Indeboks Trainingsbrochure

865 views

Published on

Trainingsbrochure van Indeboks

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
865
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Indeboks Trainingsbrochure

 1. 1. Passie van de trainers Inspiratie voor de deelnemers Creativiteit in aanpak Daadkracht in de resultaten
 2. 2.             passie inspiratie creativiteit daadkracht
 3. 3.             passie inspiratie creativiteit daadkracht OVER INDEBOKS TRAININGEN Indeboks Trainingen is een bureau dat zich bezighoudt met het aanbieden van trainingen, advies en coaching op het gebied van verkoop, management en persoonlijke vaardigheden. HET TEAM WORDT …  … gevormd door enthousiaste mensen met actuele werkervaring in marketing, sales en communicatie. Daarnaast hebben zij een jarenlange expertise opgebouwd als sales, communicatie en management trainer en coach. Deze eigenschappen: actuele kennis van de markt praktijkervaring in sales, communicatie en management didactische kwaliteiten die u van een top trainer mag verwachten zorgen voor concrete resultaten in de praktijk. Uitgangspunt in al ons handelen is het creëren van meerwaarde voor u, onze klant. INDEBOKS WERKT VANUIT DE GEDACHTE …  … dat in de communicatie, of die nu commercieel of niet commercieel is, een aantal vaste basiselementen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld: In een verkoopgesprek ligt de nadruk bijvoorbeeld op het presenteren van oplossingen, in een management coachgesprek kan de nadruk liggen op luisteren. Naast deze basiselementen wordt de communicatie ook gevormd door de actuele context waarbinnen de communicatie plaatsvindt. In tijden waarin duurzaamheid en transparantie belangrijke trends zijn, ontkom je er niet aan deze kennis toe te passen in je communicatie. Dat is de een van de redenen dat Indeboks zich permanent bezighoudt met de actuele ontwikkelingen op het gebied van klantbeleving, koopgedrag, leren, nieuwe communicatievormen en daarover publiceert. De opgedane kennis wordt benut om onze diensten te vernieuwen en daarmee meerwaarde te creëren voor onze klanten.
 4. 4.             passie inspiratie creativiteit daadkracht INDEBOKS ZIET TRAINEN ALS …  … een proces en niet als een evenement. Daarom nemen wij de voorbereiding en de nazorg van trainingen serieus. Het initiatief om de deelnemers bij de nazorg te betrekken ligt nadrukkelijk bij Indeboks.  Naast standaardtrainingen is Indeboks ook gespecialiseerd in maatwerktrajecten. In deze trajecten wordt optimaal gebruik gemaakt van nieuwe communicatie mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld Social, Adaptive en Virtual Learning. CENTRAAL IN AL ONZE TRAININGEN …  … staat het realiseren van de klik. Dit is het moment waarop de communicatie tussen een of meerdere personen meer teweeg brengt dan alleen de inhoudelijke boodschap van de communicatie. Dat is het moment waarop de communicatie meer waarde biedt. Meerwaarde voor de klant, voor de medewerker, voor uw collega, voor uzelf. In de verschillende fasen van het communicatieproces speelt de klik een belangrijke rol klik
