Bài 5 - Web User Controls Asp.net

4,308 views

Published on

Giới thiệu
Tạo vào sử dụng User Controls
Load động User Controls

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,308
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
151
Actions
Shares
0
Downloads
231
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Thời lượng : 5 tiết
 • ASP.Net chia làm 3 kiểu Control tuỳ biến (Custom Web Control Types): User Control : là Template control, cho phép thêm các control vào tập tin .ascx Custom Web Control: là control kế thừa từ Web control Compposite Control: xây dựng thành .dll. Khi sử dụng ta bổ sung vào thanh Toolbox
 • Minh họa: trang User_Control Ghi chú : GV có thể mở rộng thêm về: Bổ sung và sử dụng các thuộc tính của UC Bổ sung và sử dụng các sự kiện của UC Minh họa: trang User_Control_02
 • Bài 5 - Web User Controls Asp.net

  1. 1. 11HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/
  2. 2. 22HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Mục tiêuMục tiêu• Tạo và sử dụng Web User Controls
  3. 3. 33HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội dungNội dung1.1. Giới thiệuGiới thiệu1.1. Giới thiệuGiới thiệu2. Tạo và sử dụng User Controls2. Tạo và sử dụng User Controls2. Tạo và sử dụng User Controls2. Tạo và sử dụng User Controls3. Load động User Controls3. Load động User Controls3. Load động User Controls3. Load động User Controls
  4. 4. 44HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Giới thiệu− Khi kết hợp các control để tạo thành một control mới gọilà Web User Controls (UC)− Sử dụng UC cũng tương tự như sử dụng thủ tục/hàm Khả năng tái sử dụng UC trên các trang webBài 5: Web User ControlsGiới thiệu
  5. 5. 55HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội dungNội dung1.1. Giới thiệuGiới thiệu1.1. Giới thiệuGiới thiệu2. Tạo và sử dụng User Controls2. Tạo và sử dụng User Controls2. Tạo và sử dụng User Controls2. Tạo và sử dụng User Controls3. Load động User Controls3. Load động User Controls3. Load động User Controls3. Load động User Controls
  6. 6. 66HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Thao tác tạoBài 5: Web User ControlsTạo và sử dụng User Controls
  7. 7. 77HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Thao tác tạo− Tập tin lưu trữ UC có phần mở rộng là .ascx− Thiết kế: giống như thiết kế một trang aspx− Điểm khác biệt với trang aspx:• Thay thế tag định hướng <%@ Page …%> bằng tag<%@ Control … %>• Không có tag <html></html> và <body> </body>Bài 5: Web User ControlsTạo và sử dụng User ControlsMinh họaMinh họa
  8. 8. 88HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Sử dụng− Có 2 cách:• Kéo và thả UC vào trang aspx. Lúc đó, trang aspx sẽ xuất hiệntag định hướng <%@ Register … %>• Cấu hình trong tập tin web.configBài 5: Web User ControlsTạo và sử dụng User ControlsMinh họaMinh họa<system.web><pages><controls><add tagPrefix=“tiếp đầu ngữ của tag" tagName=“tên tag"src=“<tên tập tin>.ascx"/></controls></pages></system.web>
  9. 9. 99HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Sử dụng− Có 2 cách:Bài 5: Web User ControlsTạo và sử dụng User ControlsMinh họaMinh họaVí dụ:// Khai báo trong web.config<controls ><add tagPrefix=“Cuoitrang" tagName=“TH_FOOTER"src="~/The_hien/TH_FOOTER.ascx"/></controls>//Sử dụng trên trang aspx:<Cuoitrang:TH_FOOTER ID="TH_FOOTER1" runat="server" />
  10. 10. 1010HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội dungNội dung1.1. Giới thiệuGiới thiệu1.1. Giới thiệuGiới thiệu2. Tạo và sử dụng User Controls2. Tạo và sử dụng User Controls2. Tạo và sử dụng User Controls2. Tạo và sử dụng User Controls3. Load động User Controls3. Load động User Controls3. Load động User Controls3. Load động User Controls
  11. 11. 1111HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Khi nào load động UC− Trong một trang aspx có yêu cầu sử dụng nhiều UC trêncùng một vị trí của trang− Bài toán thường gặp:• Khi chuỗi tham số của đối tượng Request thay đổiBài 5: Web User ControlsLoad động User ControlsMinh họaMinh họa
  12. 12. 1212HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Các bước thực hiện: trên trang .aspx− Tạo điều khiển Panel− Vào sự kiện Page_Load, viết đoạn code sau:Bài 5: Web User ControlsLoad động User ControlsMinh họaMinh họa
  13. 13. 1313HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/HẾTHẾTBài 5: Web User Controls

  ×