Tidningen C. - Nr5 2010

1,760 views

Published on

Centerpartiets medlemstidning - C.
Nummer 5 år 2010

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,760
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tidningen C. - Nr5 2010

 1. 1. en tidning från centerpartietnuMMer 5 2010 Anna-Karin Hatt Analysgruppen: vår nya minister ”Det krävs en vilja till förändring”Vi gjorde det!Fyra år till med Alliansregeringen Maud säger: Jag är både glad och ledsen sidan 3
 2. 2. N 5/2010:o teMa: en tidning Vi gJorde det! från centerpartiet fyra år till redaktionen chefredaktör: Med allians- Elisabeth Jansson Redaktör: Susanne Signahl E-post: regeringen tidningenc@centerpartiet.se Tel: 08-617 38 00 sid 4 ansvarig utgivare: Lena Forsman E-post: lena.forsman@riksdagen.se TEL: 08-786 60 89innehåll annonser Kontakta Åsa Sommar på Adviser, sid 6 Arvidsjaur: Skoldebatt och självförtroende gav framgång e-post: asa@adviser.se Tel: 070-508 77 73 sid 8 Stockholm: Målmedvetenhet gav historiskt valresultat postadress Centerpartiets riksorganisationsid 10 Att kryssa sig in riksdagen tidningen C. Box 2200 103 15 Stockholmsid 12 ”Det krävs starka ledare för att komma igen” telefon Tel: 08-617 38 00sid 15 Analysgruppen: ”Det krävs en vilja till förändring” Fax: 08-617 38 10sid 20 Från doldis till minister: Anna-Karin hatt kliver fram i rampljuset prenuMeration Medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna och CUFsid 24 Solveig Zander: ”Låt oss rätta till felen i sjukförsäkringen” får tidningen C. gratis. Övriga betalar 80 kronor/år (5 nr/2010)sid 27 Michael Arthursson – vår nye partisekreterare Postgiro 104 63-8. Märk talongen ”Prenumeration tidningen C.” och ange namn och adress. C. finns även som taltidning. Kontakta redaktionen om du vill ha en sådan! Foto: Frida demervall När vi tittar ut genom fönstret möts vi av en adressändring kompakt novembergrå himmel – en kontrast Kontakta ditt distrikt eller ring till den intensiva färgrika valrörelse vi har 08-61738 00 bakom oss. Så här efteråt kan det kännas ts-kontrollerad upplaga 2009: tomt och ödsligt för vissa. Tillsammans 53 600 kämpade vi oss igenom en valrörelse som Tryck: V-TAB, Västerås blev allt annat än en promenadseger för Miljöcertifierade enligt ISO141001, Alliansen. certnr.1410718 Så hur gick det egentligen? Efter ett val oMslagsbild: med stora regionala skillnader och nationell Sandra Baqirjazid nedgång är reflektion och åtgärder självklara issn 1651-4521 ELISABETh JANSSON följder. I detta nummer av tidningen C. får OCh SUSANNE SIgNAhL vi en inblick i den eftervalsanalys som nu redigering och produktion: pågår samt vilka utmaningar som ligger framför oss. Vi får också ta del av Elisabeth Jansson, Susanne Signahl och Turbin framgångsberättelser från valrörelsen (jo, de finns och de tål att läras av!), träffa nya IT- och regionministern liksom Centerpartiets blivande patisekreterare. Sist men inte minst uppmärksammar vi att Centerpartiet fyller 100 år. Och eftersom det ska bli minst 100 år till är vår förhoppning att nästa valrörelse börjar NU! centerpartiet.se ps. Det här numret av tidningen C. har två redaktörer: Elisabeth Jansson (vänster) och Susanne Signahl (höger). Allt efter epitetet ”the more the merrier”. Det där med ”ju fler kockar desto sämre soppa” vägrar vi att lyssna på.  .2 tidningen c
 3. 3. maudsäger :– Tack Maud för att jag fick behålla jobbet! Med deorden och en blombukett mötte min RUT-hjälp migi dörren veckan efter valet. Han och hans kollegorsom är anställda på ett hemserviceföretag ville tackaCenterpartiet för att vi stod upp för dem i valet ochkämpade för att rädda RUT. Händelsen blir ettkärt minne från årets val men också en viktigpåminnelse om för vem Centerpartiet finns.De anställda i hemserviceföretagen, ungdomarna vi hade varit lika duktiga på att träffa väljare, prata Foto: linUS Hallgrensom fått jobb tack vare den halverade arbetsgi- Centerpartiets vision för Sverige och stå upp förvaravgiften, föräldrarna som kan få tag i medicin vår politik i mellanvalsperioden som vi var veck-en söndagskväll när apoteksmonopolet är avskaf- orna före valet. Vilket stort parti vi skulle vara då!fat, småföretagarna som kan lägga mer tid på sin Ja, backspegeln är viktig, men den räcker inteverksamhet när regelbördan minskar och byborna för ett parti som vill höra framtiden till. Nu gällersom äntligen får vägen rustad, det är för dem och det att också titta ut genom framrutan och fort-många andra som Centerpartiet finns och fortsatt sätta vår resa framåt. För även om det var mångamåste jobba för. som gjorde sitt bästa för att vi inte skulle vinna Men så här efter valet är det också viktigt att valet, så var vi ännu fler som jobbade in i kakletfundera över valresultatet. Jag har tidigare sagt att för att Centerpartiet ska vara med och leda Sve-jag känner mig både glad och ledsen samtidigt. För rige. Och vi gjorde det. Väljarna gav oss fyra årså är det. Glad för förtroendet att under fyra nya år till i regeringsställning. Det är en tydlig signalkunna förbättra Sverige, för att vi gick fram i Stock- till oss att jobba vidare. Centerpartiets arbeteholmsregionen och för att Centerpartiet var klart för ungdomarna, småföretagarna, och allabäst på att bedriva valrörelse. Ledsen för att vi för- de andra som vill ha ett grönt, företagsamt,lorat stöd ute i så många kommuner, för att vi gick tryggt och öppet Sverige kan fortsätta.tillbaka i riksdagsvalet och för att Sverigedemo-kraterna kom in i riksdagen. Vi både ville och hop-pades på mer. Därför finns det anledning att titta ibackspegeln och dra lärdom. Tänk till exempel om
