Tidningen C Nr 3 2009

3,890 views

Published on

Centerpartiets tidning C. Nr 3 2009. Redaktör Elisabeth Jansson, ansvarig utgivare Lena Forsman.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,890
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tidningen C Nr 3 2009

 1. 1. en tidning från Centerpartiet nuMMer 3 2009 ”Svensk militär (C) gör skillnad i Afghanistan” Alliansen laddar för ny valseger sidan 4 När EU kom till bönderna i Kronoberg Maud säger: Centerpartiet leder europa sidan 3
 2. 2. N 3/2009: o en tidning från Centerpartiet redaktionen Chefredaktör: Elisabeth Jansson E-post: elisabeth.jansson@centerpartiet.se TEL: 08-617 38 41 Ansvarig utgivare: Lena Forsman E-post: lena.forsman@riksdagen.se TEL: 08-786 60 89 teMa: när eu koM till annonser kontakta redaktionen bönderna i kronoberg, sid 4 postadress Tidningen C. box 2200 sid 8 Tjäna pengar och rädda världen 103 15 Stockholm sid 13 Sverige ska gasa sig ur krisen – höstbudget med jobben i fokus telefon TELEFOn: 08-617 38 00 FAx: 08-617 38 10 sid 14 Allians för Sverige laddar för ny valseger prenuMeration Medlemmar i Centerpartiet och sid 17 Råd om vässad konkurrenskraft både i Strömsund och på Stureplan Centerkvinnorna får tidningen C. gratis. Övriga betalar 80 kronor/år (4 nr/2009) sid 28 Centernätet – Centerpartiets nya webbplats för politisk diskussion Postgiro 104 63-8. Märk talongen ”Prenumeration tidningen C.” och ange namn och adress. C. finns även som taltidning. adressändring Det talas en del om frihet i det här numret. Alltid med i C. Kontakta ditt distrikt eller ring 08-617 38 00 ts kontrollerad upplaga 2008: 55 600 Frihet att själv välja vilket liv man vill leva. Tryck: V-TAb, norrtälje 2007, 2006, 2005 Och det är ju gott så. Men på den andra sidan Maud säger sid 3 Miljöcertifierade enligt iSO141001, cert nr.1410718 av myntet finns ansvar och det är liksom en förutsättning för att det där med frihet teMa sid 4 ska funka. Alla har dock inte samma syn på oMslagsbild: saken. Stockholmaren Olle Forssell till exem- Hans Runesson internationellt sid 10 pel. Han är arg på kampanjen ”Hallå du tap- issn 1651-4521 pade något!” som ska förmå stockholmarna att – revolutionerande nog - själva ta ansvar profil sid 18 för sitt skräp. Redigering och produktion: –Jag gillar inte kampanjen, den får motsatt fixa sid 26 Turbin effekt på mig. Det är som om de säger att det är fel på oss, skriver han i ett brev till den ELiSAbETH JAnSSOn C.sverige sid 29 borgerliga stadshusledningen. Den socialistiska lösningen tycks alltså vara att ”någon annan” ska ta upp C. & Hör sid 30 mitt skräp, vilket självklart kostar skattepengar (inte konstigt att man måste höja skatterna för att få det hela att gå ihop). Tack käre Gud för att Olle korsord sid 31 Forssells åsikt befinner sig i minoritet. Låt det förbli så. Läs om hur CUF-ordföranden Magnus Andersson ser på frihet på sidan 18. Det största för Centerpartiet just nu är annars det pågående EU-ordförande- skapet. Tillsammans med sina europeiska kollegor är våra fyra statsråd med centerpartiet.se och leder en halv miljard människor. Det är stort. Läs mer om detta på sidan 4. 2 tidningen C .
 3. 3. maudsäger : Den finansiella krisen har dragit fram som en stormvind över världen. Känner ni igen den liknelsen? Ja, vädermetaforerna har varit många för att belysa allvaret i den globala finanskrisen. När finansmarknaderna nu börjar återhämta sig finns all anledning att ha klimatet i fokus också i fortsättningen. Klimathotet är vår tids största utmaning och den jordens befolkning behöver är ett nytt avtal för att fråga som vid sidan av finanskrisen dominerar det minska växthusgaserna. Målet är att jorden inte svenska ordförandeskapet i EU. Här har Center- ska värmas upp mer än två grader. partiet en viktig uppgift, som ett grönt och liberalt Vår miljöminister Andreas Carlgren, jag själv och parti, att visa att det går att förena tillväxt och andra ministrar reser nu runt i världen och talar utveckling med hänsyn till klimat och miljö. med statsmän och statskvinnor för att få alla län- För mig var det en stark upplevelse att stå inför der att ta sin del av ansvaret. Också USA och Kina. Europaparlamentets utskott och presentera vårt Men om inte medborgare, organisationer och koncept för en eko-effektiv ekonomi, eco efficient näringsliv trycker på och talar om för världens economy. Gensvaret var omedelbart och nyfiket. makthavare vad det är vi kräver av dem, kom- Många av frågeställarna använde sig av begreppet mer de aldrig att ha modet att skriva på. Därför och gav uttryck för att det bör vara en bärande tan- behöver vi öka trycket nu och fram till Köpen- ke i den nya tillväxtstrategin för Europa. För Cen- hamnsmötet. terpartiet är det viktigt att ha ett samlat begrepp Det vi gör nu är viktigt för världen, för som både omfamnar tillväxt och miljö. Något som Sverige och för Centerpartiet – och inte de gröna av tradition sätter sig emot. minst för våra barn och barnbarn. Köpenhamnsmötet i december är en viktig mil- stolpe, då världens ledare träffas för att komma överens om en ny klimatöverenskommelse. Vad Vad säger du? Tala om för Maud Olofsson vad du tycker! Mejla till maud.olofsson@centerpartiet.se Ett urval samt svar på dessa kommer att publiceras i nästa nummer av tidningen C. foto: Linus HaLLgren
 4. 4. Eskil Erlandsson och hans 27 europeiska kollegor, mitt i den småländska myllan hos familjen Engström på gården Färanäs. När EU kom till bönderna i Kronoberg En stolt Eskil Erlandsson visade hembygden för sina ministerkollegor text: anneli Wirdenäs foto: Hans runesson under några dagar i mitten av september fick bönderna i småländska Växjö besök av de som har makten över jordbruket i eu. då träffades eu:s jordbruks- och fiskeministrar för ett informellt ministermöte utan beslutfattande. Men det var många stora framtidsfrågor som stod på agendan. det övergripande temat var klimatförändringarna. Ministrarna diskuterade bland annat vad jordbruket kan göra för att minska sina utsläpp. 4 tidningen C .
