Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA. Passat, present i futur

54 views

Published on

Oriol Estela, coordinador del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)

Published in: Environment
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA. Passat, present i futur

 1. 1. PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA Passat, present i futur Oriol Estela Barnet Coordinador General @estelabo Juny 2019 IDENTITAT LOCAL COMPROMIS METROPOLITÀ VISIÓ GLOBAL @pembarcelona
 2. 2. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA A BARCELONA
 3. 3. BARCELONA Fuente: Martí Llorens 1986
 4. 4. BARCELONA
 5. 5. BARCELONA
 6. 6. REPTES ALS QUE S’ENFRONTAVA BARCELONA • Millorar la infraestructura existent: – Port – Aeroport – Fira – Rondes de circumval·lació – Sistemes de tractament de residus i depuració d’aigües • Consolidar el procés d’urbanització (s/tot litoral) • Transició de la ciutat manufacturera a la ciutat postindustrial en un context de creixent globalització • Incrementar l’atracció de visitants i inversors • Reestructurar governança metropolitana
 7. 7. EVOLUCIÓ ORGANITZACIÓ PLANS ESTRATÈGICS
 8. 8. L’EVOLUCIÓ DE LA VISIÓ ESTRATÈGICA DE BARCELONA 1r Pla de Ciutat 2º Plan de Ciutat 3r Plan de Ciutat 1r Plan Metropolità Barcelona Vision 2020
 9. 9. PLA ESTRATÈGIC VIGENT • Visió: consolidar l’AMB com a una metròpoli de classe mundial: una de les regions europees més atractives i influents per al talent global innovador, amb un model d’alta qualitat de cohesió social i integració • 6 reptes: 1. Sostenibilitat i canvi climàtic 2. Referent a la Mediterrània 3. Líder en sectors tractors de coneixement 4. Impulsar la industria i els sectors tradicionals 5. Regió atractiva per al talent innovador 6. Ciudad interesant i socialment equilibrada • 5 palanques de canvi: 1. Universitat i sistema educatiu 2. Gestió pública àgil/flexible; business friendly 3. Governança 4. Valors de futur 5. Idiomes, connexions, marca “Barcelona”
 10. 10. COM HEM CANVIAT…
 11. 11. LA METRÒPOLI
 12. 12. RMB: Regió Metropolitana (sense institució formal)  5.073.993 hab. (2017)  164 municipis  3.231 km2 ÀREA/REGIÓ METROPOLITANA AMB: Àrea Metropolitana (institució formal)  3.262.065 hab. (2017)  36 municipis  628 km2
 13. 13. PLANEJAMENT URBANÍSTIC VS. PLA ESTRATÈGIC
 14. 14. EL RECICLATGE URBÀ
 15. 15. LES GRANS INFRAESTRUCTURES
 16. 16. ELS ESDEVENIMENTS
 17. 17. EL MARC POLÍTIC
 18. 18. ELS “ACTORS” (I)
 19. 19. ELS “ACTORS” (II)
 20. 20. ELS CONFLICTES
 21. 21. LA CIUTAT, THE ULTIMATE EXPERIENCE
 22. 22. EL NOU PLA ESTRATÈGIC
 23. 23. TRANSFORMACIONS EN L’HORITZÓ 2030
 24. 24. Sarasa, S. (2014): Desigualtat, pobresa i cohesió social. Paper de treball Pla 2025 http://pemb.cat/public/docs/40_cm_11.pdf, actualitzat per l’IERMB amd dades ECV 2016 (Idescat) DESIGUALTAT (Renda: Índex de Gini)
 25. 25. SEGREGACIÓ (Renda alta) Nel·lo, O.; Blanco, I. (2015): La segregació urbana a la regió metropolitana de Barcelona. Paper de treball Pla 2025 http://pemb.cat/public/docs/41_lc_12.pdf
 26. 26. Nel·lo, O.; Blanco, I. (2015): La segregació urbana a la regió metropolitana de Barcelona. Paper de treball Pla 2025 http://pemb.cat/public/docs/41_lc_12.pdf SEGREGACIÓ (Renda baixa)
 27. 27. EIX PRINCIPAL lmpulsar el progrés social i econòmic basat en la innovació i la sostenibilitat per reduir las desigualtats i la segregació urbana
 28. 28. BASES DEL NOU MODEL URBÀ
