SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Strategiworkshop
Innehåll
• Impwell genomför workshops med stöd av Blue Ocean ramverket.
• Upplägget bygger på fyra steg:
1. Nuläge -> där vi skapar en gemensam uppfattning om nuläget och behovet av strategisk
förändring
2. Yttre observationer -> där vi studerar vilka hinder icke kunder har att tillgodogöra sig
våra produkter och tjänster, vilka möjligheter alternativa produkter och tjänster har för
att möte våra kunders behov samt analyserar vilka faktorer vi konkurrerar om idag som
kan reduceras, elimineras, förstärkas och/ eller läggas till.
3. Skapa strategin -> Utifrån steg två ta fram ett antal strategibilder för nuvarande kunder,
icke kunder etc och utifrån dessa skapa en ny strategibild för företaget
4. Kommunikation -> tydlig kommunikation av nuvarande och framtida strategisk
inriktning och de gap som finns dem emellan. Endast initiativ som stödjer den nya
inriktningen får ledningens stöd
Förberedelser workshop 1
• Inför workshoptillfälle 1 ska varje deltagare tänka igenom följande:
– Bygger er strategi på benchmarking mot konkurrenter i branschen? Hur
yttrar det sig?
– Vilka faktorer konkurrerar ert företag och era närmast konkurrenter om?
• Exempel: pris, sortiment, leveranstid, inspiration, guider, kundsupport etc
– Försök att värdera hur mycket ni och era konkurrenter investerar i dessa
faktorer på en skala 1-5 (var 100% objektiv!)
– Försök att bedöma kundvärde i förhållande till kostnad (tid & pengar) för
identifierade faktorer
Steg 1: Nuläge
• Nuläge gentemot konkurrenter i branschen – företagets och branschens
strategiska profil
Grad av
investering i
faktor
Hög
Låg
Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
Steg 2: Värdera faktorer
• Analys av konkurrensfaktorer
– Vilka faktorer ger konkret kundvärde?
– Vilka faktorer drar resurser (kostnad/tid) utan att ge konkret kundvärde?
Kundvärde/
Kostnad
Hög
Låg
Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
Steg 2: Kritisk analys av faktorer
Eliminera-Reducera-Öka-Skapa Schema
• Identifiera de delar i ett företags nuvarande strategi som bör elimineras,
reduceras eller förstärkas
Eliminera Öka
Reducera (Skapa)
Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
Steg 2: Faktorer som kan läggas till
Värdeinnovation
• Utifrån analysen av kundvärde hitta nya faktorer som kan läggas till för att
differentiera företaget från sina konkurrenter – fokus på värdeinnovation,
dvs kundvärde vs kostnad
Värde
innovation
Kundvärde
Kostnad
Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
Steg 3: Ny strategisk profil
• Sortera faktorer efter kundvärde
• Den nya strategiska profilen ska ha följande karaktär:
– Ha ett tydligt fokus på faktorer som driver konkret kundvärde
– Vara tydligt differentierad från konkurrenternas strategiska profil
Kundvärde/
Kostnad
Hög
Låg
Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
Steg 4: Kommunikation
• Kommunicera framtida och nuvarande strategibild och de gap
som finns dem emellan. Stöd enbart de initiativ som baseras
på den framtida strategiska profilen
Kundvärde/
Kostnad
Hög
Låg
Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
BACKUP SLIDES
Stöd för steg 2
• Stöd i att analysera kundnyttan i faktorer
• Hur kan tjänsten stödja kunden i dennes upplevelsecykel
I vilka steg finns de största hindren för ökad kundproduktivitet?
I vilka steg finns de största hindren för enkelhet?
I vilka steg finns de största hindren för bekvämlighet?
I vilket steg finns de största hindren för att minska riskerna?
I vilka steg finns de största hindren för den totala kundupplevelsen?
Inköp Leverans Användning Tillägg Eftermarknad
Kund produktivitet
Enkelhet
Bekvämlighet
Risk
Upplevelse
Nyttoparametrarsomentjänstkanha
Kundens upplevelsecykel
Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
Stöd för steg 2
Exempel konsumentens upplevelsecykel
Inköp Leverens Användning Tillägg Eftermarknad
Hur lång tid tar det att
hitta den produkt du
behöver?
Hur lång tid tar det att
få varan levererad?
Hur enkelt är det att
använda tjänsten?
Finns det
tilläggstjänster som
ökar värdet av
tjänsten för
konsumenten?
Vilka kanaler kan
konsumenten använda
för att få support?
Är inköpsstället
attraktivt och
åtkomligt?
Vad är kostnaden för
leverans?
Hur lång tid tar det för
att få hjälp?
Hur säker är
transaktionsmiljön
(betalningar)?
Hur lång är den totala
supportprocessen –
från svar till
korrigering av fel
Hur snabbt går det att
göra ett inköp? -
process
Vilket stöd får jag i
inköpsprocessen?
Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
Stöd för steg 4
• Studera alternativa branscher
– Vilka alternativ, som erbjuder samma ändamål, finns det? Vad gör dessa branscher som går att applicera på
din bransch?
• Studera kedjan av köpare
– Hur ser köpargrupperna ut i din bransch? Vilka köpargrupper fokuserar man i allmänhet på? Antag att du
bytte köpargrupp, hur skulle du då kunna skapa nytt värde?
• Studera kompletterande tjänster
– I vilket sammanhang används din tjänst? Vad händer före, under och efter det att man använt tjänsten?
Finns det något som ligger utanför din tjänst, men som påverkar din tjänst? Kan du identifiera dessa
kompletterande tjänster – exempel dagligvarubranschen vad ska jag servera till middag idag? På vilket sätt
kan du förenkla för konsumenten genom att erbjuda något ytterligare?
• Studera funktionell kontra emotionell dragningskraft på köparna
– Konkurrerar din bransch med funktionalitet eller emotionella budskap? Om du konkurrerar med emotionell
påverkan, vilka element kan du ta bort så att funktionella överväger? Om du konkurrerar med funktionella
värden, vilka element kan du lägga till för att göra tjänsten med emotionellt tilltalande?
• Studera vad som händer över tid
– Vilka varaktiga trender har stor sannolikhet att påverka din bransch? Hur kommer dessa trender att påverka
din bransch? Hur kan du använda denna kunskap för att öppna upp för ny typ av kundnytta?
Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
Ramverk för analys
4 Actions Framework
• Vilka faktorer som branschen tar för givet
kan elimineras?
• Vilka faktorer bör reduceras långt under
branschpraxis?
• Vilka faktorer bör förstärkas långt över
branschpraxis?
• Vilka faktorer bör skapas som branschen
aldrig tidigare erbjudit?
Ny
värdekurva
Reducera
Lägg till
Förstärk
Eliminera
Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne

