Tidningen C. - Nr1 -2011

2,579 views

Published on

Centerpartiets medlemstidning - C.
Nummer 1 år 2011

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,579
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
96
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tidningen C. - Nr1 -2011

 1. 1. en tidning från Centerpartiet nuMMer 1 2011 Michael Arthursson vår nye partisekreterare Gymnasievalet – ett lustfyllt val att ta på allvar Centerpartiet 3.0: Nya idéer och tydlig kommunikationMaud: Centerpartiet Måste fortsätta att ifrågasätta sidan 3
 2. 2. N 1/2011:o en tidning teMa: från Centerpartiet Centerpartiet 3.0: redaktionen Foto: istockphoto nya idéer oCh tydlig Chefredaktör: koMMunikation Susanne Signahl E­post: sida 4 tidningenc@centerpartiet.se Tel: 08­617 38 00 ansvarig utgivare: Lena Forsmaninnehåll E­post: lena.forsman@riksdagen.se TEL: 08­786 60 89 sid 8 Michael Arthursson – partisekreterare med framgångsrecept annonsersid 13 Demokratiprojekt med CIS i en het region Kontakta Åsa Sommar på Adviser, e­post: asa@adviser.sesid 14 Vem vinner Loppisduellen? Tel: 070­508 77 73 postadresssid 16 gymnasievalet – ett lustfyllt val att ta på allvar Centerpartiets riksorganisation tidningen C. Box 2200sid 19 Välfärdens läcka 103 15 Stockholmsid 22 Debatt telefon Tel: 08­617 38 00 Fax: 08­617 38 10sid 23 Var med och förnya Sverige prenuMerationsid 24 Centerpartiet – en pigg hundraåring! Medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna och CUF får tidningen C. gratis.sid 26 C&hör – På nya poster Övriga betalar 80 kronor/år (4 nr/2011) Postgiro 104 63­8. Märk talongen ”Prenumeration tidningen C.” ochsid 28 Årsmöten ange namn och adress. C. finns även som taltidning. Kontaktasid 30 Hur gick det på klimatmötet i Cancún? redaktionen om du vill ha en sådan! adressändring Kontakta ditt distrikt eller ring Foto: Fabian von tiedemann 08­61738 00 Det blev en kall och snöig vinter i år igen. Snöskott­ ts-kontrollerad upplaga 2009: ning, tågtrafik, elpris och 53 600 vargar pratas det om. Det Tryck: V­TAB, Västerås kan kännas mörkt och kallt Miljöcertifierade enligt ISO141001, certnr.1410718 just nu, men vi bestämmer själva hur vi vill förhålla oMslagsbild: oss till det. Nytt år, ny Pontus Johansson mandatperiod, våren står för dörren och i Center­ issn 1651-4521 partiet händer det mycket! redigering oCh produktion: Vi har tagit oss en rejäl och SUSANNE SIgNAHL Susanne Signahl och Turbin välbehövlig funderare. Nya tider kräver förändrade korrektur: Margaretha Ponsbach, Ingrid arbetssätt, nya sätt att tänka, vilja och mod. Det är inte det Hedenvind­Brask och Emma Pettersson lättaste men det är nödvändigt och, ja, faktiskt roligt! Läs om Analysgruppens nu färdiga rapport. Apropå förändring: möt vår nye partisekreterare Michael Arthursson, en man med mod och vilja. I arbetet med socialförsäkringen är mod centerpartiet.se också viktigt, läs vad Solveig Zander och Fredrick Federley har att säga i frågan. Vi hoppas ni finner det senaste numret av tidningen C. lika spännande som vi gör! .2 tidningen C
 3. 3. maud:– Vi ser hur våra europiska grannar sliter mednedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg.Samtidigt rankar World Economic Forum Sverige somtvåa på listan över världens mest konkurrenskraftigaländer. Antalet jobb växer och svensk tillväxt är myckethög. Utanförskapet har minskat med 148 000 personerjämfört med 2006. Nyföretagandet slår nya rekord. Antaletnyregistrerade företag i Sverige ökade 2009 med 19,1 procenti hela landet jämfört med föregående år. Drygt 65 000nya företag registrerades hos Bolagsverket. Denhögsta siffran på mer än 15 år!Även om det går bra nu, finns det inget utrymme idéerna är slut. Det är fel. Vi i Centerpartiet kommeratt vila på lagrarna. Stora utmaningar kvarstår och att fortsätta spänna ögonen i de samhällsproblemmånga människor känner sig inte delaktiga i den som människor möter. Hela tiden bära samhälls­ Foto: LinUs haLLgRenekonomiska uppgången. Jag drivs av viljan att för­ kritiken. Aldrig vara nöjda och alltid vilja mer.bättra Sverige och världen. Denna vilja ska också Centerpartiet drar nu igång ett stort förnyelse­prägla Centerpartiets politikutveckling. arbete ­ ”Förnya Sverige”. Fem olika grupper som Valanalyserna är presenterade både nationellt med sikte på stämman ska utveckla ny politik föroch lokalt och de ger oss viktiga lärdomar inför välfärd, jämställdhet, tillväxt, integration och miljö.kommande mandatperiod när vi nu går in i en ny Inom dessa områden ska vi formulera ny politikfas. Några slutsatser är tydliga. Vi ska nystarta vårt som löser de problem som finns i dagens samhälle.förnyelsearbete i partiet och ta större plats i Allians­ För att vara samhällskritisk måsta man vara modigsamarbetet. Centerpartiet har förutsättningar att och ifrågasättande och vi ska vara just detta –driva förnyelsen av Sverige och bli den politiska modiga och ifrågasättande.kraft som har svar på de viktigaste framtidsfrågorna. Varken Centerpartiet eller Alliansen får sluta Under kommande halvår vill jag att vi vänder att vara ifrågasättande. Centerpartiet ska ipå varenda sten för att hitta de hinder som finns Alliansen vara garanten för att förnyelsen avför att vi ska kunna lösa de samhällsproblem som Sverige fortsätter. Jag är säker på att du sit­Sverige har. Vad hindrar jämställdheten mellan ter på åsikter och förslag som är viktiga i dinkvinnor och män? Vad saknas för att erbjuda god vardag – jag hoppas, vill och tror att du harvälfärd i vardagen? Vilka hinder finns det för jobb, möjlighet att bidra med dessa!tillväxt och utveckling i hela Sverige? Det finns de som säger att Alliansens andramandatperiod bara handlar om att förvalta. Att
 4. 4. c.temaCenterpartiet3.0valrörelsen 2010 slutade med valseger för alliansen Annie Johansson tror att partiet behöver lära sig att det inte är antingen eller. Man kanoch en rejäl valspurt för centerpartiet. där kan arbeta för ett fungerande regeringssamarbete och samtidigt arbeta för de egna målen.man sätta punkt. eller göra som valanalysgruppen; – Vi måste lära oss att vara i kampanjläge genom hela mandatperioden, inte bara någrafortsätta att konstatera att centerpartiet gjorde det veckor innan valet och att kombinera frimo­ dig opinionsbildning och samhällskritik medtredje sämsta valet sedan bildandet 1917 och att regeringsansvar. nya förutsättningarnågot måste hända. Analysgruppen har också tittat på hur val­TexT: Annik A eriksson FoTo: PonTus JohAnsson resultatet ser ut över landet och det har blivit tydligt hur stor mångfalden är. Vissa kommunkretsar har gjort ett oerhört bra val– det viktigaste Med det här dokuMentet är För att få en tydlig bild av var Centerpartiet och varit väldigt nöjda med Centerpartietsatt det ska leda till något nytt – en nystart befinner sig har analysgruppen gjort ett digert kampanjupplägg, andra har trots bra genom­för Centerpartiet runt om i hela landet, säger arbete med djupintervjuer, enkäter, resor i förd valrörelse backat ordentligt. Det gäller attAnnie Johansson, ordförande i analysgruppen. distrikten, analyser av såväl statistik som se och hantera skillnaderna. Vi sitter i varsin fåtölj utanför plenisalen varumärke. Annie Johansson berättar att Att se på organisationen handlar ocksåi Riksdagshuset. Det är diskret, sobert och många efterfrågar en ”quickfix” men hon menar om att våga söka nya organisationsformer,dessutom tomt, eftersom riksdagsterminen att problemen är djupare och mer komplice­ skapa nätverk för både intressegrupper ochinte börjat ännu. Men mitt i den nordiskt beiga rade än så. Det berör många sidor av rörelsen. enskilda. De människor som söker sig tilllobbyn sitter Annie Johansson och berättar Dit hör till exempel den så kallade allians­ Centerpartiet i framtiden kanske inte villom en valanalys som är ett myller av färg­ skuggan, där många menar att partiet fastnat. vara medlemmar i avdelningar och kretsar,starka idéer. Tidigare var problemet att Centerpartiet höll utan vara aktiva i särskilda frågor och forum. – Mönstret för Centerpartiets valresultat de i sina ståndpunkter så envist att samarbeten Framöver kanske man hellre vill vara medlemsenaste decennierna är illavarslande och vi bröts, nu är upplevelsen att Centerpartiet via nätet än på en geografisk plats.måste våga se det för att kunna göra något åt det. varit så lojalt att de egna frågorna försvunnit. – Utvecklingen på internet handlar om4 tidningen C.