 5. 5. ofta kan det kännas långt till beslutsfat- vad de olika EU-stöden innebär för just den tarna eu, i alla fall oM Man är lantbrukare här gården. i Småland. Men en dag under det informella ministermötet i Växjö fick några av de krono- rikt kulturlandskap bergska bönderna möjlighet att träffa dem En het fråga just nu är EU:s regler om att det som har makten över jordbruket i Europa. får finnas högst 60 träd per hektar jord, för Under en hel dag följde EU-ministrarna Eskil att den ska klassas som betesmark. I Färanäs Erlandsson på rundtur i hans älskade hemlän. liksom på många andra gårdar i trakten är det I Växjö hade det fejats och pyntats för att betydligt fler. Familjen vill gärna bevara den stadens skulle visa upp sig från sin finaste trädrika marken som betats av mjuka mular sida. Att det var något stort på gång märktes i generationer, såväl för det kulturhistoriska på alla avspärrningar i centrum och närvaron värdet som för den biologiska mångfaldens av ett stort antal poliser. Jordbruksminister skull. Därmed förlorar de EU-bidraget för Eskil Erlandsson som var värd för mötet, blev italienska. De betande korna i hagen intill betesmark, på 1 200 kronor per hektar. Det gav känslosam när han invigde det stora evene- råmade högljutt liksom för att påpeka att det de ansvariga ministrarna något att tänka på, manget. Framför sig på torget hade han tusen- egentligen är dem alltihop handlar om. inte minst för att 300 av 400 utrotningshotade tals kronobergare, och många av hans bästa arter lever i just sådana marker. Böndernas vänner från hemtrakten hade slutit upp. en typisk sMålandsgård oro över mjölkpriserna var en annan fråga Efter invigningen stod gårdsbesök på agen- Värden Eskil Erlandsson var mycket angelä- diskuterades livligt. dan. Först ut att få besök var Cecilia och Rune gen om att kollegorna skulle få lära om, och Engström och deras barn på gården Färanäs. uppleva vår del av Europa med egna ögon. nära oCH nyttigt Barnen hade fått ledigt från skolan för att vara – Det de (ministerkollegorna) uttrycker ”Det ska vara lönsamt att vara klimatsmart” med och ta emot de 27 ministrarna, det stora störst förvåning över är det som är annorlun- var ett budskap som Eskil Erlandsson ofta mediauppbådet och delegater från de olika da: allt det gröna, träden, det myckna vattnet. återkom till under ministermötet. Familjen europeiska länderna. Färanäs Västregård är en typisk gård från Engström odlar allt sitt eget klöverblandade området, men många flikiga små åkrar, utsprid- foder och slipper på så vis dyra transporter. uppställning i Hagen da fält och betade hagmarker. Där finns ett 70 Klöver är bra för miljön, den fångar in luftens Spetsiga klackskor och exklusiva loafers mjölkkor och lika många ungdjur. För några år kväve och för ner den i jorden. En slags kom- traskade sida vid sida med gummiststövlar sedan investerade familjen i ett nytt robotise- pensation för den omtalade gasen som korna och gympaskor över frodiga klöverängar och rat mjölkstall, i samband med att de gick över släpper ut. Företaget utvinner också värmen betesmark. Svenska samtal blandades med till eko logisk produktion. Ministrarna fick ur den spenvarma mjölken. Den används diskussioner på engelska, tyska, franska, höra om villkoren för jordbruksföretaget och sedan till både disk- och golvvärme. » . tidningen C 5
 6. 6. Eskil Erlandsson kramar avgående EU-kommissionären Mariann boel Fischer och tackar för gott samarbete. Cecilia Engström bjuder på egen ostkaka och grannarna har ställt upp och bakat smålandskringlor och morotskaka. » Från en liter mjölk får man ut sju deciliter 45-gradigt vatten, tack vare en skogen soM kliMatresurs värmeväxlare, något som väckte stort intresse bland EU-folket. I Ramsås får hon och de andra ministrarna i uppdrag plantera lövträd. – Amazing! Jordbruksministern från Cypern, Egly Pantelakis, är exalte- – För den som planterat ett träd har livet inte varit bortkastat, påmin- rad över allt det hon får se och lära, så långt från hennes egen verklighet. ner Eskil Erlandsson. – Även om vi ännu inte befinner oss på samma tekniska nivå på Cypern, För honom är några av de viktigaste budskapen under mötet att vi så har vi blivit medvetna om vilka möjligheter som finns. i Sverige använder rester från både jorden och skogen till energi. Och att skog och trä är en viktig resurs i klimatarbetet genom förmågan att lyCklig Minister binda koldioxid. I Sverige där skogen till stor del sköts av privata ägare, Från Vislanda går färden vidare mot Ljungby kommun och Agunnaryd, är omsorgen om miljön lika betydelsefull som de ekonomiska vinsterna, Ingvar Kamprads hemtrakter. Alldeles intill sjön Möckeln ligger det är skogsindustrins folk noga med att framhålla. Marianne och Arne Lundins skogsgård Ramsås. Där möter en hänföran- – Vi vill ha frihet under ansvar, betonade skogsägaren Arne Lundin. de vy över det solbelysta vattnet. Eskil Erlandsson slår ut med armarna och utbrister: närodlat oCH ekologiskt – Det är ju lycka det här! Sverige när det är som vackrast! Som avslutning på besöket i Ramsås bjöds på en måltid alldeles intill vattnet. Den var lagad av ekologiska råvaror från trakten, som vilt, bär, i storMens CentruM svamp och ost. Det blev en stunds avkoppling och tillfälle för politiker, Ägarparet berättar om hur de en vinterdag för snart fem år sedan drab- media och branschfolk att mötas och diskutera. Mariann Boel Fischer bades av stormen Gudrun. Det var just här hon härjade som allra värst. kunde inte motstå frestelsen att vada ut i sjön i sina gummistövlar, och Ortsborna var utan värme, vatten och telefon i sex veckor. Under en andra följde efter. natt föll stora delar av den äldre skogen och fortfarande pågår arbete En stolt Eskil Erlandsson var mycket nöjd med sin rundresa. med att återplantera de kala ytorna. – Jag har överraskats över kollegorna flera gånger under dagen, men År 2005 strax efter att stormen skövlat flera skogar i länet var jord- allra mest för deras vetgirighet. De har ställt frågor som ivriga studenter, brukskommissionären Mariann Boel Fischer från Danmark på plats för om klimatsmart jordbruk och uthålligt skogsbruk. Jag har fått mycket att inspektera skadorna. Nu är hon tillbaka i området för första gången. uppskattning under utfärden, det kunde inte ha varit bättre. – Det var verkligen en stor katastrof och jag tycker det är fantastiskt Så tog han med sig ministerkollegorna hem till sin gård i Stackarp, att det har skett så mycket här sedan dess. Vilket enastående arbete några mil bort i Ljungby kommun. skogsbönderna har gjort! 6 tidningen C .
 7. 7. fakta Under halvåret som ordförandeland är det främst tre prioriteringar inom Eskil Erlandssons område som lyfts fram. De går in under begreppet ”bruka utan att förbruka”: Ett långsiktigt hållbart fiske, globala utmaningar kring mat och klimat, friska djur och en sund djurhållning. Pro b l e m e n k ri n g k li ma t fö rä n d ri n g - arna är det som överskuggar allt just nu. Jordbruket är en del av problemet men kan också vara med och lösa dem, bland annat genom en hållbar energiproduktion. Världens befolkning kommer troligen att fördubblas till år 2050. En viktig fråga för EU är hur man ska bidra till att försörja jor- dens ökade befolkning med mat. i november ska Sverige som EU-ordförande föra EU:s talan vid ett möte som Fn:s livs- medels- och jordbruksorganisation FAO kommer att hålla. Det handlar just om att trygga den globala livsmedelsförsörjning och Sverige kommer att driva på FAO:s arbete. ”EU:s strategi för djurhälsa har temat: bättre förebygga är bättre än att bota”. Sverige har en stark profil i djurskyddsfrå- gor, både inom EU och internationellt och kommer att hålla debatten igång under ordförandeåret. beridna högvakten förärade Växjö med ett besök under ministermötet. bilden till höger: Eskil Erlandsson med sin särbo Bodil Nilsson. 