Tidningen C. - Nr2 -2011

2,569 views

Published on

Centerpartiets medlemstidning - C.
Nummer 2 år 2011

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,569
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
212
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tidningen C. - Nr2 -2011

  1. 1. en tidning Från centerpartiet nuMMer 2 2011 Het intern debatt om Centerpartiet Förnyelsearbetet har börjat! Vi måste alla vara med och påverka Kristina Jonäng – toppkandidat med fokus på trafik och vårdMaud: FraMtidens energiproduktion och jobbFrågan går att Förena sidan 3
  2. 2. N 2/2011: o Var jobben ska skapas och hur vår energi ska produceras maud:FOtO: bOkFöRL Aget ARenA en tidning är två viktiga politiska frågor som diskuteras just nu. Det Från centerpartiet är frågor som varje centerpartist med liv och lust kan ge redaktionen chefredaktör: sig in i. Under hela valrörelsen debatterade jag jobbfrågan teMa: Susanne Signahl E-post: tidningenc@centerpartiet.se med Socialdemokraterna. Jag försökte bland annat flera FraMtidens sverige Tel: 08-617 38 00 bygger vi idag sida 4 ansvarig utgivare: Lena Forsman gånger få svaret på hur Socialdemokraternas förslag om Läs mer om Kadim Akca på nästa uppslag. E-post: lena.forsman@centerpartiet.se Tel: 08-617 38 00 fördubblade arbetsgivaravgifter skulle kunna leda till nya innehåll sid 8 Västra götaland och Örebro laddar för omval annonser Kontakta Åsa Sommar på Adviser, jobb men fick inget svar. Efter valdagen drog både stressade E-post: asa@adviser.se sid 10 Profilen Kristina Jonäng Tel: 070-508 77 73 barnfamiljer och företagare inom hushållsnära tjänster en postadress sid 13 Vårkampanj 2011 Var med och förnya Sverige Centerpartiets riksorganisation tidningen C. Box 2200 stor suck av lättnad då de slapp en socialdemokratisk politik 103 15 Stockholm sid 14 Partistämma i Åre 2011 teleFon med avskaffande av rut-avdraget. Andra var lika lättade sid 16 Brännfrågor Tel: 08-617 38 00 sid 18 Brysselbesök för jordbruksintresserade Fax: 08-617 38 10 över att förmögenhetsskatten inte skulle återinföras. prenuMeration Medlemmar i Centerpartiet, Center- sid 19 gårdsförsäljning i Washington kvinnorna, CUF och Centerstudenter får tidningen C. gratis. Det är därför både intressant och samtidigt lite Energifrågorna debatteras i skenet av de fruktans­ Övriga betalar 80 kronor/år (4 nr/2011) sid 20 Debatt Plusgiro 104 63-8. Märk kuvertet skrämmande att när Håkan Juholt debatterar Social­ värda händelserna i Japan. Diskussionen om vår ”Prenumeration tidningen C.” och demokraternas framtida ekonomiska politik så marke­ energiförsörjning och kärnkraftens särskilda säker­ sid 28 Hur står det till med demokratin i världen? ange namn och adress. C. finns även som taltidning. Kontakta rar han en återgång till en politik där det offentliga är hetsdimensioner måste ständigt pågå. Centerpartiet redaktionen om du vill ha en sådan! sid 30 C.Sverige! enda svaret på jobbfrågan. Jag tycker det är skräm­ förenar de krav på miljö, säkerhet och försörjnings­ FOtO: LinUS HALLgRen adressändring mande att de inte med ett ord resonerar kring före­ trygghet som medborgarna har rätt att ställa. Vi är Kontakta ditt distrikt eller ring FOtO: FAbiAn vOn tiedemAnn 08-61738 00 tagens betydelse för att skapa jobb. De väljer att skeptiska till kärnkraft och här ger alliansens energi­ Det händer mycket nu. Inte bara våren är här ts-kontrollerad upplaga 2010: bortse från att det är entreprenörer och företagare överenskommelse en trygg grund att stå på. Nu mins­ och naturen förnyas, 51 700 som skapar nya jobb. Socialdemokratin har helt kar vi beroendet av kärn­ och vattenkraft genom att Centerpartiet jobbar på Tryck: V-TAB, Västerås Miljöcertifierade enligt ISO141001, missat var jobben skapas. bygga ut förnybara energikällor. Sedan 2003 har den för att förnya både sig certnr.1410718 Som centerpartist är det lätt att ta denna fajt när vi förnybara elproduktionen inom elcertifikatsystemet och Sverige. För