 5. 5. c.tema tio viktiga förslag Mönstret för Centerpartiets valresultat de senaste • Ta fram ett nytt idéprogram byggt på decennierna är illavarslande och vi måste våga se frihetliga värderingar som antas vid en extrastämma år 2012. • Utarbeta en ny kommunikationsstrategi det för att kunna göra något åt det. för att stärka Centerpartiets varumärke. • Bedriva mer aktiv samhällskritik även i frågor där Centerpartiet inte har departementsansvar. • Se över stadgarna och införa ett presi­ dium med vice ordföranden. • Ta initiativ till att Alliansen genomför en fakta gemensam utvärdering av samarbetet för att hitta strategiska politiska utveck­ annie Johansson lingsfrågor framåt. • Vi förordar ingen valteknisk samverkan född: 1983 i Värnamo på nationell nivå med de tre andra bor: Lägenhet i Värnamo, övernattningslä­ allianspartierna. genhet i Stockholm • Förstärka de lokala och regionala ledarnas roll genom ledarskapsutveckling och yrke: Riksdagsledamot sedan 2006 utbildning i kommunikation och politik. • Behålla de två tydliga profilfrågorna politiska uppdrag: Sitter i partistyrelsen, men komplettera det politiska budska­ ekonomisk talesperson för Centerpartiet pet med varma vardagsnära frågor. Minne från valrörelsen 2010: När • Arbeta kampanjinriktat under hela mandatperioden och skapa fler politiska jag strax före valet stod och delade ut mötesplatser runt om i landet för att broschyrer om mig själv på högskolan främja idéutveckling. i Jönköping, och studenterna lämnade • Bli det mest öppna partiet i Sverige tillbaka dem för att de redan röstat på mig genom bland annat ökad transparens och Centerpartiet. Det var så starkt att och nya nätbaserade medlemskap. känna ett sådant stöd. Rapporten i sin helhet kan hämtas och läsas på intranätet Centralen och på www.centerpartiet.se.att vara med och påverka och vi behöver Vi behöver vara en frihetlig kraft för en politik – Vi består av småbarnsföräldrar, heltidsarbe­komplettera nuvarande organisation med där människor får bestämma mer själva. tande, unga och gamla, engagerade människornya påverkansmöjligheter, säger A nnie Där ingår till exempel att, som Annie som gör vad de hinner.Johansson och berättar om idéerna kring att Johansson säger, ”sluta med den självpåtagna Annie Johansson kallar det folkrörelse 3.0.göra Centerpartiet till det öppnaste partiet, konflikten mellan stad och landsbygd, den slår Från början samlades man kring politiska”partiet med öppen källkod”. Det handlar om knut på oss”. Gruppens samtal med medlem­ åsikter och bildade det som är Centerpartiet.transparens och öppenhet, lägga ut hand­ mar och förtroendevalda har visat att det Därefter blev rörelsen en del av samhället,lingar från partistyrelsemöten och andra finns tydliga gemensamma värderingar och ordnade aktiviteter och kurser. Partiet skastrategiska möten, men också om att vara mål. fortsätta vara samhällsaktör men måste sam­öppen för människors tankar genom att ställa tidigt fånga upp det som är rörelsens grund,frågor snarare än att skriva folk på näsan hur den enskilda Människan i CentruM nämligen diskussionen om hur vi bygger ettlösningen ska se ut. – Vi bildades av kreativa människor på lands­ bra samhälle. Men om det ska fungera måste partiets vär­ bygden som ville få rättvisa för alla, var man – Många blir säkert provocerade om jagderingar och vilja bli tydliga, inte minst genom än råkade bo och de hade en genuin omtanke tar upp Stureplanscentern men jag vill ändåatt skapa en övergripande och integrerad om natur och miljö, säger Annie Johansson göra det, säger Annie Johansson och berättarkommunikationsstrategi och verksamhets­ och knackar engagerat med pekfingret på om deras regelbundna träffar kring aktuellaplan. Det är viktigt att både lyfta in de lokala rapporten. ämnen med inbjudna talare. Det har lett tillorganisationerna i den strategin och samtidigt – I den här grunden finns starka frihetliga nytänkande och ideologisk glöd, men ocksåuppmuntra dem att komplettera med egna. värderingar som bär in i ett modernt samhälle. en levande gemenskap. Just den formen av Att bli tydlig handlar också om att ha en Men i samma värderingar finns konflikter politiska mötesplatser efterlyser många somlevande diskussion kring Centerpartiets som blir tydliga när man är ett regerings­ svarade på analysgruppens enkäter.grundvärderingar. Även om rapporten i första bärande parti. Centerrörelsen står för den – Vi har pratat för mycket om tekniska frågor,hand inte är ett idédokument så ägnas ett enskilda människans rätt före byråkrati och procentsatser, ersättningsnivåer. Det är dagskapitel åt just idéer. överhet, hur ska man förhålla sig till det när att fortsätta diskussionen om hur vi vill ta landet – Vissa anser att vi har övergett landsbyg­ man själv har makten? framåt, säger Annie Johansson och ler.den och blivit storstadskramare, så är det inte. En annan viktig slutsats är att det är nöd­ – Vi är ett frihetligt parti som alltid sätterMen vi behöver ta våra centervärderingar om vändigt att se nyktert på hur organisationen den enskilda människan först. Sverige behö­decentralisering, social och ekologisk hållbar­ ser ut och hur kampanjarbete och verksamhet ver ett starkt Centerparti.het och lika villkor in i det moderna samhället. ska följa det. tidningen C. 5
 6. 6. c.temaCenterpartiet arbetarför framtidenett nedslående valresultat leder inte nödvändigtvis till nedslagnamedlemmar. snarare tvärtom. det är en av alla uppmuntrande slutsatseranalysgruppen kommit fram till under sitt idoga arbete efter valet 2010.TexT: Annik A eriksson FoTo: PonTus JohAnsson– det har varit så roligt att träffa MänniskoroCh det har funnits stor vilJa att bidra. detkänns som om något varit uppdämt sedan2006, säger Marianne Larm­Svensson, fdoppositionslandstingsråd i Jämtland. Jag träffar henne, Magnus Andersson, ord­förande i CUF, Mari­Louise Wernersson, ord­förande i kommunala sektionen och GunillaHjelm, vice ordförande i Centerkvinnorna,sekunderna efter att valanalysarbetet äravslutat. Vi sitter i Centerpartiets personal­ gunilla Hjelm Marie­Louise Wernerssonrum vid Mynttorget i Stockholm. Fredagsfikatär avslutat, diskmaskinen går för fullt och i debatten som fördes inför valet 2006.korridoren kan vi höra hur en efter en går för – Vi kom in i regeringen och då vaknadedagen. Men gruppen runt bordet tappar inte ”doern”, det var så mycket vi ville göra, sägerfokus så lätt. Gunilla Hjelm. – Vi gick in så hårt för att vara allianstrogna. Magnus Andersson håller med, men påmin­Vi lade för mycket energi på att visa att vi var ner också om vad som hände i samband medregeringsdugliga och för lite på att stå för våra FRA­debatten. Då försvann många framföralltfrågor, säger Mari­Louise Wernersson. intresserade icke partianslutna. Magnus Andersson håller med och tar – Vi behöver bli tydliga i vilka frågor vi inteSAAB­krisen som exempel. kompromissar med. Vi har visat att vi är