 29. 29. L’ESTRATÈGIA ÉS LA GESTIÓ DE LES TRANSICIONS CAP A UN NOU MODEL URBÀ Demogràfica Envelliment i increment de la diversitat Ciutat compacta, mixtura d’usos i centralitats diverses Substitució dels combustibles fòssils per fonts renovables Caminabilitat i alternatives al vehicle privat Diversificació i major protagonisme dels objectius socials i ambientals Predistribució i alternatives al model centrat en el treball i els salaris Democràcia participativa i directa NOU MODEL URBÀTRANSICIONS Territorial Energètica Econòmica Governança Benestar Mobilitat
 30. 30. ALGUNS CONCEPTES CLAU PER AL NOU MODEL URBÀ DE LA BARCELONA METROPOLITANA # Zero emissions # Redensificació # Verd urbà # Mobilitat tova # Economia plural # Reindustrialització # Economia circular # Digitalització # Innovació social # Dret al barri # Predistribució # Ciutat saludable # Feminització # Educació expandida # Sobiranies # Govern obert # COMPROMÍS METROPOLITÀ
 31. 31. METRÒPOLI COHESIONADA ELS TRES PILARS DE L’ESTRATÈGIA METRÒPOLI PRÒSPERA METRÒPOLI RESILIENT lmpulsar el progrés social i econòmic basat en la innovació i la sostenibilitat per reduir las desigualtats i la segregació urbana
 32. 32. EVOLUCIÓ (GENERACIONS) PRIMERA GENERACIÓ SEGONA GENERACIÓ TERCERA GENERACIÓ FINALITAT Desenvolupament Econòmic i Social Desenvolupament Humà Dret a la Ciutat FUNCIÓ Planificació específica econòmica i social Suport a la governança Reintegració de sobiranies PRIORITAT Projectes tangibles Projectes intangibles Missions REFERENT Escassa importància dels models Gran importància dels models ODS/Nova agenda urbana LIDERATGE Cooperatiu/democràtic Només democràtic Distribuït FONT: Elaboració pròpia a partir de Pascual (2007)
 33. 33. • Plataforma metropolitana de concertació públic- pública, prèvia a activar la quàdruple hélix • Aglutinador de les propostes formulades des d’espais de reflexió impulsats per la societat civil • Incorporació en els processos de debat i impuls de projectes dels territoris externs a l’AMB (RMB) CONTRIBUCIÓ DEL PEMB EN EL MARC ACTUAL
 34. 34. ELS CINC PRINCIPIS DEL NOU PEMB 1. La metròpolis real (5M habitants) 2. Alineamento amb els ODS 3. Implicació de la quàdruple (+1) hèlix 4. 100% col·laboratiu 5. Missatges positius i propositius
 35. 35. QUÈ SERÀ EL NOU PLA ESTRATÈGIC? HIPÒTESI DE PARTIDA: no serà un document Actualment estem en un procés de treball amb TEAMLABS (Universitat de Mondragón) per definir què serà el nou pla estratègic metropolità 2030 Desenvolupament de prototips de sensors que ens ajudin a: - captar i gestionar informació rellevant per definir missions - identificar oportunitats i energies per a l’impuls de projectes
 36. 36. METRÒPOLI RESILIENT Aire Aigua Aliments Una metròpoli capaç d’assegurar la satisfacció de les neces- sitats bàsiques per a tothom, a tot arreu i en tot moment Energia Habitatge
 37. 37. METRÒPOLI PRÒSPERA Una metròpoli que utilitza la innovació i la creativitat per generar prosperitat i noves solucions als reptes urbans Ciència, art i creativitat en acció Teixit urbà per a la innovació Connexió recerca/empresa/ metròpoli Clústers d’innovació urbana Multiploratitat i connectivitat
 38. 38. METRÒPOLI COHESIONADA Una metròpoli que pre i redistribueix al servei de la qualitat de vida i per generar oportunitats per a tothom Prosperitat per a tots/es Del barri a la metròpoli global Economia plural i diversa Formació per desenvolupar talent Nous models de governança metropolitana
 39. 39. PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA Passat, present i futur Oriol Estela Barnet Coordinador General @estelabo Juny 2019 IDENTITAT LOCAL COMPROMIS METROPOLITÀ VISIÓ GLOBAL @pembarcelona

×