Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2018 10-01-projecte-sagrera-sant-andreu- (1)

Estat de les obres del projecte del TGV a #SantAndreu-#LaSagrera

 • Be the first to comment

2018 10-01-projecte-sagrera-sant-andreu- (1)

 1. 1. L’OPERACIÓ LA SAGRERA-SANT ANDREU 1 D’OCTUBRE DE 2018 1
 2. 2. EL PROJECTE SANT ANDREU – LA SAGRERA 2 Una operació ferroviària i urbana a gran escala en un terreny erm de 160 ha. Una estació per 50 milions de passatgers a l'any que serà el nucli d'una nova ciutat dins de la ciutat. 25.000 nous veïns i 30.000 nous llocs de treball entorn d'un parc de 40 hectàrees sobre les cobertures ferroviàries. ESTAT DE L’ÀMBIT ANY 2005
 3. 3. EL PROJECTE SANT ANDREU – LA SAGRERA 3
 4. 4. ELS ACCIONISTES QUÈ ÉS BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT 4 BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT (BSAV) És una empresa pública que té com objectiu a l’àmbit de la Sagrera, Sant Andreu i Sant Martí: • Coordinar la remodelació del sistema ferroviari i de transport públic. • Promoure i gestionar la transformació urbanística derivada d’aquestes obres mitjançant els actius de les administracions. • Redactar els projectes i executar les obres que els socis li deleguin. EL CONVENI DE 2002 El Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona van subscriure el 2002 un Conveni de col·laboració per al desenvolupament de la xarxa d’Alta Velocitat a Barcelona i la remodelació de les infraestructures ferroviàries. Fruit d’aquest conveni es va crear Barcelona Sagrera Alta Velocitat. INVERSIÓ FINANÇAMENT L’ESTACIÓ 674 M€ 1.110 M€ PRESSUPOST DEL GOVERN PRESSUPOST 50% FERROCARRIL I TALLERS 436 M€ METRO 200 M€ 200 M€ PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPÒSIT D’AIGUES PLUVIALS 23 M€ 23 M€ PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT COBERTURA 393 M€ 907 M€ OFICINES I HOTELS VENDA DE SOLARS (BSAV) VENDES 50% URBANITZACIÓ 408 M€ OPERACIÓ VENDA I FINANÇAMENT 106 M€ TOTAL 2.240 M€ 2.240 M€ 2.240 M€ Font: BSAV Addenda Conveni 2009 (xifres en revisió per redefinició de projectes i obres) ELS ACCIONISTES I LES SEVES FUNCIONS 25% AJUNTAMENT DE BARCELONA 25% GENERALITAT DE CATALUNYA • Planejament urbà i gestió urbanística. • Titular de solars a transmetre a BSAV. • Titular d‘equipaments, espais verds i carrers resultants. • Titular del dipòsit d'aigües pluvials a construir. • Planificador i titular del sistema de metro. • Planificador i titular de l'estació d'autobusos. • Titular de solars a transmetre a BSAV. 30% ADIF ALTA VELOCIDAD I 7.5% ADIF MINISTERI DE FOMENT 12.5% RENFE MINISTERI DE FOMENT • Planificador i titular del sistema ferroviari. • Control econòmic de la societat. • Titular de solars a transmetre a BSAV. • Titular de la infraestructura ferroviària resultant. • Operador de la infraestructura ferroviària. • Titular de solars a transmetre a BSAV. • Titular dels futurs tallers. 25 GENERALITAT DE CATALUNYA 25 AJUNTAMENT DE BARCELONA 30 RENFE 7,5 ADIF 12,5 MINISTERIODEFOMENTO ADIF ALTA VELOCIDAD
 5. 5. XARXA EUROPEA D’ALTA VELOCITAT NOVES LÍNIES MILLORA DE LES EXISTENTS GRAN ESCALA: DEL GLOBAL A XARXES LOCALS 5 Les principals ciutats del sud-est d'Europa quedaran connectades amb la xarxa europea a menys de 4 hores de Barcelona.
 6. 6. FONT: RENFE GRAN ESCALA: DEL GLOBAL A XARXES LOCALS 6 La línia de tren d'alta velocitat que connecta Barcelona amb la frontera francesa es ​​va inaugurar el 9 de gener 2013.