2-graderskampanj för klimatet för att öka trycket på opinionen inför klimatmötet gäller det amerikanska sjukförsäkringssys- temet, och att den frågan just nu överskug- i Köpenhamn i december vill Centerpartiet driva gar allt. Samtidigt menade han att ett starkt EU och enighet i det svenska samhället har en kampanj tillsammans med ett tjugotal av de betydelse för att lyckas åstadkomma resultat i klimatförhandlingarna. Nu vidtar ytterligare möten mellan de olika största organisationerna i sverige. organisationerna för att enas kring ett upprop, text: eLisabetH Jansson en enkel hemsida, en vykortskampanj samt ett par större aktiviteter under hösten. för några veCkor sedan bjöd näringsMi- Åkeriföretag, Studieförbundet Vuxenskolan, – Kampanjen ska utgå från att vi vill ha ett nister Maud olofsson oCH MiljöMinister LRF, Företagarna, tankesmedjan Fores och klimatavtal på plats och att alla länder ska Andreas Carlgren in ett tjugotal av de största Vasakronan. delta. Flera organisationer har föreslagit att organisationerna i Sverige för att diskutera Kampanjen syftar till att för omvärlden visa kampanjen ska omfatta ett upprop kring de formerna för en gemensam kampanj. På mötet upp en svensk enighet i klimatfrågan och däri- allra fattigaste människornas situation och att deltog organisationer som Svenskt Näringsliv, genom sätta ett ökat tryck på klimatförhand- utvecklingsperspektivet ska vara en del av kam- Jernkontoret, Skogsindustrin och Globe lingarna under hösten. panjen, säger projektledaren Kristina Jonäng. Forum, som alla representerar olika delar av Miljöminister Andreas Carlgren var tydlig WWF har föreslagit att det så kallade 2-gra- näringslivet. med att det finns höga förväntningar på att dersmålet, det vill säga att medeltempera- Frå n miljörörelsen va r det ock så världen ska enas i en global klimatöverens- turen inte ska öka mer än två grader, är den god uppslutning genom W W F och SNF. kommelse, men att det fortfarande återstår viktigaste frågan att enas kring. Representanter för Svenska FN-förbundet, några veckor av svåra förhandlingar. – Det är ett bra förslag som de flesta organisa- Röda Korset, Svenska Kyrkan och Rädda Han underströk också de svårigheter som tioner kan ansluta sig till, tror Kristina Jonäng. Barnen fanns också på plats liksom Sveriges USA:s president Barack Obama har när det tidningen C. 7
 8. 8. Tjäna pengar och rädda världen får man tjäna pengar på att rädda världen? Ja, säger de båda världsförbättrarna erika augustinsson och Maja brisvall. tillsammans har de skrivit en bok om sin egen hjälte, samhällsentreprenören. text oCH foto: JaCob ZetterMan – det Här är fraMtiden, säger Maja brisvall offentliga institutioner. Ur denna mix kommer samhällsentreprenörer som får förklara Medan Hon stiCker ner Handen i väskan oCH samhällsnytta i företagsform, där världsför- sin verksamhet. Det är bland annat God El, börjar rota, och tar upp en – plastpåse! bättrare får bilda aktiebolag utan att de ska som skänker vinsten till välgörande ända- Eller rättare sagt en Peepoo, en biologiskt behöva skämmas. mål, det är Saltå Kvarn vars affärsidé är nedbrytbar engångstoalett som troligtvis kom- att bedriva ekologiskt jordbruk, samtidigt mer att förändra situationen för miljoner, kan- ok bli rik som de erbjuder väldesignade och proff- ske till och med miljarder, människor som lever – Vi måste få bort bilden att det är fult att siga varor, det är Fittja drift & underhåll som under usla sanitära förhållanden. Uppfinningen tjäna pengar på bra saker, säger Maja bestämt. anställer dem som hamnat utanför arbets- är svensk och ska spridas till världens stor- – Det är helt okej att bli rik på att lösa sam- marknaden, det är Myrorna som plockat in stadsslummar via företaget Peepoople AB. hällsproblem, lyder Erikas programförklaring. chefer från näringslivet för att effektivisera sin Affärsstrategen Maja Brisvall och journa- – Med de problem vi har i dag finns det secondhand-verksamhet, där vinsten går till listen/aktivisten Erika Augustinsson vet vad mycket pengar att tjäna. Kan du lösa klimat- Frälsningsarméns sociala arbete. de kallar människorna bakom den här sats- hotet är det klart att du också ska tjäna pengar. ningen. Samhällsentreprenörer. Det vill säga Maja och Erika har presenterat sina idéer sverige ligger efter entreprenörer som inte bara räknar sin vinst i inspirationsboken ”Tjäna pengar och rädda Trots alla exempel som Erika och Maja hittat i pengar, utan också ser vilken nytta de gör för världen”. Arbetet med boken startade för två i Sverige påstår de att vi ligger långt efter i en sin omvärld. år sedan efter att de uppmärksammade en internationell jämförelse. På frågan om varför global entreprenörstrend. Eftersom den inte är Maja blixtsnabb med svaret. Hybrider var omskriven på svenska passade de på att – Folkhemstanken, säger hon rappt. Samhällsentreprenörer är ett globalt feno- fylla ut tomrummet. Erika tar över och förklarar vidare. men, och deras verksamhet är ganska svåra Under skrivandets gång har såväl klimat- – Vi har fastnat och stagnerat lite. Vi trodde att placera in i en traditionell uppdelning som finanskris förändrat tillståndet i världen. att vi var klara med samhällsbygget, och mellan näringsliv, offentlig sektor och ideell Något som författarna anser tala till samhälls- halkar efter när det kommer något nytt. sektor. Istället utgör de någon slags hybrid- entreprenörernas fördel, eftersom klimat- – Kombinationen jantelag och stor offentlig form, som tar lite från näringslivets effektivi- lösningar och satsningar på sociala projekt sektor föder inte oliktänkande direkt, säger tet, blandar det med värdegrunden från den behövs nu mer än någonsin. Maja, och fortsätter att ta hål på en självgod ideella sektorn och det sociala ansvaret från I sin bok intervjuar de en rad svenska svensk självbild. . 8 tidningen C
 9. 9. nya entreprenörer kombinerar affärstänk med socialt ansvar. De gör gott och blir rika på köpet. Om detta har Maja brisvall och Erika Augustinsson skrivit en bok. – I Sverige slår vi oss gärna för bröstet och – Eller i världen, säger Maja. fullständigt revolutionerats, säger Erika. skryter med att vi ger mest i bistånd och att De har en rad med tips för blivande sam- Hon tror att något liknande kommer att vi tar emot flest flyktingar. Men att utforska hällsentreprenörer, men en viktig hörnsten hända med synen på entreprenörer. I fram- nya affärsmetoder och utforma uthålliga lös- är att kolla över finansieringen. Har man en tiden är inte idealet längre att bara starta ningar, det är vi inte lika bra på. Och det finns idé bör man besöka den lokala banken eller företag för att tjäna så mycket pengar som en uppsjö modeller att lära av. Här ligger vi i näringslivskontoret och kanske tillverka en möjligt. Vinsten måste mätas även utifrån Sverige långt efter. prototyp för att prova sig fram. andra aspekter, vad man gjort för miljön eller Båda två tror att det i samhällsentreprenör- – Och lär dig prata det språk som behövs. vilken nytta man gjort för samhället. skapet finns en uppsjö av nya tjänster, och de Läs finanstidningar, säger Maja. – Om tjugo år kan man inte driva en verk- tycker det är dags att göra stora satsningar på – Kolla utanför Sveriges gränser, och se vad samhet utan att ta hänsyn, profeterar Erika. dem som brinner för att både rädda världen som finns där. Kanske finns det något som går och tjäna pengar. att använda här hemma, säger Erika. – Här finns en jättechans för Alliansen att – Spänn bågen och se om det går att sälja Kan du lösa klimat- göra något, säger Maja Brisvall. din idé. Pröva dina vingar, säger Maja. vilka tips Har ni till deM soM vill Och för alla dem som inte sett den nya hotet är det klart trenden att kombinera affärstänk med socialt satsa på det Här? ansvar har Erika Augustinsson en bra liknelse att du också ska – Först och främst måste man hitta hålet i från sitt eget liv. marknaden, säger Erika något kryptiskt. – Jag har jobbat för Greenpeace och för nio tjäna pengar. – Behovet, fyller Maja i sedvanlig ordning i med. år sedan började vi prata om klimathotet. Då – På den orten där du finns, säger Erika. tittade folk snett på oss. Sedan dess har det . tidningen C 9
