jaarplan, toegesneden op de werksituatie. Het jaarplan concretiseertintegrale eindopdracht waarin diverse managementaspecten worden uw strategische plannen op de korte en middellange termijn, volgensgekoppeld aan uw werksituatie. de principes van integraal management, het PKKK-model en het INK-model. Iedere module-opdracht verschaft de nodige input en onder begeleiding van een deskundige analyseert u de eigen Follow organisatie-eenheid, stelt verbeteringen voor en ontwerpt u een -up verbeterd proces met bijbehorend implementatieplan.
 4. 4. “ DOceNT De dynamiek in de zorgsector vraagt om ‘bedrijfskundige’ zorgmanagers die in staat zijn, om de organisatieprocessen (zorglogistiek) te analyseren en te optimaliseren. Eenvoudig en logisch. Met veel energie en creativiteit zoek ik samen met deelnemers naar oplossingen voor bestaande “bottlenecks” . “ erik Schensema Manager, Organisatieadviseur, Trainer en Coach in de zorggratis voorlichtingsbijeenkomsten Ook goed om indruk te krijgen van mededeelnemers,Voor aanvang van de opleiding organiseren wij gratis voorlichtingsbijeenkomsten (ca. 2 uur) in uw reistijd en uw weekplanning.Utrecht. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u aanvullende informatie over de opleiding, waarbij ruim U gaat het tenslotte toch een heel jaar samen doen!aandacht is voor de inhoud, studiebelasting, vooropleidingseisen en financiën. Tevens ontvangt uinformatie over aansluiting op de Master Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening (MBZD). Kijk ook op de website voorSchrijf u direct in voor 5 november 2012 of 28 januari 2013 via de website meer info over de opleiding:www.opleiding-zorgmanagement.nl Collegetijden en rooster BoekenlijstDiploma LeslocatieDe opleiding sluit af met een landelijk erkend Post Bachelor diploma van Fontys Hogescholen. Informatie over de docentenFontys en SBO bewaken de kwaliteit en het resultaat van deze opleiding nauwkeurig. De individuele Modules en lesinhoudvoortgang en uw persoonlijke ontwikkeling wordt gedurende de modulen gevolgd, o.a. met Opzet en werkwijzepersoonlijke feedback en begeleiding. U ontvangt een diploma indien u aan de volgende vereisten Opleidingsduurvoldaan heeft: Studiedruk U heeft alle modulen gevolgd; min. 80% per module verplicht aanwezig. Bij afwezigheid krijgt Start en duur van de opleiding u aanvullende opdrachten Diploma U heeft uw jaarplan voldoende afgerond Aansluiting op Masteropleiding U heeft regelmatig uw ontwikkeling in uw portfolio bijgehouden, waarin uw persoonlijke leerresultaten staan weergegeven Op www.opleiding-zorgmanagement.nl vind je ook Alle module-opdrachten en de eindopdracht moeten met een voldoende zijn beoordeeld reacties van voorgaande deelnemers!Persoonlijke groei gegarandeerd met behulp van uw persoonlijke coachVoorafgaand aan de opleiding maakt u een online test, de TalentScan. Dit rapport over u persoonlijke kwaliteiten neemt u mee naar het persoonlijke intakegesprekmet de opleidingscoach. Tijdens de intake bespreekt u de competenties die u in deze opleiding wilt ontwikkelen (persoonlijk Opleidingsplan - POP).De competenties hebben een relatie met de inhoudelijke modules. Ook persoonsgebonden vaardigheden komen aan bod. Zo leert u tijdens dit traject hoe u uwbeïnvloedingsvaardigheden kunt ontwikkelen. Ook leert u over uw eigen gedrag en dat van anderen.Om succesvol te kunnen zijn in uw werk is medewerking van anderen noodzakelijk. In het dagelijkse werk, maar zeker ook bij verandertrajecten, is het belangrijkdat mensen