Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OPAR פרק - קלט חושים ורצון

359 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OPAR פרק - קלט חושים ורצון

 1. 1. ‫אובייקטיזם‬:‫הפילוסופיה‬ ‫של‬‫איין‬‫ראנד‬ ‫מפגש‬2
 2. 2. ‫כללי‬ •‫כלליות‬ ‫הערות‬ •‫הספר‬ ‫אתר‬ •‫אנכי‬ ‫לאתר‬ ‫סיסמא‬(‫לנרשמים‬) •‫המרכז‬ ‫באתר‬ ‫דף‬(‫וידאו‬,‫הקלטות‬,‫בבליוגרפיה‬) •‫הבאים‬ ‫המפגשים‬ ‫תוכנית‬. •‫תגובות‬ ‫והמשך‬ ‫מפגשים‬ ‫סיכומי‬
 3. 3. ‫הבאים‬ ‫המפגשים‬ ‫פרק‬2-‫ורצון‬ ‫החושים‬ ‫קלט‬–SENSE PERCEPTION AND VOLITION 25‫בנובמבר‬–‫פרק‬3–‫מושגים‬ ‫יצירת‬CONCEPT - FORMATION 2‫בדצמבר‬–‫פרק‬4–‫אובייקטיביות‬OBJECTIVITY 9‫בדצמבר‬–‫פרק‬5–‫שכל‬REASO 16‫בדצמבר‬–‫פרק‬6–‫אדם‬MAN 23‫בדצמבר‬–‫פרק‬7-‫הטוב‬THE GOOD 30‫בדצמבר‬-‫פרק‬8-‫מעלה‬VIRTUE 6‫בינואר‬–‫פרק‬9-‫אושר‬HAPPINESS 13‫פרק‬ ‫בינואר‬10-‫ממשלה‬GOVERNMENT 20‫בינואר‬‫פרק‬11-‫קפיטליזם‬CAPITALISM 27‫בינואר‬‫פרק‬12–‫אמנות‬ART
 4. 4. ‫פרק‬‫שני‬:‫החושים‬ ‫קלט‬‫ורצון‬ SENSE PERCEPTION AND VOLITION • The Senses as Necessarily Valid • Sensory Qualities as Real • Consciousness as Possessing Identity • The Perceptual Level as the Given • The Primary Choice as the Choice to Focus or Not • Human Actions, Mental and Physical, as Both Caused and Free • Volition as Axiomatic
 5. 5. ‫ראשון‬ ‫פרק‬:‫מציאות‬–‫הפילוסופיה‬ ‫ענפי‬ •‫מטפיסיקה‬:‫שבין‬ ‫ביחס‬ ‫העוסק‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫ענף‬ ‫לעולם‬ ‫האדם‬(‫הספר‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫בפרק‬ ‫ומכוסה‬ "‫מציאות‬.)" •‫א‬‫פיסטמולוגיה‬:‫באמצעי‬ ‫העוסק‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫ענף‬ ‫הידיעה‬ ‫כאמצעי‬ ‫השכל‬ ‫את‬ ‫ומזהה‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫הידיעה‬ ‫האנושי‬(Reason)‫בפרקים‬ ‫נידונה‬ ‫האפיסטמולוגיה‬ 2-5‫הספר‬ ‫של‬. •‫של‬ ‫וידאו‬ ‫קטע‬‫פיקוף‬