More Related Content

Similar to Workshop analysmodell 2

Business Model Innovation RealSprint
Business Model Innovation RealSprintBusiness Model Innovation RealSprint
Business Model Innovation RealSprintHobfot
 
Inspirationsfrukost: Gör din B2B-marknadsföring mer träffsäker med personas ...
Inspirationsfrukost: Gör din B2B-marknadsföring mer träffsäker med personas ...Inspirationsfrukost: Gör din B2B-marknadsföring mer träffsäker med personas ...
Inspirationsfrukost: Gör din B2B-marknadsföring mer träffsäker med personas ...Crescando
 
Föreläsning om varumärken och marknadsmixen
Föreläsning om varumärken och marknadsmixenFöreläsning om varumärken och marknadsmixen
Föreläsning om varumärken och marknadsmixenStephan Philipson
 
Gästföreläsning Inbound marketing - Effektiv Marknadskommunikation - Bergs Sc...
Gästföreläsning Inbound marketing - Effektiv Marknadskommunikation - Bergs Sc...Gästföreläsning Inbound marketing - Effektiv Marknadskommunikation - Bergs Sc...
Gästföreläsning Inbound marketing - Effektiv Marknadskommunikation - Bergs Sc...Crescando
 
Skapa & Friends November 26, 2015
Skapa & Friends November 26, 2015Skapa & Friends November 26, 2015
Skapa & Friends November 26, 2015Erik Ekholm
 
Customer Lifecycle Management - Så maximerar du värdet av dina kundrelationer...
Customer Lifecycle Management - Så maximerar du värdet av dina kundrelationer...Customer Lifecycle Management - Så maximerar du värdet av dina kundrelationer...
Customer Lifecycle Management - Så maximerar du värdet av dina kundrelationer...Crescando
 