 10. 10. c.internationellt ”Svensk militär (C) gör skillnad i Afghanistan” Centerväljare har det starkaste motståndet till sveriges militära insats i afghanistan. officeren och Centerpartisten Krister fahlstedt argumenterar gärna för den motsatta åsikten. Han är på uppdrag i afghanistan och hans uppgift handlar främst om att påverka folks värderingar. och för att göra det måste man befinna sig på plats. text: JaCob ZetterMan foto: PriVata uppgiften kan tyCkas Hopplös. fliCkskolor Isaf-styrkan i Mazar-e Sharif. Rent praktiskt kan det handla om att stödja bränns ner. det finns lagar soM tvingar När han berättar om sitt uppdrag är det lokala kvinnliga entreprenörer, eller att ge shiamuslimska kvinnor att ha sex på sina uppenbart att svensk militär inte bara är ute uppmärksamhet till de kvinnliga politikerna makars villkor. Och majoriteten av landets och patrullerar gator och viftar med vapen. Det som finns på provinsnivå. De svenska militä- kvinnor går omkring i burka. Krister Fahlstedt låter mer som om han jobbar för en humanitär rerna fungerar också som förebilder, och bara jobbar alltså med genusfrågor i ett land som hjälporganisation som kommit för att arbeta det faktum att det finns manliga och kvinnliga med svensk standard skulle stämplas som med ”mjuka” värden. Visserligen bär han soldater är i en afghansk kontext stort, och kvinnoförtryckande. vapen, men han har inte åkt till Afghanistan för något som kan påverka människors sätt att Det är förstås en rätt häftig utmaning. att kriga, utan för att möta människor. tänka och agera. Afghanistan är ett av de länder där kvinnor – Det finns en pågående kvinnorättskamp, Krister Fahlstedt säger att han är glad att har det tuffast. och den försöker vi stödja. Det handlar om att Sverige har en hög svansföring kring säker- – Men uppgiften är självklar, vi ska bedriva synliggöra kvinnor på olika nivåer, och mitt hetspolitiska frågor och att svenska soldater en insats som når ut till hela befolkningen, inte uppdrag handlar också om att genderfrågor finns i Afghanistan för att påverka landet i bara halva, säger Krister Fahlstedt, som är ska byggas in i alla våra soldaters medvetan- en positiv riktning. Den militära närvaron, så kallad Gender field advisor i den svenska de, säger Krister Fahlstedt. som bygger på FN-mandat, är ännu så länge . 10 tidningen C
 11. 11. c.internationellt Vi ska vara stolta för att vår militär är i Afghanistan, för vår närvaro gör skillnad. en direkt förutsättning för att exempelvis många varmt om hjärtat och Centerpartiet har en del Centerpartister har en lite längre resa biståndsorganisationer ska kunna verka i under en lång tid stått upp för den allmänna att göra med tanke på det engagemang många stora delar av landet. värnplikten. Båda dessa komponenter har en lagt ner i frågan, säger Krister Fahlstedt. – Vill man göra någon verklig nytta måste tydlig koppling till det gamla invasionsförsva- – Jag tycker istället att vi ska vara stolta för man vara aktiv utanför sitt lands egna grän- ret, säger han. att vår militär är i Afghanistan, för vår närvaro ser, i samarbete med andra. Säkerhetspolitik Men med tjugo års erfarenhet från försvaret gör skillnad. Den absoluta majoriteten av afgha- handlar om internationellt ansvarstagande, menar Krister Fahlstedt att det är dags att nerna är tacksamma över den internationella på samma sätt som klimatpolitik, säger han. tänka om. Ett paradigmskifte har inträffat, och militära närvaron. Och varför inte använda Trots att han själv har en positiv inställning alla har inte hängt med. vår folkrörelseförankring till något positivt. till svensk militär närvaro i Afghanistan har – Den tidigare idén byggde på att vi skulle Och jag skulle gärna se att vi använder vår han en stor förståelse för att många centerväl- kunna mobilisera så många människor som folkrörelseförankring till att mobilsera stöd till jare inte delar hans uppfattning. möjligt för att placera ut dem vid gränsen och de soldater som dagligen riskerar sina liv i det – Jag tror att den negativa inställningen spana österut. Men tiden med ett Ryssland afghanska folkets tjänst. » beror på vår historiska folkförsvarsförankring. som hotar oss som enskild nation är förbi. Det Engagemang i hemvärnet ligger exempelvis är inte där vi befinner oss i dag, men jag tror att tidningen C. 11
 12. 12. c.internationellt Vill man göra någon verklig nytta måste man vara aktiv utanför sitt lands egna gränser, i samarbete med andra. Säkerhetspolitik handlar om internationellt ansvarstagande, på samma satt som klimatpolitik. foto: HenriK KLingberg/fs17/försVarsMaKten fakta: sveriges insats i afgHanistan Sverige är en del av den nato-ledda säkerhetsstyrkan isaf som varit på plats i Afghanistan sedan årsskiftet 2001/2002, efter talibanregimens fall. insatsen vilar på ett Fn-mandat. Uppdraget är att stödja de afghanska myndigheterna och bidra med säkerhet, och den svenska militären är där på inbjudan av Afghanistans regering. Omkring femhundra personer befinner sig på den svenska campen i Mazar-e Sharif i norra Afghanistan. Tillsammans med finska trupper har de svenska soldaterna ansvar för fyra provinser. fakta: krister faHlstedt Krister Fahlstedt är officer i Försvarsmakten, och utsänd som Gender field advisor i den svenska isaf-styrkan i Afghanistan. Han är den förste man som innehar den befattningen i skarp tjänst. Hans uppdrag är att jobba med Fn-resolution 1325 om Kvinnor, Fred och Säkerhet. Han är också aktiv Centerpartist och ställde upp som kan- didat i EU-parlamentsvalet, där han stod på 15:e plats på Centerpartiets lista. Krister Falhstedt är också förbundssekreterare i RFSL och var den som drog igång arbetet med hbt-frågor inom försvaret. . 12 tidningen C
 13. 13. Sverige ska gasa sig ur krisen –höstbudget med jobben i fokus text: MaLin Jansson foto: tobias Lundgren / sCanPix företagare, studenter, pensionärer oCH jordbruk are. det är annan prioritering som Centerpartiet haft i budgetförhandlingarna. I höst- fyra grupper soM Centerpartiet haft i fokus i de nyss avslutade budgeten föreslås därför att en pensionär med full garantipension ska få budgetförhandlingarna. en skattesänkning med mellan 1000 till 1200 kronor om året. Höstbudgetens nyheter har regnat över oss som färggranna höst- löv under den senaste tiden och för Centerpartister finns det några Höjt studieMedel förslag som väger extra tungt. Även studenterna har anledning att glädjas över höstbudgeten. Många Centerpartiets mål om att det ska vara enkelt och mera lönsamt att studenter har idag svårt att få ihop ekonomin, vilket beror på att studie- vara företagare har kommit lite närmare. medlet inte har ökat i samma takt som prisutvecklingen i övrigt. Men med Centerpartiet som hårda pådrivare föreslår regeringen nu att studie- enklare oCH tryggare vara företagare medelsbeloppet höjs från den 1 januari 2010. 350 kronor mer per månad 480 miljoner avsätts nu för reformer inom företagens sociala trygg- kan studenterna räkna med. Dessutom kan de nu jobba mer vid sidan av hetssystem, såsom sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslös- studierna utan att straffas för det då fribeloppet höjs med ungefär 30 000 hetsförsäkring. Det handlar om tio reformer som helt enkelt ska göra kronor. Fribeloppet är gränsen för hur mycket en student kan tjäna utan det tryggare och mer rättvist att vara företagare och som rör allt från att studiemedlet börjar reduceras. karenstid och föräldrapenning till arbetslöshetsersättning. Vid sidan av företagarna och studenterna kommer en välkommen nyhet – Ökad trygghet för företagare är en viktig del av företagsklimatet. för jordbrukare i höstbudgeten. Skatten på handelsgödsel försvinner, Inte minst för att fler ska våga lämna en anställning och ta steget till vilket innebär att konkurrenskraften för svenskt jordbruk stärks när vill- att starta ett eget företag, säger Maud Olofsson. koren jämfört med jordbrukare i övriga EU blir mer likvärdiga. För den För att öka småföretagarnas möjligheter att utvecklas, växa och svenska jordbrukssektorn i sin helhet innebär detta 330 miljoner kronor i anställa föreslår regeringen en sänkning av egenavgifterna med fem Bygdegarden.C 09-02-05 10.35 Sida 1 minskade kostnader per år. procent