lojala – Både Centerpartiet och Maud Olofsson med Alliansen, men det är nog nu. Marianne Larm­Svensson och Magnus Anderssonstärkte sitt förtroende av den krisen, men dethjälper inte om man inte kan visa hur det pas­ frihetlig kraftsar in i vår framtidsberättelse. Vi måste lära Det är något som varit återkommande i val­ borgerliga partier som enbart ställer krav.oss att förpacka det vi gjort. analysens undersökningar; en stark önskan – Det behövs en frihetlig kraft som tar att göra Centerpartiets idéer tydliga i det ställning för integration, avreglering avCenterpartister agerar Mer arbete man gör. Men det gäller också att foga arbetsmarknaden så invandrare kan kommaoCh pratar Mindre in samhällsutvecklingen i övrigt i den berättel­ in, en fungerande bostadsmarknad tillsam­Leif Walterum, kommunalråd i Skövde, talar sen. Mari­Louise Wernersson pratar till exem­ mans med en generösare invandrings­ ochjag med i telefon eftersom han inte har möjlig­ pel om Sverigedemokraternas valseger och flyktingpolitik.het att vara på plats vid rundabordssamtalet. vad det betyder för henne som centerpartist. Alla nickar instämmande och det blir näs­Men han är inne på liknande tankegångar. – Alla människors lika värde, det är så tan lite andäktigt i rummet.Centerpartiet har sitt ursprung i skogen, i jor­ starkt. Det är lika illa om det är en tjej som inte – Jag brukar säga att 2010 var rädslans val,den, ”om våra föräldrar skulle få det bättre tog får gifta sig med den hon vill, eller att någon man var rädd för den okände och det okända.de tag i det själva”. Att få saker och ting gjort inte är välkommen på grund av hudfärg. Den okända framtiden, säger Gunilla Hjelm ochhar centerpartister i blodet. Magnus Andersson håller med och menar fyrklövern på det gröna kavajslaget glittrar. – Vi har levt och arbetat ideologin mer än att Centerpartiet skulle kunna spela en unik – Vi måste visa att en centerpartist aldrigpratat om den. roll i den debatten. Idag finns framförallt två behöver vara rädd för framtiden. En center­Gruppen runt soffbordet håller med och tror sidor, vänstern som tycker synd om och vill partist kavlar upp ärmarna och börjar arbetaatt det är en viktig förklaring till varför många ta hand om ”varenda människa som korsar för den.i enkäter och intervjuer saknat den livliga en gräns”, och SD tillsammans med vissa6 tidningen C.
 7. 7. c.temafaktaanalysgruppen Minienkät Valanalyser i all ära, det är när visioner blir aktivitetMagnus anderssonfödd: 1981 i Segersta, Bollnäs som saker kan börja hända. För att få veta mer ombor: Solna hur eftervalsanalysen tas emot i verksamheten har viyrke: Förbundsordförande CUF och kommunalråd i Solna pratat med några lokala representanter. De har svaratpolitiska uppdrag: En hel del, men de jag har nu är roligast och på följande frågor:viktigast.Minne från valrörelsen 2010: Debatten inför 5 000 elever i Finns det något som saknas eller borde fått mer plats i valanalysen?Linköping och CUF­stämman, när vi släppte vår valkampanj. Det Vilken är er största utmaning?var då jag förstod att Centerpartiet skulle gå mycket bättre blandförstagångsväljare än SCB:s mätning visade. Hur kommer ni att använda valanalysen i ert fortsatta arbete?Mari-louise Wernersson erika hedblom, kretsordförande Malmöfödd: 1965 i Borgholm, Öland 1. Sverigedemokraterna har stora framgångarbor: Falkenberg här och det är tungt. Men Centerpartiet skulleyrke: Företagare i nöjes­ och kommunikationsbranschen kunna göra skillnad genom att tydligt redovisa vårtpolitiska uppdrag: Kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg, ”bruna” förflutna och varför vi lämnat det bakom oss.Ordförande i kommunala sektionen och ledamot i partistyrelsen. 2. Vi behöver bli fler, trots att vi är få aktiva ochMinne från valrörelsen 2010: Ett soppseminarium i glommen där har små resurser.bygdegården blev full och soppan fick spädas ut för att räcka.Vi fick betalt i fler röster. 3. Den är bra, den stämmer med vår verklighet. Vi ska använda den för att komma tillbaka till diskussioner till exempelgunilla hJelM om hur Sverige ska se ut om tjugo år, inte fastna i tvåårs­perspektiv.född: 1966 i Vetlanda anna strand, kretsordförande partillebor: Vetlanda 1. Vi behöver prata mer om hur vi fångar upp nyayrke: Dataingenjör, lärare i datateknik medlemmar. Vi har en växande grupp CUF:are, ettpolitiska uppdrag: Kommunalråd i Vetlanda, vice ordförande i bra sätt att behålla dem är att hoppa över organi­kommunstyrelsen satoriska mellanled och ge dem reell möjlighet attMinne från valrörelsen 2010: Jag var på väg hem en eftermiddag påverka politiken direkt.när förtidsröstningen hade börjat. På trottoaren mötte jag en 2. Vi behöver bli tydligare, profilera oss, och för attgammal man med rullator som kommit med färdtjänst och hade en kunna göra det måste vi bli fler.ledsagare med sig. Han höll min blick och sa ”Nu ska jag gå in ochrösta på dig”, sedan log han från öra till öra. Det tänker jag ofta på. 3. Den bekräftar den verklighet vi ser, men också att en ny framtid förDet är ett sådant förtroende att få ett politiskt uppdrag. Centerpartiet håller på att växa fram. Vi ska ha den som vägledare för att skärpa vår profil.Marianne larM-svensson Mattias larsson, gruppledare umeåfödd: 1962 i Östersund 1. De lyfter fram det viktigaste, att vi framstår sombor: På landet utanför Brunflo, Östersunds kommun en del av en maktapparat. Förnyelsen som var påyrke: Politiskt sakkunnig på Miljödepartementet gång avstannade i och med regerandet, det måstepolitiska uppdrag: Landstingspolitiker sedan 1994, de senaste vi hitta tillbaka till.fyra åren som landstingsråd i opposition. 2. Vi måste hitta kommunvinkeln av regeringspoli­Minne från valrörelsen 2010: glädjen när jag tillsammans med tiken, krympa ner den till vår nivå.Jöran Hägglund delade ut Centerpartiets utmärkelse guldklöverntill ägarna av länets första nystartade privata hälsocentral, Nya 3. Vi ska använda den som ett ideologiskt sökljus,Närvården AB, en solig dag vid valstugan i Östersund. för att hitta lokala frågor som visar centerperspektivet. karin örjes, kretsordförande borlängeleif WalteruMfödd: 1965 i Naum på Varaslätten 1. Jag ser att en del som vi har varit kritiska till har andra tyckt varit bra. Det är nyttigt, vi behöver sebor: 7 km utanför Skövde att vår bild inte är den enda sanna.yrke: Kommunalråd och lantbrukarepolitiska uppdrag: Kommunalråd, vice ordförande för 2. Vi måste bli bättre på omvärldsspaning, ha ten­ taklerna ute. Det borde inte ha varit en chock förCenterpartiet i Västra götaland oss att Sverigedemokraterna fick så många röster iMinne från valrörelsen 2010: Vi bjöd på jordgubbar i något tusental kommunen, men det var det.C­muggar vid några tillfällen. Det var en uppskattad snackis. 3. Det är bra att den inte skyler över, att den visar att vi måste hugga i. Alla verksamma ska läsa den, sedan ska vi diskutera metoder för att kommunicera våra idéer. . tidningen C 7