Hållbara inköp verktygslåda 2011
Hållbara inköp verktygslåda 2011 Hållbara inköp verktygslåda 2011
Hållbara inköp verktygslåda 2011 CSR Västsverige
 
Så undviker du content-shock i 7 steg - Berghs: Effektiv marknadskommunikatio...
Så undviker du content-shock i 7 steg - Berghs: Effektiv marknadskommunikatio...Så undviker du content-shock i 7 steg - Berghs: Effektiv marknadskommunikatio...
Så undviker du content-shock i 7 steg - Berghs: Effektiv marknadskommunikatio...Crescando
 
Kontextdriven test och kravhantering
Kontextdriven test och kravhanteringKontextdriven test och kravhantering
Kontextdriven test och kravhanteringChris Hofstetter
 
Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...
Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...
Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...Svenskt Projektforum
 
Donnie lygonis utbildning 2 affrsplan
Donnie lygonis utbildning 2  affrsplanDonnie lygonis utbildning 2  affrsplan
Donnie lygonis utbildning 2 affrsplanncdncdncd
 
Microsoft Modern Marketing Day 170913 - Customer Lifecycle Management | Malin...
Microsoft Modern Marketing Day 170913 - Customer Lifecycle Management | Malin...Microsoft Modern Marketing Day 170913 - Customer Lifecycle Management | Malin...
Microsoft Modern Marketing Day 170913 - Customer Lifecycle Management | Malin...Crescando
 
Föreläsningar 5 7september
Föreläsningar 5  7september Föreläsningar 5  7september
Föreläsningar 5 7september Stephan Philipson
 
Utbildningar i Social Selling B2B
Utbildningar i Social Selling B2BUtbildningar i Social Selling B2B
Utbildningar i Social Selling B2BWSI WebAnalys
 
Jakten pa forsaljningens_dna_prospekt
Jakten pa forsaljningens_dna_prospektJakten pa forsaljningens_dna_prospekt
Jakten pa forsaljningens_dna_prospektBjörn Spenger
 

Similar to Workshop analysmodell 2 (20)

Business Model Innovation RealSprint
Business Model Innovation RealSprintBusiness Model Innovation RealSprint
Business Model Innovation RealSprint
 
Inspirationsfrukost: Gör din B2B-marknadsföring mer träffsäker med personas ...
Inspirationsfrukost: Gör din B2B-marknadsföring mer träffsäker med personas ...Inspirationsfrukost: Gör din B2B-marknadsföring mer träffsäker med personas ...
Inspirationsfrukost: Gör din B2B-marknadsföring mer träffsäker med personas ...
 
Föreläsning om varumärken och marknadsmixen
Föreläsning om varumärken och marknadsmixenFöreläsning om varumärken och marknadsmixen
Föreläsning om varumärken och marknadsmixen
 
Gästföreläsning Inbound marketing - Effektiv Marknadskommunikation - Bergs Sc...
Gästföreläsning Inbound marketing - Effektiv Marknadskommunikation - Bergs Sc...Gästföreläsning Inbound marketing - Effektiv Marknadskommunikation - Bergs Sc...
Gästföreläsning Inbound marketing - Effektiv Marknadskommunikation - Bergs Sc...
 
Pass tva tommy
Pass tva tommyPass tva tommy
Pass tva tommy
 
Detaljerad beskrivning av STINGs stöd
Detaljerad beskrivning av STINGs stödDetaljerad beskrivning av STINGs stöd
Detaljerad beskrivning av STINGs stöd
 
Skapa & Friends November 26, 2015
Skapa & Friends November 26, 2015Skapa & Friends November 26, 2015
Skapa & Friends November 26, 2015
 
Komplexförsäljning
KomplexförsäljningKomplexförsäljning
Komplexförsäljning
 
Customer Lifecycle Management - Så maximerar du värdet av dina kundrelationer...
Customer Lifecycle Management - Så maximerar du värdet av dina kundrelationer...Customer Lifecycle Management - Så maximerar du värdet av dina kundrelationer...
Customer Lifecycle Management - Så maximerar du värdet av dina kundrelationer...
 