 4. 4. c.temaVi gjorde det!Fyra år till medAlliansregeringenden 19 september inträffade det historiska: Centerpartiet ochalliansregeringen fick förnyat förtroende av väljarna och kan därmedregera Sverige i ytterligare fyra år. trots att förhoppningen om enmajoritetsregering liksom Centerpartiets målsättning om tio procentsväljarstöd sprack, återstår faktumet att en borgerlig regering äntligenges möjlighet att regera Sverige under två mandatperioder.TexT: elisabeTh JanssonJa, centerpartiet tappade Mandat både i anna-K arin Hatt: jag övertygad om gav oss röster som annarsriksdag, koMMuner och landstings- och Vår valrörelse började fungera när vi började kunde ha gått till Miljöpartiet.regionfullmäktige. Men inte överallt. De regio- kommunicera brett. Trots det svåra utgångs-nala skillnaderna är stora och här och var läget gjorde vi den bästa valspurten av alla hur ser du på valresultatet?finns också ljusglimtar som det går att lära partier - ett resultat av mångas hårda jobb. Maud OlOfssOn:av. Arvidsjaur till exempel. Här lyckades man Jag är glad att Alliansregeringen blev omvald.locka mer än dubbelt så många väljare som i Vi kan nu fortsätta att lyfta fram centerfrågorvalet 2006. Eller Stockholms stad, som ökade Centerpartiet måste som exempelvis miljö, företagande, jämställd-från ett till tre mandat i kommunfullmäktige het och landsbygd i regeringen. Samtidigt äroch från två till tre i landstingsfullmäktige. växa och bli större. Det jag ledsen över att Centerpartiet gick tillbaka.Tidningen C. avslöjar på nästa uppslag hur debar sig åt. arbetet börjar nu Det ställer höga krav på oss alla under de kom- mande fyra åren EsKil ErlandssOn: Jag är imponerade av alla stora insatser anna-K arin Hatt:tre snabba till Våra fyra Ministrar: som gjorts lokalt runt om i landet. Jag har Jag är givetvis glad över att vi behåller Vad tycker du om valrörelsen? ägnat varje dag i valrörelsen åt att resa runt regeringsmakten men vi förtjänar bättre.Maud OlOfssOn: till de små orterna i Sverige och pratat om Centerpartiet måste växa och bli större. DetValrörelsen var både rolig och spännande. Vi Centerpartiets politik och regeringsarbetet. arbetet börjar nu.är väldigt bra på valrörelser, även om start-sträckan var lite för lång. Men när vi väl kom andrEas CarlgrEn: EsKil ErlandssOn:igång lyckades vi vinna många röster. Jag vill Jag hade väldigt roligt och mötte många Jag ville naturligtvis se ett ännu bättre resul-lyfta fram alla Centerpartister som arbetade duk tiga, engagerade och entusiastiska tat. För mig är valresultatet en tydlig signal attså hårt! centermänniskor. Vi lyckades få fart på miljö- utveckla och stärka vårt parti, internt, men debatten i slutet av valrörelsen och det är också vårt budskap till väljarna. .4 tidningen c
 5. 5. c.tema Landsbygds- departementet – ett nytt och bredare departement TexT: Ylva berlin och Marie Wickberg många blev glatt överraskade när statsministern i regeringsförklaringen meddelade att Jordbruksdeparte- mentet från och med den 1 januariMaud olofsson andreas carlgren 2011 blir landsbygdsdepartementet. – när en ny regering bildas finns chansen att förtydliga politiken. på det här sättet synlig- gör regeringen alla företag, jobb och möjlighe- ter på landsbygden, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Det nya departementet kommer alltså att föra en tydligare och mer samlad politik för landsbygdens intressen. Namnbytet innebär att departementet tar ett helhetsansvar och blir blåslampan som ser till att landsbygds- perspektivet uppmärksammas i politiken. Jord- och skogsbruket är fortsatt en viktig del, men även fisket och djurhållningen, de allmänna landsbygdsfrågorna, de gröna näringarna och landsbygdsprogrammet, liksom livsmedelssektorn, som är den fjärdeanna-karin hatt eskil erlandsson största näringen i Sverige, när det gäller anta- let anställda. så namnbytet innebär ingen nedprioriter-andrEas CarlgrEn: ligaste rösten i debatten om företagande, ing av jordbruket?Det är både en framgång och ett bak- tillväxt i hela landet, IT, miljö och klimat och – Nej, tvärtom. Lantbrukarna är företagar-slag. Centerpartiet gjorde en stark spurt. landsbygdens framtid. Vi behöver samtidigt motorn på landsbygden och de är beroendeVi gjorde ett mycket bra resultat i t.ex. bredda oss och ge oss in i andra mjuka av att villkoren på landsbygden blir bättre.Stockholm. Men som helhet var partiet med frågor. Jag är tydlig med att jag vill öka konkurrens-om ett allvarligt bakslag. Valanalysen blir kraften för jordbruket. Jag vill också öka denmycket viktig och måste ge vägledning för EsKil ErlandssOn: svenska matproduktionen och produktionenpolitiska och organisatoriska förändringar. Jag har fått mandat att jobba för en levande av grön energi på den svenska landsbygden, landsbygd och det är jag glad för. Mina säger Eskil Erlandsson. prioriteringar inför de kommande fyra åren? prioriteringar är att skapa jobb och service i Prioriterade områden inom det nya depar-Maud OlOfssOn: hela landet, företagen inom jord- och skog är tementet är bland annat visionen om SverigeSom näringsminister kommer jag fortsätta motorn i detta. Fler bönder och skogsföretag – det nya matlandet, och arbetet med EU:s nyaatt förstärka arbetet med bl.a. regelförenk- ger jobb på landsbygden, men också den jordbrukspolitik som ska sjösättas 2013.lingar för företagare och landsbygds- och nödvändiga servicen som krävs för att män- Foto: anna-K arin nymanregional tillväxt samt lägga kraft på vårt niskor ska kunna leva här.innovationsklimat. Vi måste bli bättre påatt förklara den politik vi genomför. Nu när andrEas CarlgrEn:Sverige reser sig ur lågkonjunkturen på ett Jag är glad att Centerpartiet får fortsätta habra sätt ser jag fram emot att få mer tid att ansvaret för miljöpolitiken. Det finns mycketvara partiledare även om jag fortsätter med ogjort och om hela partiet lyfter miljöfrågor-samma kraft som näringsminister. na än mer är jag övertygad om att vi stärks. Jag ser fyra prioriterade områden: interna-anna-K arin Hatt: tionellt klimatarbete, biologisk mångfald,Centerpartiet ska vara den bästa och tyd- rena hav och farliga kemikalier i vardagen. . tidningen c 5