 8. 8. c.profil .8 tidningen C
 9. 9. c.profilMichael Arthursson– partisekreterare med framgångsrecepthan gillar att laga mat, michael arthursson, centerpartiets nya partisekreterare.men har han framgångsreceptet för partiet? möt människan michael arthursson,som hade som första jobb att vårda rötterna i den halländska myllan.TexT: inger Fredriksson FoTo: PonTus JohAnssonrötterna det handlar oM är pepparrotens har haft en sommarstuga i 40 år i ett skogsbryn titlarna. Ett mellanår ägnades åt att göra vapen­oCh Man vårdar deM egentligen inte. det nära Kungsbackafjorden, säger Michael. fri tjänst på Röda Korset vid den internationellarätta uttrycket är ”lägga om roten”, förklarar Hans politiska intresse väcktes på allvar i biståndsavdelningen.Michael Arthursson, när jag träffar honom valet 1976, då han fick rösta för första gången. Vid valet 1994 var Michael med om attnågra veckor innan han har hunnit starta sitt Efter valet var han på en debatt mot SSU där femdubbla mandaten i Stockholms stads­nya arbete som partisekreterare. På somma­ CUF företräddes av Andreas Carlgren, och då fullmäktige. Det ledde till en period somren när sticklingen, ”strålen”, börjat växa till blev han en engagerad medlem. heltidspolitiker.en pepparrot tar man upp den, rensar bort – 1978 var jag med och bildade Folkkampanjen – 1998 hade jag jobbat med politik mer ellersidoskott, och lägger ner den i jorden igen. I mot atomkraft, som den hette då, och jag var mindre på heltid i 20 år. Jag ville göra någotpepparrotens hemland i norra Halland är det den förste som var anställd inom organisatio­ annat i livet så jag slog in på konsultbanan ochett vanligt sommarjobb. nen. Vi ordnade en kritisk expertkonferens startade eget företag. Michaels egna rötter finns i Halland, men och den första stora kärnkraftsdemonstratio­ännu mer i Hässelby i Stockholm. Mamma kom nen i Stockholm. tillbaka i politikenfrån ett litet torp i Halland. Michael växte upp Sedan rullade det på. CUF­ombudsman i Lite drygt tio år senare är han tillbaka i poli­där och bodde med mamma hos sin moster i Stockholm, politisk sekreterare i Stadshuset tiken igen, nu som partisekreterare. Men attKungsbacka innan flyttlasset gick till Stockholm. för Centerpartiet, förbundssekreterare för CUF kalla det att han har varit borta från ”hetluf­ – Jag var 13 år när vi kom till Hässelby 1971. Jag samt landstingsrådssekreterare i Stockholms ten” är en sanning med modifikation. Han harhar behållit kontakten med Halland hela tiden. Vi läns landsting är några av de tidiga yrkes­ varit med om att starta den gröna liberala » . tidningen C 9
 10. 10. c.profil reCept viltkyckling 1. gå ut och klipp några färska gran­ eller tallkvistar. Småkoka dem 15 minuter med innehållet från en burk cocktailfrukt. Häll av spadet. 2. Krossa enbär (motsvarande en halv burk). gnid in enbärskrosset i kyckling­ skinnet på en hel kyckling. Stoppa in grankvistarna och frukten i kycklingen. Salta och peppra. 3. Låt hela kycklingen bakas i 175 grader i ugn, tills den är genomstekt. Häll av spad under ugnsbakningen och gör en gudomlig sås med grädde och gärna några droppar rödvin.Centerpartiets nya partisekreterare lagar mer än gärna mat. Han trivs i köket och tar sin del av hemarbetet.Men någon hemmafixare, som bygger om och står i, är han inte. Han är ”otroligt ohändig”, om han får sägadet själv.tankesmedjan Fores och hans konsultverk­ mig ganska trygg i livet och med mina nya dragspel spelade han som femåring. Han kansamhet, senast i bolaget Capire, har mestadels arbetsuppgifter. också trixa till en egen sångtext och han tarhandlat om utvecklingsarbete inom offentlig Jag känner rörelsen och vill verkligen vara gärna på sig rollen som allsångsledare. Nog ärsektor. Det har rört sig om att ändra arbetssät­ med om att vända den situation som Center­ vår nye partisekreterare musikalisk!tet med fokus att nå tydliga resultat. Även nu partiet befinner sig i. Vårt parti har stora möj­ Matlagningen har han i blodet. Mamma varska han arbeta med detta. ligheter att snabbt utvecklas. Sveriges första kvinnliga bartender och pappa – Jag vill att Centerpartiet ska vara en stark var källarmästare som bland annat var medkraft som kan lösa viktiga samhällsproblem i Mat oCh Musik om att ordna elva Nobelmiddagar.Sverige. Att Centerpartiet ska bli så stort som Glad blir Michael av mat och musik. Vi tar – Jag älskar att stå och laga mat och attmöjligt är inte ett självändamål. Det är ett musiken först. Beatles är den stora favoriten. planera en god middag.medel för att vi ska kunna nå politiska resultat. – Beatles är helt enkelt bäst. De har varit före­ Raskt bidrar Michael med ett av sina favorit­Centerpartiet behöver utvecklas som idé­ bilder för så många. De skrev allting själva. Jag recept, receptet på viltkyckling. Vid de koktaparti. Under många år har vi drivit idéer som har vandrat i beatlarnas fotspår i Liverpool och granskotten, kryddade med enbär som skadecentralisering, lokalsamhälle, liberalism jag har lyckats föra över intresset till mina barn. fylla kycklingen, ger jag upp. Det är nog bästoch öppenhet. Den diskussionen har stannat att Michael får bidra eller laga receptet själv,av, kraften har gått till att regera. om det ska bli ätbart. Se receptet ovan. Jag vill också utveckla hur partiet för dialogmed människor. Vi ska lyssna på riktigt, vi ska idrott oCh politikåterkoppla och vara ärliga. Det är en härlig Vi ska lyssna på riktigt, Om man googlar Michael Arthursson får manutmaning, säger Michael och ler brett. minst 19 000 träffar. På hans egen något pas­ Jag tror på att föra många personliga samtal vi ska återkoppla och siva blogg skriver han om sig själv: ”Föddesinom och utom partiet. Vi behöver fler kreativa vara ärliga. 1958 innan Sverige tagit sitt första VM­silver.”möten. Ibland fastnar vi i formella beslutsmöten – Jag gillar idrott och jag gillar barn. Av minaoch vill gärna snabbt leverera färdiga lösningar. sex barn har fyra hittills hållit på med fotboll.Vi måste också bli bättre på att uppmuntra var­ Annars tycker jag om rock, schlager och folk­ Det är mycket som är bra med fotboll. Man lärandra och att se till det som är bra. Det är ofta musik. Jag är inte överförtjust i opera, förutom sig samarbete, man lär sig sätta mål, lär sigatt vi tar det positiva som självklart. Malena Ernman. Jag är ingen finkulturell pojke hantera nederlag och besvikelser. Man möter Min livssyn är inspirerad av existensialis­ direkt, säger han och ler. många från andra kulturer. Alla kan lyckasmen, att vi utvecklas som människor genom Han har spelat dragspel, fiol, piano och gitarr. inom fotboll.att göra viktiga val och att våga ta språnget Gitarr är det han är bäst på. Fiol lärde han sig Någon egen fotbollskarriär blev det inte.ut i det okända. Den tron gör att jag känner för att kunna vara med på Delsbostämman och Talangen räckte inte riktigt till.10 tidningen C.