 7. 7. OPERATIU HORITZÓ XARXA ESPANYOLA D’ALTA VELOCITAT GRAN ESCALA: DEL GLOBAL A XARXES LOCALS 7 Les capitals de província de Catalunya estan a menys de 60 minuts.
 8. 8. XARXA D’ALTA VELOCITAT DE BARCELONA VIATGERS MERCADERIES GRAN ESCALA: DEL GLOBAL A XARXES LOCALS 8 Els trens de passatgers i de mercaderies d'alta velocitat arriben a Barcelona.
 9. 9. SANTS AND LA SAGRERA CONNECTION LA CONNEXIÓ D’ALTA VELOCITAT SANTS - LA SAGRERA GRAN ESCALA: INFRAESTRUCTURA I CIUTAT 9 El nivell de la infraestructura tindrà la seva contrapartida en l'àmbit urbà.
 10. 10. LA SAGRERA PROJECT IN BARCELONA EL PROJECTE DE LA SAGRERA A BARCELONA GRAN ESCALA: INFRAESTRUCTURA I CIUTAT 10 L'estació de la Sagrera a més de ser el node principal de la xarxa, serà el nucli del desenvolupament urbà de 160 Ha.
 11. 11. EL SECTOR I ELS BARRIS GRAN ESCALA: INFRAESTRUCTURA I CIUTAT 11 Una nova identitat urbana creixerà al voltant de l'estació en connectar barris històricament separats pel ferrocarril amb nous desenvolupaments urbans i amb el nou parc que deixarà a 180.000 persones a 10 minuts d'ell.
 12. 12. Ciutat homogènia Infraestructura+ Parc+ Densitat GRAN ESCALA: INFRAESTRUCTURA I CIUTAT 12 L'operació adquireix tot el seu sentit quan les instal·lacions ferroviàries, que històricament han dividit la ciutat, es converteixen en un element cobert. Un nou espai central a menys d'1 km del centre físic de la ciutat i a 3 km de la plaça de Catalunya. Així també s'integren els districtes i l'element urbà i metropolità més significatiu: el parc.
 13. 13. GRAN ESCALA: INFRAESTRUCTURA I CIUTAT 13
 14. 14. 1 2 3 4 5 6 6 7 8. Estació de Sant Andreu Comtal 9. Colorantes 10.La Maquinista 11. Casernes 12. Renfe-Tallers 13. Nus de la Trinitat 14. Parc del Camí Comtal • Una Ciutat dintre la Ciutat (1,6 Km en 160 ha) per a 25.000 nous habitants i 30.000 llocs de treball. • Una estació intermodal amb Rodalies, TAV, Metro, estació de bus per 100 M de viatgers l’any, cor d’un nou sistema de transport públic. • Un parc de 40 ha a 10 min de 180.000 ciutadans de Barcelona on abans hi havia vies. Es dobla l’àrea verda de Sant Andreu amb 10.000 arbres de nova plantació. • Un corredor verd que connecta barris, amb 8 km de carril bici, espais de lleure, passeig i agricultura urbana. En el futur unirà el Besòs amb Glòries i el mar. EL PROJECTE 14 1. Torre del Fang 2. Pont de Bac de Roda 3. Entorn Sagrera 4. Estació de Sagrera 5. Parc de Sant Martí 6. Prim 7. Triangle Ferroviari 3 1 4 2 5 6 7 8 9 10 12 13 14 11 1. Andanes Alta velocitat 2. Andanes Rodalies 3. Àrea de logística d’alta velocitat 4. Cotxera Bus Triangle Ferroviari 5. Estació de Sant Andreu 6. Viari segregat 7. Tallers • Nou sistema integrat de transport públic amb dues estacions de rodalies, una d’ample UIC amb espais de logística, dos estacions de metro i una estació d’autobusos interurbans connectada amb les rondes. • Sistema de calefacció/refrigeració de districte. Refrigeració d’alta eficiència utilitzant el terreny a través del sistema de reg. • Nova xarxa elèctrica mallada. • Nou dipòsit de laminació d’aigües pluvials. EL SUBSÒLLA SUPERFÍCIE 14 14 14
 15. 15. NOVES XARXES: EL SISTEMA VIARI 15 L'estació està unida a la xarxa de viària local i exprés. Les autopistes i les rondes estan directament connectades a l'estació a través de dos túnels subterranis.