 5. 5.             passie inspiratie creativiteit daadkracht LEERBENADERING INDEBOKS TRAININGEN Indeboks heeft een eigen visie ontwikkeld voor het leerproces. Daarbij is gebruik gemaakt van de kennis en modellen die door vooraanstaande wetenschappers en onderwijskundigen (o.a. Kolb, Robbins, Pine/Gilmore en Prahalad) zijn ontwikkeld. Voor Indeboks is het klik -moment essentieel. Daarvoor is het noodzakelijk dat de deelnemer zo authentiek mogelijk overkomt. In onze leerbenadering speelt dat een grote rol. Indeboks Trainingen hanteert 4 stappen in het leerproces. Uitgangspunt daarbij is het resultaat. Er is sprake van een succesvol resultaat indien de opgedane kennis en getrainde vaardigheden worden benut om het eigen, authentieke handelen te verbeteren. Daarbij is het dus van belang dat de leerstof aansluit bij de persoonlijkheid van de deelnemer. In de trainingen wordt bewust ingespeeld op de eerste twee fasen: Opname en Toepassen. Na de training ligt het accent op fase drie: Verwezenlijken. In het ideale geval wordt het specifieke leerproces afgesloten bij het bereiken van fase 4: Authentiek handelen. 1. Opname 2. Toepassen 3. Verwezenlijken 4. Authentiek Handelen
 6. 6.             passie inspiratie creativiteit daadkracht IN DE EERSTE FASE (OPNAME) NEEMT… … de deelnemer de leerstof op door middel van luisteren, kijken en ervaren. De trainer kan iets uitleggen, er kan een film getoond worden, er wordt een opgenomen gesprek afgespeeld, er vindt een gesprek of een discussie plaats over een onderwerp, mensen worden geprikkeld door uitgesproken stellingen, kortom, de leerstof wordt in diverse vormen aangeboden. De deelnemer moet bereid zijn om nieuwe inhoud op te nemen. IN DE TWEEDE FASE (TOEPASSEN) STAAT… … het uitproberen centraal. Wat past het beste bij mij? Waar liggen mijn verbeterpunten? Dit kan ik goed. Hier voel ik me zeker bij. De deelnemer wordt uitgedaagd om de inhoud van de eerste fase vorm te geven. Vormgeven kan in real life simulaties, in schriftelijke, digitale of andere vorm, in games, in groepsopdrachten. Afhankelijk van het doel van de training, de tijd die beschikbaar is, wordt gezocht naar de beste vorm om het geleerde toe te passen en te toetsen. DE DERDE FASE (VERWEZENLIJKEN) WORDT VAAK…  … vergeten in de training. Het is de fase waarbij het geleerde en het geoefende daadwerkelijk moet worden toegepast. Door het in de praktijk uit te voeren ontdekt de deelnemer dat iets werkt, dat hij daardoor beter zijn werk kan doen, sneller successen kan boeken. In de literatuur wordt deze ook wel de (on)bewust-bekwaam fase genoemd. Het is in deze fase dat de deelnemers geneigd zijn om “het er bij te laten”. De intrinsieke motivatie om aan de slag te gaan met wat geleerd en geoefend is, neemt evenredig met de tijd af. Juist in deze periode is de directe coaching na de training belangrijk. Elke inspanning in deze fase levert meer op dan dezelfde inspanning tijdens de training. IN DE VIERDE FASE (AUTHENTIEK HANDELEN) IS ER GEEN…  … sprake meer van “zichtbaar” aangeleerd gedrag. De kennis en de vaardigheden zijn met de persoon van de deelnemer versmolten. In het handelen en denken van de deelnemer is het geleerde en geoefende uit de training opgenomen en vormt een geïntegreerd onderdeel van de persoonlijke bagage . Succes is dan niet meer toe te wijzen aan een specifieke vaardigheid, maar aan de persoon zelf.
