Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El territori B-30

1,095 views

Published on

A càrrec del sr. Josep M. Carrera, coordinador del Pla Territorial Metropolità de Barcelona

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El territori B-30

 1. 1. Pla territorial metropolità de Barcelona Aprovació definitiva 20 d’abril de 2010
 2. 2. PTGC 2010 2040 1.000 Km 2.000 Km
 3. 3. Pla territorial metropolità de Barcelona Estudi Econòmic i Financer
 4. 4. Pla territorial metropolità de Barcelona Estudi Econòmic i Financer
 5. 5. Pla territorial metropolità de Barcelona Estudi Econòmic i Financer
 6. 6. Pla territorial metropolità de Barcelona Estudi Econòmic i Financer
 7. 9. Infraestructures de mobilitat
 8. 10. Infraestructures de mobilitat
 9. 11. 1 Pla territorial metropolità de Barcelona Espais oberts Proposta d’espais oberts
 10. 12. 1 Pla territorial metropolità de Barcelona Espais oberts Evolució dels nivells de protecció (realitat jurídica)
 11. 13. Pla territorial metropolità de Barcelona Sistema d’espais oberts Espais oberts. Planejament
 12. 14. Pla territorial metropolità de Barcelona Sistema d’espais oberts Espais oberts proposta
 13. 15. Pla territorial metropolità de Barcelona Sistema d’espais oberts Espais oberts proposta amb planejament (zones verdes i equipaments) Equipaments Parcs
 14. 16. Pla territorial metropolità de Barcelona Sistema d’espais oberts Espais oberts proposta amb planejament (zones verdes i equipaments) Equipaments Parcs
 15. 17. Pla territorial metropolità de Barcelona ISA (Connectors ecològics / 36 punts crítics)
 16. 18. Pla territorial metropolità de Barcelona ISA (Connectors ecològics / 36 punts crítics)
 17. 19. Pla territorial metropolità de Barcelona ISA (Connectors ecològics / 36 punts crítics)
 18. 20. Pla territorial metropolità de Barcelona ISA (Connectors ecològics / 36 punts crítics)
 19. 21. Plana del Vallès PDU de la Plana agroforestal dl Vallès INSTRUMENTS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL
 20. 22. 1 Pla territorial metropolità de Barcelona Model urbà. Proposta sistemes urbans
 21. 26. Sistema urbà Pla territorial metropolità de Barcelona Planejament Pla territorial metropolità de Barcelona URBANITZABLE ) Línies d’actuació bàsiques segons territoris <ul><li>Sistemes compactes: millora i renovació urbana </li></ul><ul><li>Sistemes continus: estructuració </li></ul><ul><li>Nuclis urbans en espais oberts: polarització </li></ul>
 22. 27. Sistema d’assentaments: proposta a l’interior de continus urbans Sistema d’assentaments: proposta d’àrees especialitzades Sistema d’assentaments: proposta d’àrees de reforçament nodal metropolità Sistema d’assentaments: proposta d’estratègies de nucli Sistema d’assentaments Pla territorial metropolità de Barcelona
 23. 28. Pla territorial metropolità de Barcelona Sistema urbà Centres urbans
 24. 29. 6 | EL MODEL D’EQUIPAMENTS <ul><li>- NOU MERCAT MUNICIPAL (I OFERTA COMERCIAL COMPLEMENTÀRIA) </li></ul><ul><li>EQUIPAMENTS CULTURALS </li></ul><ul><li>ESCOLA BRESSOL </li></ul><ul><li>EQUIPAMENT ADMINISTRATIU </li></ul><ul><li>ALTRES RESERVES D’EQUIPAMENTS </li></ul><ul><li>AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA </li></ul><ul><li>HOTEL DE CENTRE CIUTAT </li></ul>NOU CENTRE DE LA CIUTAT HOTEL ESCOLA BRESSOL I EQUIPAMENT ADMINISTRATIU