 6. 6. c.temaSkoldebatt och självförtroende Kristina Bäckström och hennes parti- kamrater lovar väljarna att förvalta deras förtroende genom att direkt börja motio- nera och driva partiets vallöften.i arvidsjaur lyckades Centerpartiet i årets kommunalval locka mer ändubbelt så många väljare som 2006. Skolfrågor, ökat självförtroendeoch politik nära väljarna var viktiga framgångsfaktorer.TexT och foTo: riTu anderssonatt centerpartiet i det röda norrbotten lyck- Han berättar att två byar i Arvidsjaur fick Arvidsjaur var länge ett militärt säte iades locka Mer än dubbelt så Många VälJare lägga ner sina högstadieskolor under 2009. det norrländska inlandet. 2005 lades docksom för fyra år sedan och gå från 10,8 till 24,6 Att Centerpartiet aktivt tog strid i skolfrågan regementet ned och ersattes med utbildnings-procent, samtidigt som antalet mandat i kom- tror han kan vara en förklaring till att partiet enheten A r méns jä ga rbata ljon. I n na nmunfullmäktige ökade från tre till åtta är mer fick många röster och nya K r i s t i n a B ä c k s t rö m ,än anmärkningsvärt. Det gör Arvidsjaur till ett medlemmar. Centerpartiets ordfö -av de starkaste Centerfästena i landet, defini- Samtidigt har Center- Det senaste årets rande i kommunen ochtivt det starkaste i Norrbotten och den 24:estarkaste C-kommunen av 290 totalt. partiet i Arvidsjaur många idéer kring hur traktens medlemstillströmning andranamn på riksdags- listan i Norrbotten, blev ungdomar ska känna sig och höstens valfram- politiskt aktiv kämpadeViktiga skolfrågor delaktiga och viktiga för hon i många år för attI år utsåg Lärarförbundet i sin årliga sam- kommunens utveckling, gång har gett partiet ny b e hå l la de förs v a rs -manställning Arvidsjaur till Sveriges bästa bla nd a nnat genom att energi inför nästa val maktsförband som fannsskolkommun. Annars är, som i många andra etablera ungdomsgårdar kvar på orten.inlandskommuner, skolnedläggningar ett lad- utanför tätorten, ordna en bowlinghall, motor- – Jag blev förbannad och frustrerad överdat ämne. Centerpartiets gruppledare och gård och internetkafé. För de äldre som inte min maktlöshet och därifrån kom min driv-andre vice ordförande i kommunstyrelsen, bor i tätorten vill man verka för nattomsorg. kraft att bli politiskt aktiv. Genom att haSven-Olov Granlund, menar att skoldebatten Dessutom vill Centerpartiet förbättra läkartät- Försvarsmaktens närvaro i Norrbotten ökar vihaft betydelse för valrörelsen. heten i kommunen. säkerheten för Barentsregionen. .6 tidningen c
 7. 7. c.temagav framgång i ArvidsjaurHon anser att valframgången i Arvidsjaur berott viktiga. Det känns viktigt att vi förvaltar vårapå partiets starka ambition att bedriva politik på väljares förtroende väl. I dag hälsar fler på ossdemokratiska villkor. och säger öppet att de röstat på oss, när vi – Socialdemokraterna har i 30 år haft majo- möts på stan. Nu vet folk vilka vi är och vad viritet i kommunen och det har inneburit att de står för, säger Kristina Bäckström.inte har behövt samarbeta eller kompromissa På frågan om vilket stöd Centerpartiet iför att hitta lösningar som fler partier stäl- Arvidsjaur skulle önska från riksdagens politi-ler sig bakom. I många fall är besluten redan ker så blir det knäpptyst. Sedan säger Kristinatagna innan kommunfullmäktigemötena bör- Bäckström lågmält:jar, det kallar inte vi demokrati, säger Kristina – Vi klarar oss egentligen bra själva. På cen-Bäckström. tral nivå borde de lägga ner mer tid och kraft på att förankra sin politik på landsbygden. AttaktiVa gräsrötter komma hit på besök och lyssna på oss. Vad viSven-Olov Granlund berättar också hur partiets tycker är viktigt. Dessutom vill vi att de skamedlemmar vågat kliva fram på ett annat sätt i försöka driva frågor som är viktiga för oss. Attår än under tidigare val, både i lokala och sociala bygga broar mellan de mindre kommunerna imedier. Partiet har dessutom kontinuerligt haft inlandet är något som vi tror att partiet skullepartiannonser i lokala reklamblad och skrivit vinna mycket på.insändare och debattinlägg i lokaltidningen.Under valrörelsen gjordes även större affischerpå flera personer som fanns med på valsed-larna, för att väljarna skulle få se partiets bredd arVidsJaurcenternssamt ett ansikte på partiets aktiva medlemmar. Valtips: – Vi satsade också på en valstuga på torget • Lyssna och för diskussioner medsom fungerade bra. Det var många besökare lokalbefolkningen.som kom fram och pratade med oss som intekände till oss sedan tidigare. I valstugan fick • Arbeta med teamkänsla inom partiet.vi även bra feedback på vår politik, vilket var • Var aktiv i lokala medier.inspirerande och gav oss en känsla av att vi ärpå väg i rätt riktning, säger han. • Marknadsför flera personer i partiet. Bo Lundmark, som arbetat inom Center- • Bygg broar i alla led mellan unga,partiet i cirka 30 år tror att en framgångsfaktor gamla, grannkommuner etc. Kristina Bäckström är glad över det fantastiskaockså varit att företrädarna för Centerpartiet i valresultatet.Arvidsjaur genom åren varit väldigt eniga i olikafrågor, något han tror ger väljarna en trygghet. – Vi tycker också att det är viktigt att fakta faktabehålla trovärdighet. Det gör man inte om sven-olov granlund kristina bäckströmman är för kärnkraft och emot uranbryt-ning. Vi har inte svalt Maud Olofssons utspel aktuell: Andre vice ordförande i kommun- aktuell: Styrelseordförande Centerpartietkring kärnkraftsfrågan och det är nog ytterli- styrelsen och ledamot i kommunens och vice ordförande i Norrbottens skolutskott distriktsstyrelsegare en anledning till vår valframgång. Här iNorrbotten kämpar Centerpartiet för en levan- tidigare politisk bakgrund: Medlem i tidigare politisk bakgrund: Medlem ide landsbygd, för utan landsbygden skulle vi Centerpartiet sedan 1978, fritidspolitiker i Centerpartiet sedan 2005, styrelseleda-inte ha någon tätort, säger Bo Lundmark. olika nämnder sedan dess mot 2005, styrelseordförande 2006 arbete: Fastighetsskötare 75 procent och arbete: Lönehandläggare,c i MedVind deltidspolitiker 25 procent Studieförbundet VuxenskolanDet senaste årets medlemstillströmning och familj: Fru och två barn familj: Man och ett barnhöstens valframgång har gett partiet ny ener- ålder: 63 år ålder: 41 årgi inför nästa val. Den närmaste tiden kommerpartiet att jobba intensivt på att realisera sina bor: glommersträsk, Arvidsjaurs kommun bor: Arvidsjauridéer och förslag genom att lägga fram nya intressen: Skogsbruk, politik och familjeliv intressen: hästar, heminredning, som-motioner. framtidsvision: Ett mentorskap för de marstugan och resor – Genom att vi gjorde en stark valrörelse yngre som vill bli aktiva inom politiken framtidsvision: Att blir invald i riksdagenhar vi nu chans att påverka och driva igenom brinner för: hela kommunens utveckling brinner för: Landstings- och glesbygdspolitikmotioner som folket i Arvidsjaur tycker är tidningen c . 7