 7. 7.             passie inspiratie creativiteit daadkracht WERKWIJZE INDEBOKS TRAININGEN Om u een duidelijk inzicht te geven uit welke stappen onze ideale trainingsaanpak bestaat, treft u hieronder een schematische weergave aan: afsluiting één meting ondersteuning uitvoering training pitsstop voorbereiding nul meting interview
 8. 8.             passie inspiratie creativiteit daadkracht TOELICHTING OP WERKWIJZE INDEBOKS TRAININGEN    Centraal in onze trainingsaanpak staan de vele contactmomenten van de deelnemer met de trainer/coach om er voor te zorgen dat de getrainde vaardigheden beklijven. Daarnaast hebben alle verkoopmedewerkers die deelnemen aan de training toegang tot een eigen community site. Op deze site plaatst de trainer de theorie en oefeningen als naslagwerk. Tevens worden hierop verkooptips geplaatst en is het de bedoeling dat de deelnemers aan de training hun ervaringen en vragen hierop plaatsen. Indeboks Trainingen neemt het initiatief zodat de deelnemers ook daadwerkelijk alle aangeboden hulp kunnen gebruiken.   VOORBEREIDING (NULMETING EN INTERVIEWS)  Voor aanvang van iedere trainingsmodule wordt er via het web door de deelnemer een toets afgelegd, de zogenaamde nulmeting. Na het afleggen van de toets is er een (telefonisch) interview met de trainer om de verbeterpunten van de deelnemer in kaart te brengen zodat deze tijdens de training extra aandacht krijgen.   UITVOERING (TRAININGSDAG OF DAGDEEL)  Afhankelijk van het onderwerp bestaat deze uit vaardigheden of overdracht van kennis of een combinatie daarvan. Voor elke training krijgen de deelnemers een voorbereidende taak. De duur van de training is afhankelijk van het onderwerp, maar kort en effectief trainen heeft onze voorkeur boven lang en langdurig.   UITVOERING (PITSTOPS)  In onze pitstops staat oefenen centraal. De pitstops kunnen op verschillende manieren worden ingezet: 1. Op verzoek zet Indeboks Trainingen hiervoor (potentiële) klanten in . Feedback komt dan van zowel de trainer als van de klant. 2. Het uitvoeren van mystery visits of mystery calls 3. Korte herhalingsbijeenkomsten. Oefenen met actuele cases uit de praktijk.
 9. 9.             passie inspiratie creativiteit daadkracht AFSLUITING (TESTEN EN VASTSTELLEN COACHING)  Na iedere trainingsmodule doet de deelnemer een afsluitende test. Op basis van deze test, gecombineerd met de ervaringen uit de training en de pitstops zijn de vorderingen van de deelnemer bekend. Op basis hiervan wordt de coaching vastgesteld. In overleg wordt de coach aangewezen. De voorkeur gaat uit naar de leidinggevende van de deelnemer. Op verzoek kan hiervoor ook de trainer worden ingezet. AFSLUITING (ONDERSTEUNING VAN INDEBOKS)  Om te zorgen dat het getrainde beklijft bij de deelnemer biedt Indeboks Trainingen gedurende het gehele trainingstraject een intensief ondersteuningsprogramma. De trainer stimuleert de deelnemer hiervan gebruik te maken. De theorie en praktijkoefeningen staan op de community website die door Indeboks trainingen wordt beheerd. De deelnemers hebben altijd toegang tot deze (persoonlijke en afgeschermde) community site.
 10. 10.             passie inspiratie creativiteit daadkracht UITLEG DE KLIK IN VERKOOPTRAININGEN Als voorbeeld hoe Indeboks de klik in de trainingen centraal stelt, ziet u hier wat dat voor onze verkooptrainingen betekent. IN ALLE PROCESSEN …  … waarbij (potentiële) klanten betrokken zijn speelt de klik die je hebt met de klant een essentiële rol. De klant bepaalt of hij met u of de andere partij zaken gaat doen. Het is aan de verkoper om de klant ertoe te bewegen zaken met hem te gaan doen. Binnen deze context is een aantal factoren van belang voor het succes van de samenwerking tussen klant en de verkopende, adviserende partij. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een voorstel dat inhoudelijk volledig voldoet aan de verwachtingen van de klant. Of dat kan een kledingkeuze zijn die niet confronterend is. En natuurlijk is ook de prijsstelling belangrijk. Maar als een paal boven water staat de klik die moet ontstaan om succesvol te kunnen zijn. de  klik Voorbereiding Introductie Luisteren en  Kijken Behoefte vinden  en creëren Analyseren Oplossing  aanbieden Afronden Evalueren
