Alecsandri vasile despot voda (aprecieri)

 • 80 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
80
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. VasileALECSANDRI DESPOT-VOD{S~NZIANA +I PEPELEA
 • 2. APRECIERI CRITICE Cea mai original[ =i, deci, cea mai valoroas[ pies[ naional[ este Sânziana =iPepelea, feerie din care se trag viitoarele basme dramatizate din literatura român[... Ultimele lucr[ri dramatice ale poetului aduc un progres de adâncime nea=teptat.Pe lâng[ maturitatea tehnic[, apare facultatea creaiei de oameni. Desigur c[Despot-Vod[se nutre=te din teatrul lui Victor Hugo, cu toate acestea drama lui Alecsandrie original[ =i, dac[ e vorba de vreo ]nr`urire, ea e din parte, mai degrab[, a piesei luiHasdeu R[zvan =i Vidra, pe care Alecsandri o numea, ]n deriziune, “dramul”, de=iaceea deschidea seria dramelor istorice române. Marele patos, beia liric[ =i retoric[din teatrul lui Hugo n-au trecut la Alecsandri, ]nlocuite prin dizertaii poetice de tonminor, cu prea mult[ frunz[ de cuvinte =i prea puine mari imagini. }n schimb viziunealumii e mai pozitiv[. Se contureaz[ de la ]nceput conflictul fundamental =i tradiionaldin teatrul istoric românesc, care este nu ]ntre inidivizi, ci ]ntre ambiia voievodului,pe de o parte, =i rezistena obiceiurilor =i a corpurilor constituite, pe de alta... GEORGE C{LINESCU, Istoria literaturii române de la origini pân[ ]n prezent. Ediia a II-a, rev[zut[ =i ad[ugit[. Ed. Minerva, Bucure=ti, 1986, p. 313-314, 315. A=a cum ]n poezia liric[ apariia lui Eminescu a trecut ]n planul al doilea poeziade iubire a lui Alecsandri, comediile de satir[ politic[ ale lui Caragiale au umbrit, cumera =i firesc, teatrul comic al lui Alecsandri. Nu ]ns[ at`t de mult ]nc`t s[-l anuleze,cum au socotit, ]ntr-o vreme, unii istoriografi. C[ci ]ncep`nd cu Iorgu de la Sadagura,amuzanta satir[ la adresa intelectualilor dezr[d[cinai, =i cu c`ntecélele comice, ]ncare, al[turi de figuri pitore=ti ale trecutului, precum un l[utar ca Barbu L[utarul sauun surugiu tonitruant al vechii po=te, ]=i iau loc =i tipuri politice, retrograde, ca SanduNapoil[, un fanfarone, ca Clevetici, ultrademagogul, =i p`n[ la o comedie ca Boieri=i ciocoi sau S`nziana =i Pepelea, ]n care satira social[ alterneaz[ cu furia folcloric[,— teatrul lui Alecsandri ]=i p[streaz[ intacte nu numai virtuile documentare, dar =ipe cele de art[. PERPESSICIUS, Alte meniuni de istoriografie literar[ =i folclor (III). 1963-1967, Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1967, p. 222.