för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, vilket Maud Olofsson tror kan leda till nya jobb. – Det här ger ökade möjligheter för företagen att anställa en till. Om hälften av näringsidkarna gör det skulle det betyda runt 90 000 nya jobb. jobbskatteavdrag Höstbudgeten presenterar även jobbskatteavdragets fjärde steg, som liksom egenavgifterna ska införas den 1 januari 2010. Det kommer att ge alla löntagare och enskilda näringsidkare skattelättnader om ytter- Mångfald berikar! ligare 200‐250 kronor per månad. Alliansregeringens genomförda reformer, tillsammans med det fjärde steget i jobbskatteavdraget, SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa beräknas på sikt ge jobb åt 150 000 fler personer. möjligheter att växa. Att ge skattesänkningar till de sämst ställda pensionärerna är en SV presenterar också flera aktuella studiematerial om den svenska mångfalden: Mångfald berikar Sverige, Allas lika värde (ALV), Den svenska koden. Kontakta din lokala SV-avdelning för att snarast starta studiecirklar om dessa viktiga frågor. www.sv.se näringsminister Maud Olofsson tillsammans med regeringens ambassadörer för kvinnligt före- tagande. Ambassadörerna ska fungera som förebilder för andra kvinnor som vill starta eget. Denna satsning förlängs nu i Höstbudgeten. På bilden från vänster: Kicki Theander, Emilie Tingström, Maud Olofsson, Hanna bruce, Angela Ljungblad och ingrid Tjersland . tidningen C 13
 14. 14. Allians för Sverige – laddar för ny valseger text oCH biLd: anna-K arin nyMan den borgerliga kvartetten är ett sammansvetsat drar till sig en nyfiken publik. Det går inte att ta miste på vem som äger torget denna lördag. gäng när de ett år före valet möter väljarna Den omisskännliga färgen och Alliansflaggorna som vajar bredvid scenen är välkända sedan under alliansdagen på sergels torg i stockholm. maktskiftet 2006. Och fortfarande populära. Arbetet med nästa års budget är klar och nu ska regeringsföreträdarna leverera politik Partiledarena stöttar varandra. de gycklar och för att klara jobben och välfärden i Sveriges kanske tuffaste lågkonjunktur i modern tid. driver med oppositionens skattehöjningspolitik, tydliga alternativ men det finns ett eftertryckligt allvar bakom Alternativen i svensk politik har aldrig varit så tydliga som nu: skattesänkningar eller gliringarna. skattehöjningar. Och Sverige har aldrig haft en regering som förändrat politiken så mycket Mellan skeppsbron oCH sergelstorg krys- allianståget går förbi. Ungdomsförbundarna på en mandatperiod. Om den borgerliga reger- sar lördagslediga stoCkHolMare Mellan från de borgerliga partierna är klädda i orang- ingen ska bli omvald gäller det att berätta för fotograferande turister. Septembersolen ea tröjor och bär plakat med texten Ett år till väljarna vad som gjorts och varför. Och fram- värmer i den annars k yliga höstluften. valet - jag väljer Alliansen. förallt, berätta vad alternativet är. Säsongens sista mjukglassar mumsas glatt av När allianståget är framme på Sergelstorg är Nä r pa r tileda rna kommer ut frå n stora och små på trappan vid Mynttorget när det feststämning. Bandet som spelar på scenen Kulturhuset möts de av applåder. Många . 14 tidningen C
 15. 15. medlemmar har mött upp på torget, men även – Hög skatt på alkohol sänker konsumtio- fördelningspolitiken. Han berättar att de skat- andra väljare som är nyfikna på Alliansen. nen på alkohol. Hög skatt på tobak sänker tesänkningar som gjorts är genomgående Centerledaren Maud Olofsson är först upp användningen på tobak. Det är klart att hög fördelningspolitiskt riktiga. på scenen. Det strålar om henne och det skatt på arbete sänker summan av utförda – Jobbskatteavdraget är utformat så att märks att hon tror på den här regeringen och arbetstimmar. Det ska löna sig att jobba, upp- den som tjänar minst får procentuellt mest det arbete som de utfört tillsammans. repar Björklund. i jobbskatteavdraget. I pengar räknat får en Folkpartiets riksdagsledamot Nina Larsson undersköterska behålla ungefär 1 500 kronor vi Har råd är konferencier. i månaden, det får överläkaren också, men – Vi har varit kloka under högkonjunkturen – Hur fungerar det att leda landet tillsam- detta betyder mest för undersköterskan som och sparat på utgifterna. Därför har vi nu råd mans? Kommer ni överens? har mindre ekonomiska marginaler, förklarar att skjuta till pengar i lågkonjunkturen, säger – Vi fyra kommer bra överens, säger Reinfeldt. statsminister Fredrik Reinfeldt med sin lugna Kristdemokraternas Göran Hägglund. Det är myndiga stämma. bara jag som har problem med de andra tre klok näringsMinister Han berättar att nästa års budget innehåller ibland, skojar han. Innan Reinfeldt lämnar över till Centerpartiets både ett fjärde steg i jobbskatteavdraget och Göran Hägglund fortsätter att berätta om Maud Olofsson bekräftar han sin uppskatt- ytterligare tio miljarder till kommuner och satsningarna i budgeten. ning för näringsministerns tydliga och ideolo- landsting. – De med lägst pension kommer att få sänkt giska nej till att stoppa in statliga pengar i det – Det ska löna sig att jobba. Ekonomiska skatt. Det är rimligt att vi går in och ger pensi- krisdrabbade Saab. styrmedel fungerar, säger han. onärerna en ekonomisk lättnad som har varit – Om inte Sverige hade haft en så klok Ännu tydligare är Folkpartiets ledare Jan nödvändig för dem med lägst pension. näringsminister kunde miljardbelopp av Björklund. Fredrik Reinfeldt fortsätter att prata om välfärdens pengar legat i en bilfabriks osäkra » . tidningen C 15
 16. 16. » framtid nu. Det hade varit verkligheten om regeringen. Vi sänker egenavgifterna med fem Sveriges nya finansminister efter valet. Men Mona Sahlin fått bestämma. procent nästa år. Tillsammans med jobbskat- sanningen är att det kan bli verklighet. Och – Det är faktiskt kvinnorna som tjänar mest teavdraget får egenföretagaren behålla 26 000 det är skrämmande, säger Jan Björklund. på vår politik, säger Maud Olofsson. kronor mer med vår politik än med oppositio- Innan partiledarna går av scenen, till Abbas – Det är ofta kvinnor som har lägst inkomst, nens, jämför hon. Mama Mia, delar Nina Larsson ut blommor för dem betyder skattesänkningarna mest. Det finns en tydlig uppdelning mellan par- medan publikens applåder dundrar. Det är flest kvinnor som jobbar i offentlig tiledarna och politikerområdena. Men de ver- Alliansens betydelse för de enskilda partier- sektor, där skjuter vi till pengar till kommu- kar rörande överens om innehållet i samtliga. na är avgörande för regeringsinnehavet. Inget ner och landsting för att säkra dessa jobb. av de borgerliga partierna kan ensamma sitta Avdraget för hushållsnära tjänster har båda skräMs Med oHly på makten. Väl medvetna om detta får samar- avlastat dubbelarbetande kvinnor och skapat Mest överens är de om att vilja bli återvalda. betet en större betydelse i valet än de enskilda arbetstillfällen. – Vi är inte klara än, det finns mycket mer partierna. För väljarna, de röstar inte bara på Maud Olofsson pratar rappt och engagerat. att göra, säger Maud Olofsson. ett parti, de röstar på ett regeringsalternativ. – Företagen är också vinnare på den här – Vi skräms på skoj om att Lars Ohly kan bli Invandring och arbetskraftsinvandring – potential och utmaningar Centerpartiet anordnar tillsammans med ELDR ett seminarium för att öka och bidra med kunskap om invandring och arbetskraft. Vittnesmål från verkligheten varvas med experter och politiker. Varmt välkommen! Stockholm, 26 november Anmälan sker till abir.al-sahlani@riksdagen.se . 16 tidningen C