 11. 11.             passie inspiratie creativiteit daadkracht WAT IS DIE …  … klik dan? Hoe kunt u deze herkennen? Op welk moment ontstaat de klik dan? In alle literatuur over verkopen en adviseren wordt gesproken over: de gunfactor, de klik, de raakvlakken, de vertrouwensband en andere benamingen voor hetzelfde. een verbinding met de klant, op niet direct verklaarbare manier tot stand gekomen, die ervoor zorgt dat de klant innerlijk ja zegt tegen het voorstel van de verkoper. Zodra de verkoper dit hierop leert in te spelen, is hij in staat sneller een deal af te ronden. DE KLIK KAN ONTSTAAN…   … bij het eerste contact, al dan niet telefonisch. Maar de klik kan ook ontstaan omdat het voorstel dermate onderscheidend is, dat de klant onder de indruk is. En zelfs kan een klant die eigenlijk nee zegt, bij de eindonderhandelingen ja zeggen, omdat de verkoper hem alsnog heeft weten te raken. In theorie kan een klant ook kopen als hij geen enkele band heeft met een verkoper. Denk aan het internet. Toch geldt ook daar dat in het verkoopproces meespeelt hoe betrouwbaar uw website overkomt, hoe je service is geregeld, welke betaalmogelijkheden er zijn, hoe groot het assortiment is en hoe dit gepresenteerd wordt. Dat kan een gevoel van vertrouwen opleveren dat u kunt beschouwen als de klik. UITGANGSPUNT  IN AL ONZE …   … trainingen is het bereiken van dat moment waarop er een klik met de klant ontstaat. En dat kan in elke fase van het verkoopproces gebeuren en dat kan ook meerdere keren in het verkoopproces gebeuren. Sterker nog, het zou tijdens elke fase in het verkoopproces moeten gebeuren. Ondersteund door de theorie van het verkopen, door verkooptechnieken, wordt vooral getraind op het bereiken en het vasthouden van de klik met de klant. Daarbij speelt het gedrag van de verkoper en dat van de klant een belangrijke rol. In de training krijgt de verkoper inzicht in het gedrag van hemzelf en dat van de klant. Hoe kan hij anticiperen? Hoe te reageren?
 12. 12.             passie inspiratie creativiteit daadkracht VOORBEELD DE KLIK BIJ HET VERKOOPGESPREK VOORBEREIDING:  Wie is mijn klant? Waar komt hij vandaan? Wat weet ik op voorhand? Heb ik alle informatie paraat? Kan ik proactief al een eerste selectie van mijn producten maken? INTRODUCTIE  Hoe stel ik me voor? Welke begroeting is het meest effectief? Waar ontmoet ik de klant?   LUISTEREN EN KIJKEN  Het tegenovergestelde van horen en zien. Luisteren en kijken gaat uit van actief gedrag. Hoe goed kan ik observeren? Hoe wakker ben ik naar de klant toe? BEHOEFTE VINDEN EN CREËREN  Vragen stellen. Doorvragen. Proefballonnetjes oplaten. De klant prikkelen. Niet uitgaan van aannames. Interactie met de klant. ANALYSEREN  Wat betekent dat wat de klant zegt? Wat bedoelt hij daarmee? Wat is echt belangrijk? Waar kan ik direct oplossingen aanbieden? Wat zijn de valkuilen? OPLOSSING AANBIEDEN  Denken vanuit de klant? Wat zijn zijn vragen en wat ik kan ik daarvoor aanbieden? Inspelen op de wensen van de klant. Niet mijn eigen producten doordrukken omdat ik dat zo graag wil. AFRONDEN  Niet afwachten maar initiatief nemen om de klant een keuze te laten maken. Prijs doordacht presenteren. Maar ook: Hoe maak ik een onderscheidende factuur? EVALUEREN  Meteen bekijken. Wat heb ik goed gedaan? Wat ga ik de volgende keer anders doen? Hoe hou ik contact met de klant? Waar had ik een klik en waar niet? En waarom was dat zo?
