SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
11.2. Врсте електронског пословања
Електронско пословање се може одвијати између различитих
страна. Уобичајено се наводи девет типова е-пословања:
1. Електронска трговина од предузећа према потрошачу (B2C,
Business-to- consumer)
2. Електронска трговина између предузећа (B2B, Business-to-
business)
3. Електронска трговина од потрошача према потрошачу (C2C,
Consumer-to- consumer)
4. Електронска трговина од предузећа према упошљенику (B2E,
Business-to-employee)
5. Е-управа (е-government)
6. Мобилна трговина (mobile commerce, m-commerce)
7. Друштвена трговина (social commerce)
8. Конверзациона трговина (conversational commerce или chat
commerce)
9. Електронско учење (e-learning)
11.2. Врсте електронског пословања
11.2.1. Електронска трговина од предузећа према потрошачу
(B2C)
Електронска трговина од предузећа према потрошачу (B2C)
подразумева да су продавци организације, а купци појединци.
Постоји и варијанта у којој је ток трговине обрнут – „потрошач
према бизнису“ (C2B, consumer to business). У питању је пословни
модел у којем потрошачи могу да понуде производе и услуге
компанијама, а компаније плаћају потрошачима.
У најширој употреби су следећа четири облика B2C е-трговине:
• онлајн малопродаја,
• електронски маркети,
• портали и
• онлајн сервиси.
11.2. Врсте електронског пословања
11.2.1. Електронска трговина од предузећа према потрошачу
(B2C)
Код онлајн малопродаје (или e-commerce малопродаје -
скраћено е-малопродаје), купци и даље могу да посећују
продавнице и да проверавају карактеристике производа, као у
физичким продавницама.
Почетна страница (home page) конкретне малопродајне
компаније представља њен електронски излог (electronic
storefront).
Њени рафови, наплатне касе и прикази производа
представљени су одговарајућим страницама на вебу, које
посетиоци прегледају уз помоћ веб читача.
11.2. Врсте електронског пословања
11.2.1. Електронска трговина од предузећа према потрошачу
(B2C)
Електронски маркети (е-маркети) представљају колекцију појединачних
продавница доступних преко једне локације на вебу. Е-маркете можемо
упоредити са тржним центрима Уместо е-маркета често се користе и термини
попут електронски тржни центар (electronic mall) или cybermall. Компаније се
одлучују на заједничко формирање е-маркета, првенствено због тога да би
купцима на једном месту понудили више различитих категорија производа, као
и због услуга које нуди оператор маркета. Унутар е-маркета, купцима је
доступан излог сваке појединачне продавнице. На почетној страници оператора
маркета приказане су информације о свакој продавници у саставу тог
конкретног тржног центра. Унутар сваке појединачне продавнице, могу се наћи
прикази понуђених производа, односно информације о услугама које та
продавница нуди. Оператор маркета задужен је за обраду куповних трансакција
и испоруку робе купцима. Власници појединачних продавница плаћају месечну
надокнаду, која се обично обрачунава као одређени проценат од вредности
продате робе. Електронски маркети могу бити веома привлачни за оне купце
који траже одређене производе или услуге, а при том не знају како да пронађу
компанију која би била у стању да задовољи њихове потребе.
11.2. Врсте електронског пословања
11.2.1. Електронска трговина од предузећа према потрошачу
Портали представљају веб сајтове који посетиоцима нуде приступну тачку за
проналажење и повезивање са другим веб сајтовима који ће задовољити
њихове потребе, било да се ради о куповини робе и услуга или потрази за
одговарајућим информативним и другим садржајима. Први портали су
истовремено представљали и тзв. претраживаче (search engines). Уношењем
кључних речи у одговарајуће поље претраживача, купац добија одговор који се
састоји од листе сајтова релевантних за постављени упит. Притом су на самом
врху листе приказани они сајтови за које софтвер претраживача сматра да у
највећој мери испуњавају задате критеријуме. Свака ставка на листи се типично
састоји од кратког описа и хипервезе до веб сајта који је претраживач пронашао.
Савремени веб портали обављају чак пет различитих функција. Поред
могућности претраживања, која представља прву и основну функцију,