att vi ska förnya oss och landet på oMslagsbild: ser hur jobben växer fram i Sverige. Det har inte skett ökat med cirka 10 TWh. Förra året ökade vindkraften bästa sätt krävs det att www.treehotel.se av sig självt. Det är entreprenörer och företagare som i Sverige med 40 procent. Nu genomför vi den gröna vi slår våra kloka huvuden ihop och diskuterar. I det issn 1651-4521 vågat tro och satsat sin tid och kunskap. Det är ock­ omställningen av energisystemet. här numret av tidningen C redigering och produktion: så en följd av att Centerpartiet och Alliansregeringen Framtidens energiproduktion och jobbfrågan är det just vad vi försöker Susanne Signahl och Turbin gjort det lönsammare att arbeta, billigare att anställa SUSAnnE SIgnAHL går att förena. Gröna jobb skapas när vi ställer göra, öppna upp för diskussion och tillsammans korrektur: och enklare och mer lönsamt att driva företag. Exem­ om energiproduktionen och skapar ett innova­ Ingrid Hedenvind-Brask och hitta lösningar. Centerpartiet ska vara det mest öppna pelvis har vi halverat arbetsgivaravgiften för unga, tivt klimat för förnyelsebar energi. Jobben och Emma Petersson partiet - partiet med öppen källkod. En tidning som kommer tagit bort revisionsplikten för små företag, infört ansvar för miljö och klimat hänger ihop och ut fyra gånger om året kan behöva kompletteras med diskussionsforum och debattsidor på andra platser. Därför förenklade momsregler som innebär att företagen det är Centerpartiet som står på rätt sida av uppmanar vi vid vissa artiklar till fortsatt diskussion på vårt behöver redovisa moms var tredje månad samt för­ historien. centerpartiet.se intranät Centralen. På Centralen kan du även hitta ytterligare bättrat den sociala tryggheten för företagarna. Det kompletterande information till vissa artiklar t.ex. en film som handlar om gårdsförsäljning i Washington state. är givet att våra reformer lett till att rekordmånga nya företag startats i Sverige. . 2 tidningen c . tidningen c 3
  3. 3. c.tema c.tema Landsbygden FOtO: SAndR A bAqiRjA zid FOtO: POntUS jOHAnSSOn har framtiden i baksätet – plötsligt Får vi en Massa bokningar Från japan, känsla av bygemenskap som gästerna upp­ Anna-Karin Hatt Andreas Vass då vet vi att någon har skrivit oM oss igen, skattar så mycket. säger Britta Lindvall. – Har man bestämt sig för att bo här i Boden Fakta Tillsammans med Kent Lindvall har hon måste man vara kreativ, annars går det inte. Förnyelsegruppen regional tillväxt drivit projekt i andra delar av landet och i Alla är engagerade i allt, i skolan, i äldre­ andra länder, men alltid haft en längtan till­ boendet, i vår service. Den energin känner ordförande: Anna-Karin Hatt baka till sin hemby, Harads utanför Boden. gästerna. sekreterare: Andreas Vass För sex år sedan startade de Brittas pensionat Men känner alla i Sverige verkligen den ener­ som gick bra, men inte tillräckligt bra för att gin? Hur kommer det sig i så fall att vissa orter lider Kontakta oss! kunna satsa på allvar. Men så fick de idén med av utflyttning medan andra har bostadsbrist? tel: 08 - 786 51 97 arkitektritade trädkojor istället för vanliga Rubriken ovan är hämtad från tidningen Mail: tillvaxt@centerpartiet.se hotellrum. De presenterade sin verksamhet i Dagens Samhälle som ges ut av Sveriges Kom­ februari 2010 och sedan dess har telefonerna muner och Landsting. Rubriken är en travesti inte slutat ringa. Först ut var Financial Times på en text som tidningens chefredaktör publi­ och CNN och de är fortfarande mest kända cerade i början av året. Är det en osann bild? Fakta utanför Sveriges gränser. Eller en sanning man måste våga se för att treehotel göra något åt den? Vill Centerpartiet att hela alla är engagerade Sverige ska leva? Varför? Hur når vi dit? De första två trädkojorna hyrdes ut i juni 2010. Planen är att till sist ha ett tjugotal Britta berättar om den ovärderliga hjälpen Skicka dina tankar till oss: trädkojor. Varje koja är specialritad och från