Àmbit B30, l'eix de manufactura avançada del sud d'Europa

2,145 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,145
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,746
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Àmbit B30, l'eix de manufactura avançada del sud d'Europa

 1. 1. Maig de 2013L’eix de manufactura avançada del sud d’Europa
 2. 2. Ara més que mai, en aquest entorn de conjuntura econòmica adversa es fa necessari alinear tots elsagents del territori i, des d’una visió compartida, liderar projectes que es puguin convertir en oportunitatsi que acabin tenint un impacte real. Perquè una xarxa intensa de col·laboracions fa més competitiu unterritori i millora la rendibilitat de la seva activitat.No partim de zero, l’entorn favorable existeix. Un territori és competitiu si la seva indústria és motor enl’exportació, la recerca i la innovació. I la B30 ho és. Tenim diagnosis fetes que avalen les possibilitatsde desenvolupament econòmic d’aquesta part del territori català per la gran quantitat de circumstànciessingulars que ens han de permetre configurar la B30 com a regió innovadora.Si tenim la capacitat de recerca i de coneixement, què hem de fer per ser més competitius?Treballar des de la col·laboració i la cooperació. Aquest treball conjunt és el que dóna fortalesa a l’ÀmbitB30.L’Àmbit B30 està format per empreses, centres de recerca, universitats, ajuntaments, organitzacionsempresarials, organitzacions sindicals i governs de 23 municipis que compartim una mateixa voluntat:actuar de forma col·lectiva per potenciar i impulsar tota la zona industrial i tecnològica de l’eix de la B30.Ens volem convertir en un dels principals pols industrials i de manufactura avançada del sudd’Europa. On s’integra l’ús de tecnologies punta, avançades i innovadores per millorar productes iserveis. Objectiu que, d’altra banda, s’emmarca en les polítiques estratègiques de la Unió Europea.I com ho farem? No ens quedarem amb la definició dels objectius. És imprescindible que aquesta ideaesdevingui una gran oportunitat per al nostre territori i, per tant, tot aquest treball conjunt ens ha portat aidentificar un seguit de projectes amb un impacte real sobre el territori i que a mitjà termini tindran unefecte dinamitzador que ajudaran la reactivació econòmica del territori.
 3. 3. QuiQui éés ls l’’associaciassociacióó ÀÀmbit B30?mbit B30?AJUNTAMENTS I ADMINISTRACIONS PAJUNTAMENTS I ADMINISTRACIONS PÚÚBLIQUES:BLIQUES:Ajuntament de Badia del Vallès, Ajuntament de Barberà del Vallès,Ajuntament de Castellar del Vallès, Ajuntament de Castellbisbal,Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de la Roca del Vallès,Ajuntament del Papiol, Ajuntament de Granollers, Ajuntament deMartorell, Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament de Montmeló,Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament de Palau-solità iPlegamans, Ajuntament de Parets del Vallès, Ajuntament de Polinyà,Ajuntament de Ripollet, Ajuntament de Rubí Ajuntament de Sabadell,Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Sant Quirze delVallès, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, Ajuntament deTerrassa, Ajuntament de Vilanova de Vallès, Consell Comarcal del VallèsOccidental, Bellaterra Entitat Municipal Descentralitzada.ORGANITZACIONS SINDICALS:ORGANITZACIONS SINDICALS:UGT - Confederación Sindical Unión General de Trabajadores,CCOO , USOC - Unió Sindical Obrera de CatalunyaALTRES:ALTRES:Associació d‘Amics de la UAB, Via Vallès, Parc de lAlbaUNIVERSITATS:UNIVERSITATS:FUNDIT -- ESDi. Escola Superior de Disseny, UAB, UPCCENTRES DE RECERCA I PARCSCENTRES DE RECERCA I PARCSTECNOLTECNOLÒÒGICS:GICS:Fundació Privada ASCAMM, Leitat. TechnologicalCenter, Parc de Recerca UAB, ICN. Institut Català deNanotecnologia, Institut Universitari de Ciència iTecnologia, Sincrotró ALBA.ORGANITZACIONS EMPRESARIALS:ORGANITZACIONS EMPRESARIALS:ADE Vallès, Agrupació dIndustrials del Baix Vallès(AIBV), Associació