савремени портали могу купца директно да повежу са е-маркетом који нуди на
продају одређену врсту робе и услуга или са сајтовима на којима се обављају
аукције. Трећа функција портала огледа се у персонализацији садржаја.
Посетиоцима портала је омогућено да дефинишу које врсте информација би
желели да примају. Након тога, портал аутоматски прати објављивање нових
садржаја на Интернету и међу њима открива оне које су интересантне за датог
корисника, о чему га обавештава путем поруке.
11.2. Врсте електронског пословања
11.2.1. Електронска трговина од предузећа према потрошачу
(B2C)
Врсте и количина расположивих онлајн сервиса који се нуде
преко Интернета стално расте. Три врсте потрошачких онлине
сервиса су широко доступне и то су: електронско банкарство,
личне финансије и плаћање рачуна и осигурање и инвестиције.
Уз помоћ електронског банкарства (ebanking), које се још назива и
сајбер-банкарством, корисници могу обављати своје банкарске
послове без физичког одласка у банку. Како су се услуге онлајн
банкарства све више развијале, многи клијенти су се веома брзо
навикли да своје личне финансијске послове, укључујући и
плаћање рачуна, обављају у онлајн режиму. Такође, могућности
онлајн осигурања, берзанског пословања и инвестирања користи
све већи број људи.
11.2. Врсте електронског пословања
11.2.2. Електронска трговина између предузећа (B2B)
У B2B трансакцијама, и продавци и купци су пословне
организације.
B2B чини огромну већину обима електронске трговине. То је
подскуп е-трговине у којој су сви учесници организације па је тако
B2B користан алат за повезивање пословних партнера у
виртуелном ланцу снабдевања како би се скратило време
поновног снабдевања и смањили трошкови. Иако се о тржишту од
предузећа према потрошачу (B2C) више говори у медијима јер је
од интереса појединцима, B2B тржиште је знатно веће и расте
брже.
Постоје два модела овог облика електронске трговине:
вертикални B2B модел и хоризонтални B2B модел.
11.2. Врсте електронског пословања
11.2.2. Електронска трговина између предузећа (B2B)
Вертикални B2B је генерално оријентисан на производњу или
пословање. Произвођачи или трговци на мало могу на овај начин
да обезбеде свој ланац снабдевања и односе са добављачима,
укључујући произвођаче. Вертикални B2B веб сајт може бити
сличан интернет продавници. Преко веб странице компанија
може енергично, ефикасније и свеобухватније да промовише
своје производе што помаже њеним клијентима да боље разумеју
производе који се нуде.
Хоризонтални B2B је начин трговања који се концентрише на
сличне пословне трансакције различитих индустрија на једном
месту те тако пружа могућност трговања и за купца и добављача,
обично укључујући компаније које не поседују производе и не
продају производе. То је обично платформа која окупља
продавце и купце на мрежи.
11.2. Врсте електронског пословања
11.2.2. Електронска трговина између предузећа (B2B)
Постоји и посебна варијанта која је на неки начин комбинација
B2B и B2C модела и зове се B2B2C (business-to-business-to-
consumer) што представља трговину између предузећа где се на
крају укључују у процес и потрошачи. Сврха овога је да се
„прошири модел од предузећа до предузећа да укључи е-
трговину за потрошаче“ и има за циљ да створи обострано
користан однос између добављача робе и услуга и онлајн
продаваца.То омогућава произвођачима (први „B“ у B2B2C) да се
повежу са, разумеју и опслужују своје крајње купце („C“) без
подривања њихове продајне и дистрибутивне мреже, укључујући
онлајн продавце (други „B“).
11.2. Врсте електронског пословања
11.2.3. Електронска трговина од
потрошача према потрошачу (C2C)
У C2C (који се такође назива „купац-
купцу“), појединац продаје производе
или услуге другим појединцима.
Главне стратегије за спровођење C2C на
Интернету су аукције и мали огласи.
Већину аукција спроводе C2C
посредници као што је код нас нпр.
„Лимундо“ (limundo.com). Слично томе,
главне категорије онлајн малих огласа
такође спадају у ову врсту е-трговине.
Портали за мале огласе као што су
„Купујем-продајем“
(kupujemprodajem.com) су међу
најпопуларнијим провајдерима малих
огласа на мрежи.
