Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת האייק יונתן אוקון

293 views

Published on

האייק

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת האייק יונתן אוקון

 1. 1. 1
 2. 2. ‫האייק‬ ‫פרידריך‬ ‫האוסטרית‬ ‫המחשבה‬ ‫יסודות‬ ‫אוקון‬ ‫חכים‬ ‫יונתן‬ 2 1
 3. 3. ‫צעירותו‬ ‫ב‬ ‫נולד‬-8.5.1899‫בוינה‬‫שבאוסטריה‬‫ומלומדים‬ ‫חוקרים‬ ‫של‬ ‫למשפחה‬ ‫ילד‬ ‫שהיה‬ ‫בזמן‬,‫היפר‬ ‫השתוללה‬-‫באוסטריה‬ ‫אינפלציה‬,‫הדפסת‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫מלחמה‬ ‫צרכי‬ ‫מימון‬ ‫לצורך‬ ‫מאסיבית‬ ‫כספים‬. ‫ב‬-1921‫ו‬-1923‫שלו‬ ‫הראשונים‬ ‫הדוקטורטים‬ ‫שני‬ ‫את‬ ‫השיג‬,‫ומדעי‬ ‫במשפטים‬ ‫המדינה‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬,‫נוירו‬ ‫במעבדת‬ ‫מחקר‬ ‫עוזר‬ ‫היה‬-‫מפורסמת‬ ‫ביולוגיה‬.‫השפיעה‬ ‫החוויה‬ ‫שפרסם‬ ‫הראשון‬ ‫המחקר‬ ‫את‬ ‫והניבה‬ ‫רבות‬ ‫עליו‬–“The sensory order” ‫תקופה‬ ‫באותה‬,‫עצמו‬ ‫ראה‬‫האייק‬‫כסוציאליסט‬‫פביאן‬,‫לעבר‬ ‫להמשך‬ ‫והתחיל‬ ‫הויכוח‬‫שהתנהל‬ ‫הסוער‬ ‫הכלכלי‬‫בוינה‬,‫לקרבה‬ ‫שמשכה‬ ‫האוסטרית‬ ‫האסכולה‬ ‫בין‬ ‫ליברלים‬,‫שמשכה‬ ‫ההיסטורית‬ ‫הגרמנית‬ ‫לאסכולה‬‫היגלטריאנים‬‫ומרקסיסטים‬. ‫פון‬ ‫לודוויג‬ ‫האוסטרי‬ ‫הכלכלן‬ ‫את‬-‫מיזס‬‫המסחר‬ ‫בלשכת‬ ‫ידו‬ ‫על‬ ‫כשהועסק‬ ‫פגש‬ ‫האוסטרי‬ ‫בממשל‬. ‫פון‬ ‫לודוויג‬ ‫של‬ ‫ספרו‬ ‫את‬ ‫שקרא‬ ‫לאחר‬-‫מיזס‬,"‫סוציאליזם‬",‫להשתתף‬ ‫התחיל‬ ‫שהעביר‬ ‫הפרטי‬ ‫בסמינר‬‫מיזס‬.‫הסמינר‬ ‫בסוף‬‫האייק‬‫ליברל‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫כבר‬ ‫הבין‬ ‫קלאסי‬. 3 2
 4. 4. ‫א‬.‫האוסטרית‬ ‫האסכולה‬ ‫של‬ ‫הסמינר‬‫מיזס‬ 4 3