 13. 13.             passie inspiratie creativiteit daadkracht INDEBOKS STANDAARD TRAININGEN Indeboks biedt in een open rooster standaard trainingen aan. Deze trainingen worden aan kleine groepen gegeven waarbij zoveel mogelijk wordt gelet op de persoonlijke situatie van de deelnemers. De trainingen zijn onderverdeeld in management, verkoop en persoonlijke trainingen. Het aanbod van deze trainingen wordt regelmatig bijgesteld en aangepast aan de marktomstandigheden. Voor het meest actuele overzicht verwijzen wij u naar onze websites. Informatie vindt u op de laatste pagina van dit document. Management Basis Leidinggeven Voeren Evaluatie  gesprekken Effectief Vergaderen Sales Management Strategie Workshop Verkoop Basis Verkoop Professioneel Verkopen Key Accountmanagement Onderhandelen Telefonische Acquisitie Proactieve Binnendienst Persoonlijk Klantgericht Werken Klantgericht Telefoneren Schriftelijk Communiceren Mondeling Communiceren Presenteren met  Overtuiging
 14. 14.             passie inspiratie creativiteit daadkracht INDEBOKS VERKOOP TRAININGEN Verkoopvaardigheden 4 dagen Sommige verkopers zijn er voor in de wieg gelegd. Anderen moeten er hard voor werken. Maar voor iedere verkoper geldt: door training en opleiding vervalt u niet in routine en wordt u weer op scherp gezet om maximaal te scoren. Professioneel Verkopen 2,5 dag Dit willen we allemaal maar wat is daar dan voor nodig? Professionaliteit laat de verkoper zien door zijn aanpak, voorbereiding, aandacht en in het voeren van een gesprek. U bent de ambassadeur van uw bedrijf en stelt zich op als ondernemer. U bent proactief en laat zich zelden verrassen. Key Accountmanagement 4 dagen Verkopen is geen snelle actie meer, maar een proces. Multilevel sales en relatiemanagement zijn standaard en het werken met verkoopteams, binnen- en buitendienst, is een gewoonte. Meedenken met de klant, op strategisch niveau is uw sterkste punt. Het creëren van win-win situaties is uw uitdaging. Onderhandelen 2,5 dag Sommige klanten nemen geen genoegen met het benadrukken van meerwaarde en toegevoegde waarde. Deze soort klanten willen onderhandelen. Ze willen kijken hoe ver ze kunnen gaan. Voor u als verkoper komt het aan op andere vaardigheden. U moet kunnen rekenen, u moet snel kunnen schakelen, u moet het spel kunnen meespelen en u moet er plezier in hebben. Telefonische Acquisitie 2,5 dag Telefonische acquisitie heeft niet vaak de hoogste prioriteit bij de sales medewerker. Echter, het is de een van de meest effectieve methoden om afspraken te maken of uw product of dienst onder de aandacht te brengen. In deze training leert u en oefent u om met passie en plezier telefonisch te verkopen. Proactieve Binnendienst 2,5 dag De spil in veel bedrijven. De vraagbaak voor iedereen zowel in- als extern. De proactieve binnendienstmedewerker is iedereen voor. U kent de antwoorden en zorgt voor een beleving met een positieve ervaring voor uw (potentiële) klanten. Een praktische training met veel vaart.
 15. 15.             passie inspiratie creativiteit daadkracht INDEBOKS MANAGEMENT TRAININGEN   Basistraining Leidinggeven 3 dagen Het succes in een leidinggevende functie hangt sterk af van het persoonlijk optreden. Gezag op basis van hiërarchie vormt geen sterke basis. Visie, tact en overtuigingskracht zijn de basiselementen voor goed leiderschap. Het creëren van een solide draagvlak voor uw ideeën is hiervan medeafhankelijk. Leidinggeven is een vak en kunt u leren. Voeren van evaluatiegesprekken 2 dagen Een belangrijk moment in de verhouding tussen leidinggevende en medewerker is het evaluatiemoment. Wat is het verschil tussen een beoordelings- en een functioneringsgesprek? Hoe kunnen deze gesprekken bijdragen aan een gezonde werkrelatie? Effectief Vergaderen 1 dag Hoe haalt u het maximale rendement uit uw vergadering? Hoe zorgt u ervoor dat u de juiste mensen hebt uitgenodigd voor de bijeenkomst? Hoe zorgt u ervoor dat alle deelnemers een constructieve bijdrage aan het overleg kunnen leveren? Sales Management 4 dagen Sales management omvat natuurlijk alles wat met basis managementvaardigheden te maken heeft. Daarnaast is het coachen van verkopers en accountmanagers een vak apart. Hoe bewaakt u de conversieratio’s? Hoe vertaalt u samen met uw medewerkers de pipeline naar concrete orders? Missie, Strategie Workshop 2 dagen In een relatief korte tijd onder begeleiding van professionals de tijd nemen om met een frisse blik naar uw bedrijf te kijken. Wat zijn de kansen en de uitdagingen voor de komende jaren? En hoe kunt u dat vertalen in een missie, een visie en een strategie voor langere tijd.