11.2. Врсте електронског пословања
11.2.4. Електронска трговина од предузећа према
упошљенику (B2E)
У B2E, организација користи е-пословање за интерно пружање
информација и услуга својим запосленима.
На пример, компаније дозвољавају запосленима да управљају
неким својим бенефицијама или да похађају часове обуке на
даљину. Запослени такође могу да купе снижено осигурање, путне
пакете и карте за догађаје на корпоративном интранету. Они
такође могу да наруче залихе и материјале електронским путем.
Коначно, многе компаније имају електронску корпоративну
продавнице које продају производе компаније својим запосленима,
обично уз попуст.
11.2. Врсте електронског пословања
11.2.5. Е-управа (е-government)
Е-управа је употреба интернет технологије уопште
и е-трговине посебно за испоруку информација и
јавних услуга било грађанима - тада се овај вид
е-пословања назива „влада-грађанима“ (G2C,
government-to- citizen), било пословним
партнерима и добављачима - тзв. „влада-
бизнис“ (G2B, government-to-business). G2B је
слична са B2B у делу који се односи на јавне
набавке. Постоји концептуална сличност између
G2B и B2B.
Међутим, функције G2C се концептуално разликују
од свега што постоји у приватном сектору. Е-
управа чини јавну управу ефикаснијом и
делотворнијом, посебно у пружању јавних услуга.
Пример G2C код нас су разне услуге које се могу
добити на сајту „Електронске управе“
(euprava.gov.rs,) је тражење извода из матичне
књиге рођених на мрежи или онлајн регистрација
за неке активности које води општина.
11.2. Врсте електронског пословања
11.2.6. Мобилна трговина (mobile commerce, m-commerce)
Термин „мобилна трговина“ се односи на е-трговину која се у потпуности
одвија у бежичном окружењу. Пример је коришћење мобилних и паметних
телефона или таблета за куповину преко Интернета. Велики је број
различитих услуга које се нуде на овај начин, од мобилног банкарства,
преко мобилног тикетинга до класичне трговине преко мобилних интернет
читача.
11.2.7. Друштвена трговина (social commerce)
Друштвена трговина се односи на испоруку активности електронске
трговине и трансакција путем друштвеног рачунарства. Друштвена
трговина је подскуп електронске трговине која укључује друштвене медије
и онлајн медије који подржавају друштвену интеракцију, као и доприносе
корисника за помоћ у куповини и продаји производа и услуга на мрежи.
Краће речено, друштвена трговина је употреба друштвених мрежа у
контексту трансакција е-трговине од прегледања до плаћања, без
напуштања платформе друштвених медија. Овај термин увео је Yahoo! у
новембру 2005. године са идејом да опише скуп алата за сарадњу и за
куповину на мрежи.
11.2. Врсте електронског пословања
11.2.8. Конверзациона трговина (conversational commerce / chat commerce)
Конверзациона трговина (која се назива и трговина ћаскањем) односи се на
електронску трговину која користи апликације за размену порука и ћаскања како
би се понудио дневни избор, често персонализован производа или услуге.
Конверзациона трговина је е-трговина која се обавља путем различитих начина
разговора (подршка уживо на веб локацијама за е-трговину, онлајн ћаскање
помоћу апликација за размену порука, чат ботови за ћаскање у апликацијама за
размену порука или веб-сајтовима, гласовни помоћници и сл.) и коришћењем
технологије као што су: препознавање говора, препознавање говорника
(биометрија гласа), обрада природног језика и вештачка интелигенција.
11.2.9. Електронско учење (e-learning)
Е-учење је окружење за учење које користи информационе и комуникационе
технологије као платформу за активности наставе и учења. Дефинисано је као
„педагогија оснажена технологијом“, иако је „дигитална технологија“ тачнија. Због
разлике у смислу институционалних циљева, образовне институције и пословни
субјекти имају различите идеје о томе шта је е-учење и како се е-учење
може/треба користити. Е-учење има своје корене у учењу на даљину и део је
револуције коју су донели нови медији. Наставници и инструктори су брзо открили
потенцијале за унапређење учења када су се појавиле нове веб технологије, а
такође и комерцијалне институције које се баве пласманом образовних садржаја
као основом свог пословања.