 6. 6. ‫ראשון‬ ‫פרק‬:‫מציאות‬/‫פילוסופיה‬ •"‫הקיום‬ ‫של‬ ‫מאוחדת‬ ‫ראייה‬ ‫היא‬ ‫פילוסופית‬ ‫מערכת‬" •" :‫אינטלקט‬ ‫של‬ ‫בועה‬ ‫איננה‬ ‫פילוסופיה‬,‫ממנו‬ ‫כוח‬ ‫אלא‬ ‫להימנע‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫איש‬"... •‫פילוסופיה‬,‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫ראייתה‬ ‫לפי‬,‫יסודי‬ ‫כוח‬ ‫היא‬ ‫והחברה‬ ‫האדם‬ ‫את‬ ‫המעצב‬. •‫הפעלה‬ ‫כמערכת‬ ‫פילוסופיה‬/‫קיומי‬ ‫צורך‬ •‫מחוץ‬ ‫אקראיות‬ ‫ולא‬ ‫הנכון‬ ‫ההקשר‬ ‫חשיבות‬‫להקשר‬ •‫המאמר‬"‫פילוסופיה‬:‫לה‬ ‫זקוק‬ ‫מי‬"
 7. 7. ‫ראשון‬ ‫פרק‬:‫מציאות‬/‫הפילוסופיה‬ ‫ענפי‬ •‫אתיקה‬:‫הערכים‬ ‫בקוד‬ ‫העוסק‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫ענף‬ ‫ופעולותיו‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫בחירותיו‬ ‫את‬ ‫המנחה‬(‫על‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫טבעו‬ ‫בסיס‬,‫בפרק‬ ‫הנדון‬6‫קוד‬ ‫כאשר‬ ‫בפרקים‬ ‫נדון‬ ‫הפעולה‬7-9.) •‫פוליטיקה‬:‫בשיטה‬ ‫העוסק‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫ענף‬ ‫ממשלה‬ ‫של‬ ‫תפקידה‬ ‫את‬ ‫ומגדירה‬ ‫החברתית‬ (‫בפרקים‬ ‫הנדונה‬10‫עד‬11.) •‫אסתטיקה‬:‫בטבע‬ ‫העוסק‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫ענף‬ ‫לשיפוטה‬ ‫המדדים‬ ‫את‬ ‫ומגדיר‬ ‫האמנות‬(‫פרק‬12.)
 8. 8. ‫אפיסטמולוגיה‬ •‫אנושי‬ ‫ידע‬‫בעל‬ ‫הינו‬ ‫אך‬ ‫חושים‬ ‫קלט‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫מושגי‬ ‫טבע‬,‫משיגה‬ ‫התודעה‬ ‫המושגית‬ ‫וברמה‬ ‫חדשה‬ ‫יכולת‬:‫חסינת‬ ‫או‬ ‫אוטומטית‬ ‫אינה‬ ‫היא‬ ‫טעות‬;‫לטעות‬ ‫יכולה‬ ‫היא‬,‫לעוות‬,‫להתרחק‬ ‫מהמציאות‬(‫התעלמות‬ ‫או‬ ‫בורות‬ ‫דרך‬),‫האדם‬ ‫ועל‬ ‫הידיעה‬ ‫שיטת‬ ‫את‬ ‫לגלות‬ ‫חיים‬ ‫לבעלי‬ ‫בניגוד‬. ‫בשכלו‬ ‫לשהשתמש‬ ‫כיצד‬ ‫ללמוד‬ ‫עליו‬,‫להבחין‬ ‫כיצד‬ ‫לשגיאה‬ ‫אמיתה‬ ‫בין‬,‫את‬ ‫לאשש‬ ‫וכיצד‬‫המסקנות‬ ‫הגיע‬ ‫אליהן‬.
 9. 9. The Senses as Necessarily Valid •‫אקסיומה‬ ‫היא‬ ‫החושים‬ ‫תקפות‬.‫עובדת‬ ‫כמו‬ ‫התודעה‬,‫הוכחה‬ ‫של‬ ‫לתחום‬ ‫מחוץ‬ ‫היא‬ ‫האקסיומה‬. •‫לשלב‬ ‫עד‬ ‫למרכיביו‬ ‫רעיון‬ ‫של‬ ‫פירוק‬ ‫כוללת‬ ‫הוכחה‬ ‫החושים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המסופק‬ ‫המידע‬. •‫עצמאית‬ ‫אקסיומה‬ ‫אינה‬ ‫החושים‬ ‫תקפות‬;‫היא‬ ‫התודעה‬ ‫לעובדת‬ ‫קשורה‬.‫למה‬ ‫מודע‬ ‫אדם‬ ‫אם‬ ‫שיש‬,‫אזי‬‫האמצעים‬‫הינם‬ ‫למודעות‬‫אמצעים‬ ‫למודעות‬.‫כלומר‬,‫תקפים‬.‫החושים‬ ‫על‬ ‫התקפה‬, ‫ומביסה‬ ‫התודעה‬ ‫על‬ ‫כהתקפה‬ ‫כמוה‬‫עצמה‬ ‫את‬.