enthousiast zijn over uw plannen en ideeën. Tijdens dit traject krijgt u inzichten en leert u uw doelen te bereiken.Gedurende de opleiding krijgt u regelmatig een individueel voortgangsgesprek met uw persoonlijke coach. Samen met uw coach houdt u bij of, en in welke mate,u uw opleidingsdoelstellingen in de werksituatie behaalt. Waar nodig vindt er bijsturing en extra gerichte begeleiding plaats. In een follow-up bijeenkomst,2 à 3 maanden na afloop van de opleiding, laat u zien in hoeverre u uw opleidingsdoelstellingen heeft kunnen realiseren en in welke mate u uw functionerenals bedrijfskundig manager in uw werkpraktijk effectiever en efficiënter heeft kunnen maken.“ cOAcH cOAcH “Het is belangrijk dat u uw collega’s en medewerkers kunt overtuigen van uw ideeën.” eerste tip! “Ik adviseer u om naast onze samenwerking ook een interne coach in de eigen organisatie te zoeken als sparringpartner op inhoudelijk vlak.” Joep Verhaar Uw persoonlijke coach “ Lieke van Stekelenburg Uw persoonlijke coachKijk voor referenties over het coachtraject op www.opleiding-zorgmanagement.nl
 5. 5. Deze opleiding is waardevol voor u! DeeLNeMeRS AANDeze opleiding is een waardevolle investering voor uzelf en uw HeT WOORD:organisatie. De opleiding stelt de bedrijfskundige benadering centraal “De Bedrijfskundige Opleidingen is een perfecte aanvulling op uw kennis en ervaring in de zorg. Zorgmanagement is een verrijkingHet is geen algemene theoretische opleiding, maar een opleiding en verbreding van mijn kennis. Dedie draait om de toepassing van bedrijfskundige modellen in uw opleiding stimuleert tot nadenkendagelijkse praktijk. De opleiding geeft u een brede managementbasis over marktwerking in de zorg. De bedrijfskundige benadering kan ikwaarmee u goed onderbouwde strategische keuzes maakt die uw dagelijks gebruiken bij vraagstukkenfunctioneren en de zorgprocessen verbeteren. Na afloop van de over efficiency in de ambulancezorg.opleiding pakt u de bedrijfskundige vraagstukken die binnen uw Karsjen Koop En vooral de diversiteit van deorganisatie of afdeling spelen effectief en slagvaardig op. Teammanager Enschede, deelnemers is verfrissend en Ambulance Oost stimulerend.”U heeft na deze opleiding: Post-Bachelor Diploma “Binnen het Amphia Ziekenhuis wordt Instroom in 2e jaar Master Bedrijfskunde in Zorg en Dienstverlening een nieuwe organisatiestructuur Een strategisch bedrijfskundig jaarplan voor uw opgezet wat een meer bedrijfsmatige organisatie(onderdeel) aanpak vraagt. Ik wil hieraan graag Een stevige basis om met kracht en overtuiging uw visie te geven mijn bijdrage leveren, daarom ben ik deze bedrijfskundige opleiding begonnen. Vooral de module ‘Strategisch Management’ heeft mij Helma JanssenDeze opleiding is speciaal ontwikkeld voor: veel inzicht en praktische handvatten Afdelingshoofd gegeven.” Neurologie / Brain Care,Management, afdelingshoofden, teamleiders en overig midden- Amphia Ziekenhuis Bredaen hoger kader uit o.a.: Ziekenhuizen Verpleeghuizen Ouderenzorg “Het is veel meer dan kennis opdoen. Thuiszorg Je maakt ook een persoonlijke Geestelijke gezondheidszorg ontwikkeling door. Bedrijfsmatig Jeugdzorg kijken naar je eigen functioneren Gehandicaptenzorg en dat van anderen wordt een Overige zorginstellingen vanzelfsprekendheid.” Sacha Nijen-TwilhaarHet is de ideale opleiding voor personen die verder geschoold Teammanagerwillen worden in kwalitatief zorgmanagement en in de Kraam en Verloskunde,bedrijfskundige benadering van (zorg)organisaties. Meander Medisch CentrumWord lid van de Linkedin groep “Deze opleiding heeft mij geleerdBedrijfskundig Zorgmanagement afdelingsoverstijgend te kijken. Het is belangrijk de sterktes en zwaktes van je organisatie te kennen.