 16. 16. NIVELL -1 NIVELL -2 Estación d’autobusosAparcament Garcilaso Josep Soldevila Rambla Prim Sant AdriàRonda Sant Martí Potosí Nus de la Trinitat Mallorca XARXA DE CARRETERES EN L’ESTACIÓ NOVES XARXES: CARRERS, RONDES I AUTOPISTES 16 El sistema viari local està dissenyat juntament amb els dos carrils bici de doble sentit i la circulació per als vianants és prioritària. Els dos túnels es connecten directament amb l'estació d'autobusos i l'aparcament de l'estació intermodal.
 17. 17. NOVES XARXES: LÍNIA D’ALTA VELOCITAT 17 El sistema d'alta velocitat tindrà dues estacions connectades per un nou túnel (ja construït) per atendre els serveis peninsulars (Sagrera) i serveis europeus (Sants). Cada estació està directament connectada a un àrea de manteniment.
 18. 18. ESTACIÓ CENTRE TRACTAMENT DE TRENS RENTAT DE TRENS TALLER SISTEMA D’ALTA VELOCITAT EN L’ESTACIÓ NOVES XARXES: SISTEMA INTEGRAT D’ALTA VELOCITAT 18 En el nivell -1, l'estació es complementa amb una zona de avituallament i logística, un àrea de rentat de trens i dos tallers.
 19. 19. NOVES XARXES: LÍNIES DE RODALIES 19 L'eliminació de les línies de llarga distància del túnel de Aragó millorarà les línies de Rodalies. L'estació es complementarà amb l'estació de Sagrera Meridiana (ja construït).
 20. 20. NOVA ESTACIÓN DE RODALIES A MATARÓ RENOVACIÓ DE L’ESTACIÓ DE SANT ANDREU COMTAL A MONTCADA I REIXACH TALLER RODALIES A L’ESTACIÓ NOVES XARXES: SISTEMA INTEGRAT DE RODALIES 20 El sistema de Rodalies comptarà amb dues estacions i un taller. En l'estació de Sagrera, els trens es col·loquen en el nivell -3.
 21. 21. NOVES XARXES: EL METRO 21 Les dues línies que paren en l'estació de Sagrera es complementen amb dues línies més en la propera estació de Sagrera Meridiana.
 22. 22. Sagrera-Meridiana Sagrera-TAV Sant Andreu Torras i Bages Trinitat VellaNavas Onze de Setembre Bac de Roda Santander L1 L4 L5 L9L1 L9 L1 L1 L9L4L2 L4 Triangle Ferroviari L1 SISTEMA DE METRO EN L’ESTACIÓ NOVES XARXES: LES LÍNIES DE METRO 22 Cinc línies de metro serveixen la zona i hi haurà dues parades en l'estació de Sagrera, amb una connexió directa al pati intermodal i el vestíbul de Rodalies. L4
 23. 23. L’ESTACIÓ: SISTEMA ESPECIALTZAT PER NIVELLS 23 La compacticitat de la construcció fa que l’edifici sigui molt eficient pel que fa a la circulació de les persones i la seva integració urbana. FE G D H I I A. PARC CAMÍ COMTAL B. ANDANES ALTA VELOCITAT C. VESTÍBUL RODALIES D. ANDANES RODALIES E. PATI INTERMODAL SANT MARTÍ F. PATI INTERMODAL LA SAGRERA G. APARCAMENTS H. ACCÉS VEHICLES I. METRO LA SAGRERA B A C SANT MARTÍ
 24. 24. L’ESTACIÓ: EL PATI INTERMODAL 24 Tots els mitjans de transport es troben en un espai físic, el pati intermodal. Un espai que fa llegible un edifici de gairebé 300.000 m2.
 25. 25. L’ESTACIÓ: UN INTERCANVIADOR URBÀ 25 L'estació té dues entrades principals: una a l'est, a nivell de la Sagrera, es connecta directament al vestíbul d'alta velocitat, i l'altra a l'oest a nivell de Sant Martí (12 m més a baix) connecta amb el nivell de Rodalies i el metro. NIVELL SANT MARTÍ NIVELL LA SAGRERA
 26. 26. Continuïtat del parc a través de l’estació L’ESTACIÓ: EDIFICI INTEGRAT EN EL PARC I LA CIUTAT 26 La coberta integrada al parc, permet als vianants a passar per sobre de l'estació i assegura la continuïtat del parc. A més, els seus 180.000 m2 d'oficines i hotels aprofiten la seva privilegiada ubicació.