 8. 8. c.tema Foto: Petr a BJörK Foto: FredriK PoSSe I slutet av augusti invigde miljöminister Andreas Carlgren valstugan på Sergels torg. Stugan var byggd på höjden och speglade därför Stockholmscenterns skyskrapepolitik. Foto: FredriK PoSSe helen Törnqvist förbereder valstugan för kampanj på Medborgarplatsen. Södermalm är ett av de viktigaste områdena för Stockholmscentern och därför placerades den andra stugan där.Målmedvetenhet gavhistoriskt valresultatatt Per ankersjös mobilnummer slutar på 2010 I samarbete med Lukas Forslund, kanslichef i stadshuskansliet, gjorde Per många utspel för att skapa en tydlig profil.är ingen slump. Siktet har länge varit inställt på – Vi har till exempel länge pratat om att byg- ga skyskrapor, säger Per Ankersjö. Att byggavalrörelsen 2010. målmedvetenheten gav resultat. på höjden sparar parker och grönområden och minskar trafiken till och från förorterna.när rösterna räknats den 19 september var Flera journalister bekräftar att partiet synts och hörts mer än förväntat av ett parti somStockholmscenterns framgång ett faktum. bara har 1 av 101 mandat i fullmäktige. Men Per och Lukas var inte ensamma.TexT: sTina bengTsson – Distriktsstyrelsen har skapat en verksam- het som välkomnat nya medlemmar och hittatarbetet börJade för åtta år sedan. partiet Var till mycket, till exempel Förbifart Stockholm. människors drivkrafter, förklarar Per.utraderat från stockholMs politiska karta. – Vi gjorde succé 2006, fortsätter det Alla medlemmar har rösträtt på stäm-Läget var ganska trist. nyblivne borgarrådet. Vi tryckte på de liberala morna. Det finns aktiviteter som till exempel – Men vi fick möjlighet att förnya oss, berät- frågor som drevs av riksorganisationen och vi pubkvällar, som gett möjlighet till informellatar Per Ankersjö, distriktsordförande och nu jobbade hårt. Vi fick ett mandat i kommunen, och avslappnade samtal om politik medäven stadsmiljöborgarråd. Styrelsen byttes ut två i landstinget och två i riksdagen. Men jag medlemmar, styrelse och spännande gäster.och vi omprövade politiska ställningstagan- var inte nöjd. Vi kunde mer, så förra mandat- Resultatet är att medlemmarna känner varan-den. Vi slutade vara emot och började säga ja perioden blev en enda lång valrörelse. dra och känner sig som del i något större. .8 tidningen c
 9. 9. c.tema – Förarbetet har varit avgörande för fram- innebär att det är lättare att få flera mandat praktiskt, till exempel genom affischering. gången 2010, hävdar Per Ankersjö. om väljarna är koncentrerade till en krets, inte – 2006 satte vi upp 1 400 affischer. I år – Valrörelserna för Europaparlamentet och utspridda på flera. slutade vi på 5 600. Vid första affischeringen kyrkovalet 2009 blev våra genrep. Vi fick indi- – Vi kunde inte finnas överallt. Och vi visste ställde cirka 40 personer upp i flera timmar kationer på att vi kunde gå framåt i Stockholm, att det är bättre att synas många gånger på ett mitt i natten mellan lördag och söndag. då båda valresultaten var bättre än föregå- ställe än en gång på flera. Både Per och Fredrik menar att mobilisering- ende val. – Hela Centerrörelsen i Stockholms stad var en har varit synnerligen viktigt för att nå målet. med. CUF:s engagemang var helt avgörande – Helen Törnqvist, distriktets vice ordförande, certifierade Valarbetare för framgångarna i staden. Och både CUF arvoderades de sista två månaderna. Hennes Konceptet certifierade valarbetare skapades. och Centerkvinnorna fanns representerade i viktigaste uppgift var att mobilisera. Det blev De är medlemmar som åtar sig att genomföra valkommittén. fantastiskt bra, menar Fredrik Bojerud. ett antal aktiviteter under valrörelsen mot att Med många valarbetare blev synligheten de får en god utbildning i kampanjarbete, ideo- anställde Valledare hög, trots att partiet är relativt litet i en rela- logi med mera. För att komplettera ombudsmannen Ingrid tivt stor stad. – Arbetet med de certifierade valarbetarna Lundqvist anställdes valledaren Fredrik – Det fanns alltid något att göra, för alla som blev så bra att vi även använde det i valrörel- Bojerud. ville, säger Fredrik Bojerud. sen 2010. Vi hade lärt oss mycket och visste – Ingrid är en viktig och kreativ motor i Valkommittén tog beslutet att inte låta de vad som funkade. Stockholmscentern, men vi behövde en val- som inte kunde ställa upp på partiets viktigas- H ö s te n 2 0 0 9 fa s t- ledare. Vi anställde Fredrik, te frågor stå i valstugorna. Dessa valarbetare stä l lde s e n v a lpla n. som med sin marknadsstra- fick i stället andra uppdrag, som att dela ut Distriktsstyrelsen åkte på två studieresor för Vi visste att det är tegiska bakgrund var per- fekt. De har båda en mycket flygblad eller affischera. Per Ankersjö och Fredrik Bojerud är överens att svetsa ihop gänget, bättre att synas många stor del i framgången, säger om att det är glädjen och sammanhållningen skapa ett effektivt sam- Per Ankersjö. som gjort Stockholmscentern framgångsrik. arbete och landa i en gånger på ett ställe än – I början var jag i prakti- – Det kan låta klyschigt att säga att roligast fungerande strategi. en gång på flera ken marknadschef, berättar vinner, men det är inte oviktigt, säger Fredrik. – Vi har tillåtit oss att Fredrik Bojerud. Jag köpte Och resultatet då? Jo, Stockholmscentern ha högt i tak. Ibland har vi bråkat rejält, men reklam, beställde profilprodukter och bestäm- nådde alla målen i valplanen exakt; man gick vi är sällan oense när vi säger hej då. Alla kort de, i samarbete med valkommittén och Ingrid, från ett till tre mandat i kommunfullmäktige, ska upp på bordet, anser Per Ankersjö. var vi skulle synas och höras. från två till tre mandat i landstingsfullmäktige I valplanen fanns mätbara mål. Partiet Kampanjen baserades på partiets mål- och lyckades också stärka de två riksdags- skulle ta tre mandat i kommunfullmäktige och gruppsanalyser. Distriktsstyrelsen vågade mandat man redan hade. Men Per Ankersjö är i landstingsfullmäktige samt stärka sina två välja bort, tack vare målgruppskunskapen. fortfarande inte nöjd. Valrörelsen inför 2014 är riksdagsmandat. Det var kontroversiellt, men det blev nyckeln redan påbörjad. Vissa geografiska och politiska områden till framgång. valdes bort. Stockholms valkretsindelning Efter hand blev valledarens arbete mycket Foto: ol a Str angewayFoto: ingrid lUndqv iSt Stockholmscenterns valledare Fredrik Bojerud. Distriktsordförande i Stockholms stad och nyblivne borgarrådet Per Ankersjö blir intervjuad. tidningen c. 9
