Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IDENTITAT DIGITAL

347 views

Published on

Aquesta és la presentació power point de Joan Morera i Àlex Navarro per a l'assignatura de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació a la UAB.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IDENTITAT DIGITAL

 1. 1. IDENTITAT DIGITAL<br />
 2. 2. IDENTITAT<br /><ul><li>És el conjunt de característiques, dades o informacions que permetendistingir un individu o un element entre elsaltres</li></li></ul><li>QUÈ ÉS LA IDENTITAT DIGITAL?<br /><ul><li>Es defineixcomel conjunt de trets propis d’unindividu que, a la xarxa, el diferencien d’altresidentitats i permeten determinar quiés i verificar quidiu ser</li></li></ul><li><ul><li>En l’actualitat, el tema de la identitat digital ésmoltpresent en les diferentsxarxessocials que existeixencomsónFacebook, Tuenti, Twitter, MySpace, Hi5, Xing, Linked In, Fotolog, …
 3. 3. El fet de tenir una identitat en el mónfísic no implica tenir una identitat digital. Tothom en pottenirsempre que vulgui i, en algunesocasions, fins i tot poden haver-hisuplantacions.</li></li></ul><li><ul><li>Cada persona és responsable de mantenir una identitat digital que es correspongui o no amb la identitat física
 4. 4. En ocasions la gent modifica (menteix) dadescoml’edat, el gènere o algunaltreaspectesfísíc o psicològic</li></li></ul><li>La identitat digital es compon de…<br />
 5. 5. Les diferentsaplicacionsd’internet que conformen la identitat digital són…<br />
 6. 6.
 7. 7. DIFERÈNCIAIdentitat física – Identitat digital<br /><ul><li>La principal diferència entre la identitat física i la identitat digital és que la identitat digital ésfàcilmentfalsejable, la informaciópot ser tergiversada
 8. 8. En canvi, la identitat física o presencial té una majorcapacitat de demostració que no pas la identitat digital</li></li></ul><li>
 9. 9. Per construir una identitat digital s’han de seguir unspassos…<br />Escollironvolem crear la nostraidentitat digital <br />(Facebook, Twitter, MySpace,…)<br />Crear el perfil que volem donar a conèixer a la resta de gent<br /> (Escollir un ‘alias’ o ‘Nick Name’, establir una fotografia de perfil, inclouredadespersonalscoml’edat,…)<br />
 10. 10. Marcar-nos unsobjectiusprevis que seguiremmentremantiguem la nostraidentitat digital<br />(Per a quèvolempertànyeraquestaxarxa social? Quin/s és/són el/s nostre/s objectiu/s?)<br />Ésimportantmantenir el nostre perfil a les xarxessocialsactualitzat, sempre que vulguem que la nostraidentitat digital es corresponguiamb la identitat física. <br />(Visitar el perfil periòdicament, actualitzar-lo, …)<br />
 11. 11. RISCOS EN LA GESTIÓ D’UNA IDENTITAT DIGITAL<br /><ul><li>El principals riscos que existeixen en la gestiód’unaidentitat digital estanrelacionatsamb la informació que proporcionem
 12. 12. Possiblessuplantacionsd’identitat
 13. 13. Estafes, fraus, abusos,…
 14. 14. Hi ha ‘hackers’ que es dediquen a robar la informació personal de la gentaconseguintdadespersonalscom…</li></ul>Correuelectrònic, targetes visa, nº de compte,…<br />
 15. 15. RECOMANACIONSper a tota aquella gent que s’inicia en la matèria…<br /><ul><li>Per totsaquellsindividuspocfamiliaritzatsamb el mónd’internet i les xarxessocials, elsrecomanem que en primer llocaprenguin a fer un úsadequatd’aquestes i, d’aquesta manera, poder evitar possiblesproblemesd’estafes, robatoris, fraus, plagis,…</li></li></ul><li>LA IDENTITAT DIGITAL EN L’ÀMBIT EDUCATIU<br /><ul><li>Seguint en el marcdels riscos que comporta un úsinadequat de la identitat digital…
 16. 16. Pensem que ésmoltimportanttractaraquest tema ambtotselsjoves, ja que la xarxaestàevolucionantmolt i cada cop es produeixenmésplagis, fraus, estafes…
 17. 17. Per tant, ésimportantrealitzar un treball de conscienciacióambelsmésjovesperquèaprenguin a fer un ús segur i adequat de l’internet i les xarxessocials</li></li></ul><li>EL ROL DELS PROFESSORSHa de construir un professor una identitat digital?<br /><ul><li>El professor/a ha de ser la pedra angular d’aquestprocés de conscienciaciódelsmésjoves.
 18. 18. Ésimportant que el professormostrialsalumnesels ‘pros’ i ‘contres’ que té el fet de gestionar una identitat digital, aixícom explicar quinssónelsmètodes de prevenció per a no patircaprisc a la xarxa</li></li></ul><li>FONTS CONSULTADES:<br /><ul><li>IDENTITAT DIGITAL. I tú quiets, a internet?
 19. 19. http://expovirtual.identitatdigital.net/index.php
 20. 20. DICCIONARI CATALÀ: Identitat
 21. 21. http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0074711
 22. 22. WIKIPEDIA: Identidad 2.0
 23. 23. http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_2.0</li></li></ul><li>TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ<br /><ul><li>Presentaciórealitzada per
 24. 24. Joan Morera Barcos
 25. 25. Àlex Navarro Lara</li></li></ul><li>13 MAIG 2011<br />

×