dEmpresaris de Cerdanyola,Cambra de Comerç de Sabadell, Cambra de Comerçde Terrassa, CECOT, Cerdanyola Empresarial, CIESC,UNIÓ EMPRESARIAL INTERSECTORIAL - CERCLEDEMPRESARIS, Gremi de Flequers de la Província deBarcelona, Gremi de Constructors dObres de Sabadelli Comarca, PIMEC, Sant Cugat Empresarial.El seuEl seu ààmbitmbit éés ls l’à’àrea drea d’’influinfluèència dels municipis, tantncia dels municipis, tantels directament ubicats en el pas dels directament ubicats en el pas d’’aquesta via, comaquesta via, comtambtambéé dd’’altres poblacions relacionades per la sevaaltres poblacions relacionades per la sevaproximitat i que conjuntament representa la principalproximitat i que conjuntament representa la principalaglomeraciaglomeracióó industrial de Catalunya i dindustrial de Catalunya i d’’Espanya.Espanya.ÀÀmbit B30 agrupambit B30 agrupa 53 organitzacions53 organitzacions dede 23 municipis23 municipis dede3 comarques3 comarques diferents: Baix Llobregat, Valldiferents: Baix Llobregat, VallèèssOccidental, i VallOccidental, i Vallèès Oriental, alineats tots ells als Oriental, alineats tots ells alvoltant daquest tram de via, la Bvoltant daquest tram de via, la B--30, en un recorregut30, en un recorregutduns 50 km.duns 50 km.53 organitzacions - 23 municipis - 3 comarques
 4. 4. DefiniciDefinicióó del projectedel projecteDEFINIR ESTRATDEFINIR ESTRATÈÈGIAGIADE COLDE COL··LABORACILABORACIÓÓCONSTITUIR GRUPS DECONSTITUIR GRUPS DETREBALLTREBALLCREACICREACIÓÓ DEDELL’’ASSOCIACIASSOCIACIÓÓEmpresesCentres de recercaUniversitats AjuntamentsOrganitzacionsempresarialsOrganitzacions sindicals igovernsTerritoriConeixementInnovacióAprovació EstatutsAprovació del Plad’ActuacióL’objectiu: convertir-se en un dels principals pols industrials i demanufactura avançada del sud d’EuropaSENSIBILITZACISENSIBILITZACIÓÓRELATRELATESTRATESTRATÈÈGICGICMarc conceptual detots els agentsimplicatsREPTESREPTESDetectar 10-15reptes clauLLÍÍDERSDERSDetectar líders percada projecteFormació d’equipsPROJECTESPROJECTESConcretar projectesDefinició metodologiatreballAgenda execucióprojectesEl Pla dEl Pla d’’ActuaciActuacióóLacord dels ajuntaments per a limpuls i desenvolupamenteconòmic i locupació de lEix B30
 5. 5. Com hem arribat fins aquCom hem arribat fins aquíí??Des de la declaració delsajuntaments fins a laconstitució de l’associacióMés informació de cadascun dels actes
 6. 6. La importLa importàància de lncia de l’À’Àmbit B30 ambit B30 aCatalunyaCatalunyaActivitatindustrialLa recerca i latransferència delconeixementCapacitatemprenedora ide creaciód’empresesLa capacitatinnovadoraEmpresesexportadoresLocalitzacióestratègicaidòniaSocietat sostenible
 7. 7. El 17% del PIB català prové de la B30El 25% del VAB industrial català prové de la B30Diversitat en la base industrialEl 25% de l’ocupació industrial de CatalunyaEl 60% de les empreses amb menys de 100treballadorsEl teixit productiuassoleix una importànciaconsiderable en elconjunt de Catalunya idestaca clarament com laprimera concentracióindustrial del paísElevada concentració de població i de serveis dalt valor afegitEl pes de la indústria a làmbit B30 és significativament superior al de laresta de CatalunyaImportant implantació dempreses transformadores dindústriesquímiques i farmacèutiques i de productes de cautxú i plàstic. Tambédestaca laportació de la metal·lúrgia, maquinària i equipamentmecànic, equipament elèctric, electrònic i òptic i en menor mesura labranca tèxtil, confecció, cuir i calçatLa importLa importàància de lncia de l’À’Àmbit B30 a Catalunya:mbit B30 a Catalunya:activitat industrial, motor de lactivitat industrial, motor de l’’economia deeconomia dela B30la B30ActivitatindustrialImportància de la pime en la configuració empresarial. No es potinfravalorar tampoc la importància relativa de les grans empreses pelsforts efectes darrossegament que generen sobre el teixit empresarialdel seu entorn.FONT: Observatori de Treball de la Generalitat de Catalunya, 2010FONT: IDESCAT, 2009FONT: IDESCAT, 2009FONT: IDESCAT, 2009FONT: Observatori de Treball de la Generalitat de Catalunya, 2010