Bodens kommun och Bodens turistför­ tillvaxt@centerpartiet.se ingen arkitekt får göra fler än en. Just ening, men också om stödet från byn och den nu står ungefär 40 arkitekter från helaFramtidens Sverige världen på kö. FOtO: tReeHOteL Delat välståndbygger vi idag blir dubbelt välstånd De tre människornas medmänsklighet och FOtO: bOkFöRL Aget ARenA – se Möjligheterna där de Finns och var inte rädd För att Försök a, säger kadiM akca, hans egen orädda och prestigelösa attityd harvalet 2010 visade att svenska folket är redo att bygga ett nytt Sverige. som köpt och sålt 33 bolag sedan han kom till Sverige från Turkiet i början av 70­talet. tagit honom från parkbänken till den position han har idag, ”en riskkapitalist med hjärta”.Alliansens första mandatperiod visade tydligt att borgerligheten i Sverige Han kom för att besöka sin moster i Värnamo, men efter två veckor kom de inte överens – Det är inte pengarna som driver mig, jag har så det räcker redan. Men jag får en kick avbåde kan och vill ta ansvar. valet visade dock att alldeles för få kopplade längre och han fick sova på en parkbänk. Med 50 kronor i fickan och tröjan hans mamma sytt att se företag växa. Det är det bästa som finns, att anställa fler. som huvudkudde bad han till Gud att det inte Han tänker inte på sig själv som invandraredet ansvaret och den viljan till Centerpartiet. valanalysgruppen har arbetat skulle bli mörkare. På tredje dagen kom en ung och det gjorde inte familjen Engholm heller Kadim Akca och boken ”Tänk som en turk”.intensivt för att ta reda på varför och i januari presenterades en valanalys flicka och frågade om han ville följa med hem den kvällen för 40 år sedan. Fakta till hennes föräldrar. Flickan heter Kerstin – De såg en människa. Så tänker jag om mig Engholm, hennes föräldrar Wåge och Karin. själv och så tänker jag om de anställda i företa­ kadim akcasom var både modig och klarsynt. Kadim Akca beskriver dem som helt unika gen jag köper. Det är min drivkraft, att ge män­ Född 1951 i Turkiet, bosatt i Värnamo människor. niskor chansen. sedan 1970. Han har gått fem år i skolaTexT: Annik A eriksson och arbetar som företagsledare sedan startade snabbt eget bolag veM behöver veM? mitten av 70-talet. Han är framförallt verk-Men varken Mod eller klarsyn spelar någon inom varsitt område: Välfärd, Jämställdhet, tankar och funderingar. Sedan är du välkom­ Med deras hjälp fick han sin första bostad och Integration är ett snårigt begrepp och inte sam inom renhållnings- och fastighets-roll oM det inte blir praktisk politik. det kräver Regional tillväxt, Miljö och Integration. När men att ta kontakt med de olika grupperna sitt arbetstillstånd. Efter att ha arbetat några blir det lättare när det ska bli praktisk politik. branschen.att människor berättar vad som behöver göras du bläddrar vidare kan du genom berättelser och ge den bit av verkligheten som är din. år inom industrin startade han sitt första städ­ Men kanske ger det just därför en unik chans Han har skrivit boken ”Tänk som en turk”och hur. Din röst, dina erfarenheter och dina tagna ur verkligheten se vad varje område Morgondagens Sverige bygger vi idag och det bolag och efter ytterligare några års hårt dub­ att verkligen fundera på vad som menas med (Arena 2010), där han bland annat före -tankar måste komma fram. För att göra det handlar om. Läs mer i följande texter om hur är bara vi som kan göra det. belarbete kunde han sälja företaget med vinst frihetliga värderingar. språkar mer mod bland svenska företagare.lättare har fem förnyelsegrupper engagerats förnyelsearbetet har startat. Hoppas det väcker >> och så har det fortsatt. Det fanns en tid när man behövde pass4 tidningen c. . tidningen c 5