 27. 27. UN PARC AMB USOS DIVERSOS CONNECTATS PEL CAMÍ COMTAL UN PARC EXTENSAMENT VEGETAT AMB OMBRADIUS I CLARIANES UN PARC ACCESSIBLE QUE CONNECTA BARRIS I ESTÀ ENVOLTAT PER DOS CARRILS BICI UN PARC AMB EIXOS TRANSVERSALS ESTRUCTURANTS TORRE DEL FANG ÀGORES DE SAGRERAROSERAR DE BAC DE RODA FONT MAJOR A LES RAMBLES TAPÍS DE SANT ANDREU HORTES DE LA MAQUINISTA EL PARC 27
 28. 28. 1 2 4 3 5 6 7 8 EQUIPAMENTSZONES VERDES HABITATGES TERCIARI 150.000 m2 30.000 m2 NOVA CIUTAT: SECTORS DE DESENVOLUPAMENT 28 L'operació es divideix en sectors. La majoria del sòl és públic i serà transferit a BSAV per transformar-ho, vendre-ho i pagar les cobertures.
 29. 29. ENTORN SAGRERA (EN TRÀMIT) ESTACIÓ (PENDENT PLANEJAMENT) PRIM (PENDENT NOVA TRAMITACIÓ-SENTÈNCIA TSJC) TRIANGLE FERROVIARI (EN EXECUCIÓ) CASERNES/DEFENSA RENFE (PENDENT D’EXECUCIÓ) RENFE TALLERS (PENDENT PLANEJAMENT) LA MAQUINISTA (PENDENT EXECUCIÓ SUBÀMBIT MPGM) COLORANTES RENFE (SA1. EXECUTAT-SA 2. PENDENT D’EXECUCIÓ) FORA SECTORS Els 11 sectors de desenvolupament del la MPGM de 1996 per a l’execució urbanística: MPGM Sector Sant Andreu - La Sagrera (AD 12/12/1996) 1. Berenguer de Palou. SA.1 Executat (AD ED 21/03/1997) 2. Colorantes - Renfe. SA.1 Executat (AD ED 07/02/1997) 3. Can Portabella Executat (AD PERI 28/06/2002) 4. Colorantes - Renfe. SA.2 En execució PAU.1(AD PMU 23/03/2007) 5. La Maquinista Pendent execució subàmbit MPGM (AD 21/01/2015) MPGM Sector de Prim (AI 30/04/2014) 6. Prim Pendent nova tramitació per sentència TSJC MPGM Estació i entorn (AD 19/05/2004) 7. Triangle Ferroviari En execució (AD PMU 18/11/2005) 8. Entorn Sagrera En tràmit (AP PMU 27/03/2015) 9. Renfe Tallers Pendent planejament 10. Estació Sagrera Pendent planejament MPGM Casernes de Sant Andreu i MPGM Sant Andreu - La Sagrera (AD 01/06/2006) 11. Casernes i Defensa Renfe Pendent execució Dels 15 PAU, el de Colorantes Renfe Subàmbit 1 i el de Berenguer de Palou estan executats. Els 13 PAU que queden pendents d’executar representen: • una edificabilitat de 1.280.802 m2 de sostre • uns 10.650 nous habitatges dels quals un 46% tenen algun grau de protecció • uns 500.000 m2 de sostre és per a noves activitats terciàries, hoteleres i comercials. PRIM  Sostre total 294.140 m2s.  Total habitatge 264.726 m2s.  Lliure 145.600 m2s.  Protecció 119.126 m2s.  Comercial-Terciari 29.414 m2s. Habitatge lliure 1.820 (55%) Habitatge protecció 1.490 (45%) Habitatge dotacional 200 Total habitatge 3.510 (48%) COLORANTES – RENFE SA. 2  Sostre total 90.391 m2s.  Total habitatge 81.351 m2s.  Lliure 56.946 m2s.  Protecció 24.405 m2s.  Comercial-Terciari 9.040 m2s. Habitatge lliure 712 (70%) Habitatge protecció 305 (30%) Habitatge dotacional 0 Total habitatge 1.017 (30%) RENFE - TALLERS  Sostre total 87.291 m2s.  Total habitatge 67.760 m2s.  Lliure 45.500 m2s.  Protecció 22.260 m2s.  