 25. 30. 7 | LA ORDENACIÓ GENERAL <ul><li>- NOVA FAÇANA SUD DE L’AV. GENERALITAT AMB RESIDENCIAL LLIURE I PROTEGIT – CONCERTAT (67.500 M2.) </li></ul><ul><li>EDIFICIS SINGULARS EN ELS EXTREMS AMB HOTEL (17.200 M2.) I OFICINES (30.800 M2.) </li></ul><ul><li>ESPAIS COMERCIALS EN PLANTA BAIXA I PLANTA -1 (39.700 M2.) </li></ul><ul><li>EQUIPAMENTS EN LA GRAN PLAÇA (16.000 M2.) </li></ul>COMPLEXITAT D’USOS I FORMES
 26. 31. Pla territorial metropolità de Barcelona 400 m Sistema urbà
 27. 32. Pla territorial metropolità de Barcelona Sistema urbà 400 m
 28. 33. Pla territorial metropolità de Barcelona Sistema urbà
 29. 34. Pla territorial metropolità de Barcelona Sistema urbà
 30. 35. Pla territorial metropolità de Barcelona Sistema urbà Noves centralitats
 31. 36. Pla territorial metropolità de Barcelona Sistema urbà 400 m Noves centralitats
 32. 37. Pla territorial metropolità de Barcelona Sistema urbà Noves centralitats
 33. 38. Pla territorial metropolità de Barcelona Sistema urbà Noves centralitats 400 m
 34. 39. Pla territorial metropolità de Barcelona Sistema urbà Noves centralitats
 35. 40. Sistema d’assentaments: proposta a l’interior de continus urbans Sistema d’assentaments: proposta d’àrees especialitzades Sistema d’assentaments: proposta d’àrees de reforçament nodal metropolità Sistema d’assentaments: proposta d’estratègies de nucli Sistema d’assentaments Pla territorial metropolità de Barcelona
 36. 41. Sistema urbà Pla territorial metropolità de Barcelona Pla territorial metropolità de Barcelona ÀREES DE REFORÇAMENT NODAL METROPOLITÀ
 37. 42. Sistema urbà Pla territorial metropolità de Barcelona Estratègies urbanes Pla territorial metropolità de Barcelona ÀREES DE REFORÇAMENT NODAL METROPOLITÀ
 38. 43. Pla territorial metropolità de Barcelona Pla territorial metropolità de Barcelona INSTRUMENTS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL PDU de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
 39. 44. Sistema urbà Pla territorial metropolità de Barcelona Pla territorial metropolità de Barcelona INSTRUMENTS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL PDU de les continuïtats urbanes i les infraestructures de mobilitat de l’eix de la riera de Rubí PDU de les continuïtats urbanes i les infraestructures de mobilitat de l’eix del riu Ripoll Plans directors urbanístics del Maresme
 40. 45. Sistema urbà Pla territorial metropolità de Barcelona Pla territorial metropolità de Barcelona INSTRUMENTS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL PDU del sistema urbà del Garraf PDU de la ròtula de Martorell i Abrera PDU del Baix Congost
 41. 46. Sistema urbà Pla territorial metropolità de Barcelona Pla territorial metropolità de Barcelona INSTRUMENTS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL PDU de l’eix central de la plana de l’Alt Penedès Altres àmbits de coordinació a la comarca de l’Alt Penedès
 42. 47. Sistema urbà Pla territorial metropolità de Barcelona Pla territorial metropolità de Barcelona INSTRUMENTS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL PDU d’estructuració de l’entorn urbà de la riera de Caldes PDU d’estructuració urbana dels vessants de la vall del Tenes