 10. 10. Sensory Qualities as Real •‫נושא‬‫חשוב‬‫החושים‬ ‫ותקפות‬ ‫החושי‬ ‫הקלט‬ ‫לצורת‬ ‫ביחס‬‫הוא‬ ‫כשלעצמן‬ ‫החושיות‬ ‫האיכויות‬ ‫של‬ ‫המטפיסי‬ ‫המעמד‬. •‫ועצם‬ ‫צורה‬ ‫בין‬ ‫להבדיל‬ ‫היכולת‬.‫העולם‬ ‫של‬ ‫ההבטים‬ ‫בין‬ ‫קולטים‬ ‫אנו‬ ‫בה‬ ‫מהצורה‬ ‫הנובע‬ ‫המתקבל‬(‫צבע‬,‫צורה‬,‫צליל‬, ‫וכו‬ ‫קושי‬')‫בנפרד‬ ‫המטפיסית‬ ‫המציאות‬ ‫הקשורים‬ ‫וההבטים‬ ‫הללו‬ ‫ההבטים‬ ‫של‬ ‫המעמד‬ ‫מה‬ ‫השאלה‬ ‫עולה‬ ‫ולכן‬ ‫מאיתנו‬ ‫עצמו‬ ‫מהעצם‬ ‫חלק‬ ‫אינם‬ ‫הם‬ ‫אם‬?‫עצמו‬ ‫בעצם‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫במחשבה‬ ‫הם‬ ‫האם‬?‫אמיתיים‬ ‫ולא‬ ‫סובייקטיביים‬ ‫ולכן‬? (‫כפי‬ ‫העצם‬ ‫לעומת‬ ‫בחושים‬ ‫נתפס‬ ‫שהוא‬ ‫כפי‬ ‫העצם‬ ‫דילמת‬ ‫מדעית‬ ‫נתפס‬ ‫שהוא‬.)
 11. 11. Consciousness as Possessing Identity •‫זהות‬ ‫יש‬ ‫לתודעה‬.‫הזהות‬ ‫חוקי‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫שקיים‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫והסיבתיות‬.‫גם‬ ‫אלא‬ ‫הפיסי‬ ‫לעולם‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫נוגע‬ ‫הדבר‬ ‫לתודעה‬.‫תודעה‬,‫תודעה‬ ‫כל‬,‫שהיא‬ ‫מה‬ ‫היא‬. •‫מאליה‬ ‫ברורה‬ ‫היא‬ ‫זהות‬ ‫יש‬ ‫שלתודעה‬ ‫העובדה‬,‫אך‬ ‫שונות‬ ‫מגישות‬ ‫שונה‬ ‫האובייקטיביסטית‬ ‫הגישה‬ ‫לא‬ ‫לתודעה‬ ‫כי‬ ‫הדוגלות‬‫צריכה‬‫זהות‬ ‫להיות‬(‫ידיעה‬ ‫אלוהית‬)‫מסוגלות‬ ‫לאי‬ ‫מובילה‬ ‫היא‬ ‫זהות‬ ‫לה‬ ‫יש‬ ‫ואם‬ ‫לדעת‬. •‫מוקדם‬ ‫תנאי‬ ‫אלא‬ ‫תודעה‬ ‫של‬ ‫שלילה‬ ‫אינה‬ ‫זהות‬ ‫לקיומה‬.
 12. 12. The Perceptual Level as the Given •‫חושית‬ ‫התפתחות‬ ‫של‬ ‫רמות‬ ‫שתי‬ ‫יש‬ ‫כרונולוגית‬: ‫והתפסים‬ ‫תחושות‬( .sensation and perception)‫חשיבות‬ ‫יש‬ ‫זאת‬ ‫לאבחנה‬ ‫פילוסופית‬. •‫ההתפסית‬ ‫הרמה‬‫כקבוצה‬ ‫ראנד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוגדרת‬ ‫של‬ ‫מוחו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ומאוחדות‬ ‫הנשמרות‬ ‫תחושות‬ ‫של‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫מודע‬ ‫להיות‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫ומעניקה‬ ‫חי‬ ‫ייצור‬ ‫דברים‬ ‫של‬ ‫לזהויות‬ ‫אלא‬ ‫בודדת‬ ‫לתחושה‬.