 16. 16.             passie inspiratie creativiteit daadkracht INDEBOKS PERSOONLIJKE TRAININGEN Klantgericht Werken 2 dagen Hoe ervaart een klant u? Wat is zijn eerste indruk van uw bedrijf? Wat ervaart de klant als hij u ontmoet? Hoe vaak, wanneer en op welke manier praat de klant over u? Een positieve beoordeling door uw klant is afhankelijk van het klantgericht werken in uw bedrijf. Wat wil uw klant meemaken? Enthousiasme, betrokkenheid, interesse. In deze training leert u door de ogen van de klant te kijken en daarnaar te handelen Klantgericht Telefoneren 1 dag De manier waarop uw bedrijf communiceert met haar klanten geeft het beeld hoe klanten naar uw bedrijf kijken. Wat wil uw klant horen? Hoe enthousiast bent u aan de telefoon? Hoe gaat u om met klachten? Hoe geeft u uw klant steeds weer een belevenis? Schriftelijk Communiceren 2 dagen Hoe kunt u uw schriftelijke communicatie, e-mails, brieven, CV's, rapporten, notities, afstemmen op de geadresseerde? Hoe weet u uw boodschap op een boeiende manier te verpakken? Hoe kunt u in uw communicatie een herkenbare stijl ontwikkelen? In een tijd waarin de mogelijkheden in communicatievormen en middelen onbegrensd lijken te zijn, dreigt de aandacht voor vorm en inhoud te verslappen. Deze training maakt u wakker, helpt u om uw schriftelijke vaardigheden te verbeteren. Mondeling Communiceren 2 dagen Communiceren, dat doet u de hele dag. Vaak gaat dat goed, maar er zijn momenten waarop de communicatie is verstoord. U wordt niet begrepen. Uw woorden krijgen een heel andere betekenis. Emoties laaien op. Wat klein begon dreigt in iets groots te ontaarden. Mondeling communiceren is vooral goed luisteren. De ander de kans geven zijn of haar verhaal te doen. Communiceren is vooral een activiteit die je samen doet. Presenteren met Overtuiging 2,5 dag Kunt u dat leren dan? Absoluut! In twee en een halve dag wordt u getraind in vaardigheden en kennis die u nodig hebt om uw publiek te boeien. Of uw publiek nu bestaat uit één persoon of uit een groep personen. U gaat met vertrouwen voor elke willekeurige groep staan en presenteert uzelf, uw dienst of product of uw bedrijf.
