Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Klarspråk 2.0Få ut maximal nytta av klarspråksarbetetAnna Hass, Expressiva
Nulägesanalysen   Vad kan komma att hända under arbetet?   Ringa in möjligheter och svårigheter i SWOT-analys   Vad ...
SWOT för traditionellt  klarspråksarbete   Skriv ner   » metodens styrkor   » metodens svagheter   » möjligh...
Få ut maximal effekt av klarspråksarbetet   Skapa delaktighet och förändring internt:   » Argumentera med rätt argumen...
Vilka ska jag övertyga? Vilka skriver vi för?  Använd personor för att få en konkret bild  av mottagarna    Exempel...
Hur övertygar vi människor att  utveckla språket?  Argumentera enligt de gamla  grekernas principer   »  Logos – ...
Hur övertygar vi olika medarbetare?  Gör en argumentationsanalys utifrån  personorna   Tes 1: Organisationen ska sa...
Hur övertygar vi olika medarbetare?  Gör en argumentationsanalys utifrån  personorna   Tes 2: Du ska ändra ditt skr...
Avsätt tid för reflektion  Ställ frågan ”varför?” fem gånger   Varför ska vi arbeta med klarspråk?   a) För att la...
Frågor vi borde ställa innan vi börjar prata  skrivregler och meningsbyggnad:   »  Vad är organisationens uppdrag? Var...
Varför finns vi? Skapa delaktighet och kultur för utveckling med Lean   Lean thinking av Womack och Jones:   1. Specif...
Skapa gemensam bild och gemensamma mål   Var kan vi utvecklas?   Skaffa koll på processerna   Varför ska jag ändra m...
När är Lean framgångsrikt?   »  Högsta ledningen har förstått innebörden i Leans     tankesätt och att det inte är ...
Er process: Godkännande av livsmedelshantering   »  En medborgare ansöker om att driva restaurang i     en viss lok...
Texterna i processen   Vilken text?        Vem skriver?  Vad ska texten syfta  Vad kan fungera me r      ...
Er process står i texten ...   Vad händer när ansökan eller anmälan lämnats in?   När Miljöförvaltningen har tagit emo...
... er process styr texten   Godkännande och registrering av verksamhet   För att få bedriva livsmedelsverksamhet kräv...
Läsarens process: Starta en restaurang   ...   Hitta en lokal   Skriva en affärsplan   Söka tillstånd för att   ...
Exempel: Karlstads projekt fick Lilla Klarspråkskristallen   Syften med projektet: ökad demokrati och effektivare admini...
21 okt ober 2011
Expressiva - Klarspråk 2 0 - begriplex 2011
Expressiva - Klarspråk 2 0 - begriplex 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Expressiva - Klarspråk 2 0 - begriplex 2011

Hur kan du ännu bättre arbeta för tydliga effektiva texter? Hur kan vi ta klarspråksarbetet till nästa nivå? Språkkonsult Anna Hass från Expressiva rekommenderar att inspireras av verksamhets-, webb- och systemutveckling. Välkommen att höra av dig för att diskutera vidare: 08-549 00 555

