Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lesson Plan

281 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

Lesson Plan

  1. 1. ASSURE Model Instructional PlanSoalam Pembelajaran: Mempromosi jualanNama Guru : Teh Chin ChiangOpsyen : DPLI-RBTKandungan : Promosi melalui pembungkusanJangka masa (Jumlah masa) : 2 jamAnalyze Learners (Menganalisis Pelajar) 1. Bilangan pelajar : 30-40 2. Bilangan pelajar lelaki, perempuan : 3. Lingkungan umur : 10 tahun ( darjah 4) 4. Perangai : Akrif, suka menerokai benda yang baru 5. Style pembelajaran (Anggaran % pelajar) o Logikal o Visual o Pendengaran o Kinesthetic (Hands On) o Bahasa o VerbalState Objectives (Menentukan Objektif)ABCDs of strong objectives termasuk:A – Audience : Pelajar dari kawasan bandar, majoriti ialah pelajar berbangsa cina.B – Behavior : Tekun, mematuhi arahan, bekerjasama, mempunyai daya penciptaan, suka menerokai benda yang baru,C – Condition : Tekun, bekerjasama, daya penciptaan.D – Degree : 85%Pelajar tahun4 (Audience) dianggar dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 85% (Degree) darilatihan dan faham tentang promosi melalui pembungkusan (Behaviour) apabila diberi satu ujian(Condition).
  2. 2. Select Media, Materials, and Methods (Memilih media, Bahan dan Metod)Media yang digunakan ialah text, imej, video, software programs dan multimedia yang pernah pelajarpelajari.Bahan bantu mengajar ialah komputer,mesin cetak, scanner dan speakers.Utilize Media, Materials, and Methods (Penggunaan media, Bahan dan Metod) Video digunakan supaya memahami kegunaan pembungkusan untuk promosi. Video juga digunakan untuk membolehkan pelajar menghasilkan pembungkusan (aktiviti kumpulan) Memberikan aktiviti mencabar yang membolehkan pelajar boleh berbincang dalam kumpulan. Imej digunakan untuk membolehkan pelajar membezakan cara pembungkusan yang baik dan kurang baik. Pelajar juga mempelajari cara membuat promosi melalui flash, video dan persembahan muitimedia. Text digunakan untuk pelajar memahami arahan dan proses aktiviti apabila membuat kerja di rumah. Pelajar boleh belajar dengan membaca text tanpa guru. Software programs digunakan di proses P&P dapat menarik minat pelajar kerana mereka amat minat untuk menerokai benda yang baru terutamanya teknologi.Require Learner ParticipationAktiviti yang dirangkumi dalam CD ini mempunyai 4 elemen, setiap elemen 30 minit.Guru sebagai facilitator akan memeriksa setiap kerja pelajar.Aktiviti yang ada dalam CD ini termasuklah flash, soalan latihan, kerja berkumpulan, membaca, lukisdan warna, membuat pembungkusan, menggunakan magnifier untuk melihat pembungkusan danlain-lain.
  3. 3. Evaluate & ReviseKebanyakan pelajar dapat memahami segala arahan yang diberikan oleh guru. Akan tetapi,terdapat segelintir pelajar yang kurang faham tentang arahan terutamanya pelajar yang lemahmembaca.Langkah yang baik untuk membantu pelajar yang lemah membaca ialah merekodkan arahan dalambentuk audio.Kelemahan ialah pelajar hanya dapat menjalani aktiviti ini dengan komputer.Secara keseluruhnya, pelajar suka akan aktiviti ini.

×