More Related Content

Similar to IT11-L2.pptx

Kupindo prezentacija B2C
Kupindo prezentacija B2CKupindo prezentacija B2C
Kupindo prezentacija B2CKupindo
 
Informatika elektronsko poslovanje
Informatika elektronsko poslovanjeInformatika elektronsko poslovanje
Informatika elektronsko poslovanjeMilos Miloradovic
 
Internet i elektronsko poslovanje
Internet i elektronsko poslovanjeInternet i elektronsko poslovanje
Internet i elektronsko poslovanjeMiloš Najdanović
 
Avatar prodavnice - primena iskustava iz offline prodavnica u online prodavni...
Avatar prodavnice - primena iskustava iz offline prodavnica u online prodavni...Avatar prodavnice - primena iskustava iz offline prodavnica u online prodavni...
Avatar prodavnice - primena iskustava iz offline prodavnica u online prodavni...Sasa Bastian Jovanovic
 
Elektronsko poslovanje Bojana Stojanovic
Elektronsko poslovanje Bojana StojanovicElektronsko poslovanje Bojana Stojanovic
Elektronsko poslovanje Bojana StojanovicDejan Pejčić
 
E poslovanje i automatizacija
E poslovanje i automatizacijaE poslovanje i automatizacija
E poslovanje i automatizacijaseminarski1234
 
brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]
brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]
brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]Adam Kennard
 
Elektronska trgovina
Elektronska trgovinaElektronska trgovina
Elektronska trgovinamirachellic
 
Web marketing reklamiranje na internetu 1
Web marketing  reklamiranje na internetu 1Web marketing  reklamiranje na internetu 1
Web marketing reklamiranje na internetu 1seminarskid
 
Šta je digitalna transformacija interaktivni trening obuka
Šta je digitalna transformacija interaktivni trening obuka Šta je digitalna transformacija interaktivni trening obuka
Šta je digitalna transformacija interaktivni trening obuka Miodrag Kostic, CMC
 
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenihŠta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenihMiodrag Kostic, CMC
 
Elektronska trgovina i bankarstvo maja
Elektronska trgovina i bankarstvo   majaElektronska trgovina i bankarstvo   maja
Elektronska trgovina i bankarstvo majaMarija Novakovic
 
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionicaTrening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionicaMiodrag Kostic, CMC
 
Marketing u bankarstvu
Marketing u bankarstvuMarketing u bankarstvu
Marketing u bankarstvuMarko Djordjic
 
Elektronska trgovina
Elektronska trgovinaElektronska trgovina
Elektronska trgovinamaturski
 

Similar to IT11-L2.pptx (20)

Kupindo prezentacija B2C
Kupindo prezentacija B2CKupindo prezentacija B2C
Kupindo prezentacija B2C
 
E trgovina
E trgovinaE trgovina
E trgovina
 
E poslovanje
E poslovanjeE poslovanje
E poslovanje
 
Informatika elektronsko poslovanje
Informatika elektronsko poslovanjeInformatika elektronsko poslovanje
Informatika elektronsko poslovanje
 
Internet i elektronsko poslovanje
Internet i elektronsko poslovanjeInternet i elektronsko poslovanje
Internet i elektronsko poslovanje
 
Avatar prodavnice - primena iskustava iz offline prodavnica u online prodavni...
Avatar prodavnice - primena iskustava iz offline prodavnica u online prodavni...Avatar prodavnice - primena iskustava iz offline prodavnica u online prodavni...
Avatar prodavnice - primena iskustava iz offline prodavnica u online prodavni...
 