 13. 13. The Primary Choice as the Choice to Focus or Not •‫הינה‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הבסיסית‬ ‫החופשית‬ ‫הבחירה‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫הידיעה‬ ‫של‬ ‫האנושי‬ ‫היחודי‬ ‫המנגנון‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬. •‫פי‬ ‫על‬ ‫מושגית‬ ‫פעילות‬ ‫המאפשרת‬ ‫הראשונית‬ ‫הבחירה‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫למקד‬ ‫הינה‬ ‫האובייקטיביזם‬.‫במובן‬ ‫מיקוד‬ ‫מנטלי‬ ‫כמצב‬ ‫מכוונת‬ ‫ערנות‬ ‫משמעותו‬ ‫המושגי‬.‫להיות‬ ‫למציאות‬ ‫למודעות‬ ‫מטרה‬ ‫מונחה‬. •‫התחמקות‬Evasion,‫להרס‬ ‫המוביל‬ ‫ההרסני‬ ‫התהליך‬ ‫בתהליכים‬ ‫פגיעה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אפיסטמולוגית‬ ‫מבחינה‬ ‫מנטליים‬,‫לרוע‬ ‫היסוד‬ ‫הוא‬ ‫מוסרית‬ ‫מבחינה‬.
 14. 14. Human Actions, Mental and Physical, as Both Caused and Free •"‫להיות‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫להיות‬"-‫היא‬ ‫ראנד‬ ‫לפי‬ ‫היסודית‬ ‫הבחירה‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫להתמקד‬( .‫היחידה‬ ‫אינה‬ ‫אך‬.) •‫ההתמקדות‬ ‫ועוצמת‬ ‫עומק‬‫צריך‬ ‫שאדם‬ ‫אחר‬ ‫טווח‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ ‫לבחור‬‫בו‬.‫מחשבה‬‫רצונית‬ ‫פעולה‬ ‫הינה‬,‫אינם‬ ‫צעדיה‬ ‫החיצונית‬ ‫המציאות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫טבעו‬ ‫מכוח‬ ‫האדם‬ ‫על‬ ‫נכפים‬; ‫נבחרים‬ ‫הם‬. •‫שהוא‬ ‫כפי‬ ‫לתודעה‬ ‫מתייחס‬ ‫אינו‬ ‫הסיבתיות‬ ‫עיקרון‬ ‫לחומר‬ ‫מתייחס‬.‫ל‬"‫היגרם‬"‫אומר‬ ‫אינו‬"‫מוכרח‬ ‫להיות‬." •‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫סיבה‬ ‫חסרות‬ ‫פעולותיו‬ ‫שכל‬ ‫מטורף‬ ‫אינו‬ ‫אדם‬ (Indeterminism)‫מוקדמים‬ ‫בגורמים‬ ‫כבול‬ ‫שהוא‬ ‫או‬ (Determinism.) •‫פעולותיו‬ ‫את‬ ‫המעצבות‬ ‫הסיבות‬ ‫את‬ ‫בוחר‬ ‫אדם‬.
 15. 15. Volition as Axiomatic •‫אוטומטית‬ ‫היתה‬ ‫האדם‬ ‫תודעת‬ ‫אם‬,‫הרי‬ ‫לתכנים‬ ‫ביחס‬ ‫בחירה‬ ‫לאדם‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ‫שמהגדרתה‬ ‫שלו‬ ‫המנטליים‬. •‫של‬ ‫המושג‬"‫רצון‬"‫המושג‬ ‫ביסוד‬ ‫נמצא‬"‫תיקוף‬" (‫ו‬"‫הוכחה‬"‫לצידו‬ ‫שנמצאת‬),‫לתקף‬ ‫הצורך‬ ‫של‬ ‫החופשי‬ ‫הרצון‬ ‫בשל‬ ‫רק‬ ‫נובע‬ ‫ולהוכיח‬ ‫התודעה‬. •‫פילוסופית‬ ‫אקסיומה‬ ‫הוא‬ ‫הרצון‬ ‫עיקרון‬–‫נקודת‬ ‫האפיסטמולוגיה‬ ‫ושל‬ ‫מושגית‬ ‫הכרה‬ ‫של‬ ‫התחלה‬.
 16. 16. Volition as Axiomatic •‫תקפים‬ ‫האדם‬ ‫חושי‬,‫חופשיה‬ ‫מחשבתו‬,‫כיצד‬ ‫בהם‬ ‫להשתמש‬ ‫עליו‬? •....‫הבא‬ ‫במפגש‬.

×