 • 3. 252 Vasile Alecsandri Solid[ e drama istoric[ Despot-Vod[ (1879), reprezentat[ dup[ dou[ ]ncerc[rianterioare cu acela=i erou ale lui Bolintineanu =i Scurtescu =i cu doisprezece ani dup[R[zvan =i Vidra a lui Hasdeu. Intenia lui Alecsandri a fost de a crea un erouromantic din stirpea lui Ruy Blas, dotat cu reale ]nsu=iri =i ]nsufleit de ]nalte idealuri,incapabil totu=i de a se realiza, fie din cauza lipsei de pondere, fie din cauza opoziieidin jurul s[u. Conflictul ]i era sugerat de cronicile naionale. Prin Tom=a (care, dup[Ureche, a ucis pe Despot) =i Ciub[r, Alecsandri a vrut s[ figureze rezistena tradiieilocale ortodoxe, fa[ de Reform[. Orientarea legitimist[ a piesei, ]ndreptat[ ]mpotrivadomnitorului str[in, n-a sc[pat contemporanilor, cu toate acestea eroul tr[ie=te =isunt memorabile cuvintele adresate de el lui Tom=a =i boierilor, c`nd se d[ prins: “Mi-aruncdin cap coroana!... din m`n[ sceptru-mi scot... / Nu mai sunt domn!... acuma ucideipe Despot!” AL. PIRU, Istoria literaturii rom`ne, Editura “Grai =i suflet — Cultura Naional[”, Bucure=ti, 1994, p. 62-63. Cea mai original[ =i mai valoroas[ creaie a teatrului comic al lui Alecsandri estefeeria naional[ ]n cinci acte Sânziana =i Pepelea (1880). Personaje luate din lumeabasmelor simbolizeaz[ caractere omene=ti sau catastrofe naturale, =i piesa coninealuzii fine la st[ri sociale contemporane... AL. PIRU, Analize =i sinteze critice, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1973, p. 69. Scrierile lui Alecsandri din ultima parte a vieii sale — Despot-Vod[, Sânziana =iPepelea, Fântâna Blanduziei =i Ovidiu — ilustreaz[ cu prisosin[ tendina autoruluide a dep[=i genurile comice primare (farsa, vodevilul, cântecelul comic) =i de a-=iaduce aportul la dezvoltarea =i consolidarea genurilor dramatice „serioase”. }n vedereaacestui scop Alecsandri purcede la explorarea unui material dramatic nou, ]mprumutatdin creaia popular[, din istoria naional[ sau din antichitatea roman[. Aceast[abandonare a materialului de via[ curent nu avea, desigur, nimic comun cu evadareascriitorului din fr[mânt[rile vieii contemporane. Pe baza materialului folcloric sauistoric dramaturgul rezolva probleme principiale, care st[teau pe ordinea de zi avremii sale... Sânziana =i Pepelea e o oper[ de dramatism, de mi=care. Senzaia mi=c[riine]ntrerupte transpare din chiar subiectul piesei, ]ns[ilat ]n jurul r[pirii miresei dec[tre zmeu =i al c[ut[rii ei de c[tre toi cei „interesai”. }mbinarea elementelor realistecu cele fantastice, transfigur[rile eroilor, contrastele izbitoare privind virtuile =imetehnele fizice =i morale ale personajelor, schimb[rile succesive de decor =i deplas[rile
 • 4. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea 253neprev[zute ]n spaiu, amalgamul de mane =i culori imprim[ feeriei o not[ unic[ =iirepetabil[. HARALAMBIE CORBU, Alecsandri =i teatrul, Ed. Cartea moldoveneasc[, Chi=in[u, 1973, p. 235, 241. Odat[ cu Alecsandri dramaturgia rom`neasc[ a c[p[tat con=tiina existenei saleca gen cu tr[s[turi specifice =i autonome. Odat[ cu Alecsandri teatrul rom`nesc =i-adefinit ]ns[=i raiunea existenei sale: repertoriul naional. Odat[ cu Alecsandridramaturgia =i teatrul nostru =i-au statornicit menirea, =i-au jalonat c[ile ce aveau s[le urmeze. Odat[ cu Alecsandri, deci, dramaturgia =i teatrul rom`nesc au c`=tigat, ]nansamblul culturii rom`ne=ti moderne, pe atunci ]n epoca formaiei =i constituirii ei,un rol proeminent. La izvoarele teatrului rom`nesc ]l afl[m deci pe Alecsandri =i,oricare ar fi domeniul nostru de cercetare pe acest t[r`m, numele lui ]l cit[m ca peacela al marilor ctitori. VALERIU R~PEANU, Noi =i cei dinaintea noastr[, Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1966, p. 137.