Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

כלכלה וחירות מחזור שני 30 באוקטובר 2016

138 views

Published on

מצגת למפגש טעימות של קורס "כלכלה וחירות" במרכז מורשת בגין

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

כלכלה וחירות מחזור שני 30 באוקטובר 2016

 1. 1. ‫וחירות‬ ‫כלכלה‬ ‫שני‬ ‫מחזור‬2016
 2. 2. ‫רשימה‬ ‫עם‬ ‫ותוכן‬ ‫כותרת‬ ‫פריסת‬ •‫כאן‬ ‫הראשונה‬ ‫התבליט‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫הוסף‬ •‫כאן‬ ‫השניה‬ ‫התבליט‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫הוסף‬ •‫כאן‬ ‫השלישית‬ ‫התבליט‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫הוסף‬
 3. 3. ‫המלחמה‬‫המוטעית‬‫אי‬ ‫נגד‬‫השוויון‬ •‫המאבק‬‫נגד‬"‫אי־השוויון‬"‫מתבסס‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫על‬–‫היתכן‬ ‫מוטעות‬ ‫מהן‬ ‫שרבות‬? •‫שפע‬‫כת‬ ‫ושגשוג‬‫ג‬‫מול‬‫ולא‬ ‫הוגן‬ ‫כפריבילגיה‬. •‫תרבות‬ ‫של‬ ‫השליליות‬ ‫ההשלכות‬ ‫קנאה‬. ‫ד‬"‫שני‬ ‫אמיר‬ ‫ר‬
 4. 4. ‫עובדת‬ ‫פוליטיקה‬ ‫איך‬-‫הבחירה‬ ‫תיאוריית‬ ‫על‬ ‫הציבורית‬. •‫האזרחות‬ ‫לימודי‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫מה‬ ‫במציאות‬ ‫לתהליכים‬? •‫המניעים‬ ‫התמריצים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫פוליטיקאים‬? •‫על‬ ‫מעטים‬ ‫עם‬ ‫מטיבים‬ ‫מדוע‬ ‫רבים‬ ‫חשבון‬? ‫יונתן‬‫אוקון‬
 5. 5. ‫יזמות‬,‫חדשנות‬,‫השיטה‬ ‫של‬ ‫ועתידה‬ ‫הקפיטליסטית‬.‫קפיטליזם‬ ‫על‬‫ומרכסיזם‬ •‫בי‬ ‫והדמיון‬ ‫ההבדל‬i‫קפיטליזם‬ ‫לשלב‬ ‫ניתן‬ ‫ומה‬ ‫לסוציאליזם‬? •‫מהי‬"‫דמוקרטיה‬ ‫סוציאל‬" ‫במציאות‬ ‫ומהי‬ ‫במיתוסים‬? •‫במדינות‬ ‫השיטה‬ ‫עובדת‬ ‫כיצד‬ ‫אותה‬ ‫המיישמות‬? ‫עומר‬‫גריג‬
 6. 6. ‫החדשה‬ ‫הכלכלה‬ ‫של‬ ‫ההפרטה‬ ‫מנגנוני‬ •‫היא‬ ‫מה‬"‫הפרטה‬"‫היא‬ ‫וכיצד‬ ‫מתרחשת‬? •‫מתרחשת‬ ‫כיצד‬"‫הפרטה‬ ‫טכנולוגית‬"‫לנו‬ ‫צופן‬ ‫ומה‬ ‫העתיד‬? •‫ה‬ ‫נראית‬ ‫כיצד‬"‫מלחמה‬"‫בין‬ ‫לרגולציה‬ ‫הטכנולוגיה‬? ‫ירון‬‫לרמן‬
 7. 7. ‫בישראל‬ ‫הצמיחה‬ ‫אתגרי‬ •‫כלכלת‬ ‫בפני‬ ‫המחסומים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫ישראל‬? •‫שעלינו‬ ‫האתגרים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫עימם‬ ‫להתמודד‬? •‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫אקטואלי‬ ‫ניתוח‬ ‫ונזקיה‬ ‫שגויה‬ ‫כלכלית‬. ‫פרופ‬'‫מואב‬ ‫עומר‬
 8. 8. ‫מדוע‬‫כל‬ ‫הצמיחה‬-‫חשובה‬ ‫כך‬?‫אפשר‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫ממנה‬ ‫נהנה‬ ‫ומי‬ ‫לצמוח‬? •‫עוד‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫תסכימו‬ ‫האם‬ ‫שוויון‬ ‫למען‬ ‫צמיחה‬? •‫הצמיחה‬ ‫האם‬"‫מחלחלת‬" ‫החלשות‬ ‫לשכבות‬? •‫למשק‬ ‫הצמיחה‬ ‫חשיבות‬ ‫מהי‬ ‫משגשג‬? ‫טל‬ ‫בר‬ ‫ערן‬
 9. 9. ‫של‬ ‫החברתית‬ ‫המחאה‬ ‫מאז‬ ‫שנים‬ ‫חמש‬2011-‫מה‬ ‫כשלנו‬ ‫והיכן‬ ‫למדנו‬-‫לרוטשילד‬ ‫הדרך‬ ‫הסרט‬ ‫הקרנת‬ •‫הסרט‬ ‫בעקבות‬ ‫מסכם‬ ‫דיון‬ "‫לרוטשילד‬ ‫הדרך‬" •‫הליברלית‬ ‫התנועה‬ ‫הקמת‬ ‫על‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫ומרכז‬. •‫הישראלית‬ ‫בחברה‬ ‫המגמות‬" .‫קו‬ ‫ואדיס‬"? •‫אורחים‬ ‫עם‬ ‫בפאנל‬ ‫דיון‬. ‫ארד‬ ‫בועז‬
 10. 10. "‫לרוטשילד‬ ‫הדרך‬"2013‫מנוס‬ ‫יניב‬ ‫בבימוי‬(2013) 0 1 2 3 4 5 6 ‫קטגוריה‬1‫קטגוריה‬2‫קטגוריה‬3‫קטגוריה‬4 ‫סידרה‬3 ‫סידרה‬2 ‫סידרה‬1

×