Hållbara inköp verktygslåda 2011
Hållbara inköp verktygslåda 2011 Hållbara inköp verktygslåda 2011
Hållbara inköp verktygslåda 2011
 
Digital strategi med inbound marketing
Digital strategi med inbound marketingDigital strategi med inbound marketing
Digital strategi med inbound marketing
 
Så undviker du content-shock i 7 steg - Berghs: Effektiv marknadskommunikatio...
Så undviker du content-shock i 7 steg - Berghs: Effektiv marknadskommunikatio...Så undviker du content-shock i 7 steg - Berghs: Effektiv marknadskommunikatio...
Så undviker du content-shock i 7 steg - Berghs: Effektiv marknadskommunikatio...
 
Kontextdriven test och kravhantering
Kontextdriven test och kravhanteringKontextdriven test och kravhantering
Kontextdriven test och kravhantering
 
Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...
Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...
Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...
 
Donnie lygonis utbildning 2 affrsplan
Donnie lygonis utbildning 2  affrsplanDonnie lygonis utbildning 2  affrsplan
Donnie lygonis utbildning 2 affrsplan
 
Microsoft Modern Marketing Day 170913 - Customer Lifecycle Management | Malin...
Microsoft Modern Marketing Day 170913 - Customer Lifecycle Management | Malin...Microsoft Modern Marketing Day 170913 - Customer Lifecycle Management | Malin...
Microsoft Modern Marketing Day 170913 - Customer Lifecycle Management | Malin...
 
Föreläsningar 5 7september
Föreläsningar 5  7september Föreläsningar 5  7september
Föreläsningar 5 7september
 
Strategisk försäljning
Strategisk försäljningStrategisk försäljning
Strategisk försäljning
 
Utbildningar i Social Selling B2B
Utbildningar i Social Selling B2BUtbildningar i Social Selling B2B
Utbildningar i Social Selling B2B
 
Jakten pa forsaljningens_dna_prospekt
Jakten pa forsaljningens_dna_prospektJakten pa forsaljningens_dna_prospekt
Jakten pa forsaljningens_dna_prospekt
 