  4. 4. c.tema c.temaför att resa inom Sverige och för inte så länge Gärna kvinnliga entreprenörer fungerat över förväntan. En oväntad bieffekt vi behålla vår välfärd utan att låna av våra FOtO: viCtOR bROt t FOtO: POntUS jOHAnSSOnsedan tvingades samernas barn in i skolor där är dessutom att elever och personal slutat barnbarn? Hur styr vi utvecklingen utan att – men utan vinstde bara fick prata svenska. Det är vi som väljer klaga på trötthet och huvudvärk. begränsa människor?var gränserna mellan människor ska dras. – Vi tar in utomhusluft i kulvertar där den Vad tycker du? Vad tycker människorSnäva sammanhang ger snäva möjligheter. värms upp av jordvärmen, sedan leds luften omkring dig? miljo@centerpartiet.se Vem behöver vem egentligen? Klarar Sverige in i skolan. Så nu andas alla frisk luft helavälfärden utan invandrare? Vem har rätt till dagarna, säger han.vad? Sverige är ett land med gott om plats, Fakta FOtO: HeLiAntHUS Ab konkurrens oM MiljöFrågansjälvklar frihet och friskt vatten. Är det vårt? Är vargbroskolan Andreas Carlgren Viktor Johnssonvi skyldiga att dela med oss? Eller ska vi i själva Miljö är Centerpartiets paradgren. Men sedanverket vara glada för att människor vill komma Miljöpartiet dök upp har konkurrensen hård­till oss? Trots dåligt väder, trögpratade männis­ nat. I senaste valet var miljön den enskilda Skolan har byggts med självdrag, Fakta superisolering, solfångare, solceller ochkor och mygg. fråga väljarna tydligast kopplade till det har dessutom ett vindraftverk på taket. Förnyelsegruppen Miljö Hur ser egentligen en politik ut som har sin rödgröna alternativet. Varför blev det så? Har Tidigare förbrukade skolan ca 200 kilowatt per kvadratmeter och år, idag ligger det ordförande: Andreas Carlgrengrund i tron på varje enskild människas värde Centerpartiet tappat sitt tidigare engagemangoch kompetens? i en av rörelsens mest ursprungliga frågor, på ca 40 kilowatt per kvadratmeter och sekreterare: Viktor Johnsson samspelet mellan människa och miljö? Eller år. Skolan har även snålspolande toaletter, snålspolande kranar, självdimmers (när det Kontakta oss! FOtO: CenteRPARtiet FOtO: AnnA-k ARin nymAn har Miljöpartiet tagit över nej­sägandet och är ljust ute släcks belysningen i skolan) tel: 08-786 46 33 Centerpartiet valt att söka långsiktiga men samt källsortering ute i korridorerna. Med förskolebussarna kan barnens lekplatser varieras. mer svårförklarade lösningar? Kan man kom­ Mail: miljo@centerpartiet.se binera tillväxt med omsorg om miljön? Kan – jag blir Faktiskt besviken när Folk iFråga- sätter Min vinst. varFör ska Min bransch vara Fakta annorlunda än andra branscher? Det är en Mobil förskolaFredrick Federley Maria Bunyemen jämställdhetsfråga. Solveig Sunnebo drev till att börja med en vanlig fast förskola. Verksamheten gick bra Bussarna är ombyggda för att passa för- skolans verksamhet. Man kan t ex äta, vila Tryggare samhälle Fakta vårdcentral aroma med privata alternativ och vinsten använde hon till att starta en och torka kläder på bussen. Varje morgon Fakta mobil verksamhet, där ombyggda bussar tar utgår bussen från ett fast dagis, som den Vårdcentral Aroma startade i Vetlanda Förnyelsegruppen integration barnen dit de önskar. Samma vinst som alltså återvänder till på eftermiddagen. 1 juni 2010. Från början hade de 5455 patienter, idag närmar de sig 6000, och är ifrågasatt. Från början fanns två bussar, idag rullar 16 ordförande: Fredrick Federley antalet anställda har gått från 13 till 16. När hon nyligen föreläste för en grupp stycken bussar i 8 svenska och 2 norska – jag är av den åsikten att den soM håller på större vinst i den här verksamheten om man sekreterare: Maria Bunyemen högre chefer i näringslivet mötte hon återigen kommuner. Med skatteFinansierad verksaMhet också ska vill fullfölja uppdraget korrekt. samma skepsis inför vinst och riskkapitalister ha ett moraliskt ansvar, säger Eva Karlsson på – Vi hade ett litet barn här som var rädd Kontakta oss! FOtO: SUSAnne SignAHL i förskoleverksamhet. offentliga projekt, medan privata förskolor stillsam småländska. för sjukvården och kom för att titta. När hon tel: 08 - 786 44 62 – Till sist frågade jag rent ut, så jag ska inte bli förväntas ha ett nollresultat som mål. Men