 11. 11. c.profilMen att idrott och politik visst kan höra ihopbevisas exempelvis av att Michael Arthursson feM snabbaoch Centerpartiet stod bakom Stockholms Michael arthurssonOS­ansökan 1997. – Vi fick igenom 70 miljökrav för att vi skulle bil eller tåg?ställa oss bakom en ansökan. Ett av kraven – Tåg.var Hammarby sjöstad. Det är nu ett pilotpro­ sushi eller husmanskost?jekt för miljöanpassat byggande i storstan. – Husmanskost.Idrotten kan bli en förändringskraft. Man kan aftonbladet eller expressen?använda stora händelser som idrottsevene­ – Expressen.mang för att nå politiska mål. storstad eller landsbygd? – Både och. Kombon bäst.är du en mirakelman, kan du göra undermed Centerpartiet? vatten eller vin?– Ja, självklart, jag är pappa till sex barn, – Beror på tiden på dygnet.svarar Michael snabbt på den något provoce­rande frågan. Jag har varit pappaledig en del av tiden med allabarnen. Vi har tagit ett gemensamt ansvar för hemoch familj. Jag handlar gärna, lagar mat, diskar, niskor som ännu inte engagerat sig i partiet.städar och läser sagor. Jämställdhetspolitiken är Valanalysgruppens arbete och dess slutsatserviktig också i praktiken. kommer också att prägla hans arbete att för­ Han räknar med att i sitt nya arbete resa en ändra Centerpartiet, att lägga om dess rötterdel för att kunna träffa många aktiva center­ så att nya grenar kan växa ut.partister. Men lika viktigt är att träffa män­ Inte alls olikt att odla pepparrot, faktiskt. Michael Arthursson räknar med att resa en del för att träffa många aktiva centerpartister. ång! tt ig Sä es på byggd mbanan an Sta n da sed i på? erats ä ntar v diskut Vad vä e har ngen. udskap: Sverig satsni ydligt b väg i norra ar ta lar för ic kar ett t järn kning r och sk tnära h berä ggninga En kus Fa kta oc s ina anlä talet. sterar i långsikt igt. 1800- ten inve tivt och lä ngs kus k strierna era effe Basindu ste fung r, finns läng s port erna må odspulsåde Go dstrans re n, Sveriges g ell a iska korrido sin industri ls i den Botn ge utveckla rlig flaskha an kan Sveri En allva rrbotniaban ust. Med No ruförsörjnin g. lan dets norra k uropas råva raft och säkra E konkurrensk banan.nu Bygg Norrbotnia tidningen C . 11
 12. 12. etcMyt: Politiker bara skor sig.Fakta: 97% är fritidspolitiker.Du har säkert hört myten ovan. Men man hör sällan att 97 procent av Sveriges44 000 förtroendevalda i kommuner och landsting arbetar med politiken enbartpå fritiden. Det finns många myter om politik och politiker. Vi på SKL arbetar föratt stärka den lokala demokratin och stödja de folkvalda.Genom kommunikationssatsningen En fråga om demokrati vill SKL öka kunskapenom lokalpolitiken i våra kommuner och landsting. Läs mer om vårt arbete att höjamedvetenheten om lokalpolitikernas roll och uppdrag på www.skl.se/demokrati.• I broschyren Myter och fakta bemöter vi de vanligaste myterna om sektorn. Till exempel den om att politiker bara skor sig. Det är viktigt att bilden av kommuner och landsting, dess verksamhet och företrädare nyanseras.• I Spelet om Valköping får du ett smakprov på vad det innebär att vara politiker på lokalnivå och på komplexiteten i uppdraget.Här beställer du gratis Myter och fakta: www.skl.se/publikationerHär beställer du gratis Spelet om Valköping: www.skl.se/demokratiDu kan beställa både broschyr och spel på telefon: 020-31 32 30.Post: 118 82 StockholmBesök: Hornsgatan 20Telefon: 08-452 70 00www.skl.se
 13. 13. Demokratiprojekt med CIS i en het region ett dåligt samspel mellan religion och politik påverkar demokratin och vardagslivet på många sätt. i vissa arabländer får kvinnor till exempel inte resa utomlands själva eller ens köra bil. mitri Raheb driver demokrati­ projektet Religionsdialog i mellanöstern tillsammans med centerpartiets internationella stiftelse, cis och olof palme center. TexT: susAnne signAhl och cATherine isAksson Catherine isaksson, generalsekreterare för detta behövs i sin tur till exempel åsikts­, organisationer deltog i ett projekt som löpte Centerpartiets internationella stiftelse, oCh yttrande­ och religionsfrihet, politiska rättig­ över tre år. Ska vi ändra människors sätt att jag, kommer in från snöyran i lobbyn på det heter, mötes­ och föreningsfrihet, kort och tänka krävs att vi arbetar på gräsrotsnivå, hotell där Mitri Raheb väntar på oss. Mitri är gott våra mänskliga rättigheter som uttrycks speciellt med ungdomar och lokala icke­stat­ i Stockholm i samband med avslutandet av i FN­stadgarna. Detta försvåras när kyrkan liga organisationer. Projektet har tre riktlinjer: projektet Religionsdialog. blandar sig i politiken. I till exempel Iran kon­ Mitri är pastor i en kristen lutheransk kyrka trollerar religionen det politiska systemet och • Medborgarskap för alla, oavsett religions­ i Betlehem och även chef för och grundare i Saudiarabien kontrolleras människors liv tillhörighet eller politisk uppfattning. av samfundet Diyar. Samfundet arbetar med helt av islam. För att få en mer fungerade rela­ • Projektet ska stärka civilsamhället. utbildning, kultur och hälsa och är en av tion mellan religion och politik behövs dialog. • Kultur är en gemensam grund och kan vara de största icke­statliga organisationerna i Civilsamhället behöver stärkas för att indivi­ inkluderande på så vis att muslimer och Palestina idag. Över 100 personer arbetar på der ska våga stå upp mot starka strukturer av kristna kan leva tillsammans och olika poli­ Diyar som når 60 000 personer varje år genom den här typen och kultur är ett viktigt verktyg tiska partier kan samexistera. olika projekt. Diyar hanterar frågor som andra för att överbrygga olikheter. inte vill ta i för att de betraktas som för farliga, Två viktiga mål för projektet var att skapa ett svåra eller kontroversiella. hur bestämde ni vilken nivå projektet nätverk för icke­statliga organisationer och ett skulle genomföras på? annat mål var att projektet skulle dokumen­ vad är bakgrunden till projektet – Vi ville ha både en filosofisk och en juridisk teras i form av intervjumaterial som gjordes religionsdialog? aspekt och bjöd därför in icke­statliga orga­ tillgängligt på webben. Båda dessa mål upp­ – För att ett samhälle ska fungera behövs nisationer, politiker, akademiker, religiösa nåddes vilket möjliggör långsiktiga effekter en god relation mellan kyrka och stat. För med flera. Det resulterade i att 84 icke­statliga av projektet och den dialog mellan människor som projektet vill få till stånd. Religionsdialog låg före sin tid och möttes först av skepsis.Foto: w w w.mitRiR aheb.oRg Men under arbetets gång upptäckte männis­ kor att den här dialogen var den viktigaste och mest angelägna frågan. Idén om ett projekt av den här typen framkom på en internationell konferens i Betlehem och möjliggjordes med hjälp av CIS och Olof Palme Center. – I arabvärlden är 55% av befolkningen under 18 år! Ungdomar är trötta på politik och religion. Därför är kulturen och civilsamhäl­ let viktiga. Vi vill skapa en ungdomsrörelse där kultur är den gemensamma grunden. Det kommer att ha en stor inverkan på samhäl­ let på lång sikt. Sverige är en lämplig part­ ner som inte har en dold politisk agenda. Dessutom har ni erfarenhet av att separera stat och kyrka. Det har varit oerhört beri­ kande och lärorikt att arbeta med svenska Mitri Raheb är pastor i en kristen lutheransk kyrka i Betlehem och även chef för och grundare av samfundet Diyar. partners, avslutar Mitri. . tidningen C 13