 5. 5. ‫זו‬ ‫מה‬"‫אוסטרית‬ ‫כלכלה‬" ‫הכלכלה‬ ‫בחקר‬ ‫אסכולה‬ Value-Free ‫מתודולוגיה‬: ‫אמפיריציזם‬ ‫במקום‬ ‫ודדוקציה‬ ‫אקסיומות‬ ‫אינדבידואליזם‬‫מתודולוגי‬–‫קולקטיביות‬ ‫ישויות‬ ‫להמציא‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫הפורמליזם‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬: ‫הפעולה‬ ‫עיקרון‬:‫תכליתי‬ ‫באופן‬ ‫פועל‬ ‫האדם‬ ‫מתודולוגי‬ ‫סובייקטיביזם‬:‫סובייקטיבי‬ ‫עניין‬ ‫הם‬ ‫ערכי‬ ‫ושיפוט‬ ‫העדפות‬-‫אינדבידואלי‬, ‫סט‬ ‫שיש‬ ‫להניח‬ ‫אין‬ ‫ולעולם‬"‫רציונלי‬"‫העדפות‬ ‫של‬ ‫יחיד‬. ‫טריוויאליות‬ ‫לא‬ ‫כלכליות‬ ‫למסקנות‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬ ‫אלו‬ ‫יסוד‬ ‫מהנחות‬! 5 4
 6. 6. ‫בסיסי‬ ‫אוסטרי‬ ‫לניתוח‬ ‫דוגמא‬-‫ללמוד‬ ‫אפשר‬ ‫מה‬ ‫מעסקה‬? ‫על‬ ‫אחד‬ ‫מטבע‬ ‫מעדיף‬ ‫התפוח‬ ‫על‬ ‫תפוח‬ ‫מעדיף‬ ‫אחד‬ ‫מטבע‬ 6 5
 7. 7. ‫שוק‬ ‫ממחירי‬ ‫ללמוד‬ ‫אפשר‬ ‫מה‬? ‫אותנו‬ ‫מלמד‬ ‫שוק‬ ‫מחיר‬‫אנשים‬ ‫שהרבה‬‫את‬ ‫מעריכים‬ ‫מהמחיר‬ ‫יותר‬ ‫המוצר‬‫הנקוב‬ ‫שהעלות‬ ‫מלמד‬ ‫הוא‬,‫בעיני‬‫המוכרים‬,‫מהרווח‬ ‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫ממכירת‬‫המוצר‬ ‫בעת‬ ‫לביקוש‬ ‫ההיצע‬ ‫בין‬ ‫היחס‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫מעבירים‬ ‫המחירים‬ ‫מסוימות‬ ‫ונסיבות‬ ‫ומקום‬ 7 6
 8. 8. ‫מידע‬ ‫העברת‬ ‫כמערכת‬ ‫המחירים‬ ‫מערכת‬ 8 7
 9. 9. ‫דוגמא‬–"‫טבע‬ ‫משאבי‬" $ $ 9 8
 10. 10. "‫בדיוק‬ ‫נקבע‬ ‫רציונאלי‬ ‫כלכלי‬ ‫סדר‬ ‫של‬ ‫הבעיה‬ ‫של‬ ‫המיוחד‬ ‫האופי‬ ‫ע‬"‫לעולם‬ ‫להתמודד‬ ‫עלינו‬ ‫איתן‬ ‫הנסיבות‬ ‫על‬ ‫שמידע‬ ‫העובדה‬ ‫י‬ ‫מפוזרות‬ ‫כפיסות‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ‫מאורגן‬ ‫או‬ ‫מרוכז‬ ‫באופן‬ ‫מתקיים‬ ‫אינו‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫ברשותם‬ ‫אשר‬ ‫סותר‬ ‫ולעתים‬ ‫חלקי‬ ‫ידע‬ ‫של‬ ‫המפורדים‬ ‫האינדיבידואלים‬.