 10. 10. Att kryssa sig in i riksdagen Under valrörelsen 2010 har det bedrivits ett antal olika personalvalskampanjer inom Centerrörelsen. Kampanjerna har sett olika ut, mycket beroende på målgrupp. Per-ingvar Johnsson och emil Källström drev båda framgångsrika personvalskampanjer som resulterade i att de kryssade sig hela vägen in i riksdagen. TexT: susanne signahl per-ingVar Johnsson, 66 år eMil källströM, 23 år, från Foto: aliSon de marS von BlixenFoto: Privat från Åhus, kryssade sig in i Västernorrlands län, krys- riksdagen med 10,01 procent sade sig in i riksdagen med för Skåne läns norra och 11,7 procent. Han är ordina- östra valkrets. Han är ordi- rie ledamot, sitter i styrelsen narie ledamot, sitter i Kon- för Stiftelsen Riksbankens stitutionsutskottet och är Jubileumsfond, suppleant suppleant i Skatteutskottet. i Justitieutskottet, Utbild- Per- Ing va r blev efter ningsutskottet och Arbets- nomineringsstämman tvåa marknadsutskottet. på riksdagslistan. Det namn Efter medlemsomröst- som hamnade högst upp ningen såg Emil att han hade hade ett starkt stöd och för- stort stöd och bestämde sig des fram som en tydlig kan- för att genomföra en per- Per-Ingvar Johnsson didat under nomineringen. sonvalskampanj. I februari- Emil Källström Andraplaceringen triggade i gång honom och planerna kring en person- mars började han lägga upp en strategi och i slutet av april en konkret valskampanj tog form. Han gillade tävlingsmomentet och ville verkligen plan. Målet var att Centerpartiet skulle öka från en till två riksdagsplatser in i riksdagen! Och han lyckades kryssa sig förbi förstanamnet. i Västernorrlands län. Emil stod på fjärde plats på riksdagslistan men Per-Ingvar Johnsson har varit politiker i 37 år, främst i landstings- kryssade sig förbi de tre första namnen. sammanhang där han bland annat varit landstings- och regionråd. Att Kampanjstaben bestod av 25 personer och totalt bidrog cirka 50 vara känd från landstinget var både positivt och negativt eftersom en personer till arbetet. Emil hade broschyrer, visitkort, valaffischer och del väljare ville ha kvar honom i landstinget. Han kommunicerade ut flygblad. Han fick stöd från olika avdelningar, från CUF, Centerstudenter ett tydligt mål till väljarna: tio procent kryss skulle han ha. Han beto- och distriktet. Första aktiviteten skedde under Skulefestivalen i juli då nade sitt förtroende, sin erfarenhet och plattform snarare än specifika några hundra bilar lappades med flygblad. Det effektiva lappandet fort- åsikter. satte sedan. Sommarens kampanjarbete bestod i att skriva och besvara Per-Ingvar gjorde utskick till 15 000 hushåll i distrikt där Centerpartiet debattartiklar. En del ledarskribenter hakade på Emils texter vilket hade över 15 procent av rösterna. Han skickade ut personliga brev under några sommarveckor resulterade i en egen kategori på ledar- och i Östra Skåne till 900 hushåll och till de cirka 200 kommunkandida- debattsidorna: norrländska hjältar. Den här perioden var hektisk för terna i valkretsen. Han annonserade i fyra lokala dagstidningar och Emil till skillnad från många andra politiker. Han kunde ta mycket med- tre annonstidningar. Per-Ingvar bearbetade och vidgade sina befint- ieutrymme under en period när väljarna inte hunnit tröttna på politik. liga nätverk i bland annat föreningar. Han pratade politik och delade ut När sedan debatten intensifierades precis innan valet låg Emil lågt med personvalsmaterial i befintliga sammanhang såsom på marknader och skrivandet. föreningsmöten, i stället för att hålla torgmöten. Facebook-fansida, Twitterflöde och blogg var viktiga och gjorde så att något hände på nätet varje dag. Månaden innan valet annonserade Vad var tråkigast och roligast med personvalskampanjen? han på Facebook och ett par veckor innan valet på Spotify – det var – Det var inte tråkigt, bara roligt, du vet, tävlingsmomentet… men det är mycket effektivt. klart stressen att hinna få ihop allt material var ju lite jobbig. Vi fick job- ba snabbt. Jag fick hjälp av familj och vänner och då gick det vägen. Jag Vad var tråkigast och roligast med personvalskampanjen? gjorde mina utskick väldigt sent, men det var enligt plan. Personvalet är – Roligast var de skoldebatter som gick bra! En annan rolig grej var kam- den del som kommer in väldigt sent i valrörelsen. En del av materialet panjfesten i Örnsköldsvik. Den var fantastisk! Planeringen av festen var var en vecka försenat så det blev lite extra stressigt. däremot det jobbigaste under hela kampanjen. 10 tidningen c.
 11. 11. Foto: anton lUndBergMotionera påCentralendu soM är MedleM i centerpartiet, motion så sent som den 30 april.centerkVinnorna, cuf eller center- Inom kort kan du också lämnastudenter kan skriva motioner in din motion direkt på intranätettill Centerpartiets årsmöten och Centralen. Du meddelar barastämmor. Det kan handla om ett kretsen eller distriktet att dinnytt politiskt förslag, att partiet inlämnade motion finns att hämtaborde byta inställning i en fråga, på Centralen.eller om hur organisationen Tänk på att det alltid är bra attfungerar. kontakta kretsen eller distriktet Du kan också skriva motioner i god tid innan deadline, för attom lokala frågor till kretsens ordföranden ska få möjlighet attårsmöte, och om läns- eller regi- planera motionshanteringen. Omonfrågor till distriktsstämman. du hör av dig kan du säkert också En nyhet är att du som medlem få hjälp med tips och idéer om hursjälv väljer om din riksmotion ska du kan skriva din motion på bästabehandlas av kretsen och/eller sätt för att få igenom ditt förslag.distriktet på vägen fram till par-tistämman. Du kan lämna in en Är du politiskt förtroendevald? Här är verktygen! Gå i studiecirkel och lär dig mer om ditt uppdrag med hjälp av dessa studiematerial. Nyvald – en studieplan för förtroendevalda i kommuner och landsting Här får du baskunskaperna om hur det politiska arbetet fungerar. Valet 2010 – utvärdering och analys av valarbetet Före, under och efter valet. Politisk blogg Lär dig blogga och starta en modern dialog med medborgare och väljare. Kontakta SV på din ort, se www.sv.se Mer info på www.sv.se/samarbete . tidningen c 11