 14. 14. Vem vinnerLoppisduellen?Julgranen är precis utkastad, de sista barren har försvunnit upp i dammsugaren,för många är både knäcken och pengarna på upphällningen vid den härtiden på året. till nästa år kan det vara värt att fundera på att nästan hälftenav sveriges befolkning tycker att det är okej med någonting begagnat ijulklapp. det som tidigare sågs som sunkigt och suspekt är nu hetare ännågonsin. mest benägna att köpa second hand är unga.TexT: MArie Wickberg FoTo: AnnA-k Arin nyMAntidningen C. tog fasta på trenden oCh utMa- vinsten skänks sedan till Centerpartiets Inter­ shoppa miljövänligt utan det handlar snararenade karin ernlund, förbundsordförande nationella Stiftelse, CIS. om vad som är inne just nu. Den agendan är detför Centerstudenter och Magnus Andersson, De två tävlande, som möts på en av Stockholms ofta proffstyckare som sätter, säger Magnus.förbundsordförande för Centerpartiets Stadsmissions second handbutiker, har varie­ Karin håller med;Ungdomsförbund, på en ”loppisduell”. rande loppisvana. Karin Ernlund är en inbiten – Jag tror helt enkelt att det börjar bli likaReglerna är enkla, 300 kronor i handen och fantast; naturligt att handla på de här platserna somuppdraget att göra ett riktigt fynd för att – Jag har alltid älskat loppisar, det är det att handla i andra butiker.sedan sälja det på webbsidan Tradera. Den bästa jag vet. Men man måste ha det rätta ögat Att köpa begagnat innebär i många fall att pry­med högst avkastning på pengarna vinner, och den rätta inställningen annars ser man larnas tid i kretsloppet förlängs, istället för att bara en massa skräp. växande MilJötrend För Magnus Andersson innebär second hand framförallt fönstershoppande på nätet – och han är inte ensam om det. Internet har öppnat upp en ny marknad för fyndsugna. Ett talande exempel är att 70 procent av alla svenskar känner till andrahandssajten Blocket. Enligt sidan själva var värdet av alla annonser på sidan 192 miljarder kr år 2009. Det motsvarar 6,4 procent av Sveriges BNP. Trendanalytiker menar att en känsla för det äkta och en växande miljötrend ligger bakom det nytända intresset för att köpa begagnat. Magnus och Karin instämmer delvis; – Det har blivit trendigt att vara en medvetenKarin Ernlunds med sitt loppisfynd. konsument, det behöver inte alltid handla om att Magnus Andersson gillar plättlaggen.14 tidningen C.
 15. 15. Karin är övertygad om att hon kommer att vinna...hamna i soporna används de av någon annan. De två utmanarna tar en paus i prylletandet Efter en dryg timme i affären har både MagnusKretsloppsbegreppet var väl utvecklat redan i och konstaterar att de är överens om att det och Karin fyllt famnen med fynd. Karin hållerCenterpartiets miljöprogram från 1968. Innebär inte betyder att utvecklingen måste gå bakåt. hårt i ett par blå skinnstövlar och en match­det politiska arvet att centerpartister handlar på Det handlar helt enkelt om vad vi konsumerar, ande hatt;second hand i större utsträckning än andra? snarare än hur mycket. – Jag är helt övertygad om att jag kommer – Vi kan inte bara köra på och tro att det att vinna, säger hon med eftertryck.Minskade utsläpp ordnar sig, men jag tycker också att folk har Även Magnus ser på sina fynd med seger­– Jag är inte säker på att de som handlar på blivit mer medvetna. Förra årets julklapp var viss blick. Efter mycket funderande landadesecond hand är centerpartister, men jag är en upplevelse istället för en pryl och man valet på ett par långfärdsskridskor, två plätt­helt övertygad om att centerpartister skän­ väljer överlag att konsumera fler tjänster. Jag laggar och tallrikar i japansk stil.ker saker till second handbutiker. Det känns tror att second hand kan vara en del av den – Jag blev så begeistrad av plättjärnen atttypiskt centerpartistiskt att inte slänga bort utvecklingen, säger Karin. jag inte kunde låta bli att köpa dem. Sådanagrejer när man har använt klart dem, eller Världen blir väldigt mycket fattigare och skulle jag vilja ha själv och vara beredd attvuxit ur dem, säger Karin. dessutom varmare om vi minskar konsumtio­ betala en del för. Enligt Naturvårdsverket släpper vi svenskar nen, säger Magnus och fortsätter; Hur gick det då till slut? Efter en veckasvarje år ut motsvarande tio ton koldioxid per auktion på webbsidan Tradera avgick Magnusperson och år. Av våra tio ton kommer en hel god gärning Andersson med segern. Men att öka värdetdel från så kallad offentlig konsumtion, alltså FN:s klimatpanel konstaterar att en hög tillväxt på sina inköp visade sig vara svårt, Magnussådant vi får från våra skattepengar. Resten, och mycket konsumtion är bra för miljön därför prylar för 300 kronor såldes för 206 kronoråtta ton närmare bestämt, kommer från våra att det gör att fler länder kommer snabbare in i och Karins inköp till blev tillslut sålda förresor, vår bostad, det vi äter – och inte minst rikedom, man bekämpar fattigdom, man klarar 105 kronor. Oavsett resultat i tävlingen hardet vi shoppar. av de miljöproblem vi står inför och kan vara dock de två loppisduellanterna gjort en Om vi ska nå upp till den nivå som anses med och klara av klimatutmaningen. Det krävs god gärning som både kommer att kommahållbar, globalt sett, måste vi enligt Natur­ att vi ställer om till en mycket mer hållbar energi­ Stockholms stadsmission och Centerpartietsvårdsverket minska våra utsläpp, per person produktion, och att vi konsumerar lite på ett Internationella stiftelse till del.och år, till två ton år 2050. Då är Magnus och annat sätt, men det är inte att minska konsum­Karin 69, respektive 65 år gamla. tionen som är lösningen. . tidningen C 15