‫איננה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הכלכלה‬ ‫בעיית‬ ‫אם‬-‫מקורות‬ ‫לחלק‬ ‫כיצד‬ ‫של‬ ‫בעיה‬ ‫רק‬ ‫כן‬'‫נתונים‬'-‫אם‬"‫נתונים‬" ‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫פותר‬ ‫במתכוון‬ ‫אשר‬ ‫יחיד‬ ‫לשכל‬ ‫נתונים‬ ‫משמע‬ ‫המובנת‬‫מ‬'‫מידע‬'‫זה‬.‫להבטיח‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ ‫של‬ ‫בעיה‬ ‫יותר‬ ‫זו‬ ‫אלא‬ ‫כלשהו‬ ‫לפרט‬ ‫שידוע‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫באופן‬ ‫במקורות‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫בחברה‬,‫אלה‬ ‫לפרטים‬ ‫רק‬ ‫ידועה‬ ‫היחסית‬ ‫חשיבותן‬ ‫אשר‬ ‫למטרות‬. ‫או‬,‫בקצרה‬,‫לאיש‬ ‫נתון‬ ‫אינו‬ ‫אשר‬ ‫ידע‬ ‫יישום‬ ‫של‬ ‫בעיה‬ ‫זו‬ ‫בשלמותו‬".(‫פון‬ ‫פרידריך‬‫האייק‬) 10 9
 11. 11. ‫ממשלתית‬ ‫התערבות‬–‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫המחירים‬ ‫מפוקח‬ ‫מחיר‬ 11 10
 12. 12. ‫המחירים‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫תקרה‬ ‫מחיר‬ ‫לביקוש‬ ‫גורם‬‫מזויף‬ ‫ועליית‬ ‫מחסור‬ ‫על‬ ‫איתותים‬ ‫שולח‬ ‫לא‬‫הביקוש‬ ‫ירידה‬‫באיכות‬ ‫יוצר‬‫מחסור‬ ‫רצפה‬ ‫מחיר‬ ‫קרטל‬,‫לא‬‫מאפשר‬‫המחיר‬ ‫על‬ ‫תחרות‬ ‫עודפים‬ ‫והשמדת‬ ‫לבזבוז‬ ‫גורם‬ ‫השוק‬ ‫מבנה‬ ‫את‬ ‫מקבע‬ ‫מחירים‬ ‫פיקוח‬12 11
 13. 13. "‫הבינ‬ ‫וליחסים‬ ‫העולמי‬ ‫למשק‬ ‫הסובייטי‬ ‫המכון‬ ‫חישובי‬ ‫לפי‬"‫ל‬, ‫לנו‬ ‫דרושים‬ ‫אחת‬ ‫לאומית‬ ‫הכנסה‬ ‫יחידת‬ ‫של‬ ‫השגתה‬ ‫לשם‬ ‫פי‬ ‫העולה‬ ‫בכמות‬ ‫גלם‬ ‫חומרי‬1.5‫פי‬ ‫העולה‬ ‫בכמות‬ ‫ואנרגיה‬2‫על‬ ‫בארה‬ ‫הנדרש‬"‫ב‬...‫ליחידת‬ ‫אצלנו‬ ‫הנדרש‬ ‫המתכות‬ ‫שיעור‬ ‫פי‬ ‫גבוה‬ ‫לאומית‬ ‫הכנסה‬2.4‫בארה‬ ‫מהדרוש‬"‫ב‬.‫זה‬ ‫מתאם‬ ‫מיוחדים‬ ‫חישובים‬ ‫בלי‬ ‫אפילו‬ ‫מתגלה‬:‫וצורכים‬ ‫מייצרים‬ ‫אנחנו‬ ‫פי‬ ‫ומלט‬ ‫פלדה‬1.5‫פי‬ ‫או‬1.2‫מארה‬ ‫יותר‬"‫ב‬,‫מפגרים‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬ ‫אלה‬ ‫מחומרים‬ ‫פריטים‬ ‫בייצור‬ ‫בחצי‬ ‫לפחות‬...‫אנרגיה‬ ‫צריכת‬ ‫הרמה‬ ‫את‬ ‫באחרונה‬ ‫עברה‬ ‫הסובייטית‬ ‫בתעשייה‬ ‫חשמלית‬ ‫האמריקנית‬,‫בבריה‬ ‫התעשייתית‬ ‫התפוקה‬ ‫היקף‬ ‫אבל‬"‫מגיע‬ ‫מ‬– ‫ביותר‬ ‫הנדיבים‬ ‫האומדנים‬ ‫לפי‬–‫ל‬ ‫רק‬-80%‫מהרמה‬ ‫האמריקנית‬". 14 13