Workshop analysmodell 2

 • 2. Innehåll • Impwell genomför workshops med stöd av Blue Ocean ramverket. • Upplägget bygger på fyra steg: 1. Nuläge -> där vi skapar en gemensam uppfattning om nuläget och behovet av strategisk förändring 2. Yttre observationer -> där vi studerar vilka hinder icke kunder har att tillgodogöra sig våra produkter och tjänster, vilka möjligheter alternativa produkter och tjänster har för att möte våra kunders behov samt analyserar vilka faktorer vi konkurrerar om idag som kan reduceras, elimineras, förstärkas och/ eller läggas till. 3. Skapa strategin -> Utifrån steg två ta fram ett antal strategibilder för nuvarande kunder, icke kunder etc och utifrån dessa skapa en ny strategibild för företaget 4. Kommunikation -> tydlig kommunikation av nuvarande och framtida strategisk inriktning och de gap som finns dem emellan. Endast initiativ som stödjer den nya inriktningen får ledningens stöd
 • 3. Förberedelser workshop 1 • Inför workshoptillfälle 1 ska varje deltagare tänka igenom följande: – Bygger er strategi på benchmarking mot konkurrenter i branschen? Hur yttrar det sig? – Vilka faktorer konkurrerar ert företag och era närmast konkurrenter om? • Exempel: pris, sortiment, leveranstid, inspiration, guider, kundsupport etc – Försök att värdera hur mycket ni och era konkurrenter investerar i dessa faktorer på en skala 1-5 (var 100% objektiv!) – Försök att bedöma kundvärde i förhållande till kostnad (tid & pengar) för identifierade faktorer
 • 4. Steg 1: Nuläge • Nuläge gentemot konkurrenter i branschen – företagets och branschens strategiska profil Grad av investering i faktor Hög Låg Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
 • 5. Steg 2: Värdera faktorer • Analys av konkurrensfaktorer – Vilka faktorer ger konkret kundvärde? – Vilka faktorer drar resurser (kostnad/tid) utan att ge konkret kundvärde? Kundvärde/ Kostnad Hög Låg Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
 • 6. Steg 2: Kritisk analys av faktorer Eliminera-Reducera-Öka-Skapa Schema • Identifiera de delar i ett företags nuvarande strategi som bör elimineras, reduceras eller förstärkas Eliminera Öka Reducera (Skapa) Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
 • 7. Steg 2: Faktorer som kan läggas till Värdeinnovation • Utifrån analysen av kundvärde hitta nya faktorer som kan läggas till för att differentiera företaget från sina konkurrenter – fokus på värdeinnovation, dvs kundvärde vs kostnad Värde innovation Kundvärde Kostnad Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
 • 8. Steg 3: Ny strategisk profil • Sortera faktorer efter kundvärde • Den nya strategiska profilen ska ha följande karaktär: – Ha ett tydligt fokus på faktorer som driver konkret kundvärde – Vara tydligt differentierad från konkurrenternas strategiska profil Kundvärde/ Kostnad Hög Låg Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
 • 9. Steg 4: Kommunikation • Kommunicera framtida och nuvarande strategibild och de gap som finns dem emellan. Stöd enbart de initiativ som baseras på den framtida strategiska profilen Kundvärde/ Kostnad Hög Låg Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
 • 11. Stöd för steg 2 • Stöd i att analysera kundnyttan i faktorer • Hur kan tjänsten stödja kunden i dennes upplevelsecykel I vilka steg finns de största hindren för ökad kundproduktivitet? I vilka steg finns de största hindren för enkelhet? I vilka steg finns de största hindren för bekvämlighet? I vilket steg finns de största hindren för att minska riskerna? I vilka steg finns de största hindren för den totala kundupplevelsen? Inköp Leverans Användning Tillägg Eftermarknad Kund produktivitet Enkelhet Bekvämlighet Risk Upplevelse Nyttoparametrarsomentjänstkanha Kundens upplevelsecykel Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
 • 12. Stöd för steg 2 Exempel konsumentens upplevelsecykel Inköp Leverens Användning Tillägg Eftermarknad Hur lång tid tar det att hitta den produkt du behöver? Hur lång tid tar det att få varan levererad? Hur enkelt är det att använda tjänsten? Finns det tilläggstjänster som ökar värdet av tjänsten för konsumenten? Vilka kanaler kan konsumenten använda för att få support? Är inköpsstället attraktivt och åtkomligt? Vad är kostnaden för leverans? Hur lång tid tar det för att få hjälp? Hur säker är transaktionsmiljön (betalningar)? Hur lång är den totala supportprocessen – från svar till korrigering av fel Hur snabbt går det att göra ett inköp? - process Vilket stöd får jag i inköpsprocessen? Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
 • 13. Stöd för steg 4 • Studera alternativa branscher – Vilka alternativ, som erbjuder samma ändamål, finns det? Vad gör dessa branscher som går att applicera på din bransch? • Studera kedjan av köpare – Hur ser köpargrupperna ut i din bransch? Vilka köpargrupper fokuserar man i allmänhet på? Antag att du bytte köpargrupp, hur skulle du då kunna skapa nytt värde? • Studera kompletterande tjänster – I vilket sammanhang används din tjänst? Vad händer före, under och efter det att man använt tjänsten? Finns det något som ligger utanför din tjänst, men som påverkar din tjänst? Kan du identifiera dessa kompletterande tjänster – exempel dagligvarubranschen vad ska jag servera till middag idag? På vilket sätt kan du förenkla för konsumenten genom att erbjuda något ytterligare? • Studera funktionell kontra emotionell dragningskraft på köparna – Konkurrerar din bransch med funktionalitet eller emotionella budskap? Om du konkurrerar med emotionell påverkan, vilka element kan du ta bort så att funktionella överväger? Om du konkurrerar med funktionella värden, vilka element kan du lägga till för att göra tjänsten med emotionellt tilltalande? • Studera vad som händer över tid – Vilka varaktiga trender har stor sannolikhet att påverka din bransch? Hur kommer dessa trender att påverka din bransch? Hur kan du använda denna kunskap för att öppna upp för ny typ av kundnytta? Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
 • 14. Ramverk för analys 4 Actions Framework • Vilka faktorer som branschen tar för givet kan elimineras? • Vilka faktorer bör reduceras långt under branschpraxis? • Vilka faktorer bör förstärkas långt över branschpraxis? • Vilka faktorer bör skapas som branschen aldrig tidigare erbjudit? Ny värdekurva Reducera Lägg till Förstärk Eliminera Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne

Editor's Notes

 1. Kundproduktivitet – hjälper kunden att göra saker snabbare eller bättre.