Comercial-Terciari 19.531 m2s. Habitatge lliure 569 (67%) Habitatge protecció 278 (33%) Habitatge dotacional 0 Total habitatge 847 (33%) CASERNES  Sostre total 142.333 m2s.  Total habitatge 130.603 m2s.  Lliure 65.251 m2s.  Protecció 65.352 m2s.  Comercial-Terciari 11.730 m2s. Habitatge lliure 816 (50%) Habitatge protecció 816 (50%) Habitatge dotacional 387 Total habitatge 2.019 (60%) LA MAQUINISTA (pendent)  Sostre total 92.000 m2s.  Total habitatge 50.000 m2s.  Lliure 32.500 m2s.  Protecció 17,500 m2s.  Comercial-Terciari 42.000 m2s. Habitatge lliure 406 (65%) Habitatge protecció 218 (35%) Habitatge dotacional 200 Total habitatge 824 (51%) CAN PORTABELLA  Sostre total 33.238 m2s.  Total habitatge 29.914 m2s.  Lliure 21.633 m2s.  Protecció 8.281 m2s.  Comercial-Terciari 3.324 m2s. Habitatge lliure 216 (72%) Habitatge protecció 83 (28%) Habitatge dotacional 0 Total habitatge 299 (28%) ESTACIÓ LA SAGRERA  Sostre total 180.000 m2s.  Terciari 150.000 m2s.  Hoteler 30.000 m2s. TRIANGLE FERROVIARI  Sostre total 90.000 m2s.  Terciari 80.000 m2s.  Administratiu 10.000 m2s. ENTORN SAGRERA  Sostre total 271.410 m2s.  Total habitatge 158.477 m2s.  Lliure 107.073 m2s.  Protecció 51.404 m2s.  Hoteler 48.497 m2s.  Comercial-Terciari 64.436 m2s. Habitatge lliure 1.338 (68%) Habitatge protecció 642 (32%) Habitatge dotacional 55 Total habitatge 2.035 (34%) TOTAL PENDENT  Sostre total 1.280.802 m2s.  Total habitatge 782.831 m2s.  Lliure 474.502 m2s.  Protecció 308.329 m2s.  Hoteler 78.497 m2s.  Comercial-Terciari 419.474 m2s. Habitatge lliure 5.877 (60%) Habitatge protecció 3.832 (40%) Habitatge dotacional 942 Total habitatge 10.651 (45%) RENFE - TALLERSCAN PORTABELLA COLORANTES – RENFE SA. 2 LA MAQUINISTA (pendent)PRIM CASERNES ESTACIÓ LA SAGRERAENTORN SAGRERA TOTAL PENDENT TRIANGLE FERROVIARI ESTAT DEL PLANEJAMENT 29
 30. 30. ESTAT DE LES OBRES 30 Col·lector Prim Plataforma sense cobertura Pont del Palomar existent Taller UIC 1 Taller UIC 2 Sota cota 15 Sector Sagrera Sobre cota 15 Accessos Nova Estació de Sant Andreu Comtal PROJECTES D’OBRA CIVIL. ESTAT DE LES OBRES D’ADIF 30/06/2018 OBRA NO ADJUDICADA Viari segregat sector tallers Nou taller MIT, accessos i tram túnel viari Plataforma taller 2 Estació de Sant Andreu Comtal Xifres expresades en milers d’euros OBRA ADJUDICADA ADIF-BSAV ADIF BSAV Pres. vigent ESTAT DE L'OBRA Plataforma sector Sagrera 86,86% 13,14% 70.193 69.770 99,40% Acabada pendent de liquidació Plataforma sector Sant Andreu 56,32% 43,68% 184.334 167.271 90,74% Aturada Estructura de l’Estació 98,72% 1,28% 323.184 75.542 23,37% Reactivada gener 2018 Accesos a l’Estació de la Sagrera 44,59% 55,41% 228.070 70.849 31,06% Reactivada abril 2018 Col·lector Prim 44,59% 55,41% 9.510 6.541 68,78% Iniciada juliol 2017 Subtotal 73,00% 27,00% 772.008 389.973 50,51% Serveis afectats 59,76% 40,24% 12.110 10.446 86,26% TOTAL OBRES 72,80% 27,20% 784.118 400.419 51,07% Executat

×