 17. 17. Råd om vässad konkurrenskraft både i Strömsund och på Stureplan i maj lade globaliseringsrådet fram sin slutrapport ”bortom krisen”. det är den mest omfattande utredningen som gjorts om hur sverige ska möta globaliseringens utmaningar. rådet föreslår en lång rad globaliseringsreformer för att vässa konkurrenskraften och stärka förmågan till omställning. text: eLisabetH Jansson foto: HenriK Hansson r a p p o r t e n l i g g e r i l i n j e M e d va d Centerpartiet jobbat Med under Många år, inte minst fokuset på små företag, innova- tioner och entreprenörskap. – Globaliseringsrådets rapport ger inspi- ration till att fundera på hur Sverige ska utvecklas bortom krisen, säger Elisabeth Thand Ringqvist, sakkunnig hos närings- minister Maud Olofsson. Ett par av de mer uppmärksammade förslagen i rapporten är att lagen om anställningsskydd, las, reformeras så att kompetens premieras före anställningsår och att turordningsreglerna avskaffas. Rapporten ska nu gå ut på remiss och Elisabeth Thand Ringqvist menar att det går utmärkt att samlas och diskutera den och skicka in remissvar även om man inte är en formell remissinstans. – Att skicka in en remiss är ett bra sätt att visa på en bred globaliseringsdebatt från hela Sverige. Det är viktigt att fundera på hur vi kan dra nytta av globaliseringen både på Stureplan och i Strömsund.   För at t få n ga upp re g io ne r na s olika förutsättningar för innovation startade nyligen Kungliga Ingenjörs- faKta globaliseringsrådet vetenskapsakademin ett arbete som heter Regeringens Globaliseringsråd inrättades 2007 och har haft till uppgift att Innovation för Tillväxt. Det ska ta vid där analysera hur Sverige bäst rustas för att ta sig an framtidens utmaningar. Globaliseringsrådet slutade och försöka Rådet bestod av 22 företrädare för näringslivet, arbetsmarknadens parter, lösa praktiska problem. akademin, kulturen och politiken. Rådets arbete avslutades i maj i år. Under hösten kommer IVA att föra regi- onala dialoger i till exempel skogsklustret utanför Umeå, pappers massa klustret VAD äR globalisering? Globalisering är handel, gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden, utanför Karlstad och medicin klustret i liksom utbyte av information och teknologi mellan länder. även ”mjukare” Skåne. begrepp som till exempel kultur, miljö, attityder och livsåskådning kan – Här är det viktigt att Centerpartisterna omfattas av begreppet globalisering. Globaliseringen har framför allt gjorts engagerar sig så att det breda, före tag- möjlig genom minskade kommunikations- och transaktionskostnader vilket samma och sunda politiska perspektivet beror på teknologiska landvinningar och politiska beslut. kommer med, avslutar Elisabeth Thand Ringqvist. . tidningen C 17
 18. 18. . 18 tidningen C
 19. 19. c.profil ”Vi ska inte sitta tysta när Moderaterna gör fel” – CUF-ordföranden vill se mera Centerparti, och mindre regering text: eLisabetH Jansson foto: MarCus JoHansson Magnus andersson är Cuf-ordföranden vars hjärta brinner för den personliga friheten. Men nu är han otålig. Han tycker det är hög tid för Centerpartiet att ta tag i alliansens värderingsdiskussion. för befattningen som det mest framtidsinriktade och samhällskritiska partiet är just nu vakant, och Magnus andersson tycker att Centerpartiet är som klippt och skuret för det jobbet. – Någon behöver leda Alliansens värderings- som inte vågar säga att arbetsrätten är ett pro- konflikten med LO på riktigt. Men vi måste diskussion: den okränkbara äganderätten, blem för ungdomar och invandrare. Just ung- sluta vara rädda för att ta en strid med dem. tron på att människan själv kan lösa problem domsarbetslösheten är den fråga som tar upp Vårt uppdrag är att försvara alla de unga män- och att man både vill, kan och borde få den största delen av Magnus tid och energi. niskor som ska in på arbetsmarknaden, inte bestämma mer själv. Sverige har näst högst ungdomsarbetslös- att försvara LO. Just nu upplever han inte att det är någon het i Europa; drygt var femte ung människa Däremot tycker han inte att det politiska som driver denna diskussion. Och han är kri- mellan 18–24 år är arbetslös. Och för Magnus innehållet i mini-Las är så dumt, bland annat tisk mot Moderaternas ”vänstersväng” som är det glasklart: det är Las, Lagen om anställ- att företag med upp till 50 anställda ska få göra innebär att det egentligen inte finns något ningsskydd, som är en stor del av roten till det undantag från turordningsreglerna. borgerligt alternativ i hans ögon, bara någon onda. – Men vi måste våga driva frågan och gå i slags ”moderat socialdemokrati”. – Las missgynnar de som är sämst förank- klinch med Moderaterna och LO. Han låter besviken när han säger att rade på arbetsmarknaden, framför allt ung- Han tror att Centerpartiet gjort misstaget Moderaterna verkar ha landat i att bara domar och invandrare. att tro att det räcker med att administrera väljarmaximera: I våras föreslog Centerpartiet vissa föränd- Sverige för att kvala in som regeringsdugligt. – Jag kan förstå det ur ett taktiskt perspektiv, ringar av Las, men Magnus tycker inte att det – Men det handlar ju inte om att bara sitta men på lång sikt kommer det att innebära att räcker. tysta när Moderaterna gör fel. vi kommer att få hantera socialdemokratiska – Den mini-Las som Centerpartiet föreslagit Och det är här han ser en öppning för system. är bara ett fegt sätt att säga att vi egentligen Centerpartiet: att ta initiativet till att skapa ett Extra oroad blir han när han hör Moderater vill vi skrota Las men att vi inte vågar ta tydligt borgerligt alternativ. » . tidningen C 19
 20. 20. c.profil Det är vi som värderingar o individualism ansvar faKta Magnus andersson Född: 1981 Bor: Solna Politisk förebild: Karin Söder och Karl-Erik Olsson » Därför blev han väldigt glad när Maud och som skapar jobb åt andra ha fantastiska duger att komma med fler politiska pamfletter Olofsson i Svenska Dagbladet för en månad förutsättningar. För det är först när vi börjar eller nya integritetsprogram. sedan deklarerade att Alliansen måste våga prata mer om idéerna och mindre om de – Just nu har vi faktiskt så lågt förtroende mer och föra tydligare diskussioner om vilka tekniska lösningarna som vi kan väcka center- i de här frågorna att inget annat än pratisk frihetsvärderingar borgerligheten står för. rörelsen till liv igen. politik kan återskapa förtroendet. – För mig var det ett tydligt besked om att Han tror att det skulle vara lättare för Att Centerpartiet och Alliansen i sin helhet vi inte vill mer till vänster. Moderaterna har ju människor att föra Centerpartiets talan på har svårt att attrahera ungdomar är en realitet förnyat sig så otroligt mycket att de börjar bli gator och torg om den centerpartistiska som Magnus Andersson och hans kollegor i de som de gamla Socialdemokraterna. kärnan i politiken förtydligades, eller som han andra borgerliga ungdomsförbunden brottas Magnus tycker att det nu är hög tid att locka säger: ”lite mera Centerparti, och lite mindre med. Enligt en Sifo-undersökning i april tidi- tillbaka det driv som fanns i valrörelsen 2006. regering”. gare i år attraherar Allianspartierna först och – Det vore ett misstag att inte våga gå till- Något som väckt mycket känslor, för att inte främst de äldre väljarna, medan de yngre i baka och stå för den dröm för Sverige som var säga ont blod, i ungdomsförbundet under det högre utsträckning dras till oppositionen. 58 så stark under valrörelsen. gångna året är FRA-lagen och Ipred. Under procent av ungdomarna mellan 18 och 23 år Samtidigt är han rädd för att det kommer att partistämman i våras var vissa ungdoms- anger att de sympatiserar med oppositionen. bli svårt att mobilisera valarbetare och med- förbundare tidvis så arga att de nästan grät i Den siffran kan jämföras med knappa 48 lemmar om Centerpartiet inte börjar berätta talarstolen. procent i förra valet. anledningen till de politiska förslag som läggs – Men Centerpartiet har rätt värderingar till För att ändra på detta vill Magnus bidra fram, till exempel varför företagare bör ha skillnad mot de andra partierna i Alliansen. till att tydliggöra den ideologiska skillnaden bättre villkor. Problemet är att vi inte har stått upp tillräck- mellan Alliansen och det rödgröna blocket. – Det är ju för att vi tycker att det är viktigt ligt mycket för sakpolitiken. – Jag vill visa för de ungdomar som att unga människor kan få jobb och då ska Så hur ska Centerpartiet komma framåt? idag tyvärr inte har så stort förtroende för de fantastiska människor som företagare är Med fasthet i rösten säger Magnus att det inte Alliansen att det är vi som står för värderingar 20 tidningen C.