 8. 8. La importLa importàància de lncia de l’À’Àmbit B30 a Catalunya:mbit B30 a Catalunya:la capacitat innovadora i la recerca ila capacitat innovadora i la recerca itransfertransferèència de coneixementncia de coneixementComarques líders en innovacióEl 48% de despesa en R+D de la RMBIndústria líder en R+D+iCapacitatinnovadoraRecerca itransferència deconeixementCapacitat d’innovació i de produir béns iserveis d’alt valor afegit i elevat grau dedesenvolupament dels serveis de suportPol de creació de coneixementParcs científics, centres de recerca, centrestecnològics i universitats. Es produeixen el 30% delsarticles científics publicats a la Regió metropolitanade Barcelona.1.300 empreses captadores deconeixementA l’àrea d’influència de la B30 hi ha 1.296 empresesdel sector industrial de nivell tecnològic mitjà-alt /alt.TalentL’àmbit B30 compta amb universitats, escoles denegoci i centres d’investigació i recerca reconegutsinternacionalment.Per a la supervivència econòmica d’un territori éscabdal la transferència de coneixement.Mantenir els vincles empresa-universitat-centresde recerca.El Vallès Occidental és la 2a comarca en llocs de treballintensius en coneixement (recerca, desenvolupament,indústries de mitjana-alta tecnologia i serveis intensiusen coneixement). El Vallès Oriental ocupa la 7a posició.FONT: Índex de competitivitat territorial, ADEG, 2011FONT: anàlisis econòmica dels municipis de la B30, IERMBFONT: Estudi “La indústria catalana després de la crisi”, papers d’EconomiaIndustrial, Generalitat de CatalunyaFONT: Dades de la RMBMés informació a l’estudi “Anàlisieconòmica dels municipis de làmbit dela B30”.Direcció de lestudi: Joan Trullén,Institut dEstudis Regionals iMetropolitans de Barcelona.
 9. 9. La importLa importàància de lncia de l’À’Àmbit B30 a Catalunya:mbit B30 a Catalunya:empreses exportadores iempreses exportadores icapacitat emprenedora i de creacicapacitat emprenedora i de creacióó dd’’empresesempreses50% de les empresesexportadoresUn indicador per copsar el graude competitivitat d’un territori ésla penetració dels seus productesen els mercats exteriors.Els principals sectors d’exportacióde Catalunya van ser elsproductes químics (25,8%) i els debéns d’equip (17,7%).Font: Estudi El Vallès, motor productiu de Catalunya,FEM VallèsEmpresesexportadoresCapacitatemprenedoraDisponibilitat de sòl peractivitat industrialLes comarques de l’àmbit B30,entre les comarques amb mésmetres quadrats disponibles peractivitat econòmicaCapacitat d’atracciód’inversionsLa B30 ha estat un dels focusd’atracció d’inversions mésimportant dels anys 90 i 00.Font: índex de competitivitat territorial ADEG, 2011Per poder competir amb altresterritoris cal tenir en compte totesles vies de creixement: la de lesempreses que ja hi ha instauradescom l’atracció de noves empreses il’emprenedoria.Font: índex de competitivitat territorial ADEG, 2011
 10. 10. La importLa importàància de lncia de l’À’Àmbit B30 a Catalunya:mbit B30 a Catalunya:localitzacilocalitzacióó estratestratèègica idgica idòònianiai societat sosteniblei societat sostenibleNexe de la xarxad’infraestructuresDisponibilitat d’infraestructuresestratègiques necessàries per alteixit productiu.LocalitzacióestratègicaSocietatsostenibleL’àmbit B30 està situat al centre d’unade les megaregions europees amb mésactivitat (Barcelona Lió).Segons el programa Horizon 2020, ésprioritari un ús eficient dels recursos itendir cap a una economia ecològica capaçde fer un ús eficient dels recursos naturals.Excel·lent qualitat de vidaRitme de creixement de la població10 punts per sobre de la mitjanacatalana. Prop de 51.000 hectàreesd’espai natural.Font: European Cities Monitor, 2010Capdavanters en Smart CitiesDiverses ciutats en aquest territoriencapçalen l’aposta de ciutatsintel·ligents incorporant la innovacióper maximitzar l’eficiència delsserveis públics.