 • Be the first to comment

Expressiva - Klarspråk 2 0 - begriplex 2011

 1. 1. Klarspråk 2.0Få ut maximal nytta av klarspråksarbetetAnna Hass, Expressiva
 2. 2. Nulägesanalysen Vad kan komma att hända under arbetet? Ringa in möjligheter och svårigheter i SWOT-analys Vad kan gå fel? Uppskatta riskernas värde och planera lösningar Gör en riskvärdering där ni på en skala 1–5 bestämmer hur sannolik varje risk är och hur allvarliga konsekvenserna blir. Multiplicera de två sifforna och ordna riskerna enligt summan. Bestäm hur ni ska motverka riskerna. Prioritera utifrån summan.2
 3. 3. SWOT för traditionellt klarspråksarbete Skriv ner » metodens styrkor » metodens svagheter » möjligheter – vad kan vi uppnå? » hot – vilka svårigheter kan vi stöta på?3
 4. 4. Få ut maximal effekt av klarspråksarbetet Skapa delaktighet och förändring internt: » Argumentera med rätt argument » Visualisera värdeflödet för att skapa gemensamma mål » Stimulera med återkoppling genom workshoppar och mätningar Arbeta med rätt sak: » Fokusera på att förbättra läsarens process, inte språket Styr projekten bra: » Använd strukturerad metodik från system- och webbutveckling » För att kunna göra en bra mottagaranpassning måste ni prata med mottagarna » För att veta att ni följer språklagen måste ni mäta4
 5. 5. Vilka ska jag övertyga? Vilka skriver vi för? Använd personor för att få en konkret bild av mottagarna Exempel: interna personor, typer av medarbetare » ekonomen och ingenjören – excel » juristen och utredaren – word » visionären och pragmatikern – mindmap » socionomen och pedagogen – samtal » Perfektionisten » den osäkra, den med låg läs- och skrivförmåga » den som är ovillig att förändras5
 6. 6. Hur övertygar vi människor att utveckla språket? Argumentera enligt de gamla grekernas principer » Logos – faktaargument » Patos – att du väcker rätt känslor » Etos – din personlighet och trovärdighet6
 7. 7. Hur övertygar vi olika medarbetare? Gör en argumentationsanalys utifrån personorna Tes 1: Organisationen ska satsa tid och pengar på klarspråksarbete Persona Fakta Känslor Pondus . Gillar siffror Gillar ord o regler Gillar visioner Gillar människor7
 8. 8. Hur övertygar vi olika medarbetare? Gör en argumentationsanalys utifrån personorna Tes 2: Du ska ändra ditt skrivsätt och skriva enligt klarspråksprinciperna Persona Fakta Känslor Pondus . Gillar siffror Gillar ord o regler Gillar visioner Gillar människor8
 9. 9. Avsätt tid för reflektion Ställ frågan ”varför?” fem gånger Varför ska vi arbeta med klarspråk? a) För att lagen säger det. Varför? För att medborgarna ska ha rätt att förstå. Varför? Det är en demokratisk rättighet. Varför? I Sverige har vi tillsammans bedömt att det blir ett bättre samhälle om folket är med och bestämmer. b) För att få en smidigare förvaltning. Varför? För att vi ska använda skattebetalarnas tid och pengar så effektivt som möjligt. Varför? För att Sverige som land ska vara effektivt och folk ska må bra.9
 10. 10. Frågor vi borde ställa innan vi börjar prata skrivregler och meningsbyggnad: » Vad är organisationens uppdrag? Varför finns den? Vilket värde ska den åstadkomma i samhället? » Varför har vi våra regler? Vad ska de leda till? » Varför ser våra texter ut som de gör? » Vad vill vi kunna göra med texterna? » Vad vill läsarna kunna göra med texterna?10
 11. 11. Varför finns vi? Skapa delaktighet och kultur för utveckling med Lean Lean thinking av Womack och Jones: 1. Specificera värdet sett ur kundens perspektiv Lean handlar om att leverera värdet som kunderna efterfrågar. Inget mer eller mindre. Genom att klart definiera värdet av en speciell produkt eller tjänst ur slutkundens perspektiv kan allt slöseri som inte skapar värde för kunden upptäckas och tas bort. 2. Identifiera och kartlägg värdeflödet När värdet ur kundens perspektiv har definierats måste värdeflödet som skapar detta värde kartläggas. Värdeflödet är alla aktiviteter tvärs igenom alla delar av organisationen som är inblandade i att leverera en produkt eller tjänst.11
 12. 12. Skapa gemensam bild och gemensamma mål Var kan vi utvecklas? Skaffa koll på processerna Varför ska jag ändra mig? Synliggör målen, värdeflödet och processerna för medarbetarna När är vi klara – vad menar vi med att något är klart? Mätbart och konkret.13
 13. 13. När är Lean framgångsrikt? » Högsta ledningen har förstått innebörden i Leans tankesätt och att det inte är ett program eller projekt utan en resa de påbörjat. » Förbättringsarbetet drivs av medarbetare som kan processerna. » Fokus är på värde för kunden. » Arbetet drivs strukturerat – projekt för projekt, och i en takt som är anpassad till verksamhetens förmåga att ta till sig förändringarna. » Resultaten mäts med lättbegripliga mätetal. » Uppföljning sker planerat och konsekvent.14
 14. 14. Er process: Godkännande av livsmedelshantering » En medborgare ansöker om att driva restaurang i en viss lokal. Det krävs tillstånd enligt livsmedelslagen.15