 21. 21. c.profil står för om frihet, och eget om frihet, individualism och eget ansvar. De – Jämställdhet handlar om att alla män- man måste leverera en politisk lösning. finns inte inom det socialistiska blocket. niskor borde ha friheten att få göra sina egna Och så är vi tillbaka i resonemanget om hur Trots att den individualistiska trenden i livsval och att slippa tvingas in i särskilda socialdemokratiskt Sverige egentligen är: samhället är tydlig verkar ungdomar alltså mans- respektive kvinnoroller. – Man förväntar sig att politiker ska kunna föredra Oppositionen framför Alliansen. Hur Han säger att Centerpartiet här har en lösa alla problem som finns runt om i hela kommer det sig? enorm möjlighet. världen. Men lösningen är ju inte alltid nya – Problemet är inte vår politik, problemet är – En sak är säker: det är ingen annan i skatter och mer regleringar. Ibland är fak- vår kommunikation, säger han övertygat. Alliansen som kommer att ta hand om de här tiskt lösningen att människor får ta ett större De låga opinionssiffrorna – Centerpartiet frågorna. Utmaningen är att återvinna de här ansvar. Det finns inget annat land i världen ligger stadig t r unt dr yg t fem procent frågorna till den frihetliga planhalvan. där man förväntar sig att politiker alltid har – och det relativ t svaga valresultatet i Det vill säga till den borgerliga planhalvan. svar på alla frågor. Ibland är det helt enkelt Europaparlamentsvalet – ett mandat som ska Hittills har intervjun handlat om politik, bättre att lösa problemet i fotbollsklubben än i jämföras med målsättningen på tre – tycker vilket inte är så konstigt eftersom luften full- kommunstyrelsen. Magnus är en bekräftelse på att Centerpartiet komligt vibrerar av politiskt engagemang när De egna framtida ambitionerna har lyst inte kan fortsätta på den inslagna vägen. Magnus pratar. En personlig fråga vill jag ändå med sin frånvaro under intervjun. På en direkt Därför har Magnus Andersson i höst bjudit få svar på: vad är du mest rädd för? fråga säger han dock att han gärna kandide- in de tre andra ungdomsförbundsordföran- – Att bli ensam. Som förbundsordförande rar till riksdagen om medlemmarna vill det. I dena i Alliansen för att forma ett gemensamt kan man ibland bli lämnad ganska ensam. nästa andetag säger han att han senare vill ut i framtidsprogram. Det ska förtydliga vad vär- tyCker du att det krävs för ”det riktiga livet”: deringarna om frihet egentligen står för. MyCket av politiker? – Jag tror att det är farligt att vara heltids- Magnus, som ”absolut är feminist”, tycker – Vi kräver för mycket av oss själva. Vi mås- politiker under en allt för lång tid. att exempelvis jämställdhet är en typisk te inse att bara för att det finns ett problem frihetsfråga. någonstans i samhället, så innebär det inte att . tidningen C 21
 22. 22. debatt Delta i debatten! Mejla in ditt debattinlägg till: elisabeth.jansson@centerpartiet.se Ett jämställt Centerparti? När Maud talade i Almedalen i somras talade hon mycket om jämställdhet. 20 procent av hela talet prioriterade hon på människors lika värde innan hon gick över till att tala om miljö, företagande och energi. Hur skulle politiken se ut idag om Centerpartiet hade valt att arbeta med jämställdhet en femtedel av sin tid? Vi hade förmodligen haft en Alliansregering utmana vänstern och deras tro att monopol med en tydlig jämställdhetsprofilering, en är lösningen för jämställdhet och därmed bli heltäckande jämställdhetspolitik och ett ett tydligare alternativ för många. Men då Centerparti som skulle vara det naturliga valet krävs att hela Centerpartiet står upp för jäm- för de väljare som tycker att jämställdhet är ställdheten och bli dess förespråkare. –Står en förutsättning för ett liberalt samhälle. Partistyrelsen bakom Maud i prioriteringen? -Hur arbetar Riksdagsgruppen i de olika under nuvarande mandatperiod har Maud utskotten? –Och driver Centerpartister i som näringsminister kommit med många kommuner och landsting på för att genom- initiativ för ett mer jämställt näringsliv och föra partiets grundläggande värderingar om arbetsmarknad. Det är en bra början men alla människors lika värde? det räcker inte. Centerpartiet måste utforma konkreta förslag på alla områden som Maud sa i sitt alMedalstal att hon har utmanar och förnyar. Många förslag finns lösningar på kvinnors frihet och möjlighet redan och väntar bara på att förverkligas. att växa. Det är precis så vi vill åstadkomma Ett exempel är Centerkvinnornas förslag om ett jämställt samhälle. Men fler lösningar frivilliga jämställdhetsavtal för börsbolag. krävs för att Centerpartiet ska göra skillnad. Det skulle bland annat uppmana till en i Centerkvinnornas jämställdhetspolitiska jämn könsfördelning i styrelserna mot sänkt program finns en bra början; det innehåller bolagsskatt. Förslaget klubbades igenom på vassa förslag inom många områden och Centerpartiets partistämma i våras och vi ser skulle passa utmärkt som en grund för det Annika Qarlsson fram mot att det ska genomföras. nya jämställdhetspartiet – Centerpartiet. alliansen Har inte gjort sig känd för sin skulle kunna ta på oss ledartröjan inom jämställdhetspolitik, och just därför finns stor Alliansen med de vassaste förslagen som AnnikA QArlsson potential i att utveckla den och göra den till väcker debatt och som provocerar. Vi skulle Ordförande, Centerkvinnorna en av Centerpartiets profilfrågor - igen. Vi . 22 tidningen C
 23. 23. Delta i debatten! Mejla in ditt debattinlägg till: elisabeth.jansson@centerpartiet.se debatt Ja till aktiv ”Vården ska dödshjälp! inte bistå vid läkaren anders W jonsson säger i förra nuMret av tidningen C. nej till läkarassisterat självMord/aktiv dödsHjälp (se nr 2 2009). Jag säger ja till aktiv dödshjälp under kontrollerade former. Jag tycker att det är min rättighet och samhällets skyldighet att ge mig det. självmord” Hela livet Har jag rättigheter och skyldigheter. Därför kan jag inte för- jag kan Hålla Med oM att vården i livets slutskede på Många Håll stå att jag inte får bestämma över mitt eget livsslut, att jag inte kan få fungerar dåligt. För den som upplevt en nära anhörigs lidande är hjälp med att avsluta det om jag skulle bli mycket svårt sjuk och bara det lätt att komma till slutsatsen att självmord eller aktiv dödshjälp har svåra smärtor och ångest. Jag vill ha möjligheten att få en smärtfri, är ett bättre alternativ. Men för de läkare och sjuksköterskor med trygg och värdig död. lång och stor erfarenhet, och visst ska vi göra allt för att vården i livets slutskede, den palliativa därmed hög kompetens, av att vården, ska förbättras. Men att som A W Jonsson påstå att palliativ vårda döende, är upplevelsen vård ”fullt ut tillgodoser det önskemål den döende patienten har om istället att med rätt medicinska att inte behöva lida” anser jag är att blunda och inte lyssna. Min erfa- och omvårdnadsmässiga insat- renhet som vårdpersonal och nära anhörig säger mig något helt annat. ser blir de sista dagarna och Observera att jag har all respekt för den duktiga vårdpersonalen. Det timmarna viktiga och oerhört är inte deras fel att den palliativa vården inte räcker till alla gånger. värdefulla. att i lag öppna för att sjuk- det är inte ”sjukvården” som ska få i ”uppdrag att döda”. Det är läkare som frivilligt och efter ingående samtal med patient och anhö- vården