 16. 16. gymnasiemässan är inte förvirrande tycker de elever som tidningen C. pratar med. Gymnasievalet Jennie Ripa, elev Stockholmsinternationella restaurangskola – ett lustfyllt val att ta på allvar den svenska gymnasieskolan är förändrad. Från att ha varit en sorts fördjupad fortsättning på grundskolan har den blivit ett myller av alternativ. kritiska röster talar om stress och segregering, andra lyfter fram valfrihet och mångfald. tidningen c. åkte till gymnasiemässan i Älvsjö för att prata mer med dem det faktiskt handlar om. eleverna. Carolina Jonsson Wallin, lärare Sollentuna TexT: Annik A eriksson FoTo: roberT nygren svängdörrarna till älvsJöMässan stannar ideligen oCh En förvirrande soppa av intryck kan man tycka, men så är det entrén fylls av unga Människor soM staMpar av sig den inte för de elever jag möter. De är väl pålästa, har kollat merit­ novemberblöta snön. Musik dunkar från mässområdet, folk poäng, tagit reda på vad elever tycker och jämfört resultat på puffar till frisyrer och bättrar på läppglans. Så långt känns det nationella prov. Många tittar särskilt på skolledningen och ungefär som min egen gymnasietid, men när jag väl kommer försöker ta reda på vilket rykte de har. in i mässhallen är det så annorlunda att jag inte ens kan för­ söka känna igen mig. Mässan gör valet konkret Med det fria gymnasievalet blev det skolornas uppgift att – Det finns en restaurangskola en kvart från mig, men jag locka till sig elever, istället för att eleven anpassade sig till den valde ändå den här, säger Jennie Ripa, som delar ut broschy­ plats som fanns. Och lockar gör man. Här finns klättertorn, rer till Stockholms internationella restaurangskola. Det luktar motorcyklar, dykardräkter, enorma akvarier. En bolltrixare choklad, en bit bort står hennes klasskamrater och gör tryffel. representerar Thoren Business School, en stormtruppssoldat – Gymnasiet är viktigt, det lägger grunden för resten av livet. Agneta Wessel, delar ut broschyrer till Mediegymnasiet i Nacka. I en stor För de flesta är gymnasiemässan det första som gör valet lärare Sollentuna plexiglasbur sitter unga musikband och spelar begåvat. konkret, något mer än bara en text på en hemsida eller i en 16 tidningen C .
 17. 17. broschyr. Här kan man söka upp skolor från hela landet som Och just det här, att det är stressande för barnen, talar var­verkar intressanta, för att sedan välja vilka man vill besöka på enda vuxen om. Men hur jag än försöker få eleverna att sägade öppna hus skolor organiserar under december och januari. samma sak lyckas jag inte. – Jag tycker det är viktigt att få ett jobb efteråt, säger Martin Pralits och Erika Levin är förstaårsstudenter påMatilda Ekholm, som står vid Skanskagymnasiets gröna Stockholms Transport och fordonstekniska gymnasium, ochmonter. Skanska startade skolan i Växjö för två år sedan, inte berättar om hur de förberedde sina val.minst för att man ser behov av produktionsledare i framtiden. – Det var så kul att man kunde välja, säger Cecilia Levin.Det är en internatskola med bara 60 elever och tillsammans Martin Pralist ler och håller med. Nick Alfaro,med företagets aktiva intresse i skolan skapar det en annor­ – Det kändes som, det här är jag. Nu börjar mitt liv. Vasa Reallunda atmosfär. – Människan mår bra av att välja, säger Henry Montogmery, – De är bra på att lyssna och förbättra, lärarna är engagera­ professor i psykologi vid Stockholms universitet.de och eleverna vet vad de vill. Det blir ett mer målmedvetet Han berättar att vi har goda förutsättningar för att klara avsätt att plugga. val. Vi sorterar snabbt bort det som är ointressant, vet vilka Utanför mässområdet sitter tre flickor och tar det lugnt kriterier som är viktiga för oss och hur vi ska väga dem motmellan frågerundorna. De kommer från Al­azharskolan i varandra.Vällingby och är glatt överraskade över hur inspirerande Jag frågar om föräldrarna helt enkelt har fel, men Henrymässan är. Montgomery förklarar att de vuxna har en annan ingång i det. – Våra lärare pratar hela tiden om hur svårt det är att välja, För lika mycket som vi tycker om att göra val som intresserarmen här känns det som man klarar det, säger Suheda Kalpak. oss, lika stressade blir vi av val som tvingas på oss. Hennes klasskamrater nickar instämmande. Jag frågar hur – För eleverna är det här ett lustfyllt val, det handlar omde ska veta att det blir rätt. deras framtid och deras möjligheter. För föräldrarna är det – Det gäller att ställa rätt frågor, säger Shohoud Alshobaki, ännu ett måste, och kanske till och med en jobbig påminnelse Shohoud Alshobaki, – Vissa elever pratar bara om skollunch och korta dagar. En om att barnen blivit stora. Al­azharskolan, Vällingbysådan skola vill inte jag gå. Men även om det är lustfyllt är det tydligt att eleverna tar Hon är saklig och beslutsam, och jag undrar för mig själv det på allvar. Nick Alfaro går Vasa Real och letar efter en skolaom jag var lika insiktsfull när jag var femton. som kan ge honom bäst förutsättningar för att sedan kunna – Dagens unga är vana att hantera information. De sål­ läsa till läkare. Han har redan gjort ett skolbyte och vet hurlar, analyserar och kritiserar på ett helt annat sätt än vi det kan förändra allt.gjorde, säger Agneta Wessel, speciallärare på Gärdesskolan Under de tidiga grundskoleåren bodde han i Tensta. Sedani Sollentuna. förändrades hans familjesituation och han började sexan på Vasa Real.kul att välJa – Det var en chock. Dels för att jag fick lov att läsa upp vart­Tillsammans med några kollegor och en förälder tar hon en enda ämne, men också för att jag insåg att jag borde ha tänktkaffepaus i vimlet på mässan. på att gå en sådan skola tidigare. Angela Beijer är förälder till en pojke i nian, och påpekar att Men han klarade förändringen, och han tror den erfarenhe­det finns en baksida. ten är bra när han nu ska välja gymnasium. – Det är stressande med alla möjligheter. Jag är inte säker – Jag vet att det handlar om mig. Och jag vet att om man vill Angela Beijer,på att det gjort livet bättre för barnen. något och kämpar för det så klarar man det. » förälder Sollentuna tidningen C . 17