Elektronsko poslovanje Bojana Stojanovic
Elektronsko poslovanje Bojana StojanovicElektronsko poslovanje Bojana Stojanovic
Elektronsko poslovanje Bojana Stojanovic
 
E poslovanje i automatizacija
E poslovanje i automatizacijaE poslovanje i automatizacija
E poslovanje i automatizacija
 
brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]
brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]
brosura-razvoj-elektronskog-poslovanja[1]
 
Elektronska trgovina
Elektronska trgovinaElektronska trgovina
Elektronska trgovina
 
Web marketing reklamiranje na internetu 1
Web marketing  reklamiranje na internetu 1Web marketing  reklamiranje na internetu 1
Web marketing reklamiranje na internetu 1
 
Šta je digitalna transformacija interaktivni trening obuka
Šta je digitalna transformacija interaktivni trening obuka Šta je digitalna transformacija interaktivni trening obuka
Šta je digitalna transformacija interaktivni trening obuka
 
IT11-L3.pptx
IT11-L3.pptxIT11-L3.pptx
IT11-L3.pptx
 
Ecommerce
EcommerceEcommerce
Ecommerce
 
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenihŠta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih
 
Elektronska trgovina i bankarstvo maja
Elektronska trgovina i bankarstvo   majaElektronska trgovina i bankarstvo   maja
Elektronska trgovina i bankarstvo maja
 
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionicaTrening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica
 
E bankarstvo
E bankarstvoE bankarstvo
E bankarstvo
 
Marketing u bankarstvu
Marketing u bankarstvuMarketing u bankarstvu
Marketing u bankarstvu
 
Elektronska trgovina
Elektronska trgovinaElektronska trgovina
Elektronska trgovina
 

More from AleksandarSpasic5 (20)