 15. 15. Texterna i processen Vilken text? Vem skriver? Vad ska texten syfta Vad kan fungera me r till? effektivt? Webbtexten om regeln Blanketten Instruktionen till b lanketten begäran o m ko mp lettering bedö mning – anteckning p latsbesök – protoko ll beslutsunderlag, tjänsteskrivelse beslutsbrev protoko ll meddelande om inspektio n inspektio nsprotokoll16
 16. 16. Er process står i texten ... Vad händer när ansökan eller anmälan lämnats in? När Miljöförvaltningen har tagit emot din ansökan om godkännande kommer en så kallad godkännandeprövning att göras. Handläggningen påbörjas inom två veckor när en ansökan har kommit in. Under granskningen kommer Miljöförvaltningen att kontrollera om det finns några brister i din ansökan samt eventuellt begära kompletterande uppgifter eller handlingar. I vissa fall bedömer Miljöförvaltningen att det inte är nödvändigt med ett godkännande, utan att det räcker att anläggningen registreras. Annars kommer en handläggare från Miljöförvaltningen att besöka din anläggning för att gå igenom rutiner i verksamhetens egenkontrollprogram samt granska hur lämplig lokal, utrustning och inredning är i förhållande till den verksamhet som är tänkt att bedrivas. Du får inte starta verksamheten innan anläggningen är godkänd. När det kommer in en anmälan för registrering görs först en bedömning av om det räcker att anläggningen registreras, eller om den ska godkännandeprövas. Visar det sig att det räcker med registrering kommer du att få ett skriftligt beslut om att anläggningen har blivit registrerad. Om du har lämnat in en anmälan om registrering får du starta verksamheten tio vardagar efter att du gjort din anmälan, eller tidigare om du får ditt beslut om registrering tidigare. Du kommer också få beslut om riskklass och årlig kontrollavgift. Den riskklass anläggningen har blivit placerad i avgör hur ofta Miljöförvaltningen kommer att besöka din anläggning för rutinkontroll.17
 17. 17. ... er process styr texten Godkännande och registrering av verksamhet För att få bedriva livsmedelsverksamhet krävs att anläggningen antingen är godkänd eller registrerad som livsmedelsanläggning. En livsmedelsanläggning definieras som den plats där en företagare bedriver sin verksamhet. Detta innebär att om platsen, företaget eller verksamheten ändras räknas det som en ny livsmedelsanläggning - tidigare innehavares godkännande eller registrering gäller inte för den nye ägaren. Krav på godkännande eller registrering gäller också vid ombildning av företag, som leder till att bolaget får ett nytt organisationsnummer - även om det är samma personer som driver verksamheten. Läs mer om vad som gäller vid ägarbyte och ändring av verksamhet i på sidan ”Ändrad verksamhet, ägarbyte m.m.” i menyn till vänster. Godkännande eller registrering – vad gäller? Skillnaden mellan godkännande och registrering är att det vid ansökan om godkännande görs en prövning av ifall lokalen, verksamheten och egenkontrollen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Registrering däremot är endast en administrativ åtgärd där information om verksamheten förs in i Miljöförvaltningens register. Kontroll kommer därefter, i båda fallen, att ske med regelbundna intervaller som är beroende av bland annat verksamhetens hygieniska risker. Vilken livsmedelshantering som ska ske avgör om verksamheten behöver ett godkännande, eller om det räcker med registrering. När livsmedel bereds eller bearbetas krävs godkännande. Det gäller till exempel restauranger, livsmedelsbutiker med charkdisk eller smörgåsberedning och tillagningskök i skolor. För verksamheter med mindre hygienisk risk, utan bearbetning eller beredning, räcker det med registrering. Exempel på verksamheter där det räcker med registrering är försäljning av färdigförpackade livsmedel eller servering av livsmedel som tillagats i en annan anläggning. I vissa specifika fall behöver verksamheter varken godkännas eller registreras. Detta gäller till exempel om privatpersoner tillfälligt hanterar livsmedel i liten skala såsom vid julmarknader. Om ett företag hanterar livsmedel på mer än en plats krävs normalt ett godkännande eller registrering för var och en av anläggningarna. Är du osäker på vad som gäller för din verksamhet är du välkommen att höra av dig18 till Livsmedelskontrollen, se kontaktuppgifter uppe till höger på den här sidan.
 18. 18. Läsarens process: Starta en restaurang ... Hitta en lokal Skriva en affärsplan Söka tillstånd för att » driva restaurang i den aktuella lokalen » servera alkohol » ha en uteservering Köpa möbler ...19
 19. 19. Exempel: Karlstads projekt fick Lilla Klarspråkskristallen Syften med projektet: ökad demokrati och effektivare administration Innehåll: 1. kartlägga och ifrågasätta rutiner 2. nya mallar och uppstyrd terminologi 3. förtydliga ansvar och roller – fokus handläggarrollen 4. skrivkurser Framgångsfaktorer » Långsiktighet » strukturerat arbetssätt – projektmodell » helhetssyn och processtänkande » tydligt ansvar » ledningens stöd och engagemang. Svagheter? » inga användarstudier » främst språk- och textnära insatser » inte användningsanpassade mallar21
 20. 20. 21 okt ober 2011

×