 12. 12. Tillbakagångensett öVer sVerige slog tillbakagången olika innebär mandatförlusterna ett avsevärt eko- – Socialdemokraterna och Moderaternahårt. centerpartiet Vann 51 nya Mandat totalt nomiskt avbräck för partiet. var duktiga på att mobilisera soffliggarna.sett och behöll sina mandat i 71 kommuner. Socialdemokraterna var också duktiga på attPå landstings- och regionsidan togs inga nya tappade Mandat kostar pengar kommunicera känslor i valrörelsen. Den sommandat. Endast Norrbotten och Stockholm Sveriges Kommuner och Landsting beräk- är rädd om sin försörjning går på känsla ochlyckades behålla sina mandat, övriga tappade. nar, att varje kommun ger 29 046 kronor per söker trygghet. Socialförsäkringsfrågorna – Vi lyckades inte stå emot den starka mandat i partistöd (2008). Med den beräk- var svåra för oss och de har en nära knytningmoderatvinden, konstaterar Marie-Louise ningen skulle de tappade mandaten kosta till hälso- och sjukvård. Valresultatet följerWernersson, ordförande i Kommunala sektio- Centerrörelsen 12,4 miljoner kronor per ohälsotalen väldigt väl. I områden med höganen och ledamot av valanalysgruppen. år. Läggs de vunna mandaten till i kalkylen, ohälsotal har Socialdemokraterna gått fram. – Det finns alltid lokala förklaringar till reduceras förlusten med 1,5 miljon till 10,9 I norra Sverige bedrev Socialdemokraternaförluster och vinster utifrån vad som har miljoner kronor per år. dessutom en stark offensiv mot Centerpartiethänt under mandatperioden. Vår slutsats så Motsvarande beräkning för landsting och och vi lyckades inte bemöta den.långt i Kommunala sektionen är att vi måste regioner innebär att de förlorade 35 manda- – Nu måste vi satsa på egen profilering somjobba mer strategiskt och satsa på ledar- ten kostar drygt fem miljoner kronor per år. parti i första hand. Allianspolitiken har kos-skapsutbildningar för att stötta och coacha – Vi måste rigga en annan organisation tat på, säger Marianne Larm-Svensson.våra ledare. Vi måste ha starka ledare för att för fra mtiden, for tsätter Ma rie - Louisekomma igen. Ofta handlar partivalet om vem Wernersson. Det är inte längre självklart att nästan JäMställtman har förtroende för, även om det ibland varje län kan ha en distriktsombudsman. Centerkvinnorna har analyserat valresultatetkan vara en enda fråga som är avgörande. Pengar är i sig inte det viktigaste, utan det är och noterat att Centerpartiet trots valförlusten Eva Nypelius är avgående kommunsty- hur vi använder dem. Vi i Centerpartiet har bättrat på kvinnorepresentationen. I lands-relseordförande för Gotlands kommun. Där mycket att göra under mandatperioden för tingsvalet är det nästan jämställt, med 47 pro-lovade Moderaterna att ta bort parkeringsav- att återuppbygga ett starkt förtroende. cent kvinnliga ledamöter och 53 procent förgifterna, om de vann valet. Löftet gav ett extra männen. I kommunvalet är motsvarande siff-Moderatmandat, vilket med Centerpartiets ”VälJarna sökte trygghet” ror 43 procent för kvinnorna och 57 procent förtillbakagång gör partierna lika stora. Totalt Marianne Larm-Svensson måste efter valet männen, vilket dock är en liten utjämning, dåförlorade Alliansen majoriteten. lämna över oppositionslandstingsrådsposten siffrorna 2006 var 40 procent mot 60 procent. – Nu ska vi ta möjligheten att skola in nya i Jämtland till en moderat. I riksdagsvalet tog männen mer markpolitiker, så att vi har ett starkt lag inför 2014. – Centerpartiet är inte längre det största med 7 mandat till kvinnor och 16 till män.Vi ska lägga kraft på idéutveckling och kom- borgerliga partiet i Jämtland. Det är för- Fördelningen blev blygsamt utjämnad efterpetensutveckling och se framåt. sta gången någonsin vi har ett moderat regeringsbildningen med 9 kvinnor och Förutom förlusten i politiskt inflytande oppositionsråd. 14 män.12 tidningen c.
 13. 13. + 0 0 0 0 + + + + 0 - + + 0 + - 0 + + 0 +på nästa sida kan du läsa MeroM hur centerpartiet Minskade. . tidningen c 13
 14. 14. så Minskade centerpartiet– resultatet län för länTexT: inger fredrikssonMinuslän VästManland: Inga kommuner med nya skåne: En kommun, Osby, ökade med mandat. Två oförändrade. Totalt minus ett mandat, nio kommuner oförändrade.örebro: Inga kommuner behöll eller tog nya 14 mandat. Tappade två landstingsman- Totalt minus 31 mandat. Tappade tvåmandat. Totalt minus 20 mandat. Tappade dat samt riksdagsmandatet. C represen- regionmandat och ett riksdagsmandat.ett landstingsmandat samt riksdagsmanda- terat i alla kommuner utom Fagersta. C saknar representation i helsingborg,tet. C representerat i alla kommuner. Landskrona, Malmö och Vellinge. östergötland: Inga kommuner medgotland: Tappade två mandat i kommu- nya mandat, fyra oförändrade. Totalt stockholM: Åtta kommuner ökade:nen. Fortfarande utan riksdagsmandat. minus 17 mandat. Tappade ett lands- Lidingö med fyra mandat, Danderyd tingsmandat. Behöll riksdagsmandatet. med tre, huddinge, Stockholmlän Med några nollor C representerat i alla kommuner. och Vaxholm med två var, Solna,blekinge: Inga kommuner med nya man- Sundbyberg, Täby och Värmdö med ettdat, två oförändrade. Totalt minus fyra län Med några plusMandat var. Åtta kommuner oförändrade. Totaltmandat. Tappade ett landstingsmandat. minus nio mandat. Oförändrat antal dalarna: Tre kommuner ökade med ettFortfarande utan riksdagsmandat. C landstingsmandat. Tappade ett riksdags- mandat var: Orsa, Vansbro och Älvdalen.representerat i alla kommuner. mandat, har fyra i länet och staden. C En kommun oförändrad. Totalt minus 20gäVleborg: Inga kommuner med nya mandat. Tappade tre landstingsmandat. saknar representation i Botkyrka.mandat, en oförändrad. Totalt minus Behöll riksdagsmandatet. C represente- sörMland: En kommun, Strängnäs,27 mandat, där Bollnäs tappade åtta. rat i alla kommuner. ökade med två mandat. Tre kommunerTappade fyra landstingsmandat. Behöll oförändrade. Totalt minus sju mandat. Jönköping: Tre kommuner ökaderiksdagsmandatet. C representerat i alla Tappade ett landstingsmandat. Behöll med ett mandat var: Aneby, Eksjö ochkommuner. riksdagsmandatet. C representerat i alla Värnamo. Tre kommuner oförändrade.halland: Inga kommuner med nya man- Totalt minus elva mandat. Tappade två kommuner.dat, en kommun, halmstad, oförändrad. landstingsmandat. Behöll riksdagsman- uppsala: En kommun, Älvkarleby,Totalt minus nio mandat. Tappade två datet. C representerat i alla kommuner. ökade med ett mandat. Fyra kommunerregionmandat. Behöll riksdagsmandatet. oförändrade. Totalt minus sju