OIR11-L4.pptx
OIR11-L4.pptxOIR11-L4.pptx
OIR11-L4.pptx
 
OIR11-L3.pptx
OIR11-L3.pptxOIR11-L3.pptx
OIR11-L3.pptx
 
OIR11-L2.pptx
OIR11-L2.pptxOIR11-L2.pptx
OIR11-L2.pptx
 
OIR11-L1.pptx
OIR11-L1.pptxOIR11-L1.pptx
OIR11-L1.pptx
 
OIR-V8.pptx
OIR-V8.pptxOIR-V8.pptx
OIR-V8.pptx
 
OIR10-L5.pptx
OIR10-L5.pptxOIR10-L5.pptx
OIR10-L5.pptx
 
OIR10-L4.pptx
OIR10-L4.pptxOIR10-L4.pptx
OIR10-L4.pptx
 
OIR10-L3.pptx
OIR10-L3.pptxOIR10-L3.pptx
OIR10-L3.pptx
 
OIR10-L2.pptx
OIR10-L2.pptxOIR10-L2.pptx
OIR10-L2.pptx
 
OIR10-L1.pptx
OIR10-L1.pptxOIR10-L1.pptx
OIR10-L1.pptx
 
OIR-V7.pptx
OIR-V7.pptxOIR-V7.pptx
OIR-V7.pptx
 
OIR9-L3.pptx
OIR9-L3.pptxOIR9-L3.pptx
OIR9-L3.pptx
 
OIR9-L2.pptx
OIR9-L2.pptxOIR9-L2.pptx
OIR9-L2.pptx
 
OIR9-L1.pptx
OIR9-L1.pptxOIR9-L1.pptx
OIR9-L1.pptx
 
OIR-V6.pptx
OIR-V6.pptxOIR-V6.pptx
OIR-V6.pptx
 
OIR-V5.pptx
OIR-V5.pptxOIR-V5.pptx
OIR-V5.pptx
 
OIR8-L1.pptx
OIR8-L1.pptxOIR8-L1.pptx
OIR8-L1.pptx
 
OIR8-L2.pptx
OIR8-L2.pptxOIR8-L2.pptx
OIR8-L2.pptx
 
OIR8-L3.pptx
OIR8-L3.pptxOIR8-L3.pptx
OIR8-L3.pptx
 
OIR8-L4.pptx
OIR8-L4.pptxOIR8-L4.pptx
OIR8-L4.pptx
 

IT11-L2.pptx

 • 1. 11.2. Врсте електронског пословања Електронско пословање се може одвијати између различитих страна. Уобичајено се наводи девет типова е-пословања: 1. Електронска трговина од предузећа према потрошачу (B2C, Business-to- consumer) 2. Електронска трговина између предузећа (B2B, Business-to- business) 3. Електронска трговина од потрошача према потрошачу (C2C, Consumer-to- consumer) 4. Електронска трговина од предузећа према упошљенику (B2E, Business-to-employee) 5. Е-управа (е-government) 6. Мобилна трговина (mobile commerce, m-commerce) 7. Друштвена трговина (social commerce) 8. Конверзациона трговина (conversational commerce или chat commerce) 9. Електронско учење (e-learning)
 • 2. 11.2. Врсте електронског пословања 11.2.1. Електронска трговина од предузећа према потрошачу (B2C) Електронска трговина од предузећа према потрошачу (B2C) подразумева да су продавци организације, а купци појединци. Постоји и варијанта у којој је ток трговине обрнут – „потрошач према бизнису“ (C2B, consumer to business). У питању је пословни модел у којем потрошачи могу да понуде производе и услуге компанијама, а компаније плаћају потрошачима. У најширој употреби су следећа четири облика B2C е-трговине: • онлајн малопродаја, • електронски маркети, • портали и • онлајн сервиси.
 • 3. 11.2. Врсте електронског пословања 11.2.1. Електронска трговина од предузећа према потрошачу (B2C) Код онлајн малопродаје (или e-commerce малопродаје - скраћено е-малопродаје), купци и даље могу да посећују продавнице и да проверавају карактеристике производа, као у физичким продавницама. Почетна страница (home page) конкретне малопродајне компаније представља њен електронски излог (electronic storefront). Њени рафови, наплатне касе и прикази производа представљени су одговарајућим страницама на вебу, које посетиоци прегледају уз помоћ веб читача.
 • 4. 11.2. Врсте електронског пословања 11.2.1. Електронска трговина од предузећа према потрошачу (B2C) Електронски маркети (е-маркети) представљају колекцију појединачних продавница доступних преко једне локације на вебу. Е-маркете можемо упоредити са тржним центрима Уместо е-маркета често се користе и термини попут електронски тржни центар (electronic mall) или cybermall. Компаније се одлучују на заједничко формирање е-маркета, првенствено због тога да би купцима на једном месту понудили више различитих категорија производа, као и због услуга које нуди оператор маркета. Унутар е-маркета, купцима је доступан излог сваке појединачне продавнице. На почетној страници оператора маркета приказане су информације о свакој продавници у саставу тог конкретног тржног центра. Унутар сваке појединачне продавнице, могу се наћи прикази понуђених производа, односно информације о услугама које та продавница нуди. Оператор маркета задужен је за обраду куповних трансакција и испоруку робе купцима. Власници појединачних продавница плаћају месечну надокнаду, која се обично обрачунава као одређени проценат од вредности продате робе. Електронски маркети могу бити веома привлачни за оне купце који траже одређене производе или услуге, а при том не знају како да пронађу компанију која би била у стању да задовољи њихове потребе.