“ Bedrijfsmatig inzicht wordt voor ieder in de zorg steeds belangrijker. Wijnand Bruinsma Senior Inkoper, ZorgserviceXL“De opleiding geeft richting en structuur aan mijn ideeën.Vooral de module Strategisch Management heb ik daarbij alswaardevol ervaren. Mijn analytische blik werd daarbij verbreed. DOceNTIets waar ik behoefte aan had in de nieuwe functie die toch Als zorgmanager kun je niet meer om financieel management heen.meer bedrijfsmatig is geworden. Het gaat niet zozeer om de cijfersJe gaat ook anders naar je eigen maar de bedrijfskundige analyseorganisatie kijken. Ik kwam er achter achter de cijfers. Ik laat je ervaren datdat die al behoorlijk ver is in allerlei cijfers niet moeilijk zijn en dat je het,ontwikkelingen terwijl ik vaak erg met humor en inspiratie, kan laten Michel Verhoevengericht was op alles wat we nog leven!!! is zelfstandig controller, o.a. in de zorg. Zijn specialiteitniet ontwikkeld hebben. Dit werkt Ypie Osinga is het analyseren van heterg stimulerend.” Manager centrum ‘verhaal achter de cijfers’ plastische chirurgie Medisch Centrum Leeuwarden
 6. 6. Postbus 845 | 5600 AV EindhovenGegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl Start 25 maart 2013 Fontys Hogescholen Utrecht Bedrijfskundig Zorgmanagement Jaaropleiding met erkend Hogeschool Diploma Post Bachelor(sbo-67477)3 makkelijke manieren om uaan te melden! Met uwVia internet: www.opleiding-zorgmanagement.nl persoonlijke coach voor een optimaalVia e-mail: inschrijving@sbo.nlTelefonisch: 040 - 2 974 837Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. resultaatAls uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestigingvan uw deelname binnen een werkdag via e-mail.Persoonlijk opleidingsadvies Uw investering Uw investering voor de opleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement bedraagt 8.695,- (vrijgesteld van BTW). Betty van den Berk, Uw gegevens Tel. 040 - 2 974 837 | E-mail: b.van.den.berk@sbo.nl Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt uHeeft u vragen over de opleiding? Wilt u weten of uw niet dat anderen deze gebruiken? Neem dan contact op met onze klantenservice tel. 040 - 2 974 888.vooropleiding en ervaring voldoende aansluiten? Neem dan Over Fontyscontact op voor een persoonlijk (telefonisch) advies. Bel Fontys Hogescholen is één van de grootste aanbieders in Nederland van Bachelor, Post Bachelor enopleidingsadviseur Betty van den Berk, tel: 040 - 2 974 837 Masteropleidingen. Naast het opleiden van initiële beroepsbeoefenaren in reguliereE-mail: b.van.den.berk@sbo.nl Bacheloropleidingen heeft Fontys een groot aanbod van praktijkgerichte opleidingen voor mensen uit de werkpraktijk. Van kortdurende praktijkgerichte trainingen tot post-Bacheloropleidingen, Master en -doctoraalopleidingen. Over SBO Instituut SBO Instituut is een divisie van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid die zich bezighoudt met HBO-, bBchelor-, Post Bachelor- en Masteropleidingen. Om de kwaliteit en de praktijkgerichtheid van de cursussen en opleidingen te kunnen waarborgen wordt samengewerkt met gerenommeerde adviesorganisaties, hogescholen en universiteiten. De opleidingen zijn gericht op het hoger management binnen overheid, non-profit en bedrijfsleven. Kijk voor meer ervaringen op www.opleiding-zorgmanagement.nl

×