 14. 14. ‫ב‬.‫העסקים‬ ‫מחזור‬ Austrian Business Cycle Theory 15 14
 15. 15. ‫העסקים‬ ‫מחזור‬ ‫זה‬ ‫מה‬? ‫זמן‬[‫שנים‬] ‫תל‬"‫ג‬ ‫ריאלי‬ BUST Recession ‫תל‬ ‫מגמת‬"‫ג‬ BOOM Prosperity ‫ב‬ ‫ירידה‬: ‫צריכה‬ ‫השקעה‬ ‫תל‬"‫ג‬(GDP) ‫תעסוקה‬ ‫במוצרי‬ ‫בעיקר‬ ‫הון‬! 16 15
 16. 16. ‫משבר‬‫הסאב‬-‫פריים‬ 17 16
 17. 17. ‫אבטלה‬ 18 17
 18. 18. ‫המעניינות‬ ‫השאלות‬ ‫החופשי‬ ‫לשוק‬ ‫אינהרנטי‬ ‫מאפיין‬ ‫זה‬ ‫האם‬? ‫נובע‬ ‫זה‬ ‫ממה‬? ‫המיתון‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬? ‫מהשפל‬ ‫ביציאה‬ ‫הגאות‬ ‫את‬ ‫לזרז‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬? ‫עושים‬ ‫מה‬?! 21 20
 19. 19. ‫קיינס‬‫מול‬‫האייק‬ ‫קיינס‬‫של‬ ‫וגחמתי‬ ‫פתאומי‬ ‫פסימיזם‬ ‫הוא‬ ‫למיתון‬ ‫המקור‬ ‫כי‬ ‫טען‬ ‫והצרכנים‬ ‫המשקיעים‬(“The Animal Spirit”),‫לא‬ ‫שהם‬ ‫לכך‬ ‫שגורם‬ ‫כסף‬ ‫יוציאו‬,‫ולכן‬‫התעשיה‬‫מתכווצת‬ ‫שכך‬ ‫כיוון‬,‫צריכה‬ ‫הממשלה‬ ‫לדעתו‬‫להכנס‬‫ביקושים‬ ‫ולעודד‬–‫באופן‬ ‫ע‬ ‫ישיר‬"‫לגירעון‬ ‫וכניסה‬ ‫גדולות‬ ‫ציבוריות‬ ‫הוצאות‬ ‫י‬(‫הרחבה‬ ‫פיסקאלית‬),‫הריבית‬ ‫הורדת‬ ‫באמצעות‬ ‫עקיף‬ ‫ובאופן‬(‫כסף‬ ‫הדפסת‬, ‫זול‬ ‫אשראי‬)‫ותמרוץ‬‫השקעות‬ ‫לצורך‬ ‫הריבית‬ ‫הורדת‬‫תמרוץ‬‫השיטה‬ ‫היא‬ ‫המיתון‬ ‫למניעת‬ ‫השקעות‬ ‫מרכזיים‬ ‫בנקים‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫במדיניות‬ ‫כמיינסטרים‬ ‫שאומצה‬ ‫האייק‬‫המיתון‬ ‫את‬ ‫שמביא‬ ‫מה‬ ‫בדיוק‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫ריבית‬ ‫שהורדת‬ ‫טען‬,‫וכל‬ ‫נוסף‬ ‫במיתון‬ ‫יענה‬ ‫כזה‬ ‫תיקון‬ 22 21