 17. 17.             passie inspiratie creativiteit daadkracht INDEBOKS MAATWERK TRAJECTEN Indeboks biedt naast de open inschrijvingen ook maatwerkoplossingen aan. Voor deze oplossingen geldt dat bestaande programma’s kunnen worden aangepast aan de situatie van het bedrijf. Los daarvan kunnen wij ook speciale programma’s voor uw bedrijf ontwikkelen. De basis voor alle trajecten is onze aanpak zoals eerder beschreven. Voor de uitvoering van grotere trajecten wordt de opdrachtgever betrokken bij de selectie van de trainers en coaches. Indeboks onderscheidt drie vormen van maatwerktrajecten: Eenmalige Trajecten Opleidingsprogramma’s Academy Programma’s
 18. 18.             passie inspiratie creativiteit daadkracht EENMALIGE TRAJECTEN  Kenmerk van deze maatwerkoplossing is de eenmalige uitvoering van het programma. Het programma dient een eenmalig doel, bv. Het vergroten van de cross-selling vaardigheden van de verkopers in zowel de binnen- als de buitendienst. Vooraf is bekend wanneer dit traject start en eindigt. Deze programma’s zijn gebaseerd op onze bestaande trainingen en ze worden aangepast worden aan de praktijksituatie van de bedrijven. OPLEIDINGSPROGRAMMA’S  Kenmerk van opleidingprogramma’s is de ontwikkeling van trainingen in het kader van een opleidingstraject voor grote groepen. Deze programma’s worden vaker herhaald. De einddatum voor deze trajecten is onbekend en vooral afhankelijk van de vraag. U kunt hierbij denken aan een programma voor nieuwe medewerkers of een certificeringprogramma voor uw resellers. Deze programma’s worden uitgevoerd onder de vlag van de opdrachtgever. De opdrachtgever zorgt voor de administratie, Indeboks zorgt voor de inhoud en de uitvoering. ACADEMY PROGRAMMA’S  Bij de academy programma’s neemt Indeboks de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever over bij het ontwikkelen, uitvoeren en administreren van een trainingsprogramma voor het bedrijf of een deel van het bedrijf. Look and feel zijn volledig aangepast aan de stijl van de opdrachtgever. U kunt bijvoorbeeld de volledig salesopleidingen en trainingen onderbrengen onder de Sales Academy. Voor de invulling en de uitvoering van het programma kan Indeboks gebruik maken van derden. De kwaliteitsborging van deze partijen valt onder de directe verantwoordelijkheid van Indeboks.
 19. 19.             passie inspiratie creativiteit daadkracht WAAROM KIEZEN ONZE KLANTEN VOOR INDEBOKS TRAININGEN?  Voor de opdrachtgever is het van groot belang dat de getrainde vaardigheden beklijven bij de deelnemers. Door de trainingsaanpak van Indeboks is dit gegarandeerd.  De trainers zijn nog steeds actief in sales en managementfuncties , dus praktijkervaring is gegarandeerd.  De trainers zijn uiteraard vakbekwaam, maar daarnaast wordt hun enthousiasme en gedrevenheid geroemd door de deelnemers.  De trainers kennen niet alleen uw praktijk maar hebben daarnaast veel ervaring in andere branches. Nieuwe invalshoeken maken onderdeel uit van de training.  Intensieve begeleiding tijdens iedere training gedurende 6 maanden  De trainers zijn geschoold op didactisch, organisatorisch en commercieel gebied.  Indeboks maakt gebruik van de nieuwste middelen om in een leersituatie te communiceren. Dit bevordert de extrinsieke motivatie van de deelnemers.  Voor alle maatwerktrajecten wordt een evaluatieplan opgesteld dat aansluit bij de kwaliteitseisen van de opdrachtgever.  De medewerkers van Indeboks stellen u en uw klanten centraal.
 20. 20.             passie inspiratie creativiteit daadkracht CONTACTINFORMATIE OVER INDEBOKS ONS KANTOOR  Dorpsstraat 86 2361 BK Warmond (let op de blauwe hond)  TELEFONISCH  +31 71 3019440 (kantoor) +31 6 46154587 (Ernst Pietersen) +31 6 46723730 (Paul Avontuur) +31 71 3019001 (fax) HET INTERNET  www. Indeboks.nl www. Uitdeboks.nl indeboks. Wordpress.com indebokssales.wordpress.com via LinkedIn: Ernst Pietersen en Paul Avontuur MAIL  ernst@indeboks.nl paul@indeboks.nl twitter: @pavontuur maar het liefst verwelkomen wij u op ons kantoor, zodat wij u onze befaamde koffie kunnen aanbieden en u kunt genieten van het typisch dorpse karakter van Warmond. En als het mooi weer is, is een boottocht over de Kaag altijd mogelijk! U bent altijd van harte welkom!

×