Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
蔡康永微博语录【给未知恋人的爱情短信】
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

4

Share

Download to read offline

Effektiva texter - Expressiva Anna Hass - Webcoast

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Effektiva texter - Expressiva Anna Hass - Webcoast

 1. 1. Effektiva texter– språkkonsultens bästa tips Anna Hass Expressiva @glimra
 2. 2. Dela tiden mellanalla skrivandets tre faser tänka skriva bearbeta
 3. 3. Kommunikationsprocessen effekt
 4. 4. När du kommunicerar, utgå ifrån » effekten: Vad vill du att mottagarna ska göra? Känna? » mottagaren: Vilka ska läsa eller lyssna? Hur ser deras situation och behov ut? Vad vill de veta? » texttypen: Vilka krav och förväntningar finns på texten?
 5. 5. Rehabiliteringsåtgärder RehabiliteringsåtgärderArbetsgivarens rehabiliteringsansvar går inte längre än att Som arbetsgivare ska du göra det som behövs för att envidta sådana åtgärder som syftar till att medarbetaren ska sjuk eller arbetsskadad medarbetare ska kunna återgå ikunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren har arbete hos dig.inom ramen för den allmänna försäkringen en skyldighet attöverväga alla de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder Gör det som kan göras hos ersom kan genomföras inom eller i anslutning till för att personen ska kunna komma tillbakaarbetsgivarens verksamhet. Vilka åtgärder som sedanmåste vidtas får bedömas från fall till fall med beaktande av Du ska överväga alla former för arbetslivsinriktadflera faktorer, till exempel arbetsplatsens storlek och rehabilitering som kan genomföras i eller nära ermedarbetarens egen medverkan. Arbetsgivarens verksamhet. Vilka åtgärder du sedan ska vidta får duskyldigheter att vidta rehabiliteringsåtgärder är i och för sig bedöma utifrån till exempel arbetsplatsens storlek ochinte begränsade till sådana åtgärder som kan vidtas på medarbetarens egen medverkan.arbetsplatsen, utan åtgärderna ska vidtas ”i eller i anslutningtill den egna arbetsplatsen”. I detta ligger att det kan krävs Du kan behöva medverka till arbetsträning eller omskolningatt arbetsgivaren medverkar till till exempel arbetsprövning, även utanför arbetsplatsen, om syftet är att medarbetarenarbetsträning eller omskolning utanför arbetsplatsen, detta ska komma tillbaka och arbeta hos dig igen.under förutsättning att syftet är att medarbetaren ska kommatillbaka till arbetsgivaren igen. Överväg flera olika möjligheter Du är skyldig att överväga flera olika möjligheter att hjälpaInom ramen för rehabiliteringsansvaret är arbetsgivaren medarbetaren, till exempel om du skaskyldig att överväga flera olika möjligheter att söka hjälpaden sjuke eller arbetsskadade medarbetaren. Det kan blifråga om anpassning av arbetsmiljön, ändring i arbetet,  anpassa arbetsmiljönomplaceringsåtgärder eller arbetslivsinriktade åtgärder som  ändra arbetettill exempel arbetsträning. Konsekvenserna av detta är att  omplacera personenarbetsgivaren inte anses ha uppfyllt sitt ansvar om sådant  erbjuda arbetslivsinriktade åtgärder som arbetsträning.övervägande inte skett. Undantag är om det redan frånbörjan framstår som uppenbart onödigt på grund av att det Men du behöver inte göra det om det redan från början ärstår klart för arbetsgivaren från början att medarbetaren uppenbart att medarbetaren ändå inte kan komma tillbaka tilländå inte kan komma tillbaka till något arbete av betydelse något arbete av betydelse hos dig. Om du gör denhos arbetsgivaren. Vid denna bedömning bör även bedömningen bör du också väga in medarbetarens egenmedarbetarens egen uppfattning om situationen beaktas. uppfattning om situationen innan du beslutar dig för att inte Vilken av dessa tvåAngående