 20. 20. ‫של‬ ‫ההון‬ ‫מבנה‬‫האייק‬ ‫הטרוגני‬ ‫הוא‬ ‫ההון‬–‫אלא‬ ‫מספר‬ ‫לא‬ ‫זהו‬‫מבנה‬‫מורכב‬ ‫זמני‬ ‫חיסכון‬=‫הצריכה‬ ‫דחיית‬ ‫של‬ ‫מבנה‬ ‫הוא‬ ‫הון‬‫הייצור‬ ‫שלבי‬‫לצריכה‬ ‫עד‬ ‫זמן‬ ‫צריכה‬ ‫זמן‬ ‫צריכה‬ 24 23
 21. 21. ‫זמן‬ ‫צריכה‬ ‫חופשי‬ ‫בשוק‬ ‫ריבית‬ ‫ריבית‬=‫ההלוואה‬ ‫מחיר‬ ‫מתאם‬ ‫גורם‬‫החיסכון‬ ‫להיצע‬ ‫להשקעה‬ ‫ביקוש‬ ‫בין‬: ‫חוסכים‬ ‫אנשים‬ ‫הרבה‬‫יורדת‬ ‫הריבית‬‫ופרויקטים‬ ‫השקעות‬ ‫הרבה‬ ‫ארוך‬ ‫לטווח‬. ‫חוסכים‬ ‫לא‬ ‫אנשים‬‫עולה‬ ‫הריבית‬‫ופרויקטים‬ ‫השקעות‬ ‫פחות‬ ‫יש‬ ‫עולה‬ ‫לחסוך‬ ‫והתמריץ‬ ‫ארוך‬ ‫לטווח‬. ‫זמן‬ ‫צריכה‬ ‫זמן‬ ‫צריכה‬ ‫זמן‬ ‫צריכה‬ 26 25
 22. 22. ‫נמוכה‬ ‫ריבית‬ ‫מדיניות‬ ‫מחירים‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫להלוואות‬ ‫לביקוש‬ ‫חסכונות‬ ‫היצע‬ ‫בין‬ ‫התאמה‬ ‫חוסר‬ ‫מתחילים‬ ‫טווח‬ ‫ארוכי‬ ‫פרויקטים‬ ‫הרבה‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫חוסכים‬ ‫לא‬ ‫אנשים‬ ‫שני‬ ‫מצד‬ ‫צריכה‬ ‫זמן‬ 27 26
 23. 23. Boom & Bust ‫ה‬-BOOM‫נעשה‬ ‫הנזק‬ ‫שבה‬ ‫התקופה‬ ‫למעשה‬ ‫הוא‬–‫מועברים‬ ‫משאבים‬ ‫הצרכנים‬ ‫להעדפות‬ ‫מתאימים‬ ‫שלא‬ ‫לסקטורים‬. ‫ה‬-BUST‫ה‬ ‫תקופת‬ ‫הוא‬"‫תיקון‬"–‫משאבים‬(‫חומרים‬,‫מכונות‬,‫אדם‬ ‫כוח‬,‫תשתיות‬ ‫וכו‬')‫צריכים‬"‫להתנזל‬"‫אמיתי‬ ‫ביקוש‬ ‫יש‬ ‫להם‬ ‫לסקטורים‬ ‫ולעבור‬. “The place you should study, isn’t the BUST – it’s the BOOM that should make you feel leery, that’s the thrust of my theory” 28 27
 24. 24. ‫ג‬.‫וחברתית‬ ‫פוליטית‬ ‫הגות‬ ‫המורחב‬ ‫הסדר‬ ‫מול‬ ‫לשעבוד‬ ‫הדרך‬ 29 28
 25. 25. ‫ממשלתית‬ ‫להתערבות‬ ‫התרופה‬–‫התערבות‬ ‫עוד‬ ‫ממשלתית‬ ‫השחיתות‬ ‫עליית‬ ‫שלטונית‬ ‫לעמדה‬ ‫נמשכים‬ ‫שררה‬ ‫תאבי‬ ‫הפרטית‬ ‫היוזמה‬ ‫דיכוי‬ ‫הביקושים‬ ‫את‬ ‫להנדס‬ ‫ניסיון‬ ‫הלאמה‬ "‫היא‬ ‫המדינה‬ ‫בה‬ ‫בארץ‬ ‫היחיד‬ ‫המעסיק‬,‫אופוזיציה‬ ‫איטית‬ ‫רעב‬ ‫מיתת‬ ‫פירושה‬" (‫טרוצקי‬ ‫לב‬) 30 29