 43. 48. Sistema d’assentaments: proposta a l’interior de continus urbans Sistema d’assentaments: proposta d’àrees especialitzades Sistema d’assentaments: proposta d’àrees de reforçament nodal metropolità Sistema d’assentaments: proposta d’estratègies de nucli Sistema d’assentaments Pla territorial metropolità de Barcelona
 44. 49. Pla territorial metropolità de Barcelona Sistema urbà
 45. 50. 14 AVALUACIÓ ECONÒMICA Estudi Econòmic i Financer Escenari Nodal (Baix) (RMB 5 milions d’habitants) Escenari proporcional (Alt) (RMB 5,5 milions d’habitants) Escenari Base (estructura productiva 2001) Escenari Alternatiu IA (Industria Alta) Escenari Alternatiu IM (Industria Moderada) Escenari Alternatiu IB (Industria Baixa) 15 Pla territorial metropolità de Barcelona Escenari de síntesi (Mitjà)
 46. 51. Pla territorial metropolità de Barcelona Estudi Econòmic i Financer AVALUACIÓ ECONÒMICA 14.445 14.551 16.974 24.404 Necessitats de sòl Model Proporcional 12.295 10.910 13.227 19.624 Necessitats de sòl Model Nodal Indústria baixa Indústria moderada Indústria alta Base
 47. 52. 1 Pla territorial metropolità de Barcelona Infraestructures de mobilitat Proposta d’Infraestructures de mobilitat
 48. 53. 1 Pla territorial metropolità de Barcelona Infraestructures de mobilitat Carreteres 1860
 49. 54. 1 Pla territorial metropolità de Barcelona Infraestructures de mobilitat Autopiste 1980
 50. 55. 1 Pla territorial metropolità de Barcelona Infraestructures de mobilitat Autopiste 2000
 51. 56. 1 Pla territorial metropolità de Barcelona Infraestructures de mobilitat Autopiste 2010
 52. 57. 1 Pla territorial metropolità de Barcelona Infraestructures de mobilitat Autopiste 2020
 53. 58. 1 Pla territorial metropolità de Barcelona Infraestructures de mobilitat Autopiste 2020
 54. 59. 1 Pla territorial metropolità de Barcelona Ferrocarrils Infraestructures de mobilitat
 55. 60. 1 Pla territorial metropolità de Barcelona Ferrocarrils Infraestructures de mobilitat
 56. 61. 1 Pla territorial metropolità de Barcelona Model urbà. Estructura física Nodal
 57. 62. 1 Pla territorial metropolità de Barcelona Model urbà. Estructura física Nodal
 58. 63. Pla territorial metropolità de Barcelona Xarxa ferroviària
 59. 64. Xarxa ferroviària Pla territorial metropolità de Barcelona
 60. 65. Infraestructures de mobilitat
 61. 66. Pla territorial metropolità de Barcelona Infraestructures de mobilitat
 62. 67. Pla territorial metropolità de Barcelona Xarxa viària
 63. 68. Pla territorial metropolità de Barcelona Xarxa viària
 64. 69. Infraestructures de mobilitat
 65. 70. Ambers 1000m X 200m Infraestructures de mobilitat
 66. 71. Saragossa 1000m X 120m Infraestructures de mobilitat
 67. 72. Madrid 650m X 90m Infraestructures de mobilitat
 68. 73. BCN Morrot 600m X 70m Infraestructures de mobilitat
 69. 74. Sistema urbà Pla territorial metropolità de Barcelona Pla territorial metropolità de Barcelona INSTRUMENTS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL PDU de reconversió de l’entorn urbà l’eix viari de la C-17 entre la Llagosta i Lliçà d’Amunt Estudis de corredors d’infraestructures a les comarques del Vallès PDU de la Plana agroforestal dl Vallès
 70. 75. Pla territorial metropolità de Barcelona Sistema urbà
 71. 76. Plana del Vallès
 72. 77. Plana del Vallès
 73. 78. Pla territorial metropolità de Barcelona Sistema urbà
 74. 79. 14 Estudi Econòmic i Financer 15 Pla territorial metropolità de Barcelona

×