 • 5. 11.2. Врсте електронског пословања 11.2.1. Електронска трговина од предузећа према потрошачу Портали представљају веб сајтове који посетиоцима нуде приступну тачку за проналажење и повезивање са другим веб сајтовима који ће задовољити њихове потребе, било да се ради о куповини робе и услуга или потрази за одговарајућим информативним и другим садржајима. Први портали су истовремено представљали и тзв. претраживаче (search engines). Уношењем кључних речи у одговарајуће поље претраживача, купац добија одговор који се састоји од листе сајтова релевантних за постављени упит. Притом су на самом врху листе приказани они сајтови за које софтвер претраживача сматра да у највећој мери испуњавају задате критеријуме. Свака ставка на листи се типично састоји од кратког описа и хипервезе до веб сајта који је претраживач пронашао. Савремени веб портали обављају чак пет различитих функција. Поред могућности претраживања, која представља прву и основну функцију, савремени портали могу купца директно да повежу са е-маркетом који нуди на продају одређену врсту робе и услуга или са сајтовима на којима се обављају аукције. Трећа функција портала огледа се у персонализацији садржаја. Посетиоцима портала је омогућено да дефинишу које врсте информација би желели да примају. Након тога, портал аутоматски прати објављивање нових садржаја на Интернету и међу њима открива оне које су интересантне за датог корисника, о чему га обавештава путем поруке.
 • 6. 11.2. Врсте електронског пословања 11.2.1. Електронска трговина од предузећа према потрошачу (B2C) Врсте и количина расположивих онлајн сервиса који се нуде преко Интернета стално расте. Три врсте потрошачких онлине сервиса су широко доступне и то су: електронско банкарство, личне финансије и плаћање рачуна и осигурање и инвестиције. Уз помоћ електронског банкарства (ebanking), које се још назива и сајбер-банкарством, корисници могу обављати своје банкарске послове без физичког одласка у банку. Како су се услуге онлајн банкарства све више развијале, многи клијенти су се веома брзо навикли да своје личне финансијске послове, укључујући и плаћање рачуна, обављају у онлајн режиму. Такође, могућности онлајн осигурања, берзанског пословања и инвестирања користи све већи број људи.
 • 7. 11.2. Врсте електронског пословања 11.2.2. Електронска трговина између предузећа (B2B) У B2B трансакцијама, и продавци и купци су пословне организације. B2B чини огромну већину обима електронске трговине. То је подскуп е-трговине у којој су сви учесници организације па је тако B2B користан алат за повезивање пословних партнера у виртуелном ланцу снабдевања како би се скратило време поновног снабдевања и смањили трошкови. Иако се о тржишту од предузећа према потрошачу (B2C) више говори у медијима јер је од интереса појединцима, B2B тржиште је знатно веће и расте брже. Постоје два модела овог облика електронске трговине: вертикални B2B модел и хоризонтални B2B модел.
 • 8. 11.2. Врсте електронског пословања 11.2.2. Електронска трговина између предузећа (B2B) Вертикални B2B је генерално оријентисан на производњу или пословање. Произвођачи или трговци на мало могу на овај начин да обезбеде свој ланац снабдевања и односе са добављачима, укључујући произвођаче. Вертикални B2B веб сајт може бити сличан интернет продавници. Преко веб странице компанија може енергично, ефикасније и свеобухватније да промовише своје производе што помаже њеним клијентима да боље разумеју производе који се нуде. Хоризонтални B2B је начин трговања који се концентрише на сличне пословне трансакције различитих индустрија на једном месту те тако пружа могућност трговања и за купца и добављача, обично укључујући компаније које не поседују производе и не продају производе. То је обично платформа која окупља продавце и купце на мрежи.
 • 9. 11.2. Врсте електронског пословања 11.2.2. Електронска трговина између предузећа (B2B) Постоји и посебна варијанта која је на неки начин комбинација B2B и B2C модела и зове се B2B2C (business-to-business-to- consumer) што представља трговину између предузећа где се на крају укључују у процес и потрошачи. Сврха овога је да се „прошири модел од предузећа до предузећа да укључи е- трговину за потрошаче“ и има за циљ да створи обострано користан однос између добављача робе и услуга и онлајн продаваца.То омогућава произвођачима (први „B“ у B2B2C) да се повежу са, разумеју и опслужују своје крајње купце („C“) без подривања њихове продајне и дистрибутивне мреже, укључујући онлајн продавце (други „B“).