 26. 26. ‫המורחב‬ ‫הסדר‬ ‫לארה‬ ‫הגעתו‬ ‫עם‬"‫ב‬,‫חזר‬‫האייק‬‫אותו‬ ‫שעניין‬ ‫הראשון‬ ‫לתחום‬–‫חוק‬, ‫וחברה‬ ‫משפט‬,‫עתה‬‫מצוייד‬‫במתדולוגיה‬‫של‬ ‫חדה‬ ‫והבנה‬ ‫אוסטרית‬ ‫חברתיים‬ ‫תהליכים‬ ‫שלו‬ ‫המחקרים‬ ‫במוקד‬–‫נורמות‬,‫מסורות‬,‫מוסר‬ ‫כללי‬,‫מוסדות‬,‫חוקים‬, ‫סטנדרטים‬(‫כסף‬),‫של‬ ‫גילויים‬ ‫ועוד‬ ‫שפות‬"‫המורחב‬ ‫הסדר‬"–"‫סדר‬ ‫אנושיות‬ ‫פעולות‬ ‫של‬ ‫תוצר‬ ‫שהוא‬,‫אנושי‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫לא‬ ‫אבל‬" ‫שילב‬ ‫שלו‬ ‫המחקר‬ ‫מסקנות‬ ‫את‬‫האייק‬‫כגון‬ ‫מפורסמים‬ ‫בכתבים‬"‫חוק‬, ‫וחירות‬ ‫חקיקה‬",‫ימיו‬ ‫בערוב‬ ‫הזו‬ ‫התקופה‬ ‫רוב‬ ‫במשך‬,‫האייק‬‫כמעט‬ ‫מפרסם‬ ‫לא‬.‫מדוכדך‬ ‫הוא‬ ‫האקדמית‬ ‫מהקהילה‬ ‫דחוי‬ ‫ומרגיש‬,‫עולמו‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫ראה‬ ‫בה‬. 31 30
 27. 27. ‫של‬ ‫המורשת‬‫האייק‬ ‫בשנת‬1974‫זכה‬‫האייק‬‫בנושא‬ ‫עבודתו‬ ‫על‬ ‫לכלכלה‬ ‫נובל‬ ‫בפרס‬ ‫ה‬ ‫מחזור‬‫עסקים‬(‫עם‬ ‫ביחד‬Gunnar Myrdal,‫על‬ ‫הפרס‬ ‫את‬ ‫שקיבל‬ ‫אחרת‬ ‫עבודה‬) ‫לפרסם‬ ‫חזר‬ ‫שעקבו‬ ‫בשנים‬,‫רבים‬ ‫ומאמרים‬ ‫ספרים‬ ‫ופרסם‬ ‫מרגרט‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫ההשפעה‬ ‫מקור‬ ‫היווה‬ ‫הוא‬‫ת‬'‫אצר‬,‫אשת‬ ‫הברזל‬,‫שהובילה‬ ‫הליברליות‬ ‫לרפורמות‬ ‫וקטליזטור‬ ‫בריה‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫זכה‬ ‫הוא‬"‫לגבי‬ ‫תחזיותיו‬ ‫ואת‬ ‫מתפרקת‬ ‫מ‬‫כלכלתה‬ ‫מאוששים‬(‫רטרואקטיבית‬) ‫ב‬ ‫נפטר‬ ‫הוא‬-23.03.1992,‫מתנער‬ ‫שהעולם‬ ‫נראה‬ ‫כשהיה‬ ‫הרווחה‬ ‫ומדינת‬ ‫מסוציאליזם‬,‫ותהליכי‬ ‫רבות‬ ‫הפרטות‬ ‫והחלו‬ ‫ליברליזציה‬. ‫לא‬ ‫הוא‬"‫זכה‬"‫התפיסות‬ ‫של‬ ‫המחודשת‬ ‫התחיה‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫ואחת‬ ‫העשרים‬ ‫במאה‬ ‫הקולקטיביסטיות‬. 32 31
 28. 28. 33

×