arbetsgivarens skyldighet att ändraarbetsorganisation ansåg AD i en dom att en arbetsgivare erbjuda rehabilitering. Överväg att fördela om arbetsuppgifter webbtexter funkar bäst?inte gjort tillräckligt för att undersöka om det skulle gå attbereda en skadad medarbetare fortsatt anställning genomatt exempelvis ge honom andra arbetsuppgifter än tidigare. Du har också viss skyldighet att ändra arbetsorganisationen om det behövs, till exempel genom att fördela om arbetsuppgifter, så att den sjuka eller arbetsskadade Hur skiljer de sig?Enligt domen ... medarbetaren kan få nya uppgifter. AD ansåg ...
 6. 6. Skriv ur läsarens perspektiv » Svara på de frågor läsaren har, i den ordning hon har dem » Tala till läsaren med direkt tilltal och uppmaningar » Låt ”du” eller ”ni” komma före ”vi” i texten » Låt ”du” vara den som gör något i texten: ”Du får” hellre än ”Vi ger dig”
 7. 7. Orienterande förstastycke för att hjälpa rättläsare till rätt plats
 8. 8. Här jobbade vi tidigt medteknikerna för att se till attanvändarnas språk skullefunka i sökmotorn
 9. 9. Snabba tips » Ansökningsbrev: Berätta i första meningen varför de ska anställa just dig, i andra meningen varför du vill jobba just hos dem. Berätta hur du fått de egenskaper du kan bidra med. » Säljande texter: Börja med ”du” eller (till ett företag) ”ni”. Avsluta med vad du vill att de ska göra, och hur. » Webbtexter: Orientera först: rätt person till rätt plats. Börja med ”Du kan ...”. » Mikrocopy och manualer: Fokusera på att tala om vad jag ska göra och hur. Sedan lite varför, alltså vad jag vinner på att göra det. Var sparsam med förklaringarna om hur maskinen fungerar. Använd användarens ord, inte dina egna.
 10. 10. Vad är bäst här, om duutgår från syftena ochläsarnas frågor? --->
 11. 11. Vad är bäst härpå webben?
 12. 12. Skriv effektiva texter:» Planera så du hinner bearbeta: ringa in det viktigaste, flytta upp det.» Skriv ur läsarens perspektiv. Motivera läsaren. ”Du kan ...”, ”Du får ...”» Gör det tydligt vad läsaren ska göra, och hur.» Använd rubriktekniken: lyft de 3 viktigaste orden + verb.» Välj läsarens egna konkreta ord.
 13. 13. 1. Planera så du hinner bearbeta: skriv långt, ringa in det viktigaste, flytta upp det. ... nya VAD? ... titta vad mycket man kan få plats med.
 14. 14. 2. Skriv ur läsarens perspektiv. Motivera läsaren: ”Du kan ...”, ”Du får ...”Beskriver ur teknikens perspektiv: Hellre: Du kan söka nätverk ... Om du vill lägga till ...
 15. 15. 2. Skriv ur läsarens perspektiv. Motiveraläsaren: ”Du kan ...”, ”Du får ...” ... betyder egentligen ”Du kan komma och säga vad du tycker att vi ska göra ...”
 16. 16. 3. Gör det tydligt vad läsaren ska göra, och hur. ... men jag vill känna mig motiverad först!
 17. 17. 4. Använd rubriktekniken:lyft textens 3 viktigaste ord + gärna ett verb.Drottning Silvia inviger vårdboendeIntel sluter fredsavtal med AMDFinsk boll ska utmana Wii
 18. 18. 5. Välj läsarens egna konkreta ord ... vilka ord funkar bäst för läsaren?
 19. 19. Vem skriver du för?Vad vill hon veta och göra?Vad vill du att hon ska göra? tänka skriva Motivera läsaren Säg hur läsaren ska göra Gör rubriker av nyckelord Välj läsarens ord bearbeta Ringa in det viktigaste Fråga någon vad som är bäst o sämst Lyft upp det viktigaste för läsaren först
 20. 20. Välkommen att höra av dig till ossså kan vi diskutera hur era texterkan bli ännu bättre.Skrivutbildning och textbearbetning» Expressiva.se» 08-549 00 555» @Expressiva_AB
 • Jorunnst

  Jun. 5, 2015
 • chemineau

  Aug. 29, 2012
 • nollpunkt

  Oct. 21, 2011
 • stewa

  Mar. 20, 2011

Views

Total views

3,302

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

994

Actions

Downloads

15

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×