ska förkorta liv leder riga som ska hjälpa denna patient att avsluta sitt liv på ett värdigt sätt. dessutom utvecklingen åt helt Jag har full respekt för att vårdpersonal som är motståndare till aktiv fel håll. Det leder bort från dödshjälp inte vill agera. Men det finns faktiskt de som både vill och kan, att förbättra vården i livets och som har insett att det är vår rättighet att få hjälp att avsluta vårt liv i slutskede och istället mot att en situation som är olidlig. utveckla metoder för att få hjärtat att sluta slå. Det leder aktiv dödsHjälp ska erbjudas bort från den uppgift sjuk- Anders W Jonsson den människa som har tänkt vården haft sen Hippokrates igenom sitt beslut, diskuterat dagar nämligen att ibland bota, ofta det med sin läkare, inte har lindra men alltid trösta och istället mot en helt ny uppgift nämligen någon möjlighet att få mer att bistå vid självmord. För mig är det i grunden en starkt moralisk vård än den palliativa och som fråga. ingen människa ska någonsin ha rätt att ta en annan män- bara har mycket svåra smärtor, niskas liv. ångest och kanske förnedring kvar innan döden kommer Anders W Jonsson som en befrielse. Vad som barnläkare och politiskt behövs är en öppen debatt sakkunnig (C) i om detta. Döden ska inte vara Regeringskansliet tabubelagd, det är ju det enda vi absolut inte kan komma ifrån. Alla ska vi dö, frågan är bara när och hur. Jag vill dö levande, hur vill du dö? Anna Hedbrant AnnA HedbrAnt Centerpartiet i Höganäs Styrelseledamot i riksföreningen Rätten Till en Värdig Död . tidningen C 23
 24. 24. debatt Delta i debatten! Mejla in ditt debattinlägg till: elisabeth.jansson@centerpartiet.se ”Centerpartiet måste förtydliga sin miljöprofil” Centerpartiet måste visa att vi är ett borgerligt miljöalternativ. Vi borde satsa på att förnya oss och inte gå på i gamla nationalekonomiska högerspår. Miljöpartiet ska inte ha ensamrätt på att kritisera konsumtionssamhället ur ett miljöperspektiv, skriver Carlos Andersson i Göteborg. Centerpartiet Måste våga visa att vi är ett behöver står en stor del av Centerpartiets arbetstillfällen från produktion till reparation, borgerligt miljöparti! i dagens finanskris medlemmar för detta: mat och energi. Vår återvinning och miljövänlig produktutveckling. skriker allt fler politiker, framförallt på jordbrukarbakgrund är en styrka när vi for- i den nya ekonomin sker all design av nya pro- högersidan, om ökad konsumtion som det mulerar vår vision om hållbar konsumtion. dukter med tanke på att varan har ett värde enda botemedlet mot arbetslösheten. För när den inte längre används i sin ursprungliga i den nya ekonoMin får saker kosta mer, men det finns möjligheter att kombinera god form. i den nya ekonomin får designers, ha en längre hållbarhet, där lämnar vi in saker sysselsättning och ett samhälle där vi inte tär arkitekter och produktutvecklare ett stort på lagning istället för att slänga. Vi flyttar på jordens resurser så som vi gör idag. Det uppdrag i att skapa saker som aldrig kommer är nu Centerpartiet borde satsa på att förnya att läggas på deponi eller brännas upp. sig och inte gå i gamla nationalekonomiska det går att skapa ett samhälle där vi på ett högerspår. Miljöpartiet ska inte ha ensamrätt uthålligt sätt konsumerar och producerar, och på att kritisera konsumtionssamhället ur ett där vi skapar lokala lösningar på produktion miljöperspektiv. av saker och livsmedel. Det är genom mång- världens befolkning ökar kraftigt och falden av lösningar som vi skapar ett decen- kommer så att göra de närmaste 40 åren. traliserat samhälle med rätt miljöanpassning Samtidigt ökar lyckligtvis levnadsstandarden. till natur, människor och djur. Centerpartister Ökad befolkning och ökad levnadsstandard på alla nivåer behöver vara aktiva i denna leder oundvikligen till en ökad konsumtion. process och skapa tydliga ramar för vad en Denna spiral av ökad konsumtion leder till uthållig konsumtion innebär. Centerpartiet ökad mängd sopor och ett råvaruuttag som behöver förtydliga sin miljöprofil. jorden inte klarar av. Dessutom ökar oundvikli- gen koldioxidutsläppen ju mer vi producerar. CArlos Andersson Centerpartiet Göteborg Men det går att klara av alla ovanstående problem om vi funderar på vad vi faktiskt är i behov av för att leva ett gott liv. när Carlos Andersson det gäller produktionen av vad vi verkligen . 24 tidningen C
 25. 25. Delta i debatten! Mejla in ditt debattinlägg till: elisabeth.jansson@centerpartiet.se debatt Grundlagsförändringar kräver mer opinionsarbete Centerpartiet kommer att fortsätta driva på för konstitutionella reformer i federalistisk riktning. Det skriver riksdagsledamoten Kerstin Lundgren apropå Martin Ekuddens (C) kritik i förra numret av tidningen C. Martin ekudden, österåker efterlyser skilda vår linje. Ett beslut som vi självfallet följde valdagar och ett personval värt namnet. Han i utredningen, som påverkade de förhand- vill föra vidare våra gamla reservationer för lingar som följde. en väsentligt förbättrad grundlag. ännu finns inte ett färdigt förslag till refor- jag kan soM grundlagsutredare under de merad grundlag på riksdagens bord. Men, gångna fyra åren bara konstatera att reserva- ett förslag ska läggas fram av regeringen tioner har sin tid men det är bara genom att sent i höst. Som så många gånger förr, krävs våga ta beslut som vi kan nå förändring. Utan det bred samsyn för att våra grundlagar att vi först modigt drivit opinionsarbete hade ska ändras. Vi har värderat värdet av de vi inte fått någon grundlagsöversyn. Utan att förändringar som vi till slut lyckades uppnå vi drivit på i utredningen hade vi inte flyttat och funnit att de är större än att behålla positionerna. Utan att vi vågat kompromissa den nuvarande grundlagen. En splittrad hade vi inte nått fram till ett förslag som och oenig utredning hade varit detsamma förbättrar Regeringsformen. Det är inte som ingen reformering alls. Det utfallet ville genom reservationer utan genom beslut som vi inte ha. Vi lyckas förflytta personvals- vi faktiskt förändrar grundlagen. spärrarna i riksdagsvalet från åtta till fem procent Vi lyckas avskaffa uppenbarhets- för Centerpartiets del har jag från första rekvisitet och göra det möjligt att hävda början framfört krav på slopade spärrar i svensk grundlag i svenska domstolar, att personvalet, för en konstitution byggd på öppna för en lagprövning i efterhand. Vi Kerstin Lundgren federalismens principer och för att männis- stärker självstyret och äganderätten och den kor ska kunna hävda grundlagen i våra egna att kunna nå nya förbättringar. Men först personliga integriteten. nu gäller att detta domstolar – inte minst när det gäller fri- och gäller att säkra de resultat vi uppnått så här håller ända fram till beslut i riksdagen. rättigheter. inte minst har det då också gällt långt. Lyckas vi med det har vi åstadkommit att stärka integritetsskyddet och äganderät- innebär då detta att vi nöjer oss med den ett genombrott – i rätt riktning. tens ställning. nya Regeringsformen? nej, för oss gäller att driva på för fortsatta konstitutionella kravet på skilda valdagar stod också högt kerstin lundgren reformer i federalistisk riktning. bara genom Riksdagsledamot (C) på vår kravlista – ända tills vårt högsta att vara en stark förändringskraft kommer vi politiska organ – partistämman ändrade tidningen C. 25

×