mandat. kalMar: Två kommuner ökade med tvåC representerat i alla kommuner. Tappade två landstingsmandat. Behöll mandat var: hultsfred och Torsås. TvåJäMtland: Inga kommuner med nya kommuner oförändrade. Totalt minus 22 riksdagsmandatet. C representerat i allamandat, två oförändrade. Totalt minus mandat, där Borgholm tappade sju och kommuner.tolv mandat. Tappade två landstings- Vimmerby fyra. Tappade två landstings- VärMland: En kommun, Kristinehamn,mandat. Behöll riksdagsmandatet. C mandat. Behöll riksdagsmandatet. C ökade med ett mandat. Fyra kommunerrepresenterat i alla kommuner. representerat i alla kommuner. oförändrade. Totalt minus 23 mandat.Västerbotten: Inga kommuner med nya kronoberg: En kommun, Tingsryd, Tappade ett landstingsmandat. Behöllmandat, tre oförändrade. Totalt minus ökade. Tre kommuner oförändrade. riksdagsmandatet. C representerat i alla27 mandat. Tappade två landstingsman- Totalt minus fem mandat. Tappade två kommuner.dat. Behöll riksdagsmandatet. C utan landstingsmandat. Behöll riksdagsman- Västra götaland: Ökade i tre kommu-representation i Malå. Centerpartiet datet. C representerat i alla kommuner. ner: Dals-Ed med tre mandat, herrljungarepresenterat via gemensam borgerlig och Töreboda med ett var. Fjorton norrbotten: Ökade i fyra kommuner:lista i Åsele. kommuner oförändrade. Totalt minus Kiruna med sex mandat, Arvidsjaur medVästernorrland: Inga kommuner med fem, Älvsbyn med två och Arjeplog med 58 mandat, där Åmål tappade sju ochnya mandat, en oförändrad. Totalt minus ett. Tre kommuner oförändrade. Totalt Vårgårda fyra. Tappade tre regionman-14 mandat. Tappade två landstings- minus åtta mandat. Oförändrat antal dat. Tappade ett riksdagsmandat ochmandat. Behöll riksdagsmandatet. C landstingsmandat. Tappade riksdagsman- har kvar tre. C saknar representation irepresenterat i alla kommuner. datet. C saknar representation i gällivare. göteborg och Öckerö. .14 tidningen c
 15. 15. Foto: iz aBel a HaBUr /iStoCK PHotoVad säger gräsrötterna? Just nu ”dammsugs” Centerpartiet på åsikter och inspel till den valanalys som pågår.Analysgruppen:”Det krävs en viljatill förändring”vallokalerna hade knappt stängt förrän i princip alla politiska partier hadetillsatt någon form valanalysgrupp. Centerpartiet var inget undantag. den24 september utsåg Partistyrelsen småländska riksdagsledamoten annieJohansson att leda den grupp som ska svara för partiets eftervalsanalys,ett tungt uppdrag som kräver både ledarskap och mod. >>TexT: elisabeTh Jansson . tidningen c 15
 16. 16. analysgruppen består aV tolV centerpartister; Under december ska sedan själva analy- bygger på att organisationen på alla nivåer visarnio aV dessa är Valda aV partistyrelsen (se sen göras; utifrån tusentals dokument ska en vilja att förändra, säger Annie Johansson.faktaruta) och har en bred geografisk sprid- Analysgruppen vaska fram slutsatser och Slutrapporten ska vara klar i början av 2011.ning. Dessutom har Centerkvinnorna, CUF och därefter föreslå konkreta åtgärder. Annie Johansson menar att Analysgruppen dåCenterstudenter en plats vardera. Till Analys- Även om Annie Johansson vare sig vill eller kommer att föreslå de åtgärder som behövsgruppen är även tre tjänstemän från riksorgani- kan yppa något om Analysgruppens slutsatser för att föra Centerpartiet framåt.sationen knutna. En av dessa är Centerpartiets eller förslag på åtgärder i det här läget, är hon – Sverige behöver ett större och starkareblivande partisekreterare Michael Arthursson övertygad om att Centerpartiet måste bort Centerparti. Vi ska ju fortsätta att bygga en(läs mer om honom på sid 27). från den så kallade intressepolitiken och bli bättre framtid för Sverige och då behöver vi se – Det är en bred grupp med bra variation av ett tydligt idéburet parti om partiet ska lyckas sanningen i vitögat och göra de förändringarkommunalråd, distriktsordföranden, lands- attrahera fler väljare. som krävs, avslutar Annie Johansson.tingsråd, riksdagsledamöter och represen- – Centerpartiet måste forma en politik för Foto: aliSon de marS von Blixentanter för syskonorganisationerna som alla hela landet och som inte gör skillnad bero-besitter olika kompetenser och erfarenheter, ende på var man bor. En politik som byggermenar Annie Johansson. broar och inte skapar motsättningar. Uppdraget är att analysera valresultatet och Inte heller Anders W Jonsson, riksdagsleda-Centerpartiets arbete under den gångna man- mot från Gävleborg, kan gå analysen i förvägdatperioden och valrörelsen, både på riks– , men menar att budskapet från rörelsen ändåregional– och kommunal nivå. I uppdraget är ganska entydigt:ingår också att lämna konkreta förslag på poli- – Sätt ny fart på idéutvecklingen och vågatiska och organisatoriska förändringar, liksom visa tydligare profil gentemot andra partier.strategiska utvecklingsfrågor framöver. profilera centerpartietVarför är du vald till ordförande? Centerpartiets profilering, både inom och– Det behövs ett tydligt ledarskap och att utanför allianssamarbetet, är av naturligaman inte är rädd för att ta i sådant som är obe- skäl ett återkommande tema i valanalysdis-kvämt. För vi kommer att komma fram till slut- kussionen. När CUF– ordföranden Magnussatser som kräver förändring och då behövs Andersson blir ombedd att peka ut vad som ärdet ett ledarskap i Analysgruppen som kan stå viktigast för Centerpartiet att komma tillrättaupp för dem. med, säger han utan tvekan ”Centerpartiets Med emfas säger hon att det är viktigt att roll i regeringen”.Analysgruppen vänder på alla stenar: – Vi måste klara av att vara regeringsparti – För om vi ska kunna sätta in rätt behand- och samtidigt vara ett spännande parti ochling måste vi ställa rätt diagnos. Jag tror också driva opinion i fler frågor än våra profilfrågoratt det är viktigt med ett lyssnande ledarskap, och de frågor där vi har ministrar, säger han.och det är något jag som riksdagsledamot – Modet runt om i Centersverige vad gäller Annie Johanssonhar försökt anamma under den förra mandat- att förtydliga och förändra både kommunika-perioden. Jag tror att den egenskapen är tion, organisation och politisk profileringnyttig för den här gruppens arbete. måste vara stort, menar Annie Johansson. fakta – Analysgruppens slutsatser och betydelse analysgruppensViktigt att lyssna medlemmarHösten har också