 • 10. 11.2. Врсте електронског пословања 11.2.3. Електронска трговина од потрошача према потрошачу (C2C) У C2C (који се такође назива „купац- купцу“), појединац продаје производе или услуге другим појединцима. Главне стратегије за спровођење C2C на Интернету су аукције и мали огласи. Већину аукција спроводе C2C посредници као што је код нас нпр. „Лимундо“ (limundo.com). Слично томе, главне категорије онлајн малих огласа такође спадају у ову врсту е-трговине. Портали за мале огласе као што су „Купујем-продајем“ (kupujemprodajem.com) су међу најпопуларнијим провајдерима малих огласа на мрежи.
 • 11. 11.2. Врсте електронског пословања 11.2.4. Електронска трговина од предузећа према упошљенику (B2E) У B2E, организација користи е-пословање за интерно пружање информација и услуга својим запосленима. На пример, компаније дозвољавају запосленима да управљају неким својим бенефицијама или да похађају часове обуке на даљину. Запослени такође могу да купе снижено осигурање, путне пакете и карте за догађаје на корпоративном интранету. Они такође могу да наруче залихе и материјале електронским путем. Коначно, многе компаније имају електронску корпоративну продавнице које продају производе компаније својим запосленима, обично уз попуст.
 • 12. 11.2. Врсте електронског пословања 11.2.5. Е-управа (е-government) Е-управа је употреба интернет технологије уопште и е-трговине посебно за испоруку информација и јавних услуга било грађанима - тада се овај вид е-пословања назива „влада-грађанима“ (G2C, government-to- citizen), било пословним партнерима и добављачима - тзв. „влада- бизнис“ (G2B, government-to-business). G2B је слична са B2B у делу који се односи на јавне набавке. Постоји концептуална сличност између G2B и B2B. Међутим, функције G2C се концептуално разликују од свега што постоји у приватном сектору. Е- управа чини јавну управу ефикаснијом и делотворнијом, посебно у пружању јавних услуга. Пример G2C код нас су разне услуге које се могу добити на сајту „Електронске управе“ (euprava.gov.rs,) је тражење извода из матичне књиге рођених на мрежи или онлајн регистрација за неке активности које води општина.
 • 13. 11.2. Врсте електронског пословања 11.2.6. Мобилна трговина (mobile commerce, m-commerce) Термин „мобилна трговина“ се односи на е-трговину која се у потпуности одвија у бежичном окружењу. Пример је коришћење мобилних и паметних телефона или таблета за куповину преко Интернета. Велики је број различитих услуга које се нуде на овај начин, од мобилног банкарства, преко мобилног тикетинга до класичне трговине преко мобилних интернет читача. 11.2.7. Друштвена трговина (social commerce) Друштвена трговина се односи на испоруку активности електронске трговине и трансакција путем друштвеног рачунарства. Друштвена трговина је подскуп електронске трговине која укључује друштвене медије и онлајн медије који подржавају друштвену интеракцију, као и доприносе корисника за помоћ у куповини и продаји производа и услуга на мрежи. Краће речено, друштвена трговина је употреба друштвених мрежа у контексту трансакција е-трговине од прегледања до плаћања, без напуштања платформе друштвених медија. Овај термин увео је Yahoo! у новембру 2005. године са идејом да опише скуп алата за сарадњу и за куповину на мрежи.
 • 14. 11.2. Врсте електронског пословања 11.2.8. Конверзациона трговина (conversational commerce / chat commerce) Конверзациона трговина (која се назива и трговина ћаскањем) односи се на електронску трговину која користи апликације за размену порука и ћаскања како би се понудио дневни избор, често персонализован производа или услуге. Конверзациона трговина је е-трговина која се обавља путем различитих начина разговора (подршка уживо на веб локацијама за е-трговину, онлајн ћаскање помоћу апликација за размену порука, чат ботови за ћаскање у апликацијама за размену порука или веб-сајтовима, гласовни помоћници и сл.) и коришћењем технологије као што су: препознавање говора, препознавање говорника (биометрија гласа), обрада природног језика и вештачка интелигенција. 11.2.9. Електронско учење (e-learning) Е-учење је окружење за учење које користи информационе и комуникационе технологије као платформу за активности наставе и учења. Дефинисано је као „педагогија оснажена технологијом“, иако је „дигитална технологија“ тачнија. Због разлике у смислу институционалних циљева, образовне институције и пословни субјекти имају различите идеје о томе шта је е-учење и како се е-учење може/треба користити. Е-учење има своје корене у учењу на даљину и део је револуције коју су донели нови медији. Наставници и инструктори су брзо открили потенцијале за унапређење учења када су се појавиле нове веб технологије, а такође и комерцијалне институције које се баве пласманом образовних садржаја као основом свог пословања.