 11. 11. QuQuèè ééss ll’’advanced manufacturingadvanced manufacturingo manufactura avano manufactura avanççada?ada?Els Estats i Europa veuen la manufacturaavançada com a element competitiu per lescapacitats i els recursos diferenciadors quehan acumulat envers les noves economies,principalment d’Àsia.La Unió Europea, a través del programaEuropa 2020, integra com un dels seuspilars la reindustrialització des del’Advanced manufacturing.Productes de manufacturaavançadaProcessos de manufacturaavançadaAlt nivell de dissenyTecnològicament complexosInnovadorsFiables, assequibles i de fàcildisponibilitatNous, millors i atractiusProductes que solucionen diferentsproblemes de la societatTecnologies d’alta precisióTecnologies computacionalsSistemes de producció intel·ligents com larobòticaAutomatitzacióMonitorització dels processosProcessos i tecnologies sosteniblesNoves plataformes tecnològiques industrialsCapacitat de fabricar grans o petits volumsAlt índex de produccióLa manufactura avançada és un paradigma que integra l’ús detecnologies punta, avançades i innovadores per millorar productes iserveis
 12. 12. Per quPer quèè laposta de llaposta de lÀÀmbit B30 permbit B30 perconvertirconvertir--se en leix de manufacturase en leix de manufacturaavanavanççada del sud dEuropaada del sud dEuropaEl canvi de model industrial: la nova indEl canvi de model industrial: la nova indúústriastriaLa nova polLa nova políítica industrial retorna la indtica industrial retorna la indúústria a Europastria a EuropaEuropa, amb lobjectiu últim de recuperar el creixement sostenible, crearocupació dalt valor i donar resposta als problemes de la societat, es planteja larecuperació de la indústria manufacturera en el territori, amb un seguit demesures prioritàries amb la finalitat de fomentar la inversió en novestecnologies, millorar lentorn empresarial, millorar laccés als mercats i alfinançament i, en general, satisfer les necessitats de la indústria.La posiciLa posicióó de Catalunya, entre les principals regions europeesde Catalunya, entre les principals regions europeesEl perímetre del sector industrial sha destablir amb la inclusió dels serveisdestinats a la producció, que són complementaris amb les activitatsmanufactureres. Per tant, es pot parlar dun sector integrat, indústriamanufacturera-serveis destinats a la producció, també anomenat nova indústria.Catalunya és, des de fa molts anys, una de les regions europees mésindustrialitzades i amb una forta tradició en les activitats manufactureres.
 13. 13. Les potencialitats de la B30 es troben en la multiplicitat de projectes que porten cap a la manufacturaavançada en un entorn innovador.Aquesta és una primera relació de projectes que sanirà ampliant, com a estratègia global cap a lamanufactura avançada.Crear un programa dacostament universitat - administració - empresa. Acompanyament de lamanufactura cap al camí de la manufactura avançada, a través de la innovació. Acostament delsrecursos públics a les empreses (per exemple el Programa Europa 2020)Creació dun espai que actuï com a centre de dades de referència a escala europea i per a lesempreses de làmbit B30. Oferint els serveis propis dun centre de dades: Cloud computing,Hosting i Colocation, entre altres. La proximitat daquest espai ha de millorar la competitivitatde les empreses de làmbit B30.DataData CenterCenterFoment de la relaciFoment de la relacióó universitatuniversitat –– empresaempresa -- administraciadministracióóI com ho farem?I com ho farem?Concretant projectes a partir de les idees i lesConcretant projectes a partir de les idees i lesoportunitatsoportunitatsBiosensorsBiosensorsProjecte de desenvolupament de dispositius, amb diversos agents del territori (empreses,hospitals i administracions).Emprenedoria corporativaEmprenedoria corporativaPrograma demprenedoria que ha de permetre el naixement dempreses d’impacte a travésdempreses del territori. Aquest programa està orientat a empreses de diferents sectors ambpotencial innovador per tal d’impulsar projectes complementaris al negoci de cada una de lesempreses participants i generat nous projectes innovadors d’alt valor afegit.
 14. 14. Crear una xarxa dinnovació oberta, que ha de permetre compartir reptes entre tots els agentsdel territori i trobar solucions conjuntes que millorin la competitivitat de les empreses delàmbit B30.Fruit d’un llarg procés de reflexió, es vol posar en marxa un nou equipament de serveis aempreses i viver dempreses que actuï com un pol d’atracció dempreses especialitzat enl’àmbit de la logística (entesa no com a infraestructures de transport, sinó en tot l’ampli ventallde la cadena de subministrament).InnovaciInnovacióó ObertaObertaCentre dInnovaciCentre dInnovacióó loglogíísticasticaI com ho farem?I com ho farem?Concretant projectes a partir de les idees i lesConcretant projectes a partir de les idees i lesoportunitatsoportunitatsBioenginyerBioenginyerííaaTreball conjunt amb la indústria del medicament, que ha de permetre la millora competitivade la producció local.TerritoriTerritori IntelIntel··ligentligentIdentificar necessitats urbanes i socials de les ciutats de làmbit B30, per trobar solucionscompetitives i que permetin el desenvolupament de solucions generalizables a altres ciutats.NanoNano B30B30 –– BarcelonaBarcelona Nanotechnology ClusterNanotechnology ClusterVincular la R+D en l’àmbit de la nanotecnologia amb els reptes actuals de les empreses del’àmbit B30. La incorporació de les micro i nanotecnologies en les empreses industrials del’àmbit B30 ha de permetre la millora de la competitivitat en els principals sectors d’activitateconòmica i promoure la diversificació del nostre teixit empresarial.
 15. 15. ÀÀmbit B30, una visimbit B30, una visióócompartidacompartida

×