 18. 18. Vilka konsekvenser medförskolvalet?att det fria skolvalet har kommit för att stanna verkar de flesta vara överensom. Lika överens som man är om att den svenska skolan är i en rejäl svacka.men när det gäller hur de två fenomenen förhåller sig till varandra bliråsikterna desto fler.TexT: Annik A eriksson– i internationella rapporter från Mitten – Det var inte bättre förr, gick man i en dålig Dessutom vill man ge ökat stöd till Studie­av 90-talet var svenska elever i topp. sedan skola var man fast. Men man måste fråga sig och yrkesvägledning. Tillsammans med dendess har det gått stadigt nedåt, säger Lena vad som händer med de elever som blir kvar i nya lärarutbildningen och den förstärktaM Olsson, som varit projektledare för Skol­ skolorna andra har valt bort. Skolinspektionen gör det Ulrika Carlssonverkets rapport ”Vad påverkar resultaten i – Det pratas mycket om krav på eleverna. hoppfull.svensk skola”, 2009. Men vi vill påminna om varje elevs rätt till – När så många arbetar för att göra någotHon berättar att skillnaderna dessutom blivit kunskap, säger Ulrika Carlsson, utbildnings­ bättre så blir det bättre. Nu vänder det.större mellan olika grupper, och att föräldrar­ politisk talesman för Centerpartiet. Foto: k atRin isaksson Foto: Riksdagennas bakgrund blir allt mer avgörande. Det fria skolvalet har skapat stora möjlig­ – Det finns många faktorer som påverkar det heter, samtidigt är det tydligt att skolan harhär, men boendesegregationen spelar stor roll. misslyckats med sin utjämnande uppgift och attOch det fria skolvalet förstärker mönstren. man måste bli bättre på att styra resurser efter Marie­Hélène Ahnborg, inspektionsdirek­ behov. Centerpartiet har till exempel diskuterattör på Skolinspektionen, lyfter fram andra en kunskapsmiljard.faktorer. I sitt arbete ser Skolinspektionen – Varje elev som misslyckas är en förlust förframförallt tre områden som avgörande, oss alla. Vi har skapat utbildningar som intedär rektorns ledarskap är oerhört viktigt. i första hand är högskoleinriktade men gerUndervisningens kvalitet, till exempel hur väl goda chanser till arbete.lärarna följer kursplanen spelar också stor Men för att ingen ska bli låst i sina val harroll, liksom skolans inställning till det kom­ Centerpartiet också infört rätt för alla attpensatoriska uppdraget, att alla ska lyckas i läsa in högskolkompetens efter gymnasiet. Lena M Olsson Ulrika Carlssonskolan. Skolor som är tydliga i den målsätt­ningen lyckas bättre än andra. Foto: pet teR beckman Foto: monica Ry t tmaRkeR Ingen av dessa är självklart kopplade till vare faktasig friskolereformen eller det fria skolvalet. friskolor Men att skillnaderna mellan skolor i varjefall får betydelse för hur man väljer vet Jenny En friskola finansieras med skattemedelKallstenius, sociolog vid Stockholms universi­ via skolpeng och har annan huvudman äntet, som har studerat det fria skolvalets bety­ stat, kommun eller landsting. Friskolor fårdelse för grundskolan. inte ta ut elevavgifter. Friskolereformen 1992 innebar att kommunala bidrag till För individen blir det fria skolvalet en möj­ fristående skolor infördes, vilket gav fri­lighet att bryta mönster, och hon berättar om skolor samma möjlighet att driva verksam­engagerade föräldrar som skjutsar barnen fle­ het som kommunala. Eleven gavs ocksåra timmar varje skoldag. Det löser individens möjlighet att i princip fritt välja skola.problem, men inte samhällsproblemet. Marie­Hélène Ahnborg Jenny Kallstenius18 tidningen C.
 19. 19. Välfärdens läcka alla riskerar vi att bli sjuka, arbetslösa eller av annan orsak förlora möjligheten till att försörja oss själva. i ett välfärdsamhälle finns en grundtrygghet när olycka, sjukdom eller ålderdomen inträffar. sedan länge har detta trygghetssystem varit otillräckligt. Lappandet och lagandet håller inte för sprickorna. TexT och FoTo: AnnA-k Arin nyMAnDet verkligt viktiga jobbet är att möta människorsäger Fredrick Federley.i våras tillsattes en parlaMentarisk koMMitté tets sammanträdesrum. Runt det mahogny­soM ska utreda fraMtidens soCialförsäkringar. färgade, ovala bordet finns namnskyltar på saMManfattningRiksdagsledamoten Fredrick Federley, en av utskottets ledamöter, 17 stycken. av vad utredningen skatio ledamöter i kommittén, gör nu sin rundresa – Visst blir det mycket papper i en utred­ se över:i landet för att samla in synpunkter och förslag ning, men det verkligt viktiga jobbet är ju atttill framtidens trygghetssystem. möta människor, att hitta samsyn mellan par­ • en ökad harmonisering mellan a­kassa Socialförsäkringen ger ersättning för den tierna och att faktiskt våga förändra. och sjukförsäkringinkomst som förloras vid sjukdom och han­ • möjligheter till en obligatorisk a­kassadikapp, ålderdom och föräldraledighet. Men rundresa i landetden svenska socialförsäkringen håller på att Fredrick vill hålla positionerna i utredningen • en sjukförsäkring där man kan växlavittra sönder både ekonomiskt och socialt. så öppna som möjligt för att inte låsa fast mellan anställd och eget företagAllt fler äldre, en tuffare arbetsmarknad och debatten i sakfrågor. Redan som ordförande • analysera möjligheter att studera ävenökad ohälsa bland unga gräver djupa hål i den för Centerpartiets ungdomsförbund drev vid sjukdomgemensamma plånboken. Under 2008 uppgick Fredrick Federley socialförsäkringsfrågorna • arbetsgivarnas ansvar för sjuklön förstade sammanlagda utgifterna till 449 miljarder med hög fana. I dag är han mer sparsam med fjorton dagarnakronor, 15 procent av BNP. värdeord men engagemanget spar han inte på. Det har länge förts fram önskemål från Fredrick pratar om vikten av att studerande • arbetsmarknadens parters ansvar för arbetslivsinriktad rehabiliteringsamtliga riksdagspartier om en reform av social­ och unga föräldrar måste omfattas, om viktenförsäkringen. Nu har arbetet startat och utred­ av att hitta en finansiering som är stadig både • att sjukförsäkring bär sina egna kostna­ningen har nästan 4 år på sig att samla in fakta, i låg­ och högkonjunktur. Han gör jämförelser der och inkomster, utanför budgetförslag och lösningar. med pensionssystemets utformning. • se över en sammanslagning av för­ – Jag ser fram emot att få resa runt i landet säkringskassa, arbetsförmedling ochreJäl reforM behövs och föra den här debatten med centerpartister socialtjänst– Det här är en reform som måste göras grund­ och alla andra som engagerar sig. Det är inte Kretsar och distrikt som önskar deltaligt, det blir en av de största förändringarna rimligt att människor hamnar mellan stolarna, i debatten är välkomna att kontaktasom genomförts i vårt välfärdssystem. Det är att bli utslängd från systemet under en tid i Fredrick Federley för ett besök. Skyndaviktigt att vi hittar en bred överenskommelse utlandet eller att studenter står helt utanför innan han blir fullbokad!och får till en verklig förändring. Vi har duttat sjukförsäkringen, säger Fredrick Federley. Han stänger den stora dörren till utskotts­ fredrick.federley@riksdagen.sei de här systemen länge och det håller inte. Vibehöver en rejäl reform av hela paketet, säger rummet och bär sina papperstravar underFredrick Federley. armen när han vinkar hej då. Nu bär det av till Han visar vägen till socialförsäkringsutskot­ första besöket på rundresan i landet, Skara. . tidningen C 19

×