mycket riktigt ägnats åt attlyssna in vad Centerrörelsen säger. Under fakta Annie Johansson (ordförande), Jönköpingoktober månad påbörjades en ambitiös fakta- annie Johansson Anders W Jonsson, gävleborginsamling som omfattade samtliga nivåer inom Frank Nilsson, Norrbotten född: 1983partiet. Faktainsamlingen har framför allt skett gunilla hjelm, Centerkvinnornagenom enkäter som riktat sig till både personal, bor: I Värnamo och i en övernattningslä- genhet i Stockholm Johan Linander, Skånefunktionärer i valrörelsen, förtroendevalda politiska uppdrag: riksdagsledamot Leif Johansson, Skaraborgoch medlemmar (läs mer om Medlemsenkätenpå nästa sida), en distriktsturné liksom djup- sedan 2006, ekonomisk talesperson, Lisa Falk, Centerstudenter ledamot i Finansutskottet och vice Magnus Andersson, Centerpartietsintervjuer av nyckelpersoner både inom och gruppledare för Centerpartiets riks- Ungdomsförbundutanför partiet. dagsgrupp, tidigare ordinarie ledamot – Det är inte meningen att det enbart ska Marianne Larm-Svensson, Jämtland av Konstitutionsutskottet och ersättare ivara Analysgruppens slutrapport. Det är Justitie- och Arbetsmarknadsutskotten Marie-Louise Wernersson, hallandviktigt för rapportens legitimitet att medlem- Muharrem Demirok, Östergötland Motto: Inget är omöjligt, en del saker tarmarna har kunnat göra sin röst hörd, säger bara lite längre tid. Per Ankersjö, StockholmAnnie Johansson. .16 tidningen c
 17. 17. Opinionsexpert:”Valresultatet en arbetsseger”Centerpartiets valresultat på 6,6 – Faktumet att många rös- tade på sitt näst bästa alterna-procent är en tydlig tillbakagång tiv av taktiska skäl hade storjämfört med 2006 års riksdags- bet ydelse för de små pa r ti - erna, främst Centerpartiet ochval, då partiet landade på hela K ristdemok raterna. Detta ä r7,9 procent. Faktum är att vi viktigt att komma ihåg i eftervals-aldrig varit i närheten av denna analysen, säger Arne Modig. Blockpolitiken är också någottoppnotering under hela den som Centerpartiet noga måsteförra mandatperioden. och så analysera. – Blockpolitiken är både brasent som en månad innan valet och dålig för Centerpartiet, menarlåg Centerpartiet och pendlade Arne Modig. Å ena sidan har den tydliggjort Centerpartiets allmän-mellan fyra till fem procent. na hållning, medan den å andraTexT: elisabeTh Jansson sidan innebär begränsningar avsett i skenet aV detta går det, trots allt, att vilka möjligheter partiet har. Arne Modigkonstatera att centerpartiet gJorde en bra Han menar att många väljare fortfarande äldre– och glesbygdsväljare. Tillbakagångenvalspurt. har en väldigt otydlig bild av Centerpartiet. är tydlig, framför allt i Norrlands- och skogslä- – För Centerpartiets del var valrörelsen – Den viktigaste frågan för Centerpartiet nen, säger Arne Modig.väldigt avgörande och viktig. Jag tycker att är att profilera sig och vara tydligt för sina De viktigaste frågorna för den generella väl-Maud Olofsson gjorde mycket bra ifrån sig i väljare. jarkåren var jobben, skolan, Sveriges ekonomi,utfrågningar och debatter. Det var en arbets- sjukvården och skatter. Centerpartiets pro-seger som jag ser det, säger Arne Modig, en av förändrad VälJarbild filfrågor – företagande och näringslivspolitikSveriges främsta opinionsexperter. Centerpartiet visar en tydligt förändrad väl- samt miljö och klimat kommer – först på nion- Men även om Centerpartiet gjorde en hero- jarbild i 2010 års val: vi tar fler väljare från M de och tionde plats för svensken i gemen. Detisk insats under valrörelsen är läget bekym- och FP, men är sämre på att ta väljare från KD som däremot skiljer ut Centerpartiets väljaremersamt. Målsättningen på 10 procents och MP. Fler och fler av Centerpartiets väl- från övriga är att de tycker att företagande –väljarstöd i riksdagen är mycket avlägsen, jare identifierar sig också åt höger. Partiet har och näringslivspolitik, miljö och klimat liksomliksom partiets lokala och regionala målsätt- stärkt sin ställning i storstäder, bland Saco– energi och regionalpolitik är betydligt vikti-ningar: centerpartistisk ledning i 70 kom- medlemmar och bland unga väljare. gare än andra väljare.muner, landsting och regioner. Utfallet blev Däremot tappar vi brett till alla partier, för- – Däremot är de mindre intresserade avsnarare tvärtom; att mandatet minskade runt utom till Sverigedemokraterna. socialförsäkring, a-kassa och sådana frågor.om i Sverige. – Centerpartiet har tappat låg– och gymna- Så Centerpartiet ligger i takt med sina väljare, En osäkerhetsfaktor i det här sammanhanget sieutbildade; LO– medlemmarnas stöd har till även om det också finns mycket att göra påär att det förekom taktikröster på Centerpartiet. exempel gått ner kraftigt. Ni har också tappat det här området, menar Arne Modig. ✁ bidra till centerpartiets utveckling! I en riksomfattande medlemsenkät uppmanas alla centermedlemmar att svara på tre öppna frågor:✁ 1. hur ser du på valet 2010 som helhet och på skicka in dina svar senast den 8 december till: centerpartiets valresultat? valanalys@centerpartiet.se eller 2. hur ser du på den gångna mandatperioden? Valanalys/Medlemsenkät 3. har du förslag - organisatoriska och politiska - Centerpartiets Riksorganisation inför kommande mandatperiod och nästa val? Box 2200 103 15 Stockholm . tidningen c 17
 18. 18. fakta åke pettersson född: 1946 landstingsråd, stockholm 1973-1979 statssekreterare på socialdepartementet 1979-1982 partisekreterare 1987-1998 detta visste du inte om åke: att han har skjutit 37 älgar annika Qarlsson född: 1964 riksdagsledamot 2002- centerkvinnornas för- bundsordförande 2003- detta visste du inte om annika: att hon skjuter skarpt och har jägarexamen sedan 1991 elias giertz född: 1996 ledamot av cuf:s distriktsstyrelse i Stockholm detta visste du inte om elias: att han är en duktig tävlingssimmareDåtid, nutid, framtid– tre generationercenterpartister samtalarinte representerar Åke Pettersson, annika qarlsson och elias giertz de hundraår som Centerpartiet funnits. men ändå kan de sägas gestalta ”dåtid, nutid,framtid” - samma devis som 100-årsjubileet. och trots att de har olikaerfarenhet, bakgrund och ålder, är det samma drivkraft som fick dem attengagera sig i politiken: att vara med och påverka samhällets utveckling.TexT: ingrid hedenvind-braskfoTo: roberT nYgren .18 tidningen c

×