hon är en stillsam småländska med gått runt ett tag sa hon till sin morfar ”Det Mail: integration@centerpartiet.se större än såhär? Nej, sa de, du är lagom stor nu. Jämställdhet är ett område som är rejält driv. Tillsammans med en kollega och två känns som hemma här. Hit vill jag komma fler inmutat av olika åsiktsriktningar och därför är läkare har hon startat Aroma vårdcentral gånger.” Där har du vår belöning, säger Eva värderingar det kanske en särskild utmaning att förmedla och även om hon kanske inte direkt ser att Karlsson. Själv tror hon att det handlar om en värdering, Centerpartiets röst i den debatten. Hur ser ett det moraliska ansvaret blir tydligare än i den Välfärden står inför stora utmaningar. Med FOtO: CenteRPARtiet FOtO: AnnA-k ARin nymAn kvinnors arbete ska handla om kärlek inte samhälle ut där alla får utvecklas till sin fulla landstingsdrivna organisationen så har hon nuvarande befolkningsutveckling kommer försörjning. En annan tolkning skulle kunna potential? Hur ser kvinnors och mäns verklig­ en annan överblick och kan göra andra val. färre att få försörja allt fler. Dessutom knakar vara att pengar ger makt och kvinnor med het ut i ett frihetligt samhälle och hur når vi dit? – Jag ser vad saker kostar och kan ställa det de etablerade välfärdssystemen i sina fogar. Anders W Johnsson Ylva Skoogberg makt utmanar män med makt. I vilket fall som Skicka dina egna exempel och funderingar mot alternativ. Ska vi ha den dyraste gasbin­ Vårdköer, växande finansieringsproblem, en helst kan man konstatera att ingen verkar till förnyelsegruppen jämställdhet: dan? Vad betyder det för patienten? Finns det skola i kris och ett sjunkande intresse av att ha problem med att byggfirmor gör vinst på jamstalldhet@centerpartiet.se annat som betyder mer? arbeta i välfärdssektorn. Det finns mycket att Fakta De senaste tio åren har hon och hennes ta itu med. Förnyelsegruppen välfärd kollega varit bekymrade över att det blivit Men hur ser Centerpartiets frihetliga lös­ Svenska hus allt vanligare med hyrläkare. Det påverkar ningar ut? Hur skapar man ett stabilt system ordförande: Anders W JohnssonAnnika Qarlsson Lars nordgren kontinuiteten för både patienter och personal. som klarar utmaningarna? sekreterare: Ylva Skoogberg De försökte ta upp det i landstingsorganisatio­ Kanske är det dags att gå tillbaka och ställa Fakta nen, men fick ingen respons. Till sist bestämde sig frågan vad välfärd egentligen är. Kommer Kontakta oss! byggs med dåligt miljösamvete Förnyelsegruppen jämställdhet de sig för att starta eget. vi att ha ett basutbud av välfärdstjänster som tel: 08-786 52 84 – Jag vet inte om det är för att vi är privata, en alla kan ta del av och ett tilläggsutbud där var Mail: valfard@centerpartiet.se ordförande: Annika Qarlsson liten arbetsplats eller om det handlar om att vi och en får betala själv? Finns det till och med sekreterare: Lars nordgren – vi tar inte vilket kaFFe soM helst till personal- skolan av många olika skolbyggnader som kunnat anställa de vi önskat. Men drivkraften en poäng med att en större del av välfärden blir ruMMet och vi använder aldrig plastMuggar. alla var rejält slitna. Dessutom blev det allt för alla är patientens bästa, inget annat. något man löser mellan individer? Hur skapas Kontakta oss! Vi får det sättet att tänka här, säger Annelie tydligare att el­ och värmekostnaderna inte ett samhälle med värme och gemenskap? Hör tel: 08-786 65 09 Izindre. Hon är biträdande rektor på Vargbro­ var hållbara. Därför gjordes satsningen på en känns soM heMMa av dig med dina farhågor och förhoppningar Mail: jamstalldhet@centerpartiet.se skolan, som var Sveriges första energieffektiva energieffektiv skola och såhär tre år senare Debatten kring vinst har hon inte fördjupat sig till: valfard@centerpartiet.se skola när den invigdes 2008. Tidigare bestod konstaterar Tommy Svärd, teknisk chef, att allt i, eftersom hon inte